REKLAMA

PROCAD S.A.: Informacja dotycząca wstępnych wyników finansowych

2020-05-05 20:14
publikacja
2020-05-05 20:14
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2020
Data sporządzenia: 2020-05-05
Skrócona nazwa emitenta
PROCAD S.A.
Temat
Informacja dotycząca wstępnych wyników finansowych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zgodnie z przyjętym w PROCAD SA Indywidualnym Standardem Raportowania, który między innymi określa przyjęte zakresy poziomów wybranych parametrów finansowych w odniesieniu do porównywalnych okresów z trzech ubiegłych lat, Zarząd PROCAD SA informuje, iż po dokonaniu w dniu 5 maja 2020 roku wstępnej agregacji i weryfikacji danych finansowych Grupy PROCAD po pierwszym kwartale 2020 roku, przewidywany jednostkowy zysk netto i zysk netto Grupy Kapitałowej wykazują odchylenia przekraczające przyjęte przez Emitenta normy odchyleń. Zysk netto Grupy Kapitałowej PROCAD jest obecnie szacowany na poziomie około 65% niższym, natomiast zysk jednostkowy jest szacowany na poziomie około 53% niższym od średnich wyników w porównywalnych okresach z ostatnich 3 lat.
Na odchylenie dotyczące zysku Grupy Kapitałowej miały wpływ: transakcja sprzedaży udziałów DES ART Sp. z o.o. (raport bieżący nr 17/2018 z dnia 15 listopada 2018 roku) i wynikająca z niej baza porównawcza z ubiegłych okresów, zawierająca dane skonsolidowane uwzględniające wyniki sprzedanego podmiotu zależnego oraz niższy zysk jednostkowy.
W przypadku danych jednostkowych dominujący wpływ ma spadająca marża na produktach Autodesk, będąca konsekwencją nowego modelu licencjonowania oraz wzrost kosztów wynagrodzeń.
Dane finansowe Emitenta są nadal weryfikowane, dlatego powyższe informacje nie są ostateczne i mogą ulec zmianie. Publikacja raportu okresowego za pierwszy kwartał 2020 roku Grupy PROCAD nastąpi w dniu 15 maja 2020 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-05 Jarosław Jarzyński Prezes Zarządu
2020-05-05 Maciej Horeczy Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki