REKLAMA

PLASTBOX: wyniki finansowe

2021-04-19 18:57
publikacja
2021-04-19 18:57
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
PTS_Plast_Box_31122020_JSF_sprawozdanie_z_badania.XHTML  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PTS_Plast_Box_31122020_JSF_sprawozdanie_z_badania.XHTML.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
oswiadczenie_rzetelnosc.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_finansowe_RR_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_finansowe_RR_2020.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_Prezesa_Zarzadu_do_Akcjonariuszy_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_PTS_Plast_Box_S.A._za_2020_rok.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_PTS_Plast_Box_S.A._za_2020_rok.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_Zarzadu_do_sprawozdania_rocznego_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Plast_Box_ocena_Rady_Nadzorczej_2021.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_Plast_Box_2021.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
wybrane_dane_finansowe_jednostkowe_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2 019 2020 2 019
I. Przychody ze sprzedaży 147 189,00 153 179,00 32 897,00 35 608,00
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 12 800,00 7 937,00 2 861,00 1 845,00
III. Zysk (strata) brutto 10 396,00 7 507,00 2 324,00 1 745,00
IV. Zysk (strata) netto 8 350,00 6 561,00 1 866,00 1 525,00
V. Całkowity dochód za okres 8 350,00 6 561,00 1 866,00 1 525,00
VI. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej 17 241,00 15 232,00 3 853,00 3 541,00
VII. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej -3 124,00 -3 762,00 -698,00 -875,00
VIII. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej -17 389,00 -9 132,00 -3 887,00 -2 123,00
IX. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -3 272,00 2 338,00 -731,00 543,00
X. Aktywa razem 204 327,00 208 276,00 44 276,00 48 908,00
XI. Zobowiązania długoterminowe 50 496,00 51 677,00 10 942,00 12 135,00
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 55 056,00 62 399,00 11 930,00 14 653,00
XIII. Kapitał własny 98 775,00 94 200,00 21 404,00 22 120,00
XIV. Kapitał zakładowy 41 941,00 41 941,00 9 088,00 9 849,00
XV. Liczba akcji w tys. szt. 41 941,00 41 941,00 41 941,00 41 941,00
XVI. Zysk (strata) przypadający na jedną akcję (w zł/EUR) 0,20 0,16 0,04 0,04
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,36 2,25 0,51 0,53
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
PTS_Plast_Box_31122020_JSF_sprawozdanie_z_badania.XHTMLPTS_Plast_Box_31122020_JSF_sprawozdanie_z_badania.XHTML
PTS_Plast_Box_31122020_JSF_sprawozdanie_z_badania.XHTML.xadesPTS_Plast_Box_31122020_JSF_sprawozdanie_z_badania.XHTML.xades
oswiadczenie_rzetelnosc.xhtmloswiadczenie_rzetelnosc.xhtml
Sprawozdanie_finansowe_RR_2020.xhtmlSprawozdanie_finansowe_RR_2020.xhtml
Sprawozdanie_finansowe_RR_2020.xhtml.xadesSprawozdanie_finansowe_RR_2020.xhtml.xades
List_Prezesa_Zarzadu_do_Akcjonariuszy_2020.xhtmlList_Prezesa_Zarzadu_do_Akcjonariuszy_2020.xhtml
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_PTS_Plast_Box_S.A._za_2020_rok.xhtmlSprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_PTS_Plast_Box_S.A._za_2020_rok.xhtml
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_PTS_Plast_Box_S.A._za_2020_rok.xhtml.xadesSprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_PTS_Plast_Box_S.A._za_2020_rok.xhtml.xades
Informacja_Zarzadu_do_sprawozdania_rocznego_2020.xhtmlInformacja_Zarzadu_do_sprawozdania_rocznego_2020.xhtml
Plast_Box_ocena_Rady_Nadzorczej_2021.xhtmlPlast_Box_ocena_Rady_Nadzorczej_2021.xhtml
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_Plast_Box_2021.xhtmlOswiadczenie_Rady_Nadzorczej_Plast_Box_2021.xhtml
wybrane_dane_finansowe_jednostkowe_2020.xhtmlwybrane_dane_finansowe_jednostkowe_2020.xhtml
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki