Kaczyński: Najpierw państwo, potem własność i rynek

Najpierw państwo, później własność i rynek - mówił w sobotę w Toruniu prezes PiS Jarosław Kaczyński. Zaznaczył, że zadaniem rządu PiS jest stworzenie szerokiej sfery swobód. Według niego w Polsce problemem jest niska skłonność przedsiębiorców do inwestowania i innowacji.

(fot. Adam Chełstowski / FORUM)

Prezes PiS wziął udział w konferencji "Odpowiedzialność przedsiębiorców za Polskę" w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. W konferencji uczestniczył też m.in. wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki i przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów minister Henryk Kowalczyk. Obecni byli też prezesi PKN Orlen - Wojciech Jasiński i PKO Banku Polskiego - Zbigniew Jagiełło oraz wiceprezesi BOŚ Banku - Anna Milewska i PZU - Andrzej Jaworski.

Jarosław Kaczyński mówił o wolności gospodarczej i czynnikach ją ograniczających. Odniósł się też do tematu głównego konferencji, czyli odpowiedzialności przedsiębiorców. Jak zaznaczył, ma ona dwa poziomy. "Po pierwsze to zdanie sobie sprawy z tego, że istnieje państwo, że istnieją inni, że to wszystko trzeba brać pod w uwagę. Jeżeli ktoś nie jest w stanie prowadzić działalności gospodarczej w takich warunkach, to znaczy, że się po prostu do tego nie nadaje" - powiedział.

Jak dodał, czasem podczas spotkań z przedsiębiorcami słyszał postulaty, które sprowadzały się do tego, by odrzucić te ograniczenia, w tym dotyczące relacji z pracownikami. "Jeżeli ktoś we współczesnej Europie, współczesnej Polsce nie jest w stanie działać efektywnie, jeżeli te ograniczenia nie będą odrzucone, to po prostu powinien zająć się czymś innym - mówił prezes PiS.

Po drugie, mówił Kaczyński, odpowiedzialność przedsiębiorców wiąże się też ze "zobowiązaniami wobec wspólnoty". "Do państwa należy to, żeby ten rozwój był możliwie sprawiedliwy, by nie prowadził do zbyt wielkich różnic społecznych, by korzyści z niego odczuwały wszystkie większe grupy społeczne, wszyscy, którzy pracują. Natomiast do przedsiębiorców - i to jest ich ogromna odpowiedzialność - należy to wszystko, co jest potrzebne, by ten rozwój następował. A tu mamy dwa problemy" - powiedział Kaczyński.

Problemem skłonność do inwestowania i wprowadzania innowacji

Pierwszy z nich "to problem skłonności do inwestowania i związanego z tym ryzyka". "To jest kwestia, która w Polsce stoi, bo skłonność do inwestowania jest niewielka" - powiedział. Druga kwestia to skłonność przedsiębiorców do wprowadzania innowacji, "z którą też jest w tej chwili nie najlepiej".

Kaczyński powiedział, że po odejściu od systemu komunistycznego Polska "weszła w fazę wolności anarchicznej", a potem przeszła do "fazy bardzo daleko idącego ograniczenia wolności".

"Zadanie, które stoi dzisiaj przed nami, stoi także przed tym rządem, przed premierem, ministrem rozwoju Mateuszem Morawieckim, to jest doprowadzenie tego stanu do sytuacji, którą można by określić jako racjonalną. To znaczy mamy ideę szybkiego rozwoju, także ideę sprawiedliwości - tę ideę realizujemy - mamy pewien kontekst kulturowy w Polsce, mamy także kontekst zewnętrzny związany przede wszystkim z Unią Europejską i musimy w tym szukać możliwie szerokiej sfery swobód, wolności" - powiedział Kaczyński.

Według niego to jest szansa na powtórzenie "wielkiej aktywności założycielskiej trwającej od połowy lat 80., a bardzo intensywnie od końca lat 80. i w pierwszych latach 90." i na to, że "ten proces, który wtedy przyniósł Polsce około sześciu milionów miejsc pracy i przyniósł ruszenie z miejsca po latach spadków PKB, mógłby być powtórzony".

"To jest szansa, przed którą stoimy nie mając jednocześnie złudzeń, że możemy w Polsce stworzyć system libertariański, że polskiej kulturze można narzucić taki zupełnie skrajny indywidualizm" - dodał prezes PiS.

Według prezesa PiS "jeśli spojrzeć na ostatnie 27 lat, to można powiedzieć, że najpierw mieliśmy do czynienia z taką swobodą, w wielkiej mierze anarchiczną". "Taką, która po części była w ogóle nieregulowana i nieobjęta działalnością państwa. Znaczna część tej wybuchającej w końcu lat 80. i 90. działalności gospodarczej początkowo nie była objęta, albo w minimalnym stopniu objęta, ograniczeniami związanymi z podatkami" - powiedział Kaczyński.

Działalność podmiotów zagranicznych z elementami kolonialnymi

Jego zdaniem ten stan "w niemałej mierze" trwa po dziś dzień. "W szczególności, jeśli chodzi o działalność podmiotów zagranicznych. Mamy tutaj do czynienia z takimi elementami kolonialnymi, jeżeli chodzi o nasz kraj. Mamy do czynienia z sytuacją, w której te przedsiębiorstwa nie przestrzegają pewnych reguł prawnych, ale także moralnych. Krótko mówiąc, funkcjonują w sposób, który w ich własnych krajach byłby absolutnie niemożliwy do przyjęcia" - podkreślił prezes PiS.

Kaczyński zaznaczył, że relacja między państwem, rynkiem i własnością definiuje wolność gospodarczą. Według niego "na pierwszym miejscu trzeba wymienić państwo, bo bez państwa nie mógłby istnieć rynek, ale przede wszystkim nie mogłaby istnieć własność".

"Dam państwu bardzo prosty przykład i to - może zaskoczę - ze świata zwierząt. Nie tak dawno opisywano, były zdjęcia takiego wydarzenia. Otóż dwa wilki upolowały sarnę. Przybył niedźwiedź przepędził wilki, pożarł sarnę. Czyli prawo własności wobec tej sarny zostało siłą zakwestionowane. Załóżmy, że to jest Mandżuria, tam żyją takie wielkie tygrysy, mógłby przybyć tygrys i próbować zakwestionować prawo niedźwiedzia. Nie wiadomo, kto by wygrał, w każdym razie mógłby próbować. Takie relacje istniałyby wtedy, gdyby nie było państwa, gdyby państwo nie mogło gwarantować własności" - mówił prezes PiS.

Najpierw państwo, później własność

"Najpierw państwo, później własność, bez której nie może być wolności jednostki, no i rynek. Czy rynek może istnieć bez państwa? Nie może istnieć bez państwa, państwo musi zagwarantować bezpieczeństwo ogólne, osobiste tych, którzy funkcjonują na rynku, bezpieczeństwo obrotu. Musi powołać także różnego rodzaju instytucje, które funkcjonują na rynku, w związku z rynkiem, no i przede wszystkim pieniądz" - mówił prezes PiS.

Kaczyński podkreślił, że musi też istnieć pewien poziom bezpieczeństwa socjalnego, który jest zapewniany przez państwo, a także pewien poziom bezpieczeństwa osobistego oraz zdolność do działań antykryzysowych ze względu na zmiany koniunktury.

"Państwo musi dysponować zasobami, czyli musi ściągać podatki, składki, daniny publiczne. Czyli wolność doznaje tutaj pewnego ograniczenia, bo część owoców działalności gospodarczej musi być przejęta przez państwo i to jest konieczność obiektywna, dyskutowalna tylko w tym zakresie, w jakim stawiamy pytanie o to, jak wielkie te podatki mają być i jaką metodą mają być ściągane" - mówił prezes PiS.

Kaczyński ocenił, że nie jest to jedyne ograniczenie wolności gospodarczej. "Takie ograniczenia muszą istnieć także ze względu na to wszystko, co można odnieść do innych jednostek (...) ich prawo do życia, prowadzenia działalności gospodarczej. Inni stanowią też pewne ograniczenia, które muszą znaleźć wyraz w przepisach prawa, muszą być egzekwowane przez państwo" - powiedział.

Kaczyński zaznaczył, że jednostki żyją we wspólnotach, a te "tworzą sytuacje, które można określić, jako wymogi a te wymogi - jeżeli tylko są egzekwowane przez państwo - to są ograniczeniami wolności".

W jego ocenie poszczególne gospodarki narodowe "podlegają pewnej idei ogólnej, idei regulatywnej". "Te idee to szybki rozwój, sprawiedliwość społeczna. To nie jest tylko idea czysto komunistyczna, to jest także idea, która jeśli ją traktować, jako dążenie do zmniejszenia różnic społecznych, funkcjonowała i funkcjonuje w różnych innych niekomunistycznych ustrojach" - tłumaczył prezes PiS. Jako przykład podał Skandynawię.

"Jest idea równowagi społecznej. Można odwołać się tutaj przede wszystkim do amerykańskiego +New Dealu+. To nie była koncepcja jakoś mocno związana z ideą sprawiedliwości, natomiast mocno związana z koncepcją odzyskania po kryzysie społecznej i ekonomicznej równowagi" - powiedział. Jak dodał, są też różnego rodzaju idee związane z religią, w szczególności w państwach muzułmańskich, które też wpływają na działalność gospodarczą.

"Są w końcu idee związane z koncepcją państwa, które przede wszystkim szuka siły militarnej, i to może być zarówno w wersji ofensywnej, jak w wypadku państw komunistycznych, a w szczególności Związku Sowieckiego czy dzisiaj w dalszym ciągu Korei Północnej, ale może to też być idea defensywna, jak w wypadku Izraela" - powiedział.

Jak mówił prezes PiS, te idee związane są także z określeniem zakresu gospodarczych swobód. Podkreślił, że swoboda gospodarcza zawsze podlega daleko idącym ograniczeniom. "Te ograniczenia są różne w różnych momentach. Dzisiaj na przykład ograniczeniem, które nas wszystkich bardzo dotyka, nie będę tutaj dyskutował, na ile jest słuszne, na ile jest niesłuszne, jest ograniczenie związane z ekologią" - mówił Kaczyński.

Prezes PiS mówił też o zjawisku "inżynierii prawnej szczególnie wokół prawa handlowego". "Tutaj jest to bardzo ważne pytanie, w jakiej mierze trzeba to ograniczyć, w jakiej można to ograniczyć, w jakiej mierze cały ten system finansowy, który został skonstruowany po wojnie a później poddany różnego rodzaju daleko idącym przemianom, nie powinien być jeszcze raz zakwestionowany; na ile trzeba zadać pytanie o to, czy nie należałoby go zmienić" - mówił prezes Prawa i Sprawiedliwości.

Przed rozpoczęciem konferencji odbyła się manifestacja kilkudziesięcioosobowej grupy KOD, z transparentami ruchu i biało-czerwonymi flagami. Grupa rozeszła się, gdy zaczęła się debata.

mzk/ aop/ rau/ hgt/

Źródło: PAP
Tematy:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
0 3 ~gf

A przed Państwem TKM.

! Odpowiedz
0 10 ~Komentator

To po co było obalać panie Kaczyński socjalizm epoki gierkowskiej w latach 80-tych?

! Odpowiedz
0 7 ~gf

On nic nie obalał... on zaspał na internowanie.

! Odpowiedz
1 5 ~inwestor

Jak czytam ten artykuł to mam takie skojarzenie z filozofią Kaczyńskiego:
"wszystko w państwie nic poza państwem nic przeciw państwu".

! Odpowiedz
11 4 ~WojtekD

Szok!
Przeczytałem całe i wydaje się sensowną konstruktem porządku. Ba można wywnioskować, że Kaczyński jest za zwiększeniem wolności gospodarczej i zwięckszenia egzekwowania prawa (patrz : a potem przeszła do "fazy bardzo daleko idącego ograniczenia wolności".) .

Natomiast komentarze innych to, że to narodowy socializm, komunista itp.
Drodzy zmyla was to, że jego styl jest nie jest stylem ekonomisty, tylko prawnika (którym jest) polityka.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 6 ~sdgsfdgw34

kaczor podobnie jak po mysli ze ludzie to debile i chca zawsze jak on

! Odpowiedz
0 5 ~jj

Czyżby chodziło o rozliczenie Komisji Majątkowej ?

! Odpowiedz
3 20 ~PISOUT

Nie ma jak socjalista bredzący coś o wolnym rynku...

! Odpowiedz
2 30 ~autor

Tak, bardzo zachęcająca wypowiedź do inwestowania. Wydaj swoje, zainwestuj a my ci je znacjonalizujemy. Po prostu, geniusz.

! Odpowiedz
1 19 ~autor

Na początek może zacznie od zwrotu państwu kamienic, których właścicielem jest pis.

! Odpowiedz
1 1 ~PiS_PO_Jedno_Zło odpowiada ~autor

Hanna Gronkiewicz-Waltz jest z PO :P

! Odpowiedz
0 17 ~lel

Kaczyński: Najpierw państwo, potem własność i rynek
-----------------------
oby takich było jak najmniej

! Odpowiedz
7 12 ~gosc

Czyli keynesizm, piketyzm i socjalizm. W nastepnych wyborach glosuje na nikogo.

! Odpowiedz
0 8 ~PISOUT

Przez takich ludzi wygrywa PIS albo PO! Głosuj na partie gospodarczo prawicowe jak Kongres Nowej Prawicy inaczej zawsze będzie syf...

! Odpowiedz
0 0 ~Wolność odpowiada ~PISOUT

Akurat przykład taki sobie, KNP nie ma szans. Prędzej Wolność/Partia Korwin (aktualna partia Korwina)

! Odpowiedz
4 7 ~Ja_Ktoś

A państwo to nie własnośc i rynek? Czy moze zaraz zreprywatyzujemy wszystko, odbierzemy domy, działaki mieszkania WSZYTSKIE własnościowe rzeczy i oddamy na kaczuchy czy inne rydze???

! Odpowiedz
1 11 ~nisieniezmienia

Polak i przed szkodą i po szkodzie głupi

! Odpowiedz
20 6 ~QAmać

Czytam komentarze i niedobrze mi się robi, widzę bowiem ilu w Polsce żyje ludzi źle jej życzących. Nikt nie chce Polski silnej i uporządkowanej. Komentujący chcą "mętnej wody, w której ryba lepiej bierze".
Obrzydliwe.

! Odpowiedz
4 13 ~rrr

Raczej ten, kto popiera tego ignoramusa ekonomicznego, źle życzy Polsce.

! Odpowiedz
2 11 ~autor

Popierając pis właśnie ty źle życzysz Polsce. Socjalizm już przerabialiśmy a twój wódz właśnie stwierdza, że państwowe to najlepsze a własność prywatna to coś złego.

! Odpowiedz
1 2 ~Le

Chłopie to nie jest Polska tylko prywatny folwark Prezesa grabiący Polskę i Polaków przywłaszczający sobie reprezentowanie wszystkich Polaków a reprezentuje tylko pisowskich klakierów prezesa..najwyżej 5% Polaków. i para kościelnych działaczy którym robi dobrze we wszystkim co robią.

! Odpowiedz
1 13 ~jj

no to który biznesmen nie zrobi w 2017 r innowacji to do pierdla

! Odpowiedz
9 7 ~polaczek

Najgosze jest to że plujący to na PIS nie zdają sobie sprawy że politycy niezależnie od opcji są kretynami bo na tym polega demokrecja. Demos kratos - władza kretynów bo większość populacji to kretyni. Kradł SLD, PSL PO a teraz PIS. Ludzie gapią się w pejsowaty TVN i na siebie się napuszczają. Żal. Jednak agentury wiedzą jak rozgrywać polaczków.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 2 ~Le

A kto by słuchał tą propagandę głupszą niż Korei Północnej i tą kato komunę w TVP?

! Odpowiedz
8 21 ~ad

Niestety za 500 PLN Polacy sprzedali godność, sprzedali wolność i zafundowali sobie małego dyktatorka, który żyje w swoim świecie pełnym urojeń i uprzedzeń. Dodatkowo TVP pierze mózgi co bardziej podatnych widzów powodując że sekta ma poparcie.

! Odpowiedz
0 1 ~mk_do_ad

Mi TVP nie odbiera na szczęście bo przez mrozy antena mi przymarzła.. A może to sprawka BELZEBUBA????

! Odpowiedz
6 23 ~ewaldt

"W Polsce problemem jest niska skłonność przedsiębiorców do inwestowania i innowacji" - ktoś kto coś takiego mówi jest albo oderwany od rzeczywistości albo sparaliżowany umysłowo.

! Odpowiedz
1 11 ~lo

jedno i drugie

! Odpowiedz
7 17 ~jurek35

kaczyński jakie Państwo ,panstwo rydzyków misiewiczów piotrowskich ,panstwo z przywilejami Grup ,panśtwo lamiące swobody demokratyczntne ,taki katotaliban niszczacy jedność Unii,niszczący prywatne inwestycje w służbie zdrowia państwo które na czele wojska stawia chorą osobę wydającą miliony na samozwańczą komisję badającą katastrofę smoleńską.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
6 32 ~marian

Byłoby to bardzo śmieszne, gdyby nie było takie smutne. Aż chciałoby się, wzorem ubiegłej epoki krzyknąć: niech żyje pierwszy sekretarz Komitetu Centralnego Prawa i Sprawiedliwości tow. Jarosław Kaczyński! A skończy się to wszystko słowami " sztandar wyprowadzić "
Panie Kaczyński, tylko zamożne społeczeństwo tworzy dostatnie państwo, nigdy odwrotnie.
Nawet gdy się stworzy tysiąc Komisji ds. Rozwoju Przedsiębiorczości, a za pomyłkę w podatkach, będzie się skracać o głowę. To nie tak działa.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
5 32 ~zeflik

Ktoś ma jeszcze wątpliwość co do kierunku tego kraju? Prezes jasno wskazuje, że będzie budował narodowy socjalizm. Młokosów odsyłam do historii z I połowy XXw.

! Odpowiedz
2 5 ~hahahahahahahahahaha

"do przedsiębiorców ... należy to wszystko, co jest potrzebne, by ten rozwój następował."

! Odpowiedz
4 15 ~AK

Idee sprawiedliwości społecznej w komuniźmie urzekły kiedyś miliony ludzi. Prezes chciałby iść w tym samym kierunku forsując komunizm, który wg niego nie jest komunizmem. Gdyby nie zaczął od nienawistnych podziałów społeczeństwa już dawno zamiast sekretarzem zostałby namiestnikiem alb innego typu samodzierżawcą. Szkoda, sam sobie utrudnia...

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 1 ~Le

Bo to będzie kościelna komuna ,ich zdaniem jedynie słuszna i najlepsza oczywiście dla swoich.

! Odpowiedz
4 21 ~jerzyna

„Wszystko w Państwie, nic poza Państwem, nic przeciw Państwu”;

ciekawie jakie beda wskazniki ekonomiczne [te niezalezne, bo GUS I CBOS beda mialy wymiae szefowstwa na przelomie 2017/2018 -wicie rozumicie ;) ]

I ile mlodych wyjedzie do niemiec I innychj krajów za praca zeby nie utrzymywac patologii 500+, mieszkanie+, no I Urzednik+ I Koryto+

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
5 38 ~PRL_bis

Brawo ekonomisto Kaczyński! Jak widać historia uczy, że niektórych niczego nie nauczyła.

! Odpowiedz
4 26 ~kilomilo

Ale daliśmy się wszyscy nabić w butelkę!!! Żeby było śmieszniej prezes szczelnie zatyka tą butelkę korkiem i rzuca na pełne morze!!!

! Odpowiedz
0 4 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
2 16 ~AK

W butelkę sami wleźli ci co zlekceważyli wybory, było ich niemal 50 procent społeczeństwa i mogli urządzić świat zupełnie inaczej. Pozostali rzeczywiście godzą się na ślepy dryf, najczęściej jest im wszystko jedno aby tylko dowalić "tamtym", "onym", "innym", etc. Taka naturalna - a nierzadka w Polsce - skłonność umiejętnie wykorzystywana przez wodza.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
3 35 ~Kar-v

Ciekawe ile kaczor do tej pory stworzyl firm stworzył miejsc pracy. Łatwo sie mówi teoretycznie jak z jednej strony masz zatory platnicze a dojedzie cie wlasna interpretacja czesto wyssana z palaca US

! Odpowiedz
4 17 ~pisiorek

Wzrok pewny,szczery i ufny. Mina podstępna i przebiegła . Pierwszy może może być tylko PREZES a więc ze słowami prezesa kaczyńskiego się nie zgadzam. Tylko PREZES

! Odpowiedz
7 24 ~sdfgwer324

chyba najpierw cwel kaczor a pozniej ludzie jego sludzy

! Odpowiedz
4 23 ~jarek

ileż desperacji w słowach prezia.

! Odpowiedz
3 19 ~Żal

Żal

! Odpowiedz
2 32 ~nie-oszołom

Wielki Wódz, geniusz ekonomiczny, zabrał głos...

! Odpowiedz
6 63 ~waldek

Jeżeli ktoś we współczesnej Europie, współczesnej Polsce nie jest w stanie działać efektywnie, jeżeli te ograniczenia nie będą odrzucone, to po prostu powinien zająć się czymś innym - mówił prezes PiS. Powiedział ktoś kto w życiu nie prowadził nawet przez minutę działalności gosp.

! Odpowiedz
2 19 ~niewolnik

Dodam jeszcze że według prezia pkb spadł bo ludzie robia obecnej władzy na złość nie chcą inwestować. Innymi słowy nie chcą zarabiać na złóść rządowi.Przecież te słowa wołaja o pomstę do nieba i pokazują kto nami rządzi.

! Odpowiedz
6 62 ~marian

Czekają nas trudne czasy, komunizm bankrutował już wiele razy, ale jak widać ciągle bardzo kusząca jest wizja " sprawiedliwości społecznej " i tworzenia " nowego człowieka " w oparciu o skompromitowane wzorce komunistyczne. Socjalizm zawsze kończy się tak samo, po prostu nie będzie już komu zabrać i zwyczajnie skończą się pieniądze. Kaczyński pałką nie zmusi nikogo do aktywności gospodarczej.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
3 57 ~mms

Muszę odprowadzić podatek i VAT od niezapłaconej faktury. Czyli już jest, że najpierw państwo.

! Odpowiedz
3 42 ~wertyk

Okazuje się że to nie ludzie tworzą państwo tylko państwo, które powstało hmm... z nie wiadomo czego stworzyło obywateli i rozdziela "wolności". Teza naczelnika państwa ległaby w gruzach gdyby wszyscy wyjechali no ale on wie że to nie nastąpi...

! Odpowiedz
6 66 ~Ron2000

Nie p. Kaczyński. Jest dokładnie odwrotnie.
Silny, wolny kraj to kraj zamożny, bogactwem swoich obywateli.
Bogactwo obywateli jest pochodną niskich podatków i wolności gospodarczej ,ergo małej roli państwa. Wystarczy spojrzeć na potęgę Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Australii.
Nie wolno iść drogą sanacji, to droga wiodąca prosto do upadku, podobnie jak II Rzeczpospolitej.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
3 31 ~PasazerNostromo

Staremu komuchowi bedziesz tlumaczyl? To jest jak grochem o sciane (z namalowanym Leninem)

! Odpowiedz
8 26 ~Obserwator

Drugi Gierek.

! Odpowiedz
7 19 ~góen

Nie obrażaj Pana Edwarda Gierka.

! Odpowiedz
7 29 ~Obserwator

Jak za komuny.

! Odpowiedz
7 51 ~deprivate

co za bełkot, nowomowa a la PRL, przerażający brak konkretów i brak wiedzy....

! Odpowiedz
3 37 ~Janusz

To nie jest tak, że polscy przedsiębiorcy nie mają skłonności do inwestowania i ryzyka. Przestali inwestować, przenoszą firmy poza Polskę, ponieważ od roku otrzymujemy sprzeczne komunikaty od rządzących jakie będą warunki do działalności. Tak naprawdę nic się nie zmieniło, ani na lepiej, ani na gorzej, ale sygnały wysyłane w przestrzeń publiczną przez rządzących (Pan Kaczyński,Pan Kowalczyk, Pan Morawiecki, Pan Ziobro...) powodują, że straciliśmy rok i patrzymy jak się sytuacja się rozwinie. Nikt nie będzie inwestował, jak nie wie w jakim kierunku pójdzie aparat państwowy w najbliższych latach. Warto porozmawiać z Panem Markiem Jakubiakiem.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
5 38 ~rich

Jak Kaczynski mowi; inwestuj, to jedno przychodzi do glowy, - ratuj sie kto moze.

! Odpowiedz
22 17 ~mirka

około 20 % firm żyje z dotacji . Są sprawną mafią . Zakłądy produkcyjne biorą dotacje pod hale 20 mln , budują za 2,5 mln . Podstawiają całą masę fałszywych faktur . Ginie VAT,ginie gospodarka , ginie Polska , To jest tylko jeden przykład , Kolejny w Żorach politycy PiS wspierają Agencje Rozwoju Przedsiębiorczości - uwaga firma prywatna która posługuja się taką samą nazwą jak państwowa agencja . Żyje tylko z dotacji pod wielu lat . Wyłudza pieniądze , Rozlicza fikcje . Fałszywe faktury, zawyżenie kosztów , rozliczenia fikcyjne . Tak dzisiaj działa w większosci polska przedsiębiorczość ,.. PAN. KACZYŃSKI MA RACJE ,

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
6 57 ~Przemek

"Ograniczenie własności" i rynku to "stworzenie szerokiej sfery swobód", taki oksymoron. W połączeniu z wypowiedzią, że jest gotów zaakceptować zmniejszenie tempa wzrostu gospodarczego, jeżeli taka będzie cena za wdrożenie jego wizji Polski, daje mi pełen obraz i jestem przerażony.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
11 26 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
18 2 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
3 51 ~outsider

Kaczyński nie wie nawet co to znaczy wolny rynek
dlatego nigdy już w Polsce nie otworze firmy bo za dużo potrzebnych jest zezwoleń i koncesji.

! Odpowiedz
2 21 ~Putinek

"Mamy tutaj do czynienia z takimi elementami kolonialnymi, jeżeli chodzi o nasz kraj"
I tu przydało by się nazwać po Imieniu te podmioty gospodarcze.

! Odpowiedz
4 60 ~QQ

To już było i się nie sprawdziło Panie Jarosławie! Socjalizm i wszystko-należyzm nie działa!

! Odpowiedz
4 56 ~xx

komuch będzie całe życie komuchem.

! Odpowiedz
4 51 ~ghj

komuna wóciła

! Odpowiedz
1 7 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
1 3 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
4 28 ~Gensek

Rozkułaczanie czas zacząć... jak towarzysz Bierut.
Towarzysz Jarosław niech żyje!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

! Odpowiedz
5 56 ~Jan

Ten facet ma charyzmę ślimaka, jak się czyta tekst jego przemówienia to trudno nie usnąć. On chce wszystko regulować we wszystko się wtrącać. Ilu to już w historii było takich troskliwych misi którzy chcieli nam ułożyć życie? Po przeczytaniu tego artykułu z trudem powstrzymuję odruch wymiotny.

! Odpowiedz
1 36 ~jhjn

Błaszczak idealnie pasowałby do czasów Komuny ..... nie przebrane zasoby wazeliny dla Wodza i ta czołobitność na wyścigi z Sasinem i tym od "... KOMUNIŚci i Złodzieje "

! Odpowiedz
2 54 ~duduś

mniej więcej 40 lat temu Kaczyński zdał egzaminy doktorskie z teorii państwa i praw oraz filozofii marksistowskiej [ oba na bardzo dobrze] i to tłumaczy jego podejście do działalności gospodarczej.

! Odpowiedz
9 5 ~chybaniktnieprzeczyt

"Dam państwu bardzo prosty przykład i to - może zaskoczę - ze świata zwierząt. Nie tak dawno opisywano, były zdjęcia takiego wydarzenia. Otóż dwa wilki upolowały sarnę. Przybył niedźwiedź przepędził wilki, pożarł sarnę. Czyli prawo własności wobec tej sarny zostało siłą zakwestionowane. Załóżmy, że to jest Mandżuria, tam żyją takie wielkie tygrysy, mógłby przybyć tygrys i próbować zakwestionować prawo niedźwiedzia. Nie wiadomo, kto by wygrał, w każdym razie mógłby próbować. Takie relacje istniałyby wtedy, gdyby nie było państwa, gdyby państwo nie mogło gwarantować własności" - mówił prezes PiS.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
3 46 ~mag

Po tym "wykładzie" Prezesa uciekną z Polski wszyscy inwestorzy.

! Odpowiedz
5 33 ~Tomek

Nadchodzi Kato-Bolszewizm

! Odpowiedz
13 9 ~maria

Prawdziwy medrzec i filozofia, Tylko PIS i kosciol katolicki gora i dla polskiem wszystko zrobic a wy co? Nabiejacie sie? NIeladnie. Tylko PIS gora.

! Odpowiedz
4 35 ~abc

Własność prywatna istniała przez wieki i dorobek pokoleń był przekazywany z pokolenia na pokolenie. Nawet w okresie zaborów żaden racjonalny władca nie śmiał wyciągać ręki po nie swoje aż do czasów XX wieku, najpierw byli komuniści w Rosji a później w Europie Wschodniej oraz Hitler w odniesieniu do mienia żydowskiego.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
9 9 ~wer

Głupoty opowiadasz. W wczesnej monarchii władca był właścicielem całej królestwa ( Mieszko I,Chrobry). Daniny składane na rzecz dworu to też ingerencja we własność. Dziesięcina, świętopietrze i inne podatki istniały jak świat światem. Królowie i książęta traktowali nawet ludzi jak rzecz.

! Odpowiedz
2 35 ~Autor

Na poczatek zniszczy panstwo potem wlasnosc a na koniec wolny rynek. Nic specjalnego postepuje jak kazdy komunista.

! Odpowiedz
0 2 ~Johny

Odwrotnie - najpiew zabije wolny rynek regulacjami, przepisami i biurokracją, później podniesie rękę na własność, a na końcu padnie państwo, którego nie będzie miał kto utrzymać.
Tak działa socjalizm.

! Odpowiedz
6 24 ~PIsmaki

Kaczyński i jego akolici na zdjęciu ..... w USA jeden sędzia wydał orzeczenie, że dekret Trampa to bezprawie i wystarczyło aby urzędnicy wiedzieli że należy respektować wyroki sądów a nie słuchać tweetów Prezydenta USA. Niestety w Polsce jest bezprawie, wyroków można nie publikować i orzeczeń nie wykonywać !!!

! Odpowiedz
1 17 ~mag

Sędzia, który wydał ten wyrok w Polsce na drugi dzień już wyleciałby z pracy.

! Odpowiedz
1 16 ~rgfr odpowiada ~mag

Sędzia może by i wydał natomiast władza wykonawcza by go nie wykonała ....

! Odpowiedz
8 36 ~jur

Panie Kaczyński dalej niszczcie sądownictwo i pewność systemu prawa oraz wprowadzajcie dodatkowe kontrole żeby wycisnąć z przedsiębiorców ile się da to na pewno będą oni skłonni do inwestowania.

! Odpowiedz
12 11 ~ge

Jedyne co tłumaczy kaczora z tych słów to zasada, że gwarantem własności jest państwo. Nie ma własności bez państwa bo kto potwierdzi prawo własności jeśli nie państwo.

! Odpowiedz
9 4 ~ktodoczytał

"Dam państwu bardzo prosty przykład i to - może zaskoczę - ze świata zwierząt. Nie tak dawno opisywano, były zdjęcia takiego wydarzenia. Otóż dwa wilki upolowały sarnę. Przybył niedźwiedź przepędził wilki, pożarł sarnę. Czyli prawo własności wobec tej sarny zostało siłą zakwestionowane. Załóżmy, że to jest Mandżuria, tam żyją takie wielkie tygrysy, mógłby przybyć tygrys i próbować zakwestionować prawo niedźwiedzia. Nie wiadomo, kto by wygrał, w każdym razie mógłby próbować. Takie relacje istniałyby wtedy, gdyby nie było państwa, gdyby państwo nie mogło gwarantować własności" - mówił prezes PiS.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
2 14 ~wrgfwrf odpowiada ~ktodoczytał

W tej bajce niestety sarna to państwo polskie a stado mięsożerców to jej obecni bezkompromisowi władcy, którzy wyszarpią ile wlezie

! Odpowiedz
0 17 ~beholder

ge, to mam dla Ciebie propozycję. Wynajmij nieuczciwemu najemcy (najlepiej samotnej matce z trójką dzieci) mieszkanie. Następnie spróbuj pozbyć się niepłacącego i dewastującego nieruchomość najemcy.
A ja sobie przy popcornie i orzeszkach pooglądam jak nasze państwo potwierdza Twoje prawo własności...

! Odpowiedz
8 52 ~off

człowiek który nigdy nie miał własności nabytej przez siebie , własnej działalności oczywiste jest że PAŃSTWO rozumiane przez niego jako MY POLITYCY zawsze będzie stawiał na pierwszym miejscu , bo dla niego jest jego firmą........

! Odpowiedz
12 51 ~Zmorawiecka

Na miejscu Mateusza Morawieckiego zrezygnowałbym ze stanowiska wicepremiera. Otóż Najwięcej ma do powiedzenia Pani Rafalska od wydawania kasy typu 500+ a Morawiecki jest odpowiedzialny za zadłużanie Polski i dostarczaniu jej kasy. Ona się zachowuje jak panna z kartą kredytową, która zapomniała o limicie i zadłużeniu. To zakupocholiczka. Strasznie zadłużyli kraj przy braku inwestycji typu kolejne autostrady lub elektrownie atomowe. Jeszcze nie zaczęli jego programu a już jeszcze bardziej zadłużyli kraj. Morawiecki zanim jeszcze bardziej zadłuży ten kraj niech wraca na stanowisko bankiera lub bankstera bo tam przy najmniej zarobi 300 tyś złotych miesięcznie. Ciekawe czy jak był bankierem to też rozdawał tak wszystkim pożyczki jak Rafalska 500+. Za kilka lat nasz kraj to druga Grecja. Wszyscy co rzekomo wyjdą z ubóstwa wrócą tam jeszcze szybciej a reszta będzie spłacać te długi po 500+.......

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
25 11 ~jedenproblem

No tak tylko jest jeden problem :)

nie grozi ci , że kiedykolwiek będziesz " Na miejscu Mateusza Morawieckiego "

! Odpowiedz
17 37 ~anzelm

On nie "gada" raczej belkocze .....marksistowskie frazesy.
Tylko ze do Mussoliniego jest mu bardzo daleko.
Do tego wszystkiego ten czlowiek nie ma pojecia o niczym a i daleko jest mu do znajomosci jezyka ojczystego.

! Odpowiedz
12 44 ~ciemnogrod

najpierw myslalem, ze to jakis islamista chce nowego porzadku w polsce , ale nie, toz to nasz ekonomista wielki

! Odpowiedz
24 12 ~rada


ty się nie przechwalaj ,że myślałeś , bo i tak nikt ci nie uwierzy

! Odpowiedz
14 68 ~wzburzony

powiedział byle poseł żyjący od 25 lat z tego co państwo zabiera przedsiębiorcą , który w życiu nie pracował w żadnej firmie, praktycznie nie pracował w ogóle bo pożal sie boże doktorat w tamtych czasach nie można nazwać pracą , nie był za granicą, do niedawna nie miał nawet konta, nie ma pojęcia o prowadzeniu działalności - nie zna się na niczym poza knuciem i napuszczaniem ludzi na siebie. To jest prawdziwe oblicze sekty pisowskiej - mały człowiek nie znający się na niczym a głoszącym jedyną prawdę i to w Toruniu z ojcem biznesmenem przywłaszczającym sobie miliony z naszych podatków

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
11 36 ~Jarema

Gada prawie jak Mussolini.

! Odpowiedz
22 12 ~StanRS

Bo jak PiS jest partią "faszystowską" wedle środowiska Gazety Wybiórczej, to musi gadać prawie jak Mussolini:).

! Odpowiedz
1 0 ~be_nito

I znowu "prawie" robi różnicę.

! Odpowiedz
5 2 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
10 9 ~maciej

Ostatnio poprosili Trumpa o pomoc w jego sprowadzeniu. Minął rok i 3 miesiące ich rządzenia, a wraku nadal nie widać.

! Odpowiedz
15 2 ~Inwestor

W sierpniu zeszłego roku pisałem o 2000 na w20. Teraz w mojej głowie jest tylko jedna liczba 3200. Spekuła niech szykuje się na czystki w depozytach skoro chcą działać na szkodę Państwa Polskiego.

! Odpowiedz
2 41 ~Ksiądz

W Polsce są 2 rodzaje ludzi- płacący podatki i z nich żyjący. Ci drudzy to Państwo i jak nazwa wskazuje oni rządzą i biją tych pierwszych, bo inaczej by na nich nikt nie płacił to oczywiste.

! Odpowiedz
14 37 ~poklask

Jestem za tym, żeby polityków obowiązywał również wiek "emerytalny". Tyle że obowiązkowy. Jak ma 65 albo 67 lat, to obowiązkowo na emeryturę. Nie powinno być tak, że stare dziady po 65-70 (albo więcej) lat decydują o przyszłości młodych. Że o przyszłości decydują ludzie, którzy nawet nie rozumieją internetu, a co dopiero innych aspektów współczesnego świata.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
36 16 ~niedziękuję

mieliśmy okazję pooglądać tych młodych polityków parę tygodni temu przy okazji ciamajdanu

począwszy od Petru na Maderze a na śpiewach Muchy skończywszy

dziękuję nie skorzystam z usług tych młodych rozumiejących internet :) ale ty jak chcesz to sobie takich wybieraj

! Odpowiedz
5 21 ~qwerty odpowiada ~niedziękuję

jeżeli znasz tylko takich młodych, to współczuję

! Odpowiedz
8 14 ~apropos

Czy widzieliście wczoraj demonstrację KOD w Toruniu przed WSKSiM ?

jak nie to można zdjęcia obejrzeć na portalu wpolityce.pl

http://wpolityce.pl/spoleczenstwo/326263-desperacja-czy-taki-rozmach-kod-protesuje-w-czasie-konferencji-z-udzialem-najwazniejszych-politykow-pis-zdjecia

! Odpowiedz
8 29 ~Maciej

"Nie chcę dopuścić do sytuacji, że ktoś bez mojej wiedzy wpłaci na mój rachunek jakieś pieniądze, a na drugi dzień przeczytam o tym w gazecie" premier Jarosław Kaczyński tłumaczący się, dlaczego nie ma konta i trzyma pieniądze na rachunku bankowym swojej mamy. I taki człowiek wymądrza się na temat prowadzenia przedsiębiorstwa :) A właściwie to :(

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
2 2 ~prawdapolskanc

Wychodzi na to takie przyslowie ktore jest aktualne : " co wolno Wojewodzie to nie Tobie smrodzie" - Państwo.:) niech tylko nie zaprzepaszczą szans a Polak już da radę.

! Odpowiedz
2 32 ~turtle

Kaczyński gada bzdury. Pamiętam dobrze początek lat 90. Rozkwit polskiej przedsiębiorczości, nietłumiony licznymi podatkami i restrykcyjnym prawem. 100 metrów od mojego dom sąsiad postawił drewniany kiosk, w którym zrobił warzywniak. Inny sąsiad zrobił mały sklep spożywczy w przyczepie kempingowej - kupowaliśmy tam przekąski w trakcie spacerów. Wszystko to prosperowało, dopóki nie kolejne rządy nie zaczęły ubijać tych spontanicznie powstających działalności. Chcesz prowadzić sklep? Musisz wypełnić taki formularz, z tyloma załącznikami, przesłać zgłoszenie do ZUS, US, KRS, zdobyć pozwolenie sanepidu, straży pożarnej, policji i wpis w urzędzie gminy. Musisz co miesiąc składać deklaracje podatkowe, VAT, PIT i sprawozdania finansowe. I lepiej nie pomyl się z wysokością podatku, bo będziemy cię ścigać.
I właśnie taki stan trwa do dzisiaj. Początek lat 90. to były lata, gdy wyrastały nowe firmy jak grzyby po deszczu. Niektóre złe, istniejące do dzisiaj (nie bójmy się mówić o tym szczerze - rodziły się też patologie), ale w większości były to firmy dobre, mocno inwestujące, pragnące się rozwijać. Wiele z nich zabiła biurokracja, którą rozbudowano w latach kolejnych. I właśnie takie "państwo" chce rozwijać Kaczyński?

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
19 0 ~prawdapolskanc

Państwo to My - jako element społeczeństwa - taki twór stworzony przez ludzi... są dobra społeczne , swobody itd... bez bata jest anarchia której nikt normalny nie chce... niewiadzialna ręką to nic innego jak aktywność działalności ... no chyba że sfera pozarealna prowadzi czyny a nie do czynów... tak czy siak spór liberalizm vs prewencja jest rewelacyjny...

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
1 25 ~maciej

Dla Kaczyńskiego państwo = rząd i aparat urzędniczy. Narodowe Urzędy ds. Wszystkiego.

! Odpowiedz
0 7 ~beholder

"My", to społeczność, ewentualnie naród.
Państwo, to " polityczna organizacja społeczeństwa na określonym terytorium, wyposażona w suwerenną władzę i oparta na przymusie."
Definicje poczytaj, dziubasku

! Odpowiedz
41 6 ~łowca_jeleni

Porównując wypowiedzi JK z tymi Schetyny, Petru to widać, że JK jest o 3 poziomy wyżej od innych. Ktoś powie, że tamci to liberałowie a tak naprawdę to zwyczajni ignoranci.

! Odpowiedz
2 33 ~asd

Jedni ignoranci, a drugi to zagorzały socjalista, którego zdaniem państwo powinno dominować w każdej sferze życia obywatela.
I ten i tamci są szkodliwi dla Polski i Polaków.

! Odpowiedz
2 4 ~niestety

Gdyby byli tylko ignorantami to pół biedy.

! Odpowiedz
1 38 ~Pispzzprbis

Dlaczego Mercedes aby zainwestować w Polsce musi dostać 100 mln dotacji plus ulgi za działał ość w strefie ekonomicznej a polski przedsiębiorca jeśli mu się nie opłaca to ma zamknąć działalność.

! Odpowiedz
4 36 ~jj

To w takim razie pieniądze na moim koncie w banku są moje czy państwowe ?

! Odpowiedz
2 28 ~maciej

Państwowe. Przecież jest napisane wyraźnie: zdaniem Kaczyńskiego państwo jest ważniejsze od twojej "własności".

! Odpowiedz
1 43 ~pytanie

czy Pan Tadeusz Rydzyk zapłacił VAT i PIT od biletów na tą konferencję "Odpowiedzialność przedsiębiorców za Polskę" w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej ?

! Odpowiedz
0 8 ~olo

Nie zauwalylem czy na tej konferencji byl Jazgot?

! Odpowiedz
6 51 ~jerry

Wypowiedzi tego typa zazwyczaj obrazaja inteligencje Polakow.Trudno spodziewac sie po nieudacznikach i oszustach z pisu ze zrobia cos korzystnego dla kraju.Oczywiscie nie zapominaja o misiewiczach i niewyksztalconych pisowskich pupilkach.Podla zmiana mysli o swoich.

! Odpowiedz
16 2 ~adam

Szanowny pan raczy przeczytać artykuł zanim się wypowie.

! Odpowiedz
3 33 ~gawron

a w sklepach jabłka droższe od bananów !

! Odpowiedz
2 17 ~czytelnik

ważne, że lokomotywy państwowe potaniały a i jeszcze jedziemy po wrak tupolewa no i stawiamy kolejny pomnik w koziej wólce (bez obrazy dla Koziej Wólki).

! Odpowiedz
2 6 ~karłowaty_błazen

cyt."Opowieść o wilkach i niedźwiedziu, innowacje i wolność gospodarcza - tak wyglądał sobotni wykład Jarosława Kaczyńskiego. - Przedsiębiorcy działający w interesie swoim, pracowników i Polski powinni inwestować - uważa prezes Prawa i Sprawiedliwości. To na ich barkach spoczywa odpowiedzialność za gospodarkę. Prezes PiS w sobotę brał udział w konferencji gospodarczej organizowanej przez ojca Tadeusza Rydzyka. - Alleluja i do przodu dla Polski! - zachęcał z kolei na początku Rydzyk"

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
1 28 ~v1

Kaczyński powiedział, że po odejściu od systemu komunistycznego Polska "weszła ... do fazy bardzo daleko idącego ograniczenia wolności". I tak mimowolnie, pomiędzy zdaniami, doszedł do prawdy.

! Odpowiedz
6 43 ~maciej

Panstwo na pierwszym miejscu, czyli komunizm w wydaniu bis. Wasza prywatna wlasnosc i gospodarka rynkowa sa mniej wazne :)

! Odpowiedz
4 37 ~ctd

Wyjadą wszyscy myślący. Zostaną tylko emeryci i ci bez języków.

! Odpowiedz
3 22 ~ctd

Przestańcie się łudzić. Zobaczcie sobie prognozy PKB per capita i naszą pozycję za 5 lat. Nie przesuniemy się w górę an na krok, bo Świat ucieka. Barak choć solidny (bo tani pracownik i zaiwania jak powinien), ale bidny bo PLN coraz słabszy a innowacji ani na lekarstwo- takich żebyśmy mieli swoje marki i byli właścicielami kapitału.

! Odpowiedz
9 23 ~Bicznapis

Jaro pewnie dostał kociego rozumu ,za długo przebywa w ich towarzystwie i bredzi sam nie wie co

! Odpowiedz
8 29 ~Bro2809

takich ahistorycznych głupot w życi nie słyszałem . rozumiem nieuka Kaczyńskiego ale urzędnicy typu Kowalczyk, Morawiecki i inni mają zaplecze do bycia racjonalnymi, i jeszcze ci ze spółek misiewicze, Jasiński, Jaworski, prezes PZU i inni to skandal... mój wniosek jedziemy na dno i to bez asekuracji

! Odpowiedz
49 15 ~gggggg

Pis nie jest idealny ale nie ma alternatywy obecnie a już o PO niszczącej kraj nie wspomne

! Odpowiedz
7 20 ~ja

dla takich jak ty to nie ma alternatywy po=pis=sld=psl=uw=ud=aws=nowoczesna=kod=...

! Odpowiedz
5 2 ~prawdapolskanc

Współczesne doktryny to nowa filozofia z każdego systemu coś po trochu...np. fenomen słów : Chińska Republika Ludowa - tu juz sie zapala zagmatwanie Republika - Ludowa? Tam nie wprowadzisz demokracji bo miliard ludzi ma inne zdanie dokladnie miliard patrz na czasy po obaleniu cesarza naród nie wiedział co robić... ale Polska to zagadka tylko my się rozumiemy , nawet jak się nie rozumiemy...

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
1 1 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
2 35 ~Jan

Najpierw państwo, później własność, Nic bez Państwa wszystko dla Państwa. Czy to nie takie hasła głosił Benito Mussolini? Czy to aby nie jest faszyzm?

! Odpowiedz
3 5 ~prawdapolskanc

Ty nawet konstruktywne komentarze szok ... dobry artykuł... przynajmniej wiemy jakie doktryny są wprowadzane...brakuje tylko trąbacza i na "Jaremu brateńki"... jednak literatura jest najlepsza w miarę obiektywna...

! Odpowiedz
0 22 ~Mlodymilioner

No to Zaraz zaraz Jak najpierw Panstwo, to Trzeba zlikwidowac 80% socjali na czele z 500+ i zwolnic 90% urzednikow, to sa takie jedne z najwiekszych robakow ktore sie mocno zadomowily na Polskiej ziemi

! Odpowiedz
3 26 ~Niki

Inaczej- Ja i moja świta reszta się nie liczy

! Odpowiedz
19 7 ~Martin

http://www.wos.org.pl/sciaga/spoleczenstwo/panstwo.html
Polecam wrócić do podstaw, bo robicie z siebie, publicznie, tępą masę frustratów. Jak nie ma państwa nie ma prawa (oprócz prawa silniejszego) i wracamy do średniowiecza, lub jeszcze wcześniej.

! Odpowiedz
1 21 ~Fakty

To niech państwo stanowi proste prawo i niskie podatki. Przedsiębiorcy tylko tyle oczekują, tymczasem w 2016 roku powstała największa liczba aktów prawnych w historii.

! Odpowiedz
16 1 ~Martin odpowiada ~Fakty

I co w związku z tym? Jest jakiś ustalony poziom? Też mógłbym napisać, że w końcu wzięli się do roboty, choć zdaje sobie sprawę, że ilość nie przekłada się na jakość. Kiepsko Ci wyszła ta manipulacja.
Dla zainteresowanych; tam można przeczytać, jakie i ile ustaw zostało wprowadzonych.
http://www.monitorpolski.gov.pl/

! Odpowiedz
2 18 ~kib

Rozumiem że są to głębokie przemyślenia na temat ekonomii Pana Prezesa, ale czy koniecznie musi dzielić się z innymi

! Odpowiedz
3 23 ~Adam

TW Balbina wypowiada się o państwie, własności i rynku?

! Odpowiedz
4 28 ~Patriota

Czy to przypadkiem nie TW Balbina - ekspert prawa marksistowskiego, syn TW Irka??

! Odpowiedz
5 29 ~Zmorawiecka

Na miejscu Mateusza Morawieckiego zrezygnowałbym ze stanowiska wicepremiera. Otóż Najwięcej ma do powiedzenia Pani Rafalska od wydawania kasy typu 500+ a Morawiecki jest odpowiedzialny za zadłużanie Polski i dostarczaniu jej kasy. Ona się zachowuje jak panna z kartą kredytową, która zapomniała o limicie i zadłużeniu. To zakupocholiczka. Strasznie zadłużyli kraj przy braku inwestycji typu kolejne autostrady lub elektrownie atomowe. Jeszcze nie zaczęli jego programu a już jeszcze bardziej zadłużyli kraj. Morawiecki zanim jeszcze bardziej zadłuży ten kraj niech wraca na stanowisko bankiera lub bankstera bo tam przy najmniej zarobi 300 tyś złotych miesięcznie. Ciekawe czy jak był bankierem to też rozdawał tak wszystkim pożyczki jak Rafalska 500+. Za kilka lat nasz kraj to druga Grecja. Wszyscy co rzekomo wyjdą z ubóstwa wrócą tam jeszcze szybciej a reszta będzie spłacać te długi po 500+.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
5 36 ~asior

Morawiecki był w banku tylko dlatego, że stary był zasłużonym styropianem i miał konkretne znajomości. Dzięki temu synka niedojdę-humanistę wsadził do banku, potem ten skończył jakieś wieczorowe kursy, gdzie nauczyli go kilku mądrych słów i tak sobie tam 'dyrektorował'. Teraz też nic konkretnego nie potrafi zrobić, ale buja się po konferencjach i opowiada bajki jak zawodowy filozof.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
4 39 ~miki

czyli dokładnie ta sama argumentacja, jaką posługiwali się komuniści nacjonalizujący i rozkułaczający... w końcu to ekspert prawa marksistowskiego - więc nie ma się co dziwić.

! Odpowiedz
3 14 ~aRt007

Wszystko teoria dlatego tacy ja Pan Kaczyński tylko gadają o gospodarce z której czerpią garściami słowa słowa słowa a gwoździa w ścianę nie wbije szkoda słów a my suweren czy szef czy robol czy chłop jak zapier...y tak od poniedziałku będziemy zapier .c dalej.Czy PiS czy PO czy jakiś inny ch..rządzi. Na moje zamknąć ich na 4 lata w sejmie i nie pokazywac żeby nie siali zamętu A my spoleczenstwo lepiej sobie damy radę bez ich gadania za nasze pieniądze.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
2 23 ~rysiul20

Mam gdzies takie panstwo gdzie mam tyrac po to by utrzymac darmozjadów smiejących sie po jao ch...e ide do roboty

! Odpowiedz
3 28 ~Asheren

Wielka aktywnosc zalozycielska w panstwie ma byc prymat wlasnosci i interesu parti rzadzacej nad wlasnoscia prywatna. Czlowieku czy ty sie czegos nacpales.

! Odpowiedz
1 25 ~Lolek

Jeżeli ćpaniem można nazwać czytanie Kapitału Marksa i Dzieł Lenina,to i owszem-Kaczyński nie tylko się naćpał,ale i przedawkował!

! Odpowiedz
5 16 ~sortowiec

Panie Kaczyński - jak do tej pory zrobił pan sporo dla swojej partii, powiedział bym niczym zbawca , a teraz nadszedł najwyższy czas zrobić coś dla Polski i Polaków, ale wszystkich Polaków bez dzielenia ich na sorty.

! Odpowiedz
17 6 ~Tm

zgoda bez dzielenia na sorty, ale Ci którzy działali przeciwko dobru Polski, nas wszyskich, muszą zostać ukarani

! Odpowiedz
5 9 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
1 33 ~kibk

a dlaczego nie plany 5 letnie i zjazdy partii. skoro wracamy do tego co było

! Odpowiedz
10 8 ~kkk

Jestem nauczycielem i żyje z podatków. Pan Kaczyński ma rację najpierw podatki, potem podwyżki dla nauczycieli, a potem możemy zastanowić się czy płacicie wzorowo podatki, czy też sobie bimbacie..wy Moje kocury nieszczęsne

! Odpowiedz
2 56 ~ww

Trochę jest to śmieszne kiedy facet, który nie przepracował jednego dnia w całym życiu wypowiada się o gospodarce. To są ludzie którzy od zawsze byli działaczami, politykami i mówcami, zawsze garneli się do rządzenia a nigdy do uczciwej pracy. Mało tego w biznesie nie osiągnęliby niczego bo są zbyt mało konkretni i pracowici. Zato wiedza wszystko lepiej i mają tysiące porad.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
1 15 ~asior

Drugi taki mądrala-myśliciel to Morawiecki. Stary po znajomości wsadził go banku i tak tam siedział dumając o sensie wszechświata.

! Odpowiedz
6 75 ~SONDA

Czy jesteś za tym aby Jarosław Kaczyński przestał wypowiadać się publicznie na tematy związane z gospodarką , a swoje przemówienia czytał z kartki po ich konsultacji z jakimś mądrym ekonomistą ?
Zielony - Tak
Czerwony - Nie

Sonda niesponsorowana , niezależna , Dziękuję

! Odpowiedz
4 38 ~osiągnięcia_PIS

w czasie niesamowitej światowej koniunktury w 2016 r. narobiono prawie 50 mld zł deficytu i prawie 100 mld zł nowego długu publicznego

! Odpowiedz
2 50 ~balrog

„Wszystko w państwie, nic bez państwa, nic przeciwko państwu".
Benito Mussolini.

! Odpowiedz
3 35 ~jurek35

Państwo to kaczyński i reszta rydzykowo pisowska na którą klasa średnia musi pracować skandal .

! Odpowiedz
1 35 ~malkontent

Chyba powiedział to Prezydent R. Regan: "Państwo powinno bronić nas przed nami wzajemnie. Tragedia zaczyna się gdy państwo próbuje bronić nas przed nami samymi." i tutaj wszystko się zaczyna i kończy. Rzesze biurw, tony ustaw, nie spowodują wzrostu PKB, nigdzie (ani w Europie ani w USA). A ktoś musi na to wszystko pracować...

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
3 45 ~asior

Wspaniale! Bardzo proszę o jeszcze szersze upowszechnianie przemyśleń nadwodza. To najlepszy sposób, że ta oszołomska władza szybciej poszła precz.

! Odpowiedz
4 33 ~qwerty

Typowy maoizm. 5% społeczeństwa to elita bez ograniczeń finansowych, 95% dzieli się ze sobą za pomocą podatków i pomocy społecznej na zasadach ustanowionych przez władzę.

! Odpowiedz
5 39 ~Adam

Retoryka, prawdziwego komucha!!! Ten mały człowieczek naprawde zaczyna być wkurzający. Z takim rządem polska jest na dobrej drodze do komunizmu albo jeszcze gorzej. Czas się przygotować na zagarnięcie mienia.

! Odpowiedz
4 43 ~Jerzy_p

Najpierw tzw. państwo czyli (kur**) My a potem hołota. Świętym obowiązkiem hołoty jest pracować na Nas czyli państwo, na naszą elitę, na tzw. premiera (mój człowiek) na tzw. prezydenta (mój człowiek) na ministrów, na moich ludzi w spółkach skarbu państwa, na MIsiewiczów czyli , jednym słowem, na elitę i oczywiście na czarnych, którzy trzymają tą bandę moherowych półgłówków za pyska i każą nam glosować na mnie. To czego nie zjemy, to co wyrzygamy zostawiam hołocie - muszą przecież żreć, żeby mieć siły pracować na mnie bo ja jestem kur** waszym Bogiem
Jarosław Polskę zbaw

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
6 10 ~Hillela

Czas na reformę ZUS najpierw państwo to znaczy że emerytura najniższa to 1600. średnia to 2200 .i górna to 4 tys tylko tak ZUS przetrwa tak jest wszędzie na zachodzie

! Odpowiedz
1 14 ~Judasz

W zusie nie ma zadnych pieniedzy, wiec niby dlaczego mialyby byc jakies rozne wysokosci swiadczen? Kazdemu dac po minimum do przetrwania (600PLN?) i niech sobie tym zarzadza.

! Odpowiedz
1 15 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
3 25 ~szok

zgroza!!!! Co to jest!!!!?

! Odpowiedz
3 27 ~As

Hehe w Toruniu. Ciekawe kiedy przeniosą tam stolicę.

! Odpowiedz
4 38 ~Swetru

może być nacjonalizacja depozytów bankowych tak jak na Cyprze w przypadku gdy zabraknie kasy na finansowanie programów socjalnych ?

! Odpowiedz
3 24 ~pisobolszewia

nie może być nacjonalizacja depozytów bankowych tylko na pewno będzie inaczej patologia z 500+ rozszarpie PIS jak braknie im na wódzię i stare rzęchy z Niemiec

! Odpowiedz
2 16 ~asior

Już to w zasadzie zaczęli robić rozkręcając inflację i trzymając stopy.

! Odpowiedz
0 10 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
1 48 ~potin

Ciekawe,czy prezes trzyma swoją kasę w funduszach inwestujących w nowe technologie, czy na ksiażeczce PKO.Niech sam coś zaryzykuje a nie zmusza innych.

! Odpowiedz
6 67 ~analityk

Co może powiedzieć człowiek, który nigdy nie pracował w realu ? Przecież on od 1989 roku zasiada w Sejmie i był świadkiem tych niekorzystnych zmian w gospodarce. Proszę mi podać jakikolwiek przykład sprzeciwu tym działaniom. A teraz udaje głupiego, że to się zmieni. Co za cynizm i hipokryzja. Ale ciemny lud tego nie kupi.

! Odpowiedz
13 5 ~Obiektywny

Chyba sralityk, nie analityk

! Odpowiedz
1 12 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
3 45 ~aqq

Gdyby Polska była państwem gdzie ponosi się odpowiedzialność za decyzje polityczne to Kaczyńskie siedział by cicho jak mysz pod miotłą.

! Odpowiedz
3 43 ~tubylec

Co prezesie wiesz o prowadzeniu... czegokolwiek...

! Odpowiedz
34 5 ~Inwestor

Ale jazgot spekulantów, w poniedziałek nowe rekordy na S&P, nasz wig20 też pójdzie w górę a maklerzy z GS i JPM mają gdzieś kto rządzi
się w Polsce liczy się
się realna wartość spółek. Przed wynikami będzie jeszcze sporo takich
takich artykułów mających osłabić wartwartości naszych firm aby zagranica odebrała udziały po taniości. A do marca jeszcze trochę.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
2 21 ~łżesz_pisiaku

"a maklerzy z GS i JPM mają gdzieś kto rządzi"-łżesz pisiaczku oprocentowanie 10Y pisich obligacji skoczyło prawie 2-krotnie z 2% na 3,8% dla porównania powszechnie uważane za śmieciowe 10Y obligacje węgierskie to mają oprocentowanie niższe bo 3,6% a co do S&P czy WIG20 to wszystko to jest wirtualne znacznej części akcji nie mozna sprzedać z powodu braku głupkow do kupna

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 9 ~asdf

Czyli przyznajesz, że od relacjonowania paplaniny prezesa PiS osłabia się wartość polskich firm? Wystarczy zacytować i już wszystko leci?

! Odpowiedz
2 36 ~najmita

W przypadku gospodarczego i finansowego załamania Państwa Polskiego, należałoby się zastanowić nad konsekwencjami dla osób odpowiedzialnych za zaistniały stan rzeczy.

! Odpowiedz
4 56 ~I_sekretarz_KC_PIS

"Jarosław Kaczyński: Odpowiedzialni przedsiębiorcy muszą inwestować i szukać innowacji"
hahaha szuka idiotów do utopienia swojej kasy w bankrutującym państwie bezprawia zarządzanym przez pisowska watahę

! Odpowiedz
0 31 ~pisikomuch

dokładnie.każdy kto ma trochę oleju w głowie powinien natychmiast wycofac gotówkę,kupic złoto lub walutę i schować, bo przekaz jest jasny-jak nieudolnie zarzadzanemu tzw "państwu" zabraknie na radosną pisią działanośc to się nie zawacha okaść ludzi.zagrożone są przede wszystkim pieniadze w bankach które pis moze jedną ustawą opodatkować jak to było na cyprze.w piątek masz milion w banku a w poniedziałek 400.i juz jest na finasowanie wódeczki misiewiczów,limuzyny po milionie dla urzędników,drogę do domu dla szczydło i tym podobne niezbędne wydatki....

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
3 40 ~tm

Jeśli polski przedsiębiorca coś chce osiągnąć, to jest to dobry moment na przeniesienie firmy za granicę. Działanie w Polsce traci sens, chyba że ma się układy z partią.

! Odpowiedz
0 0 ~lengyel

https://www.youtube.com/watch?v=uHTpKAx1vbA

! Odpowiedz
3 31 ~ciemny_lud_to_kupi

Morawiecki: nie ma w budżecie pieniędzy na rozwój za to są na pińset plós dla patologii i nierobów i prawie 100 tysiakow na miesiąc dla kurskiego(pensja 26-50 tys.zł do tego premia 50%)

! Odpowiedz
12 5 ~Suweren

mamy demokrację i wszyscy mają prawo do swoich poglądów nawet Prezes. Dla mnie najważniejsze jest zdrowie a resztę sam ogarnę.

! Odpowiedz
7 19 ~PLka

Tytuł ja k za Mao , Stalina , Hitlera , Merkel , Hollanda (z 2% poparciem) Kaczyński skończy jak złodzieje z PO .

! Odpowiedz
4 17 ~bankructwo_w_toku

nie skończy tylko juz skończył sytuacja Pisiego Rewolucyjno-Ludowego (PRL) kraiku jest juz obecnie katastrofalna najpierw bankructwo a potem kompletny upadek jest pewny być moze to kwestia juz miesięcy a nie lat

! Odpowiedz
5 18 ~znalezione_w_necie

Max za dwa lata budzet sie zawali.Coraz wieksze wydatki a coraz mniejsze wplywy bo tania sila z Ukrainy wypiera Polakow.Mniej zarabiam to mniej podatku odprowadzam.To proste bo podatek jest procentowy.pieniadze,ktore moglyby zasilic Polska gospodarke zasilaja Ukrainska.Pis ma nastawienie anty do Rosji i wypowiedzial jej wojne gospodarcza. Kaczynski,Szydlo i Macierewicz przypominaja mi Jerzego Urbana i jego tekst po wprowadzeniu sankcji gospodarczych przez Regana na Polske po wprowadzeniu stanu wojennego."Rzad sie sam wyzywi "

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
5 41 ~sceptyk

Faszystowskie poglądy. Państwo na potęgę marnuje dorobek Polaków, skarbówka. wykańcza polskie firmy, a podatki idą często na dofinansowanie obcych firm. A ten twierdzi, że to cool. Faszysta - czy to nie powinno być ścigane z urzędu?

! Odpowiedz
33 4 ~men

POskarż się do KODu. To przez ostatnie 8 lat Patologia Obstrukcyjna doprowadziła do powszechnego złodziejstwa.

! Odpowiedz
7 11 ~PLka

MY Polacy nigdy nie zaczną normalnie żyć we wsłąsnym kraju , żyjemy w "ich" Państwie. Nie mamy szczęśćia do systemów politycznych i polityków, wszystko to POkłosie PRL i POstsowieckich demoludów. Rozdawnictwo reżim regulacji , biurokracji Państwa , brak poszanowania własnośći , POgarda dla ludzi przez wszystkie POstkomunistyczne partie ... ciągle niszczy nasze naturalne dążenia do wolności , prywatności , wolnej decyzji we wszystkich sprawach.Wybierzcie ludzie przynajmniej tych co o tym wspominają Kukiza , Mikke (póki żyje) , narodowców , gońcie tych sk...nów POstkomuny SB WSI : SLD , PO PiS Nowoczesna i innego barachła lewackiego.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
3 6 ~Rooo

Mam takie samo zdanie... Tyle że obawiam się że, Kukiz i Mikke to fałszywe flagi.
Dużo gadają a nic nie robią... Choć Kukiz urzekł mnie tym że, bierze pieniędzy na partie polityczne... Łatwiej mi było uwierzyć w Leppera cokolwiek powiedział wszystko się sprawdziło... włącznie z Kiejkutami i UFO o które pytała TW Stokrotka w kropce nad i....

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 39 ~tom979

Wypisz wymaluj poglądy Lenina. Państwo pierwsze. Socjalizm najważniejszy. Jedyna różnica między komunistami a PIS jest taka, że ci drudzy idą w zgodzie z kościołem.

Nie rozumiem dlaczego jeszcze te zagraniczne koncerny nas okradają. Przecież wielce sprawiedliwa władza panuje już ponad rok i nic z tym nie robi.

! Odpowiedz
0 38 ~rk

"Najpierw państwo, później własność i rynek"
Tak, takie zapowiedzi wprowadzenia socjalizmu, na pewno zmobilizują wszystkich do inwestowania.

Naczelnik stawia cel, a aplikuje środki które idą dokładnie na przekór temu celowi. Jak to inaczej nazwać jak nie głupotą?

! Odpowiedz
35 1 ~men

Wyjedź CEPIE do Szwecji ja ci się w Polsce nie podoba.

! Odpowiedz
1 11 ~qaz

To sie nazywa ruska agentura.

! Odpowiedz
1 24 ~qaz odpowiada ~men

Wyjedz cepie na Bialorus, tam wasza ruska pisowska agentura ma swoje zaplecze.

! Odpowiedz
1 8 ~PLka odpowiada ~men

Tak samo krzyczeli sk..syny z POPSL niedawno , rzecz w tym , że My Polacy daj Boże wsadzimy wszystkich socjalistów złodziei zPOPISUSLD POstkomuny w helikoptery jak śpiewał poeta wysadzimy ich tak , że nigdy ich już nie zobaczymy.Nie ma litości dla czerwonej zarazy POPi
SSLDNowoczesna itp barachła ... CZAPA!

! Odpowiedz
1 0 ~Adam

cóż jak Trump - no cóż, życie http://almoc.pl/img.php?id=8487

! Odpowiedz
0 34 ~rer

Jak za PRL, Najważniejsza była partia potem nędzna reszta.

! Odpowiedz
0 37 ~as

Matko boska to już nie socialista to w czystej postaci droga ku bolszewizmowi

! Odpowiedz
1 32 ~Prezes

Tak jest, najpierw państwo - a przede wszystkim spółki skarbu państwa - które musimy obsadzić swoimi ludzi. Przecież mamy jeszcze całe stado głodnych Misiewiczów do nakarmienia! Nie szkodzi, że nic nie umieją; ważne jest tylko to, żeby mi z oddaniem du...pę lizali!

! Odpowiedz
1 12 ~To

Świetnie. Super.
To ministrowie i wszelkie prezesy spółek panstwowych zaczynaja od siebie.
Minister od BMW zwraca pkjazdy? Oj coś mi się wydaje....... Że od nas zaczną. Od naszej własności. Minister od BMW przecież nie ma własności. On to państwo. Jak to się jakoś sprytnie ułożyło.

! Odpowiedz
1 40 ~Kacze_odchody

Ten zacofany karzeł, nie dość, że prawi ekonomiczne XiXw herezje to wszędzie wietrzy spisek i robi sobie wrogów,czyli jest chory psychicznie-ma paranoje, to widać.Najgorsze jest to, że nie ma go z tego obłedu kto wyprowadzić. Cwaniaki siedzą i się obławiają ..w imię sprawiedliwości społecznej i zrównoważonego rozwoju.
Witamy w PRLbis towarzysze.tfu..parafianie

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
2 0 ~ertyu

ertyuijk

! Odpowiedz
36 4 ~Observer

To kolejny artykuł mający na celu zohydzenie PiS z Jarosławem Kaczyńskim na czele. To szczytny cel naszych byłych państw rozbiorowych. Chodzi o kolejne zagarnięcie naszego majątku narodowego. PO to słabo ukryte pruskie stronnictwo Angeli Merkel z dobrze ukrytymi nacjonalistami. PSL, SLD z pozostałą komuną to sprytnie ukryte ruskie stronnictwo Władimira Putna. Faktycznie Lech Kaczyński był socjaldemokratą natomiast Jarosław Kaczyński jest zmuszony przez starych kiejkutów, obecnie zaprzedanych byłym służbom do utrzymania przewagi demokratycznej w Polsce. Polacy z Jarosławem Kaczyńskim wiedzą że socjalizm to utopia prowadząca do upadku gospodarczego oraz moralnego Polski - to Ten Naród przerabia na własnej skórze od 1944 roku.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
6 10 ~Ytr

Gdzie jest wrak

! Odpowiedz
12 5 ~jola

wrak to ty

! Odpowiedz
2 10 ~jola

umysłowy wrak

! Odpowiedz
1 34 ~asa

Etatysta albo nawet ukryty komunista. Nie chce mi sie kolejny raz rozpisywać dlaczego wolny rynek i tzw. małe państwo, które pilnuje porządku prawnego i własności są najlepsze dla wzrostu dobrobytu.

! Odpowiedz
5 21 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
6 16 ~jasiu_cicho_tam

Zastanawia mnie jedno: skoro same instytucje UE mówią, że Polska co roku traci 50-60 mld zł na przekrętach VAT. To jak się to pomnoży przez 25 lat, to ile wychodzi ?

! Odpowiedz
8 26 ~dor

Polska nic nie traci tylko zyskuje bo te pieniądze są inwestowane w nowe przedsiębiorstwa
a tak to by przepadły w budżecie .To że nie ma praktycznie bezrobocia w Polsce zawdzięczamy
pieniądzom z UE i tym z Vatu .

! Odpowiedz
2 1 ~tyle odpowiada ~dor

Chyba coś pomyliłeś. Jasiu mówił raczej o wyciekaniu kasy poprzez VAT, a nie o legalnym odzyskiwaniu VAT-u. A tak apropos, gdzie te inwestycje w nowe przedsiębiorstwa?

! Odpowiedz
0 1 ~aa

Mam w dopiero komentarze bo nie można ich wysłać.

! Odpowiedz
1 5 ~prawdapolskanc

Utopi nie ma i nie bedzie ten kto ja wymysli i opisal Tomas M ... zawisł...najlepiej to : grać na giełdzie! Do poniedzialku byczki...

! Odpowiedz
7 45 ~LeonZ

Biedny i nieszczęśliwy kraj... Zamieniliśmy zdrajców i złodziei na oszołomów i socjalistów. K... nie wiem naprawdę co gorsze.

! Odpowiedz
3 0 ~prawdapolskanc

Idea to jedno a wykonastwo to drugie i tu jest rozbieznosc ktora wnerwia wszystkich dookola
...hejterow normalnych niepelnosprawnych sorawnych itd...

! Odpowiedz
2 1 ~prawdapolskanc

Tylko Polsce brak narzedzi bo.nie michy jak u Koreancow a narzedzia daje zagranica bo my nie mamy... stad racjonalnie politycy pidchodzcie do państwa bo bedzie bagno i ktos po was bedzie musial to osuszyc... a bez narzedzi sie nie da bo to.robora glupiego ... pozdro!

! Odpowiedz
5 1 ~prawdapolskanc

C.d. dobra za duzo to krocej... moderator i tak przeczytal
Obronnosc jak u Izraela = oczy dookola glowy spoleczny dobrobyt jak u Szwedow ( kazdy to chce) gospodarka jak u Niemcow - dbamy o swoje

! Odpowiedz
6 0 ~prawdapolskanc

Ty ale tak szczerze bez apolitycznych i pokitycznych wypowiedzi - tak na chłodno i pragmatycznie.. prawidłowo powiedział bo

! Odpowiedz
1 45 ~utopia

Tyle słów a wystarczyło by jedno: SOCJALIZM

! Odpowiedz
2 5 ~Adam

tymczasem Nasza Polska szkoła w 2017. Jasiu na religii ... http://almoc.pl/img.php?id=8508

! Odpowiedz
39 6 ~endi

Widze ze tu sami specjalisci od rzadow Pis-u kazdy ma tak wiele do powiedzenia ale w zasadzie nic kakretnego. Ja np obserwujac sytuacje w Polsce na swiecie i zauwazam ze posuniecia pisu ida w strone odbudowy kraju najszybciej jak sie da zaraz po kryzysie jaki nastapi w bliskiej przyszlosci. Oczywiscie ze najpierw panstwo, zeby moglo zachowac swoja suwerennosc a pozniej niezbedne regulacje. Jestesmy w duzo lepszej sytuacji polityczna-gospodarczej niz wiekszosc zachodu. Reset jest nieunikniony i to bardzo zaboli wiec dobrze zebysmy nie musieli dlugo czekac na poprawe.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
1 28 ~error

Tak, tak.... Najpierw zbudujemy socjalizm a potem już będzie dobrze. A nie jest dobrze bo jeszcze tego socjalizmu nie zbudowaliśmy.... Już to kiedyś słyszałem. Zgadnij którego kraju to dotyczy?

! Odpowiedz
1 18 ~endi

Jakiś dowcipniś podszywa się również pode mnie - zachowuj się poważnie . Aby było to jasne , moja kolejność to :
1. Człowiek
2. Własność i rynek
3. Mój wychodek
4. 100 metrów mułu
5.KK
6. Państwo

! Odpowiedz
1 37 ~Suweren

chyba już to kiedyś przerabialiśmy (jestem pokolenie X ) przypomina mi się dzieciństwo i czasy Gierka

! Odpowiedz
6 3 ~fready

1 nasz koscol swiety 2 biskupi faryzeusze 3 najswietrzy nasz duch swiety 4 bramy milosierdzia .I tramway milosierdzia 5 opatrznosci naszei . 6 swieci . 7 cuda.8 ojawienia 9 zmartystania. 10 maryjie

! Odpowiedz
5 37 ~animalny

Nie no ten Kaczyński pieprzy jak potrzaskany te wypowiedzi po prostu nie trzymaja się kupy to stek bzdur gdzie jedno przeczy drugiemu już wiem dlaczego do rzadzenia krajem wybrał takich ludzi jak Maciarewicz.Naprawdę szykuje nam się niezłe bagno.

! Odpowiedz
2 12 markust71

Jaki adresat, taki poziom wypowiedzi.

! Odpowiedz
0 2 ~beholder odpowiada markust71

I to, chyba, najcelniejsze podsumowanie. Elektorat PiS to kupi.

! Odpowiedz
4 26 ~Marek

Szkoda , ze w tym kontekście nie odniósł sie do bankructw SKOKow. Jest to afera finansowa rowna aferze FOZZow z konca lat 80 tych , o ktorej Kaczynski ma spora wiedzę. Afera Amber Gold tak przez PiS naglasniana jest tylko czastka tego co mialy do siebie FOZZ i SKOK.

! Odpowiedz
4 26 markust71

Na prawdę wierzyłem, że Kaczyński to zdolny polityk, ze swoimi fobiami, wizją, chorą, bo chorą, ale wizją. Uważam, że doprowadza Państwo do ruiny, ale może pozostaną jakieś szczątki do kolejnych wyborów, to będzie to można jeszcze jakoś uratować, ale po takich wypowiedziach, kiedy facet już nie czuje żadnych ograniczeń, widać wyraźnie, że jest obłąkany.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
10 18 ~urzędnik

Tylko dzięki mundurowym i urzędnikom przetrwaliśmy kryzys. To oni napędzają konsumpcję. Prywaciarze jak im się nie podoba to niech spieszają do Anglii lub Irlandii, a tych co zostaną w Polsce tak zgnoimy kontrolami VAT'u że zdechną i będą błagać o litość, he, he

! Odpowiedz
6 39 ~Marek

To jakiś koszmarny bełkot! Facet odleciał kompletnie, snadź Rydzyka się za bardzo nasłuchał.

! Odpowiedz
3 43 ~xxx

hahahahaha ojczyznę dojną racz PiSowi dać Panie

! Odpowiedz
2 54 ~monte

Państwo już prawie zagarnął a teraz kolej na Naszą własność. Niedoczekanie, konusie

! Odpowiedz
2 54 ~dojonypodatnik

przesłanie do przedsiębiorców jest jasne : trzymajcie się za portfele ,aprat represyjno-skarbowy dostał wytyczne nazbierania na dojną zmianę ,jej funkcjonariuszy ,leni i idiotów z polski b a że nie ma z kogo wydoić to wydoi z klasy średniej .

! Odpowiedz
2 59 ~silvio_gesell

"Najpierw państwo, potem własność i rynek"

Bzdury, najpierw jest własność i rynek wymiany własności, a wokół tego buduje się państwo, nie na odwrót.

Państwo nie jest potrzebne, żeby dzieci w piaskownicy same wiedziały, co to znaczy "moja łopatka", albo wymieniały się zabawkami. Ale Kaczyński nie może o tym wiedzieć, bo nie ma dzieci.

Państwo istnieje tylko dlatego, że przestrzeni nie da się produkować, więc wolny rynek zawsze dąży do monopolu własności ziemi - czyli powstania państwa.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
1 66 ~ddd

Najpierw własność, potem długo nic i dopiero państwo.

Inaczej to nie działa. Ten stary dureń już tego nie pojmie, ale dla roszczeniowej hołoty którą pis nazywa elektoratem, im szybciej tym lepiej.

przedsiębiorcy nie będą robić na nich, nie ma opcji.

! Odpowiedz
2 44 ctd

No to prezes jest oderwany od rzeczywistości. Rynki są już ponadnarodowe - rynki kapitałowe, pieniężne... Już od dawna jest jasne że zamknięcie w narodowym zaścianku jest przyczyną zacofania.
Coraz więcej rzeczy dzieje się zdalnie, bez związku z miejscem fizycznym pracy. Obywatele sami swoje dane osobowe i dużo więcej niż ma PiS jest w rękach Facebook'a
Włos się jeży na same zapowiedzi PiSu. Rośnie prawdopodobieństwo, że będziemy coraz mocniej odstawać od Europy zachodniej.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
1 14 markust71

Ja bym powiedział, że "odstawanie" od Europy Zachodniej staje się nieosiągalnym marzeniem. Realizując te zapowiedzi trudno będzie nie odstawać od Korei Płn. i Białorusi...

! Odpowiedz
2 42 ~pisofshit

no to macie to czego chcieliscie bo kapital woli po waszych zmianach robic interesy wszedzie tylko nie w polsce.... polacy beda sie znowu przygladac jak inne kraje rosna w sile a polska bedzie znowu krajem najgorszych biedakow i obdartusow ktorych absolutnie na nic nie bedzie stac! gratulacje!

! Odpowiedz
0 38 ~TW-BALBINA

Demokracja to system oparty na zasadzie bardzo drobnych kroczków w przód a niekiedy wielkich skoków w tył.Wszystko zależy od społeczeństwa ,jego mądrości ale przede wszystkim mentalności i cech charakteru które przeważają w danym społeczeństwie.
Polski problem w budowaniu demokratycznego państwa prawa wynika z faktu,że za czasów PRL uformowano znaczną część społeczeństwa ,która nauczyła się żyć kosztem innych w sensie materialnym i znaczna jego część jest dotknięta zarazą HOMOSOVIETICUSA w sensie moralnym i mentalnym.
Z tego powodu moim zdaniem nie jesteśmy w stanie od wielu lat wykreować jako naród nic lepszego od "rudego lisa" czy "kieszonkowego dyktatora". Mysz nie spłodzi lwa.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
1 37 ~pasterzppp

Czy rynek może istnieć bez państwa?
Tak panie Kaczyński. Istnieje dobrze funkcjonujący rynek handlu narkotykami, nielegalną bronią prostytucja... Państwo wręcz utrudnia im działanie. Tak, rynek może istnieć bez państwa.

! Odpowiedz
32 4 ~hg

a za donalta jakby zaprosili prezesa jednej z najwiekszych firm panstwowych to by POwiedział -kupa dupa.!!!!

! Odpowiedz
0 29 ~Suweren

Suweren patrzy i obserwuje liczy, kalkuluje, analizuje i oceni przy najbliższych wyborach

! Odpowiedz
0 32 ~mialeshamiezlotyrog

jak sie uporczywie z w miare uzdrowionej gospodarki robi przy pomocy absolutnie nieprzemyslanych straszliwie uwstecznionych wrecz hamskich ustaw druga koree polnocna dla iwestorow i sie ich traktuje jak idiotow do oskubania to niema co sie dziwic ze inwestorzy uciekaja z pisowskiej polski jakie dlugie nogi!!!!

! Odpowiedz
1 40 ~Le

Jak przejmą wszystko co państwowe to zajmą się przejmowaniem wszystkiego co ma prywatną własność,a na koniec będą dowolnie regulować wszystkimi rynkami, wypłatami i emeryturami ,dobrze wiedzieć co planują ,państwo Pislamskie ,bo to będzie totalna klęska dla Polski w tym przedsiębiorczości i wolnego rynku .To nawet będzie gorzej niż komuna która też była nabzdyczona patriotyzmem, ale złotówkę zeszmacili zgnoili i nic z tergo nie wychodziło bo nie mogło.Tutaj różnica polega tylko na udziale kościelnej mafii ,którą komuna próbowała przynajmniej kontrolować, a teraz ma nieograniczone możliwości i może dowolnie się rozwijać i przejmować cały majątek państwa oraz wszystko dowolnie kontrolować i sterować przez swoich Cosa Nostra u władzy, a do tego oczywiście potrzebna jest specyficzna mentalność społeczeństwa pozwalająca na stosowanie praw "boskich" jako ważniejszych od Konstytucji i kodeksów.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
5 29 ~Eh

Kaczyński to ruski agent.

! Odpowiedz
1 7 ~abc

mysle ze gorzej tzn watykanu. Czarni zabiora i jeszcze kaza sie modlic ze szczescia oczywiscie

! Odpowiedz
1 51 ~staszek

.Bolszewickie poglądy prezesa oznaczają ,że jak będzie miał ochotę to rozkułaczy wszystkich prywaciarzy ,a handel nazwie spekulacją.Przecież w tym celu zlikwidował TK teraz jest Pistrybunał.Polska staje się powoli Koreą Północną z umiłowanym przywódcą.W Państwie bezprawia nikt przy zdrowych zmysłach nie będzie bujał firmy aby durniom dawać się doić.
Wróci Państwo demokratyczne będziemy naginać bo warto aby Polska była bogata i normalna

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
4 6 ~wswsws

w pewnym sensie masz racje, ale nie bron tk, bo tk przyklepal kradziez pieniedzy obywateli z ofe... i za to sedziowie tk powinni naprawic wszelkie szkody, ktore wyrzadzili i dodatkowo zostac przykladnie ukarani...

! Odpowiedz
3 2 ~beholder odpowiada ~wswsws

Mimo wszystko jest różnica między bandycką decyzją legalnego sądu a przejęciem sądu w bandycki sposób.

! Odpowiedz
2 52 ~Wolnorynkowiec

A zatem Panie Kaczyński z niecierpliwością będę oczekiwał, aby dał Pan przykład jak należy prowadzić działalność gospodarczą, bo właśnie przykład zawsze idzie z góry. Więc Panie Kaczyński proszą zakasać rękawy i do roboty. Dwie kadencje Posła RP ma już Pan za sobą, więc teraz nadchodzi czas na praktykę:-)

! Odpowiedz
1 30 ~Mao

Wielki wódz teraz jeszcze Inżynier ekonomista kącik wzajemnej adoracji

! Odpowiedz
1 44 ~Robert

To oznacza tylko jedno- Polska niedługo dołączy do takich państw jak Białoruś,Rosja,Turcja,Korea Północna,Wenezuela i większość państw afrykańskich

! Odpowiedz
7 11 ~Cwaniak

TO NIEDZWIEDZIE SÀ MIĘSOŹERNE !!!!!! - chyba tylko w państwie Kaczyńskiego

! Odpowiedz
3 47 ~Mundek

Kaczyński wreszcie powiedział prawdę ,chyba pierwszy raz w życiu: chce wprowadzić rządy autorytarne w Polsce

! Odpowiedz
1 31 ~asdf

Zapomniał tylko dodać państwo to ja :)
Bo jeszcze ktoś by pomyślał, że naprawdę chodzi mu o państwo bez niego.

! Odpowiedz
2 55 ~mhm

„Jeżeli ktoś we współczesnej Europie, współczesnej Polsce nie jest w stanie działać efektywnie, jeżeli te ograniczenia nie będą odrzucone, to po prostu powinien zająć się czymś innym - mówił prezes PiS”
— czym innym? Zrobić 6 dzieci i zgarniać 3 tys. miesięcznie, a potem te dzieci też będą mogły robić po 6 następnych zgarniając... A może zostać żyjącym na koszt społeczeństwa politykiem?

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
6 34 ~Polak

Wyrzucą nas z UE, bo tak chce PIS i do tego dąży. Będziemy mieć za to Jarka I Wspaniałego !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

! Odpowiedz
2 36 ~Le

A co może rozumieć mały cwaniaczek latający na dywanik razem z całą świtą do swojego guru ćwierćinteligenta z Toruniu małego kombinatora który dzięki machlojką i udawanym patriotyzmie zbudował sobie dojną ojczyznę.

! Odpowiedz
3 62 ~Dario

Przecież do czysty komunizm.
Widać gdzie i kiedy się kolega Kaczyński kształcił.
I nic się nie nauczył - jak widać.
To człowiek jest podmiotem i jego wolność , oczywiście nieograniczająca niczyjej innej wolności.
Państwo i jego urzędnicy są dla jego dobra a nie odwrotnie.

! Odpowiedz
4 56 ~Juman

Zwykły komuch, który nie rozumie że to wolność gospodarcza pozwala na rozwój, a zbyt rozbudowane państwo tlamsi ten rozwój.

! Odpowiedz
5 1 ~Gensek

Zobaczcie tutaj:

https://www.youtube.com/watch?v=uHTpKAx1vbA

! Odpowiedz
2 27 ~polak-mały

Partyja
iście
Socjalistyczna

i nie jedyna zresztą

obniżenie i ujednolicenie podatków, przejrzyste i czytelne prawo, a władza nie wtrąca się zbytnio w gospodarkę
"Państwo i Prawo" - Feliks Koneczny warto przeczytać

! Odpowiedz
2 36 ~PiSBurak

No i właśnie nie, najpierw wolność i własność potem państwo ...

! Odpowiedz
0 0 ~apple

jabłka + ziemniaki + żyto

https://www.bankier.pl/wiadomosc/Rekordowe-zbiory-jablek-w-2016-r-niskie-ceny-3650395.html

! Odpowiedz
21 12 ~Ech

Dlaczego inwestorzy się boja? Bo jak nie urok i podatki, to protest zielonych organizacji. W Polsce są miejsca, gdzie od 30 do 50% inwestycji jest zablokowanych przez zielone lewactwo, które sprawami "eko" posługuje się wyłącznie po to, aby wziąć kasę od inwestora za odstąpienie od protestu albo zwyczajnie są cynglami konkurentów zza granicy. W tym celu ostatnio buntują mieszkańców. Niestety PiS tego absolutnie nie zwalcza. Dlaczego? Bo Ministerstwo Środowiska RDOŚ GDOS sa opanowane przez międzynarodową agenturę wpływu, która ma interes w paraliżowaniu polskich inwestycji, aby nie konkurowały z zagranicznymi korporacjami. PiS to wie, ale nadal jakby nic z tym nie robi. Przedsiębiorca nie będzie sam walczył i ryzykował, skoro konsumentom podatków "dobrej zmiany" na tym mało zależy. Dlatego zgadzam się z hasłem Kaczyńskiego "najpierw państwo", ale on sam powinien przykładnie kopnąć w dupska zgraję PiS owskich - karierowiczów i Platformrsko PSL-owskich gangsterów w samorządach, aby w gospodarce wreszcie coś się zaczęło dziać

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
1 14 ~wdrn

Jak zieloni to kosmici jak kosmici to z marsa jak mars to baton to policyjny jak policyjny to zmowa służb specjalnych jak specjalne to jak piwo jak piwo to trzeba się iść napić co proponuje by Ech robił zamiast pisać bzdury

! Odpowiedz
5 1 ~thi

PRAWDA!!! NIC DODDAC NIC UJAC!!!..........

! Odpowiedz
4 52 ~MG

Najpierw państwo . Wszystko inne na bok . Ten człowiek chce zostać polskim dyktatorem.
On chce rządzić wszystkim , władzą ustawodawczą, wykonawczą , sądowniczą, wojskiem i mediami, chce stworzyć nam państwo autorytarne, coś na wzór Białorusi , czy Korei Płn.

! Odpowiedz
3 5 ~OGIEŃ

dostałeś minusa , zostaw Białoruś w spokoju.

! Odpowiedz
0 40 ~AbDuL

>Po pierwsze to zdanie sobie sprawy z tego, że istnieje państwo, że istnieją inni, że to wszystko trzeba brać pod w uwagę. Jeżeli ktoś nie jest w stanie prowadzić działalności gospodarczej w takich warunkach, to znaczy, że się po prostu do tego nie nadaje

Rzekł człowiek, który od lat żyje na koszt podatnika i w życiu uczciwą pracą się nie skalał.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
1 19 ~asdf

Problem w tym, że sam jest twórcą dziadostwa w tym państwie i źródłem łamania reguł z pogardliwym uśmieszkiem na twarzy. Taki człowiek nie ma szans stworzyć żadnego wartościowego wkładu dla wspólnoty, bo sam jest zbyt wielką miernotą w każdym możliwym aspekcie.

! Odpowiedz
5 14 ~jurek

Panie Prezesie kaczynski. Jako zwolennik PiS i przedsiebiorca informuje Pana, ze podatki w tym kraju sa zbyt wysokie. Nie ma pieniedzy na inwestycje. Nie ma dostepnosci funduszy europejskich dla wielu branz i wielu przedsiebiorcow, szczegolnie w nowej perspektywie, gdzie trzeba z naukowcami sie dogadac, ktorych po prostu nie ma albo nei sa zainteresowani. Pieniadze maja ci, ktorzy oszukuja. WYludzaja vat, nie placa podatkow, karuzele firm bez-vatowych robia... Oni maja w nosie inwestycje, oni mysla kategoriami, zeby sie nachapac.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
4 6 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
1 28 ~prezes_kaczyniski

Pane Jurku,
mam Pana i pana podobnych w dupie,i informuję ze bedziecie dojeni aż się zesracie.Dojna zmiana i kler katolicki który współrzadzi w PISdolandii potrzebuja kasy

! Odpowiedz
1 22 ~Elo

Ale "łałtorytety" ekonomii hahahaha to są ludzie, którzy wraz ze zmianą władzy dostaną następnego miesiąca wypowiedzenie. I żaden prywatny poważny bank czy wielka firma takiej miernoty z nadania politycznego nie zatrudni jak Jasiński etc

! Odpowiedz
0 57 ~jazgoczący_suweren

Cytat : .... część owoców działalności gospodarczej musi być przejęta przez państwo i to jest konieczność obiektywna.... .Mam dyskretne pytanie : jeżeli owocem mojej działalności są straty ,czy państwo je przejmie ?

! Odpowiedz
7 9 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
4 10 ~bucek

NAJLEPIEJ INWESTOWAC W 500 + I W PIS

! Odpowiedz
2 9 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
34 10 ~frs

Bardzo dobry wykład. Mają jeszcze 3 lata niech pracują, a wyborcy sami ich ocenią bez waszych durnych komentarzy.

! Odpowiedz
3 35 ~roy

Durny i naiwny jesteś ty że dasz się nabierać na ich kłamstwa.

! Odpowiedz
1 31 ~as

czyli jednym słowem PRL-bis

! Odpowiedz
4 41 ~dagg

noooo to teraz wszystko jasne, Korwin ma rację mówiąc że to wszystko zamaskowane bolszewiki. karakan bez problemu zajmie prywatną własność jak tylko wyczuje że nic mu nie grozi. Od dziś nawet uczciwi nie mogą spać spokojnie.

! Odpowiedz
0 27 ~PLanktON

Z uczciwych najłatwiej ściągnąć i obłożyć podatkiem....

! Odpowiedz
3 28 ~ROD

Dobrze by było aby o gospodarce wypowiadały się ekonomiczne autorytety. Zwykły poseł dysponuje miernym zasobem wiedzy ekonomicznej i ma trudności z wypowiadaniem sie na tematy gospodarcze. Ale u Pana Rydzyka w szkole taki poziom wypowiedzi nie razi, biorąc pod uwagę kto uczestniczył w tym spotkaniu. Ciekawi natomiast czego obawiali się organizatorzy spotkania organizując je w szkole w Toruniu?

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
1 26 ~PLanktON

Za to nie maja problemow z wyplata 67mln pln w Poznaniu dla kurii. Pisze to jaki wierzacy Chrześcijanin i katolik , który nie zgadza sie z błudą panującą dookoła.
Albo wszystkim oddajcie zagrabione mienie albo nikomu (jestem zwolennikiem grubej kreski a pretensje za Bug i Odrę) a tomco teraz to nie ma nic wspolnego ze sprawiedliwością. Sa równi (Kowalski comgucio dostanie) i równiejsi ( KK co idzie w ramię z PiS em od czasu kampanii wybirczej).
Obłuda i hipokryzja!

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
1 6 ~m-

Dlatego że inne Polskie uczelnie są powyżej 300 setnego miejsca w ratingach światowych.

! Odpowiedz
0 4 ~beholder

Problem z tym, że zwykłe "poseły" nie mają problemu nie tylko z wypowiadaniem się na tematy ekonomiczne, ale i ze stanowieniem prawa.
Jeszcze większy problem w tym, że mają problem, a właściwie nie są w stanie, wypowiadać się sensownie i prawo tworzyć nieabsurdalne.

! Odpowiedz
1 37 ~PLanktON

Jeśli Naczelnik ma w planach naprawę " własności" to już mnie zimny pot oblewa...
Trzeba bedzie ciezko i uczciwie zarobine pieniadze chować przed władzą.

! Odpowiedz
3 23 ~antifa

Najgorszymi faszystami są lewacy, to oni chcą zniszczyć państwo, gospodarkę i rynek - bo w mętnej wodzie najlepiej kasę gonić.

! Odpowiedz
0 15 ~roy

Ja bym powiedział najpierw głupota potem oszustwo i chamstwo do potęgi.

! Odpowiedz
0 21 ~mhm

Tylko jak się bronć przed niszczącymi państwo i gospodarkę lewakami z PiS?

! Odpowiedz
1 32 ~qaz

Ale fajnego faszyste mamy.

! Odpowiedz
0 38 ~bruno

Niestety po tej wypowiedzi widać także, że Prezes nie tylko nie ma pojęcia o rodzinie, kredytach, dzieciach ale także o prowadzeniu własnej działalności,

jakby duzi płacili swoje faktury mniejszym to w tym kraju byłoby możliwe normalnie prowadzić działalność gospodarczą. A tak to żyjemy w kraju, w którym mały boi się wystawić fakturę bo pierwsze co to przychodzi wesoły Urząd Skarbowy i nie ważne czy został opłacony czy nie, to trzeba swoje im zapłacić,

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
2 46 ~endi

Ale bełkot , jakbym Gierka słyszał ...

! Odpowiedz
0 2 ~Gensek

Otóż to:
https://www.youtube.com/watch?v=anqXMaW4CPQ
https://www.youtube.com/watch?v=uHTpKAx1vbA

! Odpowiedz
3 36 ~jakis_inny

„Wszystko dla państwa, nic przeciwko państwu, nic poza państwem” B. Mussolini

! Odpowiedz
6 2 ~kapitalista

Trzeba czytać ze zrozumieniem, nie tylko akapity - nie jest łatwo.

! Odpowiedz
5 43 ~uciekaćzkasą

jesli ktos ma szacunek do swoich ciężko zarobionych pieniędzy to niech ucieka z tego katolicko-komunistycznego grajdoła jak najszybciej.czasy okradania przedsiębiorców dopiero się zaczynaja.brakuje na wszystko,na limuzyny wódkę dla misiewiczów,rozpasanych księży-muszą zabrac tym co mają czyli przedsiębiorcom

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
32 4 ~PC

Więc uciekaj ! Najlepiej od razu do Tel Aviwu !

! Odpowiedz
1 9 ~roy odpowiada ~PC

Widać że tam już przebywasz pc masz powiązania z aferą ARTBi i PC

! Odpowiedz
9 1 ~PLka

Już nie mieszaj cwelu tuskowy wóda była dla waszego kapusia Bolka i tak jak jemu tobie dziury w mózgu wypaliła. Jak najbardziej lewy chory h..ju spieprzaj z Naszego Kraju i nie wracaj od Polskich księży Kościoła gnido śmierdząca się odwal. Nie twój kraj , w życiu nie zarobiłeś uczciwie pieniędzy won. i zabierz ze sobą socjalistę Kaczyńskiego.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
3 33 ~jj

Oj prezes jeszcze ze dwie takie konferencje i za obligacje trza będzie płacić min z 5%...

! Odpowiedz
4 47 ~ja

Ci ludzie doprowadzą do katastrofy i upadku Polski

! Odpowiedz
3 60 ~Obserwator

Czyli komunizm pełną gębą. Najpierw aparat państwowy, potem obywatel. Za PO Polak był w Polsce chłopem pańszczyźnianym. Za PIS już niewolnikiem.

! Odpowiedz
5 16 ~Dżejms

Nie przesadzaj. Od lat jesteśmy eksploatowani jak niewolnicy. PIS miał być zmianą i nawet jakieś tam zmiany są - łapią bandziorów dziwnym trafem wcześniej nie do złapania ale fundamentalnie niewiele się zmienia. Jeśli dokładamy Mercedesowi i zwalniamy z podatków a tymczasem sprzątaczki i kasjerki płacą to przy takim kierunku transferów finansowych konserwujemy niewolnictwo. No niestety.
To jest faktyczny obraz. I co ciekawe KE i nie protestuje na taką pomoc publiczną dla Niemca. To dozwolone jest. To jest koszer!

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
1 8 ~PLanktON odpowiada ~Dżejms

Łapią konkurencje dla dzisiejszych bandziorów. Za 1 czy 2 kadncje będzie zmiana bociana imta sama hucpa nowej władzy.

! Odpowiedz
Polecane
Najnowsze
Popularne

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 3,4% XII 2019
PKB rdr 3,9% III kw. 2019
Stopa bezrobocia 5,2% XII 2019
Przeciętne wynagrodzenie 5 213,27 zł X 2019
Produkcja przemysłowa rdr 3,8% XII 2019

Znajdź profil