REKLAMA

LABO PRINT S.A: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii F oraz ustalenie daty pierwszego notowania akcji serii F po asymilacji

2021-11-23 14:03
publikacja
2021-11-23 14:03
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 37 / 2021
Data sporządzenia: 2021-11-23
Skrócona nazwa emitenta
LABO PRINT S.A
Temat
dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii F oraz ustalenie daty pierwszego notowania akcji serii F po asymilacji
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd LABO PRINT S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej Spółka) informuje, że w dniu 23 listopada 2021 r. powziął informację o wydaniu w dniu 22 listopada 2021 r. Uchwały Nr 1175 /2021 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej GPW) w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki (dalej Uchwała).

Na mocy Uchwały Zarząd GPW stwierdził, że zgodnie z § 19 ust. 1 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku równoległym GPW dopuszczonych jest 194.400 (sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki Labo Print S.A., o wartości nominalnej 1,00 zł każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLLBPRT 00039 (dalej Akcje).

Zgodnie z Uchwałą, na podstawie §36, §37 oraz §38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, w związku z §3a ust. 1, 2 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd GPW postanowił wprowadzić z dniem 30 listopada 2021 r. do obrotu giełdowego na rynku równoległym akcje Labo Print S.A., pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 30 listopada 2021 r. asymilacji tych Akcji z akcjami Spółki będącymi w obrocie giełdowym, oznaczonymi kodem PLLBPRT 00013.


Osoby reprezentujące spółkę:

Krzysztof Fryc – Prezes Zarządu
Wiesław Niedzielski – Wiceprezes Zarządu

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki