REKLAMA

POLENERGIA: ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE STANU POSIADANIA

2023-01-06 18:42
publikacja
2023-01-06 18:42
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zawiadomienie.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2023
Data sporządzenia: 2023-01-06
Skrócona nazwa emitenta
POLENERGIA
Temat
ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE STANU POSIADANIA
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”), Zarząd spółki pod firmą Polenergia S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 5 stycznia 2023 roku do Emitenta wpłynęło zawiadomienie Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska S.A., zarządzającego Allianz Polska Otwartym Funduszem Emerytalnym („Allianz OFE”), oraz zarządzającego Allianz Polska Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym („Allianz DFE”), przekazane na podstawie art. 69 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2b Ustawy, zgodnie z którym w wyniku połączenia w dniu 30 grudnia 2022 roku ze spółką Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander Spółka Akcyjna, zarządzającym Drugim Allianz Polska Otwartym Funduszem Emerytalnym („Drugi Allianz OFE”), udział w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów Emitenta na rachunkach Allianz OFE, Allianz DFE i Drugi Allianz OFE zwiększył się powyżej 5%.

Przedmiotowe zawiadomienie Emitent przekazuje w załączeniu.
Załączniki
Plik Opis
Zawiadomienie.pdfZawiadomienie.pdf Zawiadomienie

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-01-06 Tomasz Kietliński Wiceprezes Zarządu
2023-01-06 Piotr Maciołek Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto firmowe bez ograniczeń czasowych

Tanie konto firmowe bez ograniczeń czasowych

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki