REKLAMA

Wakacyjne promocje w hipotekach z obniżkami, ale tylko przy stałej stopie. Banki ostrożnie zmieniają cenniki

Michał Kisiel2022-08-02 06:00analityk Bankier.pl
publikacja
2022-08-02 06:00
Wakacyjne promocje w hipotekach z obniżkami, ale tylko przy stałej stopie. Banki ostrożnie zmieniają cenniki
Wakacyjne promocje w hipotekach z obniżkami, ale tylko przy stałej stopie. Banki ostrożnie zmieniają cenniki
fot. Laiotz / / Shutterstock

Stabilizacja stóp procentowych nie zmieniła sytuacji na rynku kredytów hipotecznych. Sprzedaż nadal spada, a banki nie sięgają na razie po ostrzejsze cięcia w cennikach, zadowalając się symbolicznymi korektami marż. Mocniej promowane są natomiast kredyty z okresowo stałą stopą.

Koniec lipca stał na rynku hipotek pod znakiem „wakacyjnej gorączki”. Kredytobiorcy pchali się (wirtualnymi) drzwiami i oknami po wakacje kredytowe oznaczające możliwość zawieszenia rat na kilka miesięcy. Tak emocjonującej oferty zabrakło jednak dla osób, które rozglądają się obecnie po rynku w poszukiwaniu finansowania. Ruszył wprawdzie program kredytów mieszkaniowych bez wkładu własnego (w Alior Banku oraz Santander Banku), ale na razie, przy obecnych limitach, trudno byłoby nazwać go hitem.

Niepewność gospodarcza, brak głębszej korekty na rynku nieruchomości wraz ze spadającą zdolnością kredytową odpowiadają za kurczącą się sprzedaż kredytów hipotecznych. W pierwszych 6 miesiącach roku udzielono o jedną czwartą mniej finansowania niż rok wcześniej, informowało Biuro Informacji Kredytowej. Zgodnie z najnowszymi prognozami biura w całym 2022 r. sprzedaż hipotek ma być mniejsza o 40 proc. niż w 2021 r.

W takiej scenerii banki dość ostrożnie manipulują cennikami. W sierpniu promocyjne oferty pojawiają się w tych samych instytucjach co wcześniej, a korekty stawek marż są raczej kosmetyczne. Ostrzejsze cięcia widać przy stałej stopie.

Wakacyjna oferta w ING Banku Śląskim

W ING Banku Śląskim do 21 sierpnia trwa akcja promocyjna pod hasłem „Wakacyjna oferta”. Kwota kredytu hipotecznego objętego promocją musi mieścić się w przedziale od 100 tys. zł do 1,5 mln zł. Klient powinien także posiadać lub założyć przed podpisaniem umowy o finansowanie rachunek osobisty w banku z deklaracją comiesięcznych wpływów w kwocie 2 tys. zł. Dodatkowo co najmniej jedna osoba powinna zawrzeć umowę ubezpieczenia indywidualnego za pośrednictwem ING Banku Śląskiego. Wszyscy kredytobiorcy przez cały okres spłaty powinni także posiadać dostęp do systemu bankowości internetowej. Warunkiem dodatkowym uczestnictwa w promocji jest wyrażenie zgody na weryfikację behawioralną zwiększającą bezpieczeństwo korzystania z serwisu transakcyjnego.

Kredytobiorcy mogą wybierać pomiędzy dwoma wariantami kredytu hipotecznego ze zmiennym oprocentowaniem:

  • „Łatwy start” z marżą 1,64 pp. i prowizją 0 proc.;
  • „Lekka rata” z marżą 1,59 pp. i prowizją 1 proc.

Stawka jest nieco niższa niż w obowiązującej do połowy lipca poprzedniej akcji promocyjnej dla wersji z zerową prowizją (spadek o 0,01 pp.). W drugim wariancie marża nie zmieniła się, ale wzrosła (o 0,25 pp.) prowizja.

Klienci ING mogą skorzystać także z okresowo stałego oprocentowania przez 5 lat. Na 1 sierpnia 2022 r. stawki wynoszą 7,58 proc. w wersji „Łatwy start” (bez prowizji) oraz 7,53 proc. w wariancie „Lekka rata” (z prowizją 1 proc.). W porównaniu z propozycjami z 1 lipca obniżki są znaczące, stawki spadły o ponad 1,1 pp.

„Spełnij marzenia 8” w mBanku

Akcja promocyjna mBanku pod nazwą „Spełnij marzenia edycja 8” trwa do 31 sierpnia 2022 r. Warto podkreślić, że od kilku miesięcy bank stosuje nieco inne podejście do ustalania promocyjnych cenników – stawki ogłaszane są nie na cały czas trwania akcji, lecz na krótsze okresy. W maju bank dość radykalnie zmienił także warunki cenowe i od tego momentu promocyjne marże znajdują się grubo powyżej poziomu 2 pp.

Minimalna kwota kredytu wynosi 100 tys. zł. Bank nie pobiera prowizji za przyznanie finansowania. Klient musi przystąpić do ubezpieczenia na życie i opłacać składki przez co najmniej 5 lat. Składka pobierana jest co miesiąc w wysokości 0,045 proc. salda zadłużenia. Warunki akcji są zróżnicowane w zależności od statusu klienta.

Do segmentu Intensive zaliczani będą nowi i obecni klienci, którzy przez 5 lat od uruchomienia pierwszej transzy kredytu spełniać będą następujące warunki:

  • przystąpią do ubezpieczenia na życie,
  • posiadają rachunek osobisty mKonto Intensive, na który wpływa co najmniej 7 tys. zł miesięcznie i z którego spłacana będzie rata,
  • wykonają minimum 15 transakcji płatniczych (kartą lub zbliżeniowo telefonem) w miesiącu.

Klienci z segmentu Intensive mogą liczyć na stawki marży wynoszące: 2,20 pp. (dla LTV równego 80 proc. lub mniejszego) i 2,70 pp. (dla LTV powyżej 80 proc.).

Do segmentu Active zaliczani będą nowi i obecni klienci, którzy przez 5 lat od uruchomienia pierwszej transzy kredytu spełniać będą następujące warunki:

  • przystąpią do ubezpieczenia na życie,
  • posiadają rachunek osobisty, na który wpływa co najmniej 5 tys. zł miesięcznie,
  • wykonają minimum 15 transakcji płatniczych (kartą lub zbliżeniowo telefonem) w miesiącu.

Klienci Active mogą liczyć na promocyjne stawki marży kredytu hipotecznego, które wynoszą odpowiednio 2,40 pp. (dla wkładu własnego co najmniej równego 20 proc.) i 2,90 pp. (niższy wkład własny).

Osoby, które nie są klientami banku lub nie należą do segmentu Active lub Intensive, mogą liczyć na marżę obniżoną do poziomu:

  • 2,50 pp. – przy wkładzie własnym równym co najmniej 20 proc.,
  • 3,00 pp. – przy wkładzie własnym poniżej 20 proc.

W porównaniu z propozycjami z lipca stawki uległy symbolicznej obniżce – o 0,01 pp.

Warunkiem skorzystania z promocji jest wpływ na dowolny rachunek w mBanku kwoty odpowiadającej co najmniej dwukrotności raty i posiadanie ubezpieczenia na życie. Wymagania są sprawdzane przez bank co pół roku. Ich niespełnienie oznacza wzrost marży o 1,5 pp.

Promocja dla kredytów z okresowo stałym oprocentowaniem w mBanku

„Wymarzone m z okresowo stałym oprocentowaniem edycja 10” – taką nazwę nosi akcja promocyjna kredytów ze stałą stopą w mBanku, która trwa do 31 sierpnia 2022 r. Również w tym przypadku występują 3 warianty stawek, a wymagania są analogiczne do promocji „zmiennoprocentowej”.

Kredytobiorcy z grupy Intensive mogą liczyć na promocyjne, niższe o 2 pp. od standardowego oprocentowanie w pierwszych 5 latach spłaty. Wynosi ono 8,95 proc. dla kredytów z wkładem własnym równym 20 proc. lub wyższym oraz 9,45 proc. dla pozostałych zobowiązań.

Kredytobiorcy Active otrzymują nieco mniej atrakcyjną propozycję. W pierwszych 5 latach oprocentowanie wynosić będzie 9,15 proc. (dla wkładu co najmniej 20 proc.) lub 9,65 proc. (dla niższego wkładu własnego).

Dla pozostałych grup klientów promocyjne oprocentowanie wyniesie 9,25 proc. (przy wkładzie własnym co najmniej 20 proc.) lub 9,75 proc. (niższy wkład własny).

Również w mBanku odnotowaliśmy znaczący spadek oprocentowania kredytów z okresowo stałą stopą. Stawki spadły w porównaniu z lipcem o 1,25 pp.

W Banku BPS trwa promocja „Intensywnie Zielona”

Bank BPS kontynuuje akcję pod nazwą „Intensywnie Zielona”. Promocyjne warunki dostępne są do odwołania, ale nie dłużej niż do 30 września 2022 r. Kredytodawca proponuje kilka wariantów oferty, w tym specjalny bonus dla kupujących lub budujących nieruchomość, której roczne zapotrzebowanie na energię (do ogrzewania i wentylacji) nie przekracza 40 kWh/m kw.

W pierwszym scenariuszu wymagane jest posiadanie przez cały okres kredytowania konta osobistego VIP Konto i wykupienie pakietu ubezpieczenia nieruchomości. Marża wynosi 1,87 pp., a prowizja 0 proc.

W drugim scenariuszu dodatkowym wymaganiem jest posiadanie przez cały okres kredytowania karty kredytowej Mastercard World. Marża wynosi 1,77 pp., a prowizja 0 proc.

W trzecim scenariuszu dodatkowo kredytobiorca opłaca ubezpieczenie na życie z oferty banku przez minimum pięć lat. Marża kredytowa wynosi 1,67 pp., a prowizja 0 proc.

Ekologiczny bonus to zerowe oprocentowanie przez pierwsze pół roku kredytowania oraz zerowa prowizja i marża na poziomie 1,67 pp. Można z niego skorzystać przy wymaganiach takich jak w trzecim z wymienionych wyżej scenariuszy (konto, karta kredytowa, ubezpieczenia nieruchomości i na życie).

Kredytobiorcy mogą także skorzystać z ofert z okresowo stałym przez 5 lat oprocentowaniem. Stawki wynoszą odpowiednio dla trzech wymienionych scenariuszy 8,88 proc., 8,78 proc. i 8,68 proc. W porównaniu z warunkami dostępnymi na początku czerwca odnotowaliśmy wzrost o 0,02 pp.

Alior Bank – promocje dla wybranych miast, także bez wkładu własnego

Alior Bank wiosną poszerzył nieco zestaw oferowanych promocji. Do akcji „Własne M w stolicy i okolicy” dołączyła promocja „Własne M w Krakowie i okolicy”. Klienci nabywający nieruchomości w wymienionych miastach oraz kilkunastu gminach i powiatach w aglomeracjach warszawskiej i krakowskiej mogą liczyć na specjalne warunki finansowania. Od połowy lipca w ramach wymienionych promocji można zaciągnąć także kredyt bez wpłaty z gwarantowanym wkładem własnym.

Minimalna kwota kredytu to 100 tys. zł, a maksymalna – 3 mln zł. Bank nie pobiera prowizji za przyznanie finansowania i nie podwyższa marży w okresie oczekiwania na wpis hipoteki do księgi wieczystej, ponadto nie jest wymagany dodatkowy cross sell, tj. zakup ubezpieczenia na życie. Wnoszący wkład własny w wysokości przekraczającej 20 proc. mogą liczyć na marżę na poziomie 1,99 pp. Dla pozostałych kredytobiorców stawka wynosi 2,19 pp. Dostępny jest również wariant kredytu z okresowo stałym oprocentowaniem przez 7 lat.

Bank Pekao – oferta specjalna

Do 15 września przedłużono warunki promocyjne proponowane kredytobiorcom w Banku Pekao. Można tam skorzystać ze specjalnych opcji kredytowania w dwóch wariantach. W scenariuszu z ubezpieczeniem spłaty wymaganym przez 4 lata prowizja wynosi od 0 proc. (przy standardowej marży), a minimalna stawka marży 1,79 pp.

Kredyt hipoteczny bez ubezpieczenia dostępny jest z prowizją zaczynającą się od stawki 1,99 proc. oraz marżą od 1,94 pp.

Promocyjne opcje w PKO BP

PKO Bank Polski przygotował kilka specjalnych promocyjnych ofert dla kredytobiorców hipotecznych. Wybierający ubezpieczenie na życie lub ubezpieczenie od utraty pracy mogą liczyć na zerową stawkę prowizji. Klienci posiadający "Kartę Dużej Rodziny" otrzymają propozycję prowizji obniżonej o połowę w stosunku do standardowej oferty. Do 31 sierpnia 2022 r. niższe jest także o 0,5 pp. oprocentowanie kredytów z okresowo stałą stawką.

W ofercie Własny Kąt Pakiet przy skorzystaniu z rachunku osobistego, ubezpieczenia utraty pracy na 4 lata, karty kredytowej lub ubezpieczenia na życie w pierwszym roku marża jest obniżona do poziomu 1,1 pp.

Źródło:
Michał Kisiel
Michał Kisiel
analityk Bankier.pl

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z psychologią finansów, analizuje jak płacą i zadłużają się Polacy. Doktor nauk ekonomicznych, zwolennik idei społeczeństwa bez gotówki. Pomysłodawca finansowego eksperymentu "2 tygodnie bez portfela", w ramach którego banknoty i karty płatnicze zamienił na smartfona.

Tematy
10% zwrotu za paliwo! Sprawdź iKonto Biznes z kartą z Plusem!

10% zwrotu za paliwo! Sprawdź iKonto Biznes z kartą z Plusem!

Komentarze (42)

dodaj komentarz
kaczyslaw_
Czyli teraz będzie naganianie baranów na stałe oprocentowanie na górce stóp procentowych, a później przez 5-7 lat strzyżenie.

Szczęśliwi ci, którzy nie dali się zakredytować.
szprotkafinansjery
Szczęśliwi, na tapczanie u matuli.
trolley odpowiada szprotkafinansjery
Ale chyba ogarniasz Szproć że wakacje kredytowe zeźliły banki tak że zwalą akcje kredytową na hipotekach na mordę (w sumie już to zrobiły)? XD. Jak ty biedaku teraz te kwadraty poupychasz? :D Przegapiliście okienko historycznie niskich stóp, teraz przegapiacie okienko historycznie niskiego bezrobocia. Trzymajta się tam czegoś naganiacze Ale chyba ogarniasz Szproć że wakacje kredytowe zeźliły banki tak że zwalą akcje kredytową na hipotekach na mordę (w sumie już to zrobiły)? XD. Jak ty biedaku teraz te kwadraty poupychasz? :D Przegapiliście okienko historycznie niskich stóp, teraz przegapiacie okienko historycznie niskiego bezrobocia. Trzymajta się tam czegoś naganiacze bo właśnie was wywala z karuzeli XDXDXD
stevejohnny
Banki nie widzą, kiedy zaczną, a kiedy skończą się podwyżki stóp. Gdyby wiedziały, to w 2021 nie dawałyby kredytów ze stałą stopą 4% na 5 lat.
henk54
Mocniej promowane są kredyty ze stałą stopą, bo osiągnęliśmy szczyt podwyżek stóp. Banki znowu chcą umoczyć ludzi na górce, tuż przed obniżkami stóp. Nie dajcie się nabrać.
hyperinflation
inflacja tak szybko nie minie. Z takim podejściem RPP i nierządu to wręcz niemożliwe.
ehud
Sądząc po ilości tego rodzaju tekstów można by dojść do wniosku, że misją Bankiera jest ubieranie leszczy w kredyty nawet teraz.
typowyznawca
Oni już wiedzą że podwyżki stóp się kończą! A ten ciemny naród znów daje się nabić w butelke! Na kredyty że stałą stopą procentową!
szprotkafinansjery
Dokładnie, Glapa wygadał się na molo, teraz potwierdza to BoA. Złomówka lubi to :)
ehud
Co to zdradza, że ten ciemny naród znów daje się nabić w butelkę?

Powiązane: Mieszkanie na kredyt

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki