REKLAMA

Jak wypowiedzieć umowę o pracę

Weronika Szkwarek2019-10-24 06:00, akt.2019-10-24 09:07redaktor Bankier.pl
publikacja
2019-10-24 06:00
aktualizacja
2019-10-24 09:07

Wypowiedzenie umowy o pracę wiąże się często z dużym stresem. Aby sprawnie rozwiązać wiążący nas układ z pracodawcą, należy poznać swoje prawa i obowiązki w tym zakresie.

Jaki mamy okres wypowiedzenia? Co oznacza rozwiązanie za porozumieniem stron, co należy zamieścić w wypowiedzeniu? Czy po okresie próbnym trzeba składać osobne oświadczenie? Na te i inne pytania odpowiadamy w artykule

Wypowiedzenie umowy o pracę

Zgodnie z Kodeksem pracy umowę o pracę można rozwiązać na mocy porozumienia stron, przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem lub bez zachowania okresu wypowiedzenia lub z upływem czasu, na który została zawarta.

/ YAY Foto

Wypowiedzenie umowy może być dokonane przez pracodawcę lub pracownika, ponieważ jest jednostronnym oświadczeniem woli i nie wymaga zgody dwóch stron. Pracodawca może również zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

Okres wypowiedzenia

Okres wypowiedzenia zależy w dużej mierze od tego, na jaki czas została zawarta umowa o pracę. Warto przy tym pamiętać, że zmieniły się w tym zakresie przepisy w 2016 roku. Obecnie okres wypowiedzenia wynosi od 3  dni do 3 miesięcy – wszystko zależy od rodzaju zawartego kontraktu.

Własna działalność gospodarcza a podatki

Jaką formę opodatkowania wybrać?

Własna działalność gospodarcza a podatki

Założyłeś własną firmę? Kolejnym krokiem w jest wybór sposobu rozliczania się ze skarbówką z tytułu osiąganych dochodów. Odpowiednia formy opodatkowania, dopasowana do potrzeb przedsiębiorcy, niesie ze sobą korzyści finansowe. Warto o nich wiedzieć!<BR> Pobierz e-booka zostawiając zgody, albo zapłać 20 zł
Masz pytanie? Napisz na marketing@bankier.pl

Pole wypełnione niepoprawnie!
Pole wypełnione niepoprawnie!
Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza:
Pole wypełnione niepoprawnie!
Pole wypełnione niepoprawnie!
Pole wypełnione niepoprawnie!
Podaj kod w formacie xx-xxx!
Pole wypełnione niepoprawnie!

Okres wypowiedzenia umowy o pracę

Rodzaj umowy

Okres wypowiedzenia

Umowa na okres próbny

 • do dwóch tygodni
 • powyżej 2 tygodni
 • na 3 miesiące
 • 3 dni robocze
 • 1 tydzień
 • 2 tygodnie

Umowa na czas określony i nieokreślony

 • zatrudnienie krótsze niż 6 miesięcy
 • zatrudnienie trwające minimum 6 miesięcy
 • zatrudnienie trwające minimum 3 lata
 • 2 tygodnie
 • 1 miesiąc
 • 3 miesiące

Źródło: oprac. własne Bankier.pl

Jak czytamy w Kodeksie pracy, okres wypowiedzenia umowy o pracę obejmujący tydzień lub miesiąc albo ich wielokrotność kończy się odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca.

W przypadku wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno ono nastąpić na piśmie.

W piśmie pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nie określony lub o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinna być wskazana przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy. Natomiast w oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę lub jej rozwiązaniu bez wypowiedzenia powinno być zawarte pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania do sądu pracy.

Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia

Kodeks pracy dopuszcza również możliwość rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia. Może to nastąpić w następujących przypadkach:

 • jeżeli zostanie wydane orzeczenie lekarskie zatrudnionemu, które stwierdza szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe,

 • gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika; w takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia.

Oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie, z podaniem przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy.

Również pracodawca może rozwiązać umowę bez okresu wypowiedzenia z przyczyn niezawinionych przez poddanego, o czym mówi artykuł 53 Kodeksu pracy

 I w tym przypadku może to nastąpić z dwóch powodów:

 • jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa:
  • dłużej niż 3 miesiące - gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy,
  • dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące - gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową;
 • w razie usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy z innych przyczyn niż wymienione wcześniej, trwającej dłużej niż 1 miesiąc

Przy czym należy pamiętać, że nie można wypowiedzieć umowy w czasie nieobecności spowodowanej opieką nad dzieckiem w okresie pobierania z tego tytułu zasiłku oraz w przypadku odosobnienia pracownika ze względu na chorobę zakaźną – w okresie pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku.

Co ciekawe, zgodnie z par. 5 art. 53 Kodeksu pracy, pracodawca powinien w miarę możliwości ponownie zatrudnić pracownika, który w okresie 6 miesięcy od rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, zgłosi swój powrót do pracy niezwłocznie po ustaniu tych przyczyn.

Jak napisać wypowiedzenie o pracę

Wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron powinno zawierać następujące elementy:

 • miejscowość, datę,

 • dane pracownika – imię, nazwisko, adres zamieszkania,
 • dane pracodawcy,
 • prośbę o rozwiązanie umowy i propozycja terminu jej rozwiązania,
 • datę, podpis.

Aby odpowiednio sporządzić takie pismo, warto pamiętać o obowiązkowych punktach wypowiedzenia umowy o pracę. Zasadniczo w prawym górnym rogu podajemy miejscowość i datę, po lewej stronie u góry dane pracodawcy, a po prawej nieco niżej dane pracownika. Następnie warto umieścić nagłówek, czyli np. „Wypowiedzenie umowy o pracę na mocy porozumienia stron”. Pod nagłówkiem zamieszcza się kolejne informacje na temat rozwiązania umowy – datę jej zawarcia, określenie stron umowy i datę jej rozwiązania. Na dole powinno znaleźć się miejsce na podpisy: pracodawcy i pracownika.

Źródło:
Weronika Szkwarek
Weronika Szkwarek
redaktor Bankier.pl

W Bankier.pl zajmowała się tematyką prawa pracy. Pisała o związanych z nim nadużyciach i wyzwaniach, jakie stoją przed obecnym rynkiem pracownika. W swoich artykułach zajmowała się również problemami polskich i zagranicznych konsumentów. Autorka cyklu "Życie po etacie", w którym opowiadała historie osób decydujących się na zamianę umowy o pracę na własną działalność gospodarczą.

Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (3)

dodaj komentarz
patrykowski978
Wczoraj na stronie Gazeta Polwiad czytałem jak młody chłopak zarobił z 1000 zł kilka milionów na handlu przez Internet. Jak widać na tym świecie wszystko jest możliwe :DD jeden w kryzysie się sporo bogaci, a drugi staje się o wiele biedniejszy, smutne ale tak prawda. Najlepiej poczytać w google, wpiszcie sobie gazeta polwiad.
wrazicki
Bardzo dobry artykuł! Rzeczowo i bez lania wody. Ten artykuł powinien być bardziej widoczny na głównej stronie.

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki