REKLAMA

ManyDev Studio S.E.: wyniki finansowe

2022-11-22 22:05
publikacja
2022-11-22 22:05
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
ManyDev_SF_30.09.2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od do 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od do 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 283 - 60 -
II. Koszt własny sprzedaży - - - -
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (2 749) (468) (586) (103)
IV. Zysk (strata) brutto (2 591) (397) (553) (87)
V. Zysk (strata) netto (2 637) (397) (563) (87)
VI. Liczba akcji w sztukach 22 600 000 7 000 000 22 600 000 7 000 000
VII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) (0,117) (0,057) (0,025) (0,012)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (1 076) (683) (229) (150)
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (507) - (108) -
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 644 1 552 351 340
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
ManyDev_SF 30.09.2022.pdfManyDev_SF 30.09.2022.pdf Raport

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-22 Bartłomiej Bartula Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking najtańszych kont firmowych

Ranking najtańszych kont firmowych

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki