Po 1 kwietnia zmiana pracy bez wstępnych badań lekarskich

redaktor Bankier.pl

Pracownik zmieniający miejsce pracy nie będzie musiał być wysyłany na wstępne badania lekarskie. Nowy pracodawca będzie mógł go zatrudnić na podstawie dotychczasowego orzeczenia lekarskiego z poprzedniej firmy. 1 kwietnia 2015 roku wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu Pracy, która rozszerza katalog osób zwolnionych z przeprowadzania wstępnych badań pracowniczych. A jak często trzeba wykonywać pracownicze badania okresowe? Czy tu też będą zmiany?

Osoba, która zmieni miejsce pracy, nie będzie musiała wykonywać nowych wstępnych badań pracowniczych, jeżeli podejmie zatrudnienie w podobnym charakterze, a jej dotychczasowe badania są ważne. Wystarczy, że nowy pracodawca potwierdzi, iż warunki panujące w jego firmie są zbieżne z tymi z poprzedniego zakładu pracy. Warunkiem jest podjęcie nowego zatrudnienia w ciągu 30 dni od zakończenia pracy w poprzedniej firmie. Wówczas  dotychczasowe orzeczenie lekarskie wydane po badaniu u poprzedniego pracodawcy zachowa ważność. Zmiana art. 229 Kodeksu pracy wynika z ustawy z 7 listopada 2014 r. o ułatwianiu działalności gospodarczej.

Po 1 kwietnia zmiana pracy bez wstępnych badań lekarskich (thetaXstock)

Korzystne zmiany tylko po 1 kwietnia

Ułatwienia te nie będą miały zastosowania w stosunku do orzeczeń lekarskich i skierowań na badania wstępne wydanych przed 1 kwietnia 2015 r. oraz w przypadku zatrudnienia pracownika do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych. Te osoby zgodnie z obecnymi zasadami będą kierowane przez pracodawców na wstępne badania lekarskie.

Nic nie zmienia się w kwestii  kosztów badań lekarskich. Zawsze ponosi je pracodawca i to on kieruje pracownika na wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie. Okresowe i kontrolne badania lekarskie przeprowadza się w miarę możliwości w godzinach pracy. Za czas niewykonywania pracy w związku z przeprowadzanymi badaniami pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, a w razie przejazdu na te badania do innej miejscowości przysługują mu należności na pokrycie kosztów przejazdu według zasad obowiązujących przy podróżach służbowych.

Badania okresowe i kontrolne bez zmian

Wszyscy zatrudnieni podlegają badaniom okresowym. Muszą je wykonywać z różną częstotliwością, która zależy od czynników ryzyka, na które są narażeni podczas wykonywanej swojej pracy. Nadal obowiązuje czterokrotnie nowelizowane rozporządzenie Ministra Zdrowia z 1996 roku (Dz.U. 1996 nr 69 poz. 332) w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników. Zawiera one rozbudowane tabele z czynnikami szkodliwymi lub uciążliwymi, do których są przyporządkowane rodzaje wykonywanych badań lekarskich i ich częstotliwość. Choć tak, jak do tej pory badania okresowe przeprowadza się:

  • co 4 lata, jeżeli pracownik cały czas pracuje przy komputerze,
  • co 5 lat, w przypadku pracowników biurowych niekorzystających z komputera, 
  • co 2-3 lata, gdy pracownik jest narażony na wdychanie szkodliwych pyłów lub oparów albo panuje w wysokich temperaturach

to de facto o częstotliwości i zakresie badań decyduje lekarz. Kieruje się przy tym wiekiem i stanem zdrowia badanej osoby oraz bierze pod uwagę czynniki szkodliwe i uciążliwe, na które może być narażony dany pacjent w miejscu pracy. Dlatego lekarz może wydać orzeczenie o zdolności do pracy na krótszy okres np. na dwa a nie cztery lata w przypadku pracy biurowej przy komputerze. Może to być podyktowane wadą wzorku albo problemami z kręgosłupem.

Zmianom nie ulegają także przepisy w zakresie przeprowadzania badań kontrolnych. Podlegają im pracownicy, których niezdolność do pracy wyniosła przekroczyła 30 dni.

Katarzyna Sudaj

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
1 6 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
2 34 ~sl

Medycyna pracy to jedna z największych bzdur.... ja i cały zakład od razu wiemy, że mamy ciśnienie 120/80 . i jesteśmy zdrowi....................

! Odpowiedz
5 23 ~PL

Okresowe badania do pracy to największa ściema jaką w życiu widziałem, lekarz przyjmuje pacjenta w 3 min z wypisaniem wszystkich papierków.
Zero badania, zero odpowiedzialności, tylko nabijanie kasy lekarzom.
Już dawno powinni się za to wziąć.

! Odpowiedz
Polecane
Najnowsze
Popularne