REKLAMA
Weekend z Bankier.pl

Mobbing w pracy. Jak zgłosić nękanie?

2022-05-28 06:00
publikacja
2022-05-28 06:00
Mobbing w pracy. Jak zgłosić nękanie?
Mobbing w pracy. Jak zgłosić nękanie?
fot. dokurose / / Shutterstock

Czym właściwie jest mobbing? Co może być dowodem na nierówne traktowanie? Jak gromadzić dowody, aby móc mobbing skutecznie zgłosić? Prawnik podpowiada, jak podejść do tego problemu.

Mobbing ma swoją definicję w Kodeksie pracy. I tak: są to działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko niemu, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników. Jest długotrwały, regularny, uporczywy, uciążliwy. 

Dowody na nierówne traktowanie - gromadzenie i utrwalenie w świetle przepisów prawa

Pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi - tak mówi Kodeks pracy (art. 94 [3] §1.). Jednak to na ofierze mobbingu spoczywa cały ciężar dowiedzenia tego zjawiska w miejscu pracy. Co powinna zrobić?

Na początek musi udowodnić, że doszło do naruszeń przepisów. W kolejnym kroku - uargumentować rozstrój zdrowia, a na koniec wykazać związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy działaniami pracodawcy a negatywnymi skutkami na pracowniku.

Co może być dowodem świadczącym o mobbingu:

  1. własne notatki - wskazujące dokładne daty, którym da się przypisać konkretne zachowanie, miejsce lub dowody w postaci maili, SMS-ów, listów, wiadomości w komunikatorach.
  2. dokumentacja - wszelkie dokumenty, np. skargi na piśmie, odcinki płacowe dowodzące nierównego traktowania poprzez niższe wynagrodzenie niż pozostali pracownicy.
  3. dokumentacja medyczna – np. od psychiatry, psychologa czy terapeuty; paragony – jako dowód, że faktycznie koniecznym było celowe zadbanie o swoje zdrowie. Odpowiednio zapiski z terapii wskażą na kryterium długotrwałości, zaś jeżeli sąd uzna za zasadne – powoła biegłych, warto pamiętać też o zwolnieniach lekarskich L4.
  4. świadkowie
  5. nagrania  – tylko gdy nagranie rozmowy następuje za zgodą wszystkich uczestników.           

Uwaga!

Zob. Kodeks karny - Art. 267. § 1. Kto bez uprawnienia uzyskuje dostęp do informacji dla niego nieprzeznaczonej, otwierając zamknięte pismo, podłączając się do sieci telekomunikacyjnej lub przełamując albo omijając elektroniczne, magnetyczne, informatyczne lub inne szczególne jej zabezpieczenie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Art. 267. § 3. Tej samej karze podlega, kto w celu uzyskania informacji, do której nie jest uprawniony, zakłada lub posługuje się urządzeniem podsłuchowym, wizualnym albo innym urządzeniem lub oprogramowaniem.

Zasadą jest, że ciężar dowodu w postępowaniu o mobbing spoczywa na pracowniku, czyli pracownik powinien wykazać ustawowe przesłanki mobbingu oraz to na pracowniku spoczywa też ciężar udowodnienia, że wynikiem nękania był rozstrój zdrowia.

Warto przytoczyć zdanie Sądu Najwyższego w wyroku z 5 grudnia 2006 r. (II PK 112/06), który podkreślił, że ocena, czy nastąpiło nękanie i zastraszanie pracownika oraz, czy działania te miały na celu i mogły lub doprowadziły do zaniżonej oceny jego przydatności zawodowej, do jego poniżenia, ośmieszenia, izolacji bądź wyeliminowania z zespołu współpracowników, opierać się musi na obiektywnych kryteriach, a badanie i ocena subiektywnych odczuć osoby, która uważa, że znęca się nad nią jej przełożony, nie może stanowić podstawy do ustalania odpowiedzialności za mobbing.

Ponadto w wyroku z dnia 20 października 2016 r., (sygn. akt I PK 243/15) Sąd Najwyższy zwrócił uwagę na trudności dowodowe mobbingowanego pracownika, wskazując, iż: mobbingowany pracownik jest wyizolowany z zespołu pracowniczego i w praktyce nie może liczyć na korzystne dla niego zeznania współpracowników. W takiej sytuacji obiektywnym dowodem mobbingu może stać się dokumentacja lekarska, dotycząca leczenia psychiatrycznego pracownika. Ocena przyczyn i skutków opisanych w dokumentacji lekarskiej działań przełożonych pracownika należy do biegłych sądowych; weryfikacja przez sąd takich ustaleń, z wyprowadzaną z nich odmienną konkluzją, powinna być poprzedzona nową opinią biegłych.

BANKIER NA WEEKEND:

Polecamy inne nasze teksty z weekendowego wydania:

Wreszcie, podzielając orzecznictwo, dodać należy, że uznanie określonego zachowania za mobbing nie wymaga ani stwierdzenia po stronie mobbera działania ukierunkowanego na osiągnięcie celu (zamiaru), ani wystąpienia skutku. Wystarczy, że pracownik był obiektem oddziaływania, które według obiektywnej miary może być ocenione za wywołujące jeden ze skutków określonych w art. 943 § 2 kp.           

Dochodzenie roszczeń związanych z negatywnymi konsekwencjami mobbingu

W polskim systemie prawnym przewidziane są 2 możliwości związane z dochodzeniem roszczeń związanych z mobbingiem: zadośćuczynienie pieniężne i odszkodowanie. Oto, co na ten temat mówi Kodeks pracy:

Zadośćuczynienie pieniężne

Art. 94 [3] § 3. Pracownik, u którego mobbing wywołał rozstrój zdrowia, może dochodzić od pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

Odszkodowanie

Art. 94 [3] § 4. Pracownik, który doznał mobbingu lub wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę, ma prawo dochodzić od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalane na podstawie odrębnych przepisów.

Patrycja Murawska, mgr prawa

Źródło:
Tematy
Zyskaj aż 360 zł premii z kontem Millennium 360°

Zyskaj aż 360 zł premii z kontem Millennium 360°

Komentarze (10)

dodaj komentarz
podatnik-
Nic nie pomogą podpowiedzi skoro takie sprawy w sądzie trwają minimum 5-7 lat!
lopeks
Pani mecenas wprowadza w błąd w zakresie pkt.5

To nie prawda, że nie nie można nagrywać , cytowany przepis dotyczy podsłuchu, a w przypadku bezpośredniego mobbingu np. wyzywania pracownika itd to nagrywanie traktowane jest jak robienie notatek, a nie podsłuch.
Mobbing to przestępstwo i Sądy pracy dopuszczają nagrania dokonane
Pani mecenas wprowadza w błąd w zakresie pkt.5

To nie prawda, że nie nie można nagrywać , cytowany przepis dotyczy podsłuchu, a w przypadku bezpośredniego mobbingu np. wyzywania pracownika itd to nagrywanie traktowane jest jak robienie notatek, a nie podsłuch.
Mobbing to przestępstwo i Sądy pracy dopuszczają nagrania dokonane bez wiedzy mobbera

Po za tym dowód jest ujawniany przed Sądem i to sąd może zadecydować czy będzie jawny czy nie i czy go dopuści czy nie (ale zazwyczaj dopuszcza).
Więc jeżeli jesteście notorycznie szkalowani, wyzywani itp. to nagrywajcie to, trzeba pamiętać że takie sytuacje aby były uznane jako mobbing muszą trwać przez dłuższy czas przynajmniej 6 miesięcy.
Również konieczne jest wypowiedzenie umowy, w której będzie wskazane za przyczynę mobbing, rachunki z wizyt u psychologa i psychiatry.

Nie należy się bać, trzeba iść do specjalisty i korzystać z pomocy.

Również należy skorzystać z pomocy PIP, na waszą skargę przeprowadzi kontrolę u pracodawcy, sprawdzi czy były wdrożone procedury, zbierze od pracowników wskazanych przez was dowody.
To bardzo ważne bo bo kontrola przychodzi szybko i zadaje pytania szybko wielu osobą (pracodawca nie zdąży ich przygotować)

Potem jak sprawa trafi do Sądu to mamy już zarys świadków i to co mówili.
Jak nie zadbacie o kontrolę z PIP to pracodawca ma duże szanse przygotować
świadków do zeznań, (podwyższyć im wynagrodzenie, stanowisko, przeprowadzić rozmowy itp.)

inwestor.pl
Gdzie mogę zgłosić mobbing urzędnika skarbowego, który mnie nękał?
zoomek
Trzy minusy. Oni chyba wierzą że skarbówka i policja to dobrzy ludzie. Masakra.
hfjdj
W szkołach jest mobbing naokrągło i nikt z tym nic nie robi. Tak jak krzywi ludziom szkoła mózgi to nawet małżeństwo tak nie krzywi. Począwszy od tego że uczniowie "jedynkowi" są oficjalnie gorszymi kończywszy na tym że rekompensują sobie przeszkadzaniem w życiu uczniom "piątkowym". A nauczyciele oczywiście na W szkołach jest mobbing naokrągło i nikt z tym nic nie robi. Tak jak krzywi ludziom szkoła mózgi to nawet małżeństwo tak nie krzywi. Począwszy od tego że uczniowie "jedynkowi" są oficjalnie gorszymi kończywszy na tym że rekompensują sobie przeszkadzaniem w życiu uczniom "piątkowym". A nauczyciele oczywiście na to przyzwalają.
zoomek
Nie - jedynka to lepsza ocena od np piątki.
ehud
Mobbing naokrągło? To straszna odmiana :)
ehud
Czy mobbing to dawne znęcanie się?
ehud
Bo mopping to dawne mycie podłogi :)
ehud
Najlepiej zgłosić to do rejonowego oddziału solidarki - tam z pewnością pomogą :)

Powiązane: Prawo dla każdego

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki