REKLAMA

Morawiecki: Pieniądze z OFE chcemy przekazać Polakom

2016-07-04 08:15
publikacja
2016-07-04 08:15

Nie było i nie ma planów nacjonalizacji OFE. Natomiast mamy bardzo dobry plan, w jaki sposób zbudować polski kapitał - zaczął dzisiejszą konferencję "Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju - Program Budowy Kapitału" wicepremier Morawiecki. 

fot. Lukasz Dejnarowicz / / FORUM

- OFE to były środki publiczne, jak zresztą stwierdził TK, ale ten system nie sprawdził się. Dziś nie służy nikomu, ani nie zapewnia wyższych emerytur, ani nie finansuje rozwoju gospodarczego. Minister Zieleniecki pokaże potem, jak na suwaku wygląda kwestia zwijania się OFE i zmniejszania się środków. - mówi Morawiecki.

- Generalnie plan jest taki, że pieniądze z OFE chcemy przekazać Polakom. One dzisiaj są taką szczątkową formą, zanikającego w intencji pierwotnej filara kapitałowego, natomiast nie ma praktycznie filara kapitałowego, on wcześniej został zdemontowany przez poprzednią ekipę rządową.

Reklama

- W ramach programu budowy kapitału koncentrujemy się na pozyskiwaniu różnych środków i tworzeniu warunków. Mówiliśmy o tym od dłuższego czasu, że jedną z podstawowych słabości wzrostu gospodarczego w Polsce jest brak oszczędności i kapitału.

- Główne cele tego programu to bezpieczeństwo finansowe Polaków, rozwój gospodarczy, długoterminowa stabilność finansów publicznych i bilansu płatniczego i zbudowanie dobrowolnego kapitałowego systemu emerytalnego, czyli tego, co dziś praktycznie nie funkcjonuje, natomiast jest podstawą tworzenia systemów emerytalnych w dojrzałych gospodarkach.

- Zaproponujemy nowe, przełomowe mechanizmy budowy kapitału. Chcemy zmniejszać zależność od kapitału portfelowego, krótkoterminowego.

- Chcemy zmniejszyć różnice między ostatnim wynagrodzeniem a emeryturą, czyli tzw. stopę zastąpienia. Dzisiaj, po 16 czy 17 latach funkcjonowania OFE w projekcji zastąpienia jest ok. 30%. Program, który pokazujemy dzisiaj ma na celu wzmocnienie stopy zatrudnienia.

Główne filary programu budowy kapitału

Pierwszy filar to wprowadzenie powszechnego systemu dobrowolnych pracowniczych programów emerytalnych w sektorze przedsiębiorstw, czyli Pracowniczych Programów Kapitałowych - powiedział minister dodając, że dla mniejszych firm przewidziano uproszczone warianty IKE i IKZE, “aby zmniejszyć bariery biurokratyczne i uprościć system”.

fot. / / Ministerstwo Rozwoju

- Generalnie przyświeca nam intencja, aby nie stworzyć systemu, który będzie znakomitym źródłem do zarabiania dla instytucji finansowych. OFE w ciągu kilkunastu lat zarobiły dziesięciokrotność włożonego kapitału.

- Nie chcemy likwidować niczego w trzecim filarze, chcemy dodać dobrowolny kolejny obszar. Warto, aby ZUS i pozostałe komponenty były widoczne dla obywatela. Ten element informacyjny i edukacyjny jest niesamowicie istotny - dodał.

"Rozpoczęcie działania Pracowniczych Planów Kapitałowych i Indywidualnych Planów Kapitałowych planowane jest na 1 stycznia 2018 roku. Na I etapie program obejmować będzie 2,8 mln pracowników dużych przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 250 osób. Od 1 lipca 2018 roku planowane jest uruchomienie II etapu obejmującego przedsiębiorstwa średniej wielkości zatrudniające od 50 do 249 pracowników" - napisano w prezentacji Ministerstwa Rozwoju.

fot. / / Ministerstwo Rozwoju

"Od 1 stycznia 2019 roku do programu włączone mają być małe przedsiębiorstwa zatrudniające od 20 do 249 pracowników oraz mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające do 19 pracowników. Celem rozłożenia wdrożenia programu w czasie jest zapewnienie odpowiedniego czasu na przygotowanie się do jego realizacji po stronie instytucji obsługujących programy oraz pracodawców" - dodano.

Według autorów projektu szacowany łączny koszt zachęt fiskalnych Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz Indywidualnych Planów Kapitałowych wynosi około 2,2 mld zł (0,11 proc. PKB) w okresie pierwszych 2 lat oraz 1,7 mld zł (0,08 proc.) w kolejnych latach.

- Nad zmianami w OFE będziemy dopiero pracowali, to początek zapowiedzianych na sobotnim kongresie PiS zmian.

- Kolejny punkt to dostęp do inwestycji na rynku nieruchomości. Analitycy, dziennikarze i inwestorzy znają mechanizm REIT - funduszy inwestycji w nieruchomości. To bardzo popularne w krajach zachodnich, chcemy żeby dostęp do tych ciekawych inwestycji mieli klienci indywidualni - powiedział.

fot. / / Ministerstwo Rozwoju

- Przeprowadziliśmy szeroką panoramę instrumentów o charakterze obligacji na całym świecie i staraliśmy się wyłowić te, które mogłyby być korzystne z punktu widzenia długoterminowego budowania kapitału, ale też nie generować kosztów dla budżetu.

"Rozpoczęcie przez Skarb Państwa emisji obligacji premiowych dla inwestorów indywidualnych.
Obligacje nie posiadałyby regularnego typowego oprocentowania, lecz oferowały możliwość
uzyskania znaczącej premii pieniężnej w drodze losowania" - napisano w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju.

- Chcemy zainspirować Ministerstwo Finansów, aby długoterminowe oszczędzanie miało pewne ulgi w stosunku do oszczędzania krótkoterminowego. Dzisiaj, czy mamy 1-miesięczny horyzont inwestycji, 6-miesięczny, 2-letni, czy 5-letni, to podatek jest taki sam. Będziemy natomiast pracować nad tym, żeby różnicował on oszczędzanie długoterminowe od oszczędzania krótkoterminowego. Obniżenie opodatkowania dochodów kapitałowych osób fizycznych od inwestycji długoterminowych powyżej 12 miesięcy z 19 proc. na 10 proc. - podano w komunikacie. "Biorąc pod uwagę spadek stóp procentowych i stóp zwrotu koszt fiskalny będzie umiarkowany na poziomie około 250 mln zł" - napisano.

W zgodzie z pewnymi intencjami, które zostały zarysowane podczas kongresu PiS dodaliśmy pewną koncepcję, w jaki sposób przekształcenie OFE mogłoby wyglądać. Trzeba powiedzieć uczciwie, że nad szczegółami dopiero zaczniemy pracować, jednak co do intencji upewnialiśmy się, że jeżeli chodzi o przekazanie uczestnikom OFE środków do III filara i na Fundusz Rezerwy Demograficznej, to generalny kierunek, który został zarysowany - zakończył.

- To przesunięcie 35 mld zł z OFE do FRD powinno obniżyć dług publiczny o ok. 2 pp. Nie będzie miało wpływu na deficyt sketora finansów publicznych w danym roku - uważa prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys.

Z zaprezentowanego w poniedziałek przez rząd Programu Budowy Kapitału Polaków wynika, że proponowane zmiany mogą zakładać przekazanie w trybie ustawy 25 proc. aktywów OFE do Funduszu Rezerwy Demograficznej celem realnego wzmocnienia bufora finansowego systemu emerytalnego oraz 75 proc. aktywów OFE na Indywidualne Konta Emerytalne

Program budowy kapitału zakłada ponad 120 mld zł napływu nowych środków na polski rynek kapitałowy po 10 latach jego funkcjonowania przy składce 4 proc. - podano w dokumencie opracowanym przez Ministerstwo Rozwoju.

Jak poinformowano, zakładane jest "ponad 120 mld zł (blisko 5 proc. PKB) napływu nowych środków na polski rynek kapitałowy po 10 latach funkcjonowania Programu przy składce 4 proc. oraz 208 mld zł (około 8 proc. PKB) przy średniej składce 7 proc.".

Liczba uczestników III filaru systemu emerytalnego miałaby wzrosnąć o 5,5 mln przy zakładanej partycypacji na poziomie 75 proc. pracowników, co przekłada się na udział w III filarze 53 proc. wszystkich pracowników zatrudnionych na podstawie stosunku pracy.

fot. / / Ministerstwo Rozwoju

W efekcie podniesienia stopy oszczędności i inwestycji w gospodarce tempo wzrostu PKB miałoby wzrosnąć rocznie około 0,4 pkt. proc. Realizacja Programu Budowy Kapitału wymaga szeregu zmian legislacyjnych, których przeprowadzenie planowane jest na najbliższe 12 miesięcy.

Filary zmian w OFE

1. Wprowadzenie powszechnego systemu  dobrowolnych III filarowych pracowniczych  programów emerytalnych w sektorze przedsiębiorstw – Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

2. Reforma III filarowych indywidualnych programów  emerytalnych – uproszczone IKE i IKZE oraz Indywidualne Plany Kapitałowe (IPK) dla mikroprzedsiębiorstw

3. Bezpieczeństwo i efektywność programów  emerytalnych – limity kosztów oraz Polski Fundusz Rozwoju instytucją zarządzającą PPK na etapie ich tworzenia.

4. Informacja o kapitałowych programach emerytalnych w jednym miejscu – centralna  elektroniczna ewidencja kapitałowych programów emerytalnych przy ZUS

5. Powszechny dostęp do inwestycji na rynku nieruchomości – Publiczne Fundusze Nieruchomości ("polskie REIT")

6. Atrakcyjna oferta obligacji skarbowych dla  inwestorów indywidualnych – obligacje premiowe i infrastrukturalne

7. Rozwój kredytowania i bezpiecznego oszczędzania długoterminowego – niższy podatek od dochodów z inwestycji długoterminowych powyżej 1 roku

8. Przebudowa modelu funkcjonowania Otwartych  Funduszy Emerytalnych zgodnie z koncepcją przedstawioną na Kongresie Prawa i Sprawiedliwości.

Kaczyński już zapowiedział zmiany

W sobotę Jarosław Kaczyński zapowiedział zmiany w systemie emerytalnym obejmujące pozostałą część OFE. Prezes PiS stwierdził, że pieniądze zgromadzone w funduszach „mogą być podstawą nowych, ważnych przedsięwzięć”.

- Co zrobić z tymi pieniędzmi, które pozostały w OFE, które dzisiaj w gruncie rzeczy tracą na wartości, a które mogą być podstawą nowych, ważnych przedsięwzięć, które będą budowały siłę naszej polityki gospodarczej, ale także będą wspierały miliony polskich gospodarstw domowych. Musimy to zrobić. Takie propozycje są" – powiedział Kaczyński.

- Można dobrze wykorzystać pieniądze, które jeszcze są w OFE, dla budowy trzeciego filaru, w ten sposób, żeby każdy z tej sumy, każda rodzina, każde gospodarstwo domowe, 16 milionów ludzi, dostało jakąś sumę – dodał już po wyborze na prezesa partii.

Więcej o zmianach w OFE:

Dwa lata temu dwóch takich zwinęło OFE

Trybunał Konstytucyjny otworzył drogę do eliminacji OFE

Nowy rekord zadłużenia. Rząd przejadł już pieniądze z OFE [Wykres dnia]

Źródło:
Tematy
MINI pełne przygód.

MINI pełne przygód.

Komentarze (589)

dodaj komentarz
~kasia
Może niech oni się odczepią od moich pieniędzy a ja sama w getinie o nie zadbam.
~oburzony
Tusk,Buzek, Rostowski i pozostali kolesie którzy majstrowali przy OFE to skompromitowani politycy..Oby nigdy nie wrócili do rządóew...Dziś dzięki nim OFE to sponsor szulerni GPW a nie instytucja która miała pomnażać kapitał uczestników OFE.
~Ekonomista
"Generalnie plan jest taki, że pieniądze z OFE chcemy przekazać Polakom."
Wyjaśnię (nie zorientowanym), o co chodzi. Chodzi o to (władzom), żeby pieniądze z OFE przekazać Polakom, ale nie właścicielom tych pieniędzy, tylko "innym" Polakom... (w domyśle- rekinom finansjery., która nadal będzie się wozić
"Generalnie plan jest taki, że pieniądze z OFE chcemy przekazać Polakom."
Wyjaśnię (nie zorientowanym), o co chodzi. Chodzi o to (władzom), żeby pieniądze z OFE przekazać Polakom, ale nie właścicielom tych pieniędzy, tylko "innym" Polakom... (w domyśle- rekinom finansjery., która nadal będzie się wozić na grzbietach naiwnych członków OFE - czyli pasożytować na właścicielach tych pieniędzy) Przypomnijcie sobie Szanowni, jaka była kiedyś prowizja pobierana na "dzień dobry" w OFE od składek członków...
~ja
KRADZIEŻ TO TERAZ "PRZESUNIĘCIE DO FRD" i tworzenie de facto nowych ofe, tylko z kapitałem mniejszym o 25 % "przesuniętych"pieniędzy. Skoro mają powstać nowe ofe, to o co tu chodzi? Ano o "przesunięcie"...
~wonzłodzieje
Odp...lol się złodzieju od moich pieniędzy, dzieciorobów finansuj ze swoich skręcie.....
~TIAAA
KOLEJNE BAJECZKI DLA ANALFABETÓW EKONOMICZNYCH :)
~eciepecie
Morawiecki i Kaczyński to złodzieje. Mogą spokojnie podać rękę innym złodziejom z poprzedniego rządu.
~socjal_uber_alles
Jeśli dobrze rozumiem, to projekt zakłada obniżenie naszych pensji o 4% (2% po stronie pracownika i 2% po stronie pracodawcy)?
Jeśli ten program PPK będzie dobrowolny to zainteresowanie nim będzie na poziomie obecnego zainteresowania III filerem - czyli żadne. Jeśli będzie obligatoryjny, to PIS może zapomnieć o dobrym wyniku w
Jeśli dobrze rozumiem, to projekt zakłada obniżenie naszych pensji o 4% (2% po stronie pracownika i 2% po stronie pracodawcy)?
Jeśli ten program PPK będzie dobrowolny to zainteresowanie nim będzie na poziomie obecnego zainteresowania III filerem - czyli żadne. Jeśli będzie obligatoryjny, to PIS może zapomnieć o dobrym wyniku w następnych wyborach.
~GRANDA
Mam na OFE 100000PLN , a dostanę 6000PLN, bo złodzieje rozparcelują moje pieniądze na darmozjadów ! Temu przyklasną tylko nieroby i menele ! Ale na to nie będzie zgody ! To tak łatwo nie przejdzie !

Powiązane: Rząd majstruje przy emeryturach

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki