REKLAMA

Podatek liniowy czy ryczałt – jaką formę opodatkowania wybrać? "Polski ład" nie ułatwia podjęcia decyzji

2021-12-28 06:00
publikacja
2021-12-28 06:00
Podatek liniowy czy ryczałt – jaką formę opodatkowania wybrać? "Polski ład" nie ułatwia podjęcia decyzji
Podatek liniowy czy ryczałt – jaką formę opodatkowania wybrać? "Polski ład" nie ułatwia podjęcia decyzji
fot. Zerbor / / Shutterstock

Podatek liniowy czy ryczałt – przedsiębiorcy mają spory orzech do zgryzienia. "Polski ład" nie ułatwia podjęcia decyzji. Wybór optymalnej formy opodatkowania to jeden z kluczowych elementów przy prowadzeniu działalności gospodarczej.

Darmowy program do rozliczania
PIT 2021/2022
Pobierz e-pity 2021 Uruchom on-line

"Polski ład" to program, który wprowadza m.in. pakiet zmian w polskim systemie podatkowym. W związku z tym pojawia się pytanie, jaką formę opodatkowania wybrać. Przedsiębiorcy mają do wyboru skalę podatkową, estoński CIT, podatek liniowy oraz ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Podatek liniowy czy ryczałt?

"Polski ład" wprowadza szereg zmian w ustawach podatkowych. Wraz z nowymi przepisami zmienia się optymalna forma opodatkowania dla przedsiębiorców, którzy mają realną możliwość wyboru sposobu rozliczania się z państwem. Na pytanie, która forma opodatkowania jest najlepsza, trudno podać jednoznaczną odpowiedź. Wszystko zależy od modelu biznesowego danej działalności gospodarczej – tj. branży, wysokości przychodów i kosztów, planowanych inwestycji i dalszego rozwoju. Przy kalkulacji należy wziąć pod uwagę także, czy przedsiębiorca będzie łączył prowadzenie własnej działalności z pracą na etacie.

Zasadnicza różnica pomiędzy podatkiem liniowym a ryczałtem dotyczy podstawy do opodatkowania. W przypadku podatku liniowego jest to dochód (czyli przychody pomniejszone o koszty uzyskania przychodu). Natomiast podstawę opodatkowania w przypadku ryczałtu stanowi przychód. W zależności od rodzaju prowadzonej działalności stawki ryczałtu są różne, z kolei podatek liniowy ma stałą wysokość dla każdego podatnika.

Chcesz rozliczyć PIT za 2021 rok?
Uruchom on-line

Podatek liniowy – dla kogo?

Z podatku liniowego mogą skorzystać wyłącznie osoby, które osiągają dochody z działalności gospodarczej, z działów specjalnych produkcji rolnej oraz z udziału w spółce niebędącej osobą prawną (spółki cywilne, spółki jawne czy spółki partnerskie). Natomiast rozliczenie za pomocą podatku liniowego nie jest dostępne dla przedsiębiorców, którzy uzyskują przychody z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu udziału w spółce niebędącej osobą prawną, świadcząc usługi na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy.

Podatek liniowy z ulgami

Jedną z zalet podatku liniowego jest stała stawka podatkowa w wysokości 19 proc. – niezależnie od poziomu uzyskiwanych dochodów. Przedsiębiorcy korzystający z "liniówki" mają także możliwość odliczenia kosztów uzyskania przychodów oraz mogą zmniejszyć wysokość podatku do zapłaty poprzez ulgi podatkowe. Osoby prowadzące działalność gospodarczą i rozliczające się według formuły liniowej mają możliwość odliczenia straty podatkowej od podatku oraz skorzystania z:

 • ulgi badawczo-rozwojowej,
 • ulgi IP BOX,
 • ulgi termomodernizacyjnej,
 • ulgi na zatrudnienie innowacyjnych pracowników,
 • ulgi na prototyp,
 • ulgi na robotyzację,
 • ulgi na ekspansję/ rozwój,
 • ulgi na konsolidację,
 • ulgi na nabycie terminala płatniczego,
 • odliczenia na rzecz działalności sportowej, kulturalnej, wspierającej szkolnictwo wyższe i naukę,
 • odliczenia od dochodu składek na ubezpieczenie społeczne,
 • odliczenia wpłat na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego,
 • odliczenia darowizn przekazanych na cele kształcenia zawodowego publicznym szkołom prowadzącym kształcenie zawodowe, z tym że odliczenie wynosi wyłącznie 6% dochodu.

Natomiast do wad podatku liniowego zaliczyć można brak możliwości wspólnego rozliczenia z małżonkiem oraz brak możliwości skorzystania z odliczenia dla osoby samotnie wychowującej dziecko. Przedsiębiorca rozliczający się według formuły liniowej nie może łączyć rozliczenia z innymi dochodami oraz skorzystać z kwoty wolnej od podatku

Składka zdrowotna dla przedsiębiorców na podatku liniowym

Zgodnie z zapowiedzią wiceministra finansów Jana Sarnowskiego nowe zasady rozliczania składki zdrowotnej będą mieć zastosowanie w praktyce w lutym, czyli przy rozliczeniu ubezpieczenia zdrowotnego za styczeń 2022 r.

– Aby ułatwić księgowym czy biurom rachunkowym dokonanie tych obliczeń, Ministerstwo Finansów zdecydowało się wprowadzić zasadę, że dochód brany pod uwagę przy rozliczeniu za konkretny miesiąc będzie dochodem z miesiąca poprzedniego. To oznacza, że pierwszy raz na nowych zasadach przedsiębiorcy rozliczą się w lutym. Także składka za luty będzie liczona od dochodu ze stycznia i płacona w marcu. W przypadku okresu przejściowego, czyli stycznia 2022 podstawą obliczenia składki zdrowotnej wciąż będzie 75 proc. średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (jak w 2021 r., a nie dochód, jak będzie w 2022 r.), natomiast wysokość składki wyniesie 9 proc. i składka nie będzie odliczana od podatku – podkreślił Sarnowski.

Ryczałt – dla kogo?

Jedną z dostępnych form opodatkowania dla przedsiębiorców jest także ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Ta opcja należy do uproszczonych form podatku dochodowego w Polsce. Przy ustalaniu wysokości podatku do zapłaty pod uwagę brany jest wyłącznie przychód, natomiast stawka podatku uzależniona jest od rodzaju prowadzonej działalności i może wynieść od 2 do 17 proc. Z ryczałtu mogą skorzystać:

 • osoby fizyczne,
 • wspólnicy spółki cywilnej osób fizycznych,
 • wspólnicy spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku,
 • osoby wynajmujące lub wydzierżawiające nieruchomości w ramach działalności lub poza prowadzoną działalnością,
 • osoby, które sprzedają produkty rolne pochodzące z własnych upraw, hodowli lub chowu, w przypadku gdy wielkość tej sprzedaży przekracza kwotę przychodów zwolnionych z podatku. W 2021 roku jest to 40 tys. zł.

Oświadczenie o wyborze ryczałtu jako formy opodatkowania należy złożyć do 20. dnia miesiąca po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód w danym roku podatkowym lub do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód miał miejsce w grudniu. Oświadczenia nie trzeba składać ponownie w kolejnych latach działalności.

Warunki dla ryczałtu

Uproszczoną formę opodatkowania jaką jest ryczałt mogą stosować podmioty, których przychody z działalności gospodarczej w poprzednim roku nie przekroczyły 2 mln euro lub suma przychodów wszystkich wspólników nie przekroczyła 2 mln euro - w przypadku działalności w formie spółki handlowej. Oprócz wymienionych przypadków z ryczałtu nie mogą skorzystać także osoby, które:

 • stosują kartę podatkową,
 • korzystają, na podstawie innych przepisów, z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego,
 • uzyskują przychody z tytułu prowadzenia aptek, kantorów oraz handlu częściami i akcesoriami do
 • pojazdów mechanicznych,
 • wytwarzają wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii,
 • świadczą usługi bądź sprzedają towary na rzecz byłego pracodawcy, dla którego pracowały w poprzednim roku podatkowym.

Do zalet korzystania z ryczałtu należy przede wszystkim prosty sposób ustalania wysokości podatków dochodowego należnego do zapłaty dzięki korzystaniu z uproszczonej ewidencji.

Zmiana naliczania składki zdrowotnej na ryczałcie

"Polski ład" wprowadza od 1 stycznia 2022 r. szereg zmian dotyczących przepisów podatkowych. Modyfikacji podlega m.in. sposób naliczania składki zdrowotnej od przedsiębiorców na ryczałcie. Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne będzie wynosić 9 proc. Przy ustalaniu składki zdrowotnej kluczową rolę będzie odgrywać suma rocznych przychodów przedsiębiorcy.

W zależności od wysokości rocznych przychodów przedsiębiorcy będą "wpadać" w jeden z trzech przedziałów ustalających wymiar podstawy opodatkowania. Więcej na temat obliczania składki zdrowotnej przy ryczałcie można przeczytać w artykule "Polski ład: Jaką wysokość składki zdrowotnej zapłacą przedsiębiorcy w 2022 roku?". Osoby prowadzące działalność i korzystające z ryczałtu nie będą mieć możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku.

Koniec karty podatkowej

Ryczałt ewidencjonowany jest aktualnie najprostszą formą opodatkowania, z której może skorzystać przedsiębiorca. Do tej pory najmniej skomplikowanym rozliczeniem dla osób prowadzących działalność gospodarczą była karta podatkowa. Jednak ta forma została wycofana. Aktualnie z karty podatkowej mogą korzystać wyłącznie osoby fizyczne, które już ją wybrały – możliwa jest więc tylko kontynuacja. Od 1 stycznia 2022 r. karta podatkowa nie będzie dostępna dla osób zakładających własny biznes oraz przy zmianie opodatkowania.

Rozliczenie PIT na zasadach ogólnych

Do najczęściej wybieranej formy opodatkowania działalności gospodarczej należy skala podatkowa, czyli rozliczenie na tzw. zasadach ogólnych. Przedmiotem opodatkowania według skali podatkowej jest dochód - podobnie jak przy podatku liniowym. Przedsiębiorcy rozliczający się według skali podatkowej mogą skorzystać z:

 • ulgi prorodzinnej,
 • ulgi dla pracowników lub podatników osiągających przychody z pozarolniczej działalności gospodarcze, czyli ulgi dla klasy średniej,
 • odliczenie z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne,
 • ulgi na zatrudnienie innowacyjnych pracowników,
 • ulgi na prototyp,
 • ulgi na robotyzację,
 • ulgi na ekspansję lub rozwój,
 • ulgi na konsolidację,
 • ulgi na nabycie terminala płatniczego,
 • ulgi na działalność badawczo-rozwojową,
 • ulgi IP BOX,
 • odliczenia wpłat na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego,
 • odliczenie darowizn na cele kultu religijnego oraz na rzecz działalności sportowej, kulturalnej, wspierającej szkolnictwo wyższe i naukę,
 • ulgi rehabilitacyjnej,
 • ulgi internetowej,
 • ulgi termomodernizacyjnej,
 • ulgi z tytułu działalności w specjalnej strefie inwestycyjnej,
 • ulga z tytułu krwiodawstwa.

Przedsiębiorca rozliczający się na zasadach ogólnych może skorzystać z wielu ulg podatkowych oraz odliczeń. Osoba prowadząca działalność gospodarczą ma także możliwość łączenia w jednym zeznaniu dochodów z różnych źródeł oraz skorzystania z kwoty wolnej od podatku. 

Natomiast zasadniczą wadą w stosowaniu rozliczenia na zasadach ogólnych jest wyższa stawka podatkowa - 32 proc. - dla dochodów powyżej 120 tys. zł rocznie.

Dominika Florek

Źródło:
Tematy
Przenieś numer do Orange dla Firm i kup wybrany smartfon za którego zapłacimy 3 pierwsze raty

Przenieś numer do Orange dla Firm i kup wybrany smartfon za którego zapłacimy 3 pierwsze raty

Komentarze (11)

dodaj komentarz
czarny_bambo
Jest tez trzecia opcja - rejestracja dzialalnosci w raju podatkowym lub w obszarze europy z obnizonym podatkiem dochodowym. Sa firmy ktore sie tym zajmuja.
300_pala
Przy sp zoo nie ma takiej potrzeby
karbinadel
Nie tylko wysokość podatków i składek ma znaczenie. Ryczałt jest formą prostszą w rozliczaniu, czyli mniej kosztowną. Poza tym nakłada mniej obowiązków, np. nie trzeba robić inwentaryzacji rocznej. Myślę, że wiele firm handlowych może przejść na ryczałt, również ze względów praktycznych
300_pala
Szczególnie jak masz niską marże
koperytko
Rozwiazanie jest bardzo proste - dochód do 80 tys podatek progresywny, od 80 tys do 150 tys sp zoo z zatrudnieniem. Od 150 tys do 300tys ryczałt - tutaj zależy od poziomu kosztów, jezeli duze kontynuacja sp zoo
300_pala
Większej głupoty na temat prowadzenia firmy nie czytałem
koperytko
czyli trzeba bylo specjalnie wytłumaczyc jakiejs lemingozie ze w styczniu płaci sie zdrowotne za grudzien - niesamowite...
knl111
widać nigdy nie miałeś do czynienia z własną działalnością gospodarczą :-(
300_pala
Do 10 styczna a nie w styczniu pisarzu wyklęty
knl111 odpowiada 300_pala
Od początku 2022 już do 20-tego każdego miesiąca a nie do 10-tego, komentatorze wyklęty :-)

Powiązane: Polski ład - Niskie podatki

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki