Ile zarabia radny, sołtys, burmistrz, poseł, wójt, a ile prezydent?

redaktor Bankier.pl

Jak kształtują się zarobki w instytucjach państwowych? Sprawdzamy, ile zarabia prezydent, jaka jest dieta radnego oraz ile zarabia poseł.

W celu ustalenia ile zarabia burmistrz, sołtys czy radny miasta trzeba przewertować kilka ustaw i rozporządzeń. Poszukiwania dotyczące diety radnego zaczyna się w aktach rady gminy lub powiatu. Każda jednostka samorządowa samodzielnie ustala wynagrodzenie dla przedstawicieli mieszkańców wskazanych w wyborach samorządowych.

(fot. Szymon Laszewski / FORUM)

Ile zarabia prezydent?

Przegląd zarobków na kierowniczych stanowiskach państwowych zaczynamy od głowy państwa. To ile zarabia prezydent, zależy od wysokości kwoty bazowej, która w każdym roku określana jest w ustawie budżetowej. Na płacę prezydenta RP składa się:

  • wynagrodzenie zasadnicze – 12 525,94 zł,
  • dodatek funkcyjny – 5368,26 zł,
  • dodatek za wysługę lat - 2505,19 zł.

Wynagrodzenie zasadnicze to zgodnie z ustawą kwota bazowa przemnożona siedmiokrotnie. Dodatek za wysługę lat przysługuje z tytułu przepracowania określonej liczby lat. Prezydent otrzymuje pensję w wysokości 17 894,20 zł brutto miesięcznie. Po uwzględnieniu dodatku za długoletni staż wynagrodzenie wynosi 20 399,39 zł. Od tej kwoty, z wyłączeniem dodatku za wysługę lat, odprowadzane są standardowe składki do ZUS oraz podatek dochodowy od osób fizycznych. Prezydent państwa, podobnie jak osoby zatrudnione na umowę o pracę, płaci podatek od osób fizycznych według standardowej skali podatkowej (18 proc./32 proc.).

Ile zarabia poseł?

Dieta poselska podobnie jak płaca prezydenta, uzależniona jest od kwoty bazowej. Na rok 2019 wynosi ona 1789,42 zł. Na to ile zarabia poseł składa się:

  • wynagrodzenie bazowe – 7873,45 zł,
  • dodatek funkcyjny – 2147,30 zł,
  • dieta parlamentarna - 2505,19 zł.

Wynagrodzenie poselskie składa się z wynagrodzenia bazowego oraz diety parlamentarnej. Zgodnie z przepisami prawa wynagrodzenie bazowe jest identycznej wysokości jak pensja podsekretarza stanu (wiceministra). W 2019 roku wynosi 7 873,45 zł. Dieta parlamentarna stanowi 25% wynagrodzenia podsekretarza stanu, czyli 2505,19 zł miesięcznie. W 2019 roku uposażenie poleskie wynosi łącznie 10 378,64 zł miesięcznie.

Kolejny element zarobków posła to dodatek funkcyjny w wysokości 2147,30 zł. To suplementarne świadczenie nie jest przeznaczone dla każdego posła Sejmu. Ustawa przewiduje dla posłów dodatki funkcyjne za zajmowanie niektórych stanowisk lub wykonywanie szerszego zakresu obowiązków. Przykładowo za pełnienie funkcji przewodniczącego komisji poseł otrzymuje 20% wynagrodzenia bazowego. Łącznie posłowie miesięcznie mogą zarabiać 12 525,94 zł.

Ile zarabia wójt, starosta i marszałek województwa?

Przedstawiciele mieszkańców na terenach jednostek samorządowych posiadają odgórnie narzucone ograniczenia kwoty otrzymywanego wynagrodzenia. Obecne stawki obowiązują od 1 lipca 2018 roku. Sprawdzamy, ile zarabia starosta, wójt i marszałek województwa

Stanowiska wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), starostów i marszałków województw w Polsce i wynagrodzenia od dnia 1 lipca 2018
Stanowisko Wynagrodzenie zasadnicze Max. poziom dodatku funkcyjnego
Prezydent m.st. Warszawy                5 200 zł                        2 500 zł *
Prezydent miasta na prawach powiatu:  3800–5000 zł                          2 500 zł
 - powyżej  300 tys. mieszkańców
 - do  300 tys. mieszkańców  3800–5000 zł                          2 100 zł
Wójt, burmistrz w gminie:  3800–5000 zł                          2 100 zł
 - powyżej 100 tys. mieszkańców,
 - powyżej 15 tys. do 100 tys. mieszkańców,  3600–4800 zł                          2 100 zł
 - do 15 tys. mieszkańców  3400–4700 zł                          1 900 zł
Starosta w powiecie:  3800–5000 zł                          2 100 zł
 - powyżej 120 tys. mieszkańców
 - powyżej 60 tys. do 120 tys. mieszkańców  3600–4800 zł                          2 100 zł
 - do 60 tys. mieszkańców   3400–4700 zł                          1 900 zł
Marszałek województwa w województwie:  4200–5200 zł                         2 500 zł
 - powyżej 2 mln mieszkańców
 - do 2 mln mieszkańców   4200–5000 zł                          2 500 zł

* Plus dodatek specjalny — max. 50% łącznego wynagrodzenia (czyli sumy wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego).

Źródło: opracowanie własne Bankier.pl

Przepisy prawne rozdzielają pensję osób sprawujących państwowe funkcje kierownicze na:

  • wynagrodzenie zasadnicze,
  • dodatek funkcyjny.

W zależności od zajmowanego stanowiska oraz liczby mieszkańców danej miejscowości określane są przedziały kwotowe wynagrodzeń. Wśród prezydentów najwięcej, zgodnie z prawem może zarobić prezydent Warszawy. Otrzymuje on 5200 zł miesięcznie wynagrodzenia zasadniczego oraz 2500 zł dodatku funkcyjnego (maksymalna możliwa wysokość tego dodatku). Otrzymuje on także dodatek specjalny w wysokości nieprzekraczającej 50% łącznego wynagrodzenia (sumy wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego), czyli maksymalnie 3850 zł miesięcznie. W efekcie maksymalne możliwe wynagrodzenia prezydenta Warszawy wynosi 11 550 zł.

Maksymalna pensja w przedziale od 4200 do 5200 zł przewidziana jest dla marszałków województw. Najniższe pensje od 3400 zł do 4700 zł miesięcznie przewidziane są dla wójtów i burmistrzów w gminie do 15 tys. mieszkańców oraz starostów w powiecie do 60 tys. mieszkańców.

Ile zarabia radny powiatu?

Maksymalna wysokość diety radnego powiatu przyjmowana jest w drodze uchwały. Zatwierdzana jest przez powiat, a jej kwota nie może przekraczać maksymalnej wysokości diety, które uzależniona jest od liczby mieszkańców w powiecie oraz kwoty bazowej.

Maksymalne wynagrodzenie radnych w powiatach w 2019 roku
Liczba mieszkańców powiatu: Maksymalna wysokość diety
 - powyżej 120 tys. mieszkańców                                  2 684,13 zł
 - od 60 tys. do 120 tys. mieszkańców                                  2 281,51 zł
 - poniżej 60 tys. mieszkańców                                  1 878,89 zł
Źródło: opracowanie własne Bankier.pl

Najwyższe diety przewidziane są dla radnego w powiecie powyżej 120 tys. mieszkańców - 2 684,13 zł. Jest to kwota bazowa przemnożona przez 1,5 (mnożnik). Najmniej zarobi radny w powiecie poniżej 60 tys. mieszkańców – 1 878,89 zł.

Ile zarabia radny gminy?

To ile zarabia radny gminy podobnie jak wysokość diety radnego powiatu uzależniona jest od liczby mieszkańców danej gminy.

Maksymalne wynagrodzenie radnych w gminach w 2019 roku
Liczba mieszkańców gminy: Maksymalna wysokość diety
 - powyżej 100 tys. mieszkańców                                  2 684,13 zł
 - od 15 tys. do 100 tys. mieszkańców                                  2 013,10 zł
 - poniżej 15 tys. mieszkańców                                  1 342,07 zł
Źródło: opracowanie własne Bankier.pl

Najwyższa dieta radnego gminy jest identycznej wysokości jak w przypadku radnego powiatu - 2 684,13 zł miesięcznie. Kolejne uposażenia dla radnych gmin są niższe niż dla radnych powiatu. W gminach w przedziale od 15 tys. do 100 tys. mieszkańców dieta wynosi 2013,10 zł. A ile zarabia radny wsi? Maksymalnie 1342,07 zł miesięcznie.

Pracownicy samorządu terytorialnego mają możliwość otrzymania dodatku za wysługę lat. Natomiast wysokość ich wynagrodzenia, zgodnie z ustawą nie może przekroczyć siedmiokrotności kwoty bazowej ustalonej na dany rok, czyli 12 525,94 zł w 2019 roku.

Dieta radnego a podatek

Diety radnych oraz poselskie zgodnie z ustawą zwolnione są z odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych do kwoty 3000 zł. Kwota powyżej tej wartości zgodnie z ustawą traktowana jest jako wynagrodzenie ze stosunku pracy. 

Dieta radnego a 500+

Od 1 lipca 2019 roku program Rodzina 500+ zmienił założenia dotyczące otrzymania świadczenia na pierwsze dziecko. Zgodnie z nową ustawą każda rodzina otrzyma wypłatę środków pieniężnych na pierwsze dziecko bez względu na uzyskiwany dochód. Radni nie muszą zastanawiać się jaka część ich uposażenia, zgodnie z przepisami prawnymi ma być wliczana do dochodu rodziny. 

Dominika Florek

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
32 30 jarunia

W Imperium rzymskim, to urzędnicy płacili państwu za dzierżawę urzędów, bowiem udział we wszelkich pobieranych opłatach i korzyści z nadawanych uprawnień uważali za oczywistość.
Trzaskowski powinien wpłacać 1 mln miesięcznie, a jego tęczowy wicek 800 tys

! Odpowiedz
3 2 zops

I tak wszystkiego nie mówią. OTO NOWA AFERA PODSŁUCHOWA NA wells24: Oto słowa Wellsa: "Ja włączę dyktafon i niech pan minister powie że nie można nosić jarmółek. A ja powiem że turbany można nosić." ... ... ... www.wells24.com

! Odpowiedz
21 91 lotstalot

Z matematycznych wyliczeń wynika ze nieodżałowany prezydent Gdańska na swój wielomilionowy majątek musiał odkładać co najmniej przez 148 lat. Jestem dla niego pełen podziwu.

! Odpowiedz
4 47 lotstalot

zapomnino dodać plus+to co ukradnie.

! Odpowiedz
14 137 1as

Cieszy mnie niezmiernie, że zarabiam więcej niż prezydent Gdańska, natomiast nie pojmuje jak to jest, że zyją w tym samym mieście, nie zdołałem zgromadzić kilkunastu mieszkań, a nawet jednego samodzielnie!

! Odpowiedz
3 44 caesar_m

Najwyraźniej nie kupowałeś mieszkań w atrakcyjnych cenach. A przecież ogłoszenia wisiały przez miesiąc i każdy kto przeczytał mógł kupić, hektar za 1PLN albo mieszkanie za kilka tysi...
Wystarczyło wejść na 6 piętro do pokoju 666 i otworzyć pancerną szafę ...Na drzwiach szafy wisiało... A komornik 3 razy wychodził na korytarz przed pokojem i odczytywał na głos o licytacji . trzeba było przeczytać , wysłuchać i kupić...Wszystko zgodnie z prawem, jak loty Tuska czy Kuchcińskiego.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 3 antonicaracal

Trzeba mieć dziadka z kasą w materacu ... Stary tryk handlarek z Zielonego Targowiska !

! Odpowiedz
6 26 zenonn

Te wynagrodzenia co maja ukazać? Że prezydent ma za dużo?
Radny wiejski dostaje ochłapy.
Premier, prezydent swoje pensje mają "na waciki".
Nie starczy na codziennie nowe ubranko dla siebie mie wspominając o żonie
Za eleganckie jedzenie , spanie, ubranie dla rodziny, szkołę dzieci kto płaci?

! Odpowiedz
50 47 superfast_jellyfish

Te wynagrodzenie powinny być średnio 5x do 10x razy większe.Być może wtedy do polityki garneliby się kompetentni ludzie. Gdyby marszałka sejmu było stać na prywatne ferrari to nie musiałby rekompensować sobie ego lotami za 4 miliony

! Odpowiedz
4 20 sonmi451

bzdura. nie ważne kto się garnie. ważne kogo sito przepuszcza wyżej. a na to nie ma wpływu czy zarobki 2000 czy 20 000. zatem raczej w druga stronę: powiązanie nie ze średnia gusowską, ale z MEDIANĄ bądź DOMINANTĄ

! Odpowiedz
Polecane
Najnowsze
Popularne

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 3,4% IV 2020
PKB rdr 1,9% I kw. 2020
Stopa bezrobocia 5,8% IV 2020
Przeciętne wynagrodzenie 5 285,01 zł IV 2020
Produkcja przemysłowa rdr -24,6% IV 2020

Znajdź profil