REKLAMA
PIT 2023

Ile wart jest 1 zł od Getinu? Domy maklerskie wyjaśniają

Michał Kubicki2023-01-18 06:00, akt.2023-01-19 09:01redaktor Bankier.pl
publikacja
2023-01-18 06:00
aktualizacja
2023-01-19 09:01

Zasygnalizowany problem z różnym poziomem wypłat z tytułu obniżenia kapitału zakładowego Getin Holdingu ma swój ciąg dalszy. Przy większych pakietach akcji, różnice w przelewie mogły sięgać nawet kilku tysięcy złotych, w zależności od brokera prowadzącego rachunek inwestycyjny. Domy maklerskie przewidują możliwość ponownego wyliczenia podatku i skorygowania kont klientów. 

Ile wart jest 1 zł od Getinu? Domy maklerskie wyjaśniają
Ile wart jest 1 zł od Getinu? Domy maklerskie wyjaśniają
fot. Andrzej Bogacz / / FORUM
Darmowy program do rozliczania
PIT 2023/2024
Pobierz e-pity 2023 Uruchom on-line

O pojawieniu się problemu informowaliśmy w pierwszym tygodniu stycznia w artykule „Podatkowy galimatias w domach maklerskich”. W skrócie chodzi o wymiar podatku od 1 zł na akcję, jaką swoim akcjonariuszom wypłacił Getin Holding z tytułu obniżenia kapitału zakładowego. W szczególności istotne różnice pojawiły się przy kalkulacji przez domy maklerskie kosztów, jakie przyjęły przy obliczaniu podstawy wymiaru podatku. Inne żadnych kosztów nie brały pod uwagę.

Faktem jest, że wszystkie domy maklerskie, które odpowiedziały redakcji Bankier.pl na pytania dotyczące tego, jak podeszły do podatkowych kwestii wypłaty z tytułu obniżenia kapitału zakładowego w Getin Holding, naliczyły zryczałtowany podatek dochodowy od zysków kapitałowych w wysokości 19 proc.

Przywoływane w tym zakresie są przepisy art. 30a ust. 1 pkt 4, w związku z art. 24 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Mówią one o tym, że od dochodów/przychodów z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych pobiera się 19-proc. podatek dochodowy. Z kolei za dochód/przychód z udziału w zyskach osób prawnych uważa się także przychody z umorzenia udziałów (akcji) lub ze zmniejszenia ich wartości.

"PIT inwestora za 2022 rok". Zapisz się na bezpłatny webinar z ekspertem w Bankier.pl

Na rynkach finansowych w 2022 r. nie brakowało specyficznych sytuacji, które trzeba będzie ująć w rocznym zeznaniu podatkowym. Akcje Tesli uległy splitowi, a walorów Lotosu nie ma już na rachunkach maklerskich, zresztą tak jak akcji i obligacji Getin Noble Banku. Był krach na bitcoinie i rajd dolara. Jak wypełnić PIT, żeby zapłacić prawidłowo naliczony podatek Belki, opowiemy w specjalnym webinarze już 7 lutego.

Wypłata 1 zł od Getin Holdingu

Getin Holding obniżył kapitał zakładowy, ustalając wartość nominalną akcji z 4 do 1 zł. Przyznanie prawa do wypłaty środków z tego tytułu miało miejsce 9 grudnia 2022 r. Dzień wypłaty ustalono na 30 grudnia 2022 r., a pieniądze na kontach większości inwestorów pojawiły się na początku nowego roku (opóźnienie wynikające z księgowania przelewów). Wtedy zaczęły się  zgłoszenia i dyskusje o różnych kwotach na rachunkach maklerskich w zależności od domu maklerskiego. Już pierwsze odpowiedzi sygnalizowały problem.

Reklama

Kolejne dały pełniejszy obraz sytuacji i zarysowały trzy główne podejścia, jakie domy maklerskie zastosowały przy wyliczeniu podatku. Dla inwestorów rodzi to niebagatelne konsekwencje, ponieważ w zależności od tego, gdzie mają rachunki maklerskie, 1 zł na jedną akcję od Getin Holdingu oznaczać mogło różną kwotę przelewu (przy założeniu takiego samego pakietu akcji, kupionego w tej samej cenie).

Mimo że plany Getin Holdingu o obniżeniu kapitału zakładowego i wypłaty dla akcjonariuszy były komunikowane rynkowi z ponad rocznym wyprzedzeniem, wydaje się, że instytucje pośredniczące w całej operacji nie przygotowały się odpowiednio do właściwego obsłużenia swoich klientów. Getin Holding w lipcu 2022 r. informował, że wg jego opinii prawnych, obowiązki podatkowe będą spoczywać na podmiotach prowadzących rachunki maklerskie. 

Z pewnością próba zastosowania przepisów podatkowych przez domy maklerskie odbywała się w dobrej wierze. Z drugiej strony materia polskiego prawa nie raz wyprowadzała podatników i płatników na manowce. Istnieje jeszcze indywidualna opinia podatkowa, którą może wydać organ podatkowy, aby rozwiać wątpliwości interpretacyjne. Jak się okazuje, część domów maklerskich deklaruje podjęcie tej ścieżki już po fakcie oraz w konsekwencji ponowne wyliczenie podatku i skorygowanie stanu kont maklerskich.  

Poniżej przedstawiamy w tabeli, jak wybrane domy maklerskie podeszły do wyliczenia podatku z tytułu wypłaty 1 zł na akcję za obniżenie kapitału zakładowego Getin Holdingu oraz jaki podatek został pobrany w hipotetcznej sytuacji, by unaocznić różnice jakie wystąpiły. Przyjmujemy, że inwestor posiadał pakiet 1000 akcji, którego koszt nabycia razem z prowizją maklerską wyniósł 1000 zł. To oczywiście wyliczenie poglądowe.

Podatkowy wymiar wypłaty środków z tytułu obniżenia kapitału zakładowego Getin Holdingu w wybranych domach maklerskich
nstytucja Sposób wyliczenia podatku Przykładowy podatek przypadający na pakiet 1000 akcji, których pierwotny koszt nabycia wyniósł 1000 zł 
BM Alior 19% od kwoty wypłaty pomniejszonej o 97,5% kosztów nabycia akcji z każdej pojedynczej transakcji nabycia 4,75 zł
DM BOŚ 19% pobrane od kwoty wypłaty pomniejszonej o koszt uzyskania przychodu, który na potrzeby wyznaczenia podatku został rozpoznany na poziomie 25% pierwotnego kosztu uzyskania przychodu 142,50 zł
BM ING 19% od całej wypłaconej kwoty, bez uwzględniania kosztów uzyskania przychodów 190,00 zł
DM Noble 19% od kwoty wypłaty pomniejszonej o 97,5% kosztów nabycia akcji, ale od łącznego kosztu nabycia ze wszystkich transkacji 4,75 zł
BM Santander 19% od kwoty wypłaty pomniejszonej o 97,5% kosztów nabycia akcji z każdej pojedynczej transakcji nabycia 4,75 zł
BM Pekao 19% pobrane od kwoty wypłaty pomniejszonej o koszt uzyskania przychodu, który na potrzeby wyznaczenia podatku został rozpoznany na poziomie 25% pierwotnego kosztu uzyskania przychodu 142,50 zł
BM PKO BP 19% pobrane od kwoty wypłaty pomniejszonej o koszt uzyskania przychodu, który na potrzeby wyznaczenia podatku został rozpoznany na poziomie 25% pierwotnego kosztu uzyskania przychodu 142,50 zł
BM mBanku 19% od całej wypłaconej kwoty, bez uwzględniania kosztów uzyskania przychodów 190,00 zł
DM XTB 19% od kwoty wypłaty pomniejszonej o 97,5% kosztów nabycia akcji z każdej pojedynczej transakcji nabycia 4,75 zł
Opracowanie własne na podstawie infomacji z DM i BM oraz zgłoszeń czytelników Bankier.pl

W większości przypadków, w których dom maklerski uwzględniał koszty nabycia akcji przy wyliczeniu podatku, ich kupno powyżej 1 zł mogło oznaczać, że podatek nie został naliczony (koszt na jedną akcję był więszy niż przychód w wysoskoci 1 zł). Zakup poniżej 1 zł prawdopodobnie wiązał się z podatkiem (przychód pomniejszony o koszt był dodatni lub równy 0 zł). W tabeli są dwaj brokerzy, którzy nie uwzględniali kosztów nabycia akcji i pobrali 19 proc. podatek od całej złotówki – ich klienci otrzymali stosunkowo najmniej w przelewie.

Tabela powstała na podstawie odpowiedzi samych brokerów. W przypadku BM mBanku i BM Pekao posłużyliśmy się zgłoszeniami czytelników, ponieważ nie otrzymaliśmy informacji u źródła.

[Aktualizacja 19.01.2023 r.] Tabela została zaktualizowana o odpowiedź BM PKO BP nadesłaną 19 stycznia.

Zespół prasowy mBanku poinformował, że ich biuro maklerskie wystąpiło o interpretację podatkową do Urzędu Skarbowego, ale też nie odpowiedział wprost jak obsłużyli swoich klientów, zwlekając z precyzyjna informacją. Zamiar uzyskania interpretacji podatkowej zgłosiło BM ING, o czym poinformowało redakcję Bankier.pl w korespondencji. 

„Jeśli otrzymana interpretacja będzie wskazywać na możliwość zaliczenia kosztów uzyskania przychodu do wyliczenia podstawy opodatkowania, to podatek zostanie ponownie wyliczony i skorygowany na rachunkach klientów” – odpisał zespół prasowy ING.

Trzy sposoby wyliczenia podatku

Z zamieszczonej tabeli wynikają trzy główne sposoby postępowania domów maklerskich przy wyliczeniu podatku. Pierwszy to pobranie 19 proc. od całej złotówki wypłaconej przez Getin Holding. Drugi to obniżenie przychodu o koszty wynoszące 97,5 proc. pierwotnych kosztów nabycia akcji Getin Holdingu – proporcjonalnie do redukcji wartości nominalnej akcji z 4 zł do 10 gr. Trzeci to przyjęcie, że koszt nabycia akcji odpowiada 25 proc. pierwotnemu kosztowi zakupu akcji. Tu posłużono się proporcją wynikającą z wypłaty 1 zł z 4 zł początkowej wartości nominalnej akcji Getinu.

Trzeba wziąć pod uwagę, że każdy przypadek jest indywidualny, różne były koszty nabycia akcji Getin Holdingu, uwzględniając giełdowy kurs i prowizje maklerskie za poszczególne transakcje. Podany przykład pokazuje, że nawet na pakiecie 1000 akcji różnice w przelewie z domu maklerskiego mogą sięgać blisko 200 zł. Przy kilkudziesięciu tysiącach akcji to już kilka tysięcy złotych na niekorzyść inwestora.

Mimo że domy maklerskie miały sporo czasu, by przygotować się od strony interpretacyjnej do wypłaty środków z tytułu obniżenia kapitału zakładowego Getin Holdingu, to okazuje się, że w różny sposób podeszły do naliczenia podatku. Ujawnione rozbieżności sprawiły, że zarówno BM ING, jak i DM mBanku, które naliczyły największy podatek, poinformowały redakcję Bankier.pl o działaniach podjętych w celu uzyskania interpretacji podatkowej od właściwego organu.

Może się okazać, że inwestorzy za jakiś czas zauważą korekty na swoich rachunkach maklerskich. Jest pewne, że co najmniej dwa podejścia są błędne. Poza tym, to tylko część z kilkudziesięciu domów maklerskich funkcjonujących w Polsce, a dochodzą do tego także zagraniczni brokerzy z dostępem do polskiego rynku akcji. Sprawa dotyczy prawie 190 mln akcji Getin Holdingu, z których prawie 45 proc. należy do Leszka Czarneckiego, a ponad 55 proc., czyli blisko 104,5 mln znajduje się tzw. wolnym obrocie i zapewne należy do mniejszych i większych inwestorów indywidualnych. Z instytucjonalnych w akcjonariacie ujawniony jest tylko Norges Bank, który posiada ok.2,5 proc. akcji spółki. 

Pozostaje też działanie na własną rękę, czyli złożenie wniosku o stwierdzenie nadpłaty podatku, ale część inwestorów (zawłaszcza tych mniejszych) może się na nią nie zdecydować, biorąc pod uwagę porównanie ewentualnych korzyści z uciążliwością formalnej drogi do przejścia z domem maklerskim i urzędem podatkowym.

Źródło:
Michał Kubicki
Michał Kubicki
redaktor Bankier.pl

Redaktor działu Rynki Bankier.pl. Absolwent finansów i rachunkowości na UMCS w Lublinie. W czasie studiów zainteresował się giełdą i rynkami finansowymi, które to zainteresowania rozwinął na SGH w Warszawie na kierunku Bankowość Inwestycyjna. Na co dzień obserwuje notowania warszawskiej giełdy, by przekazać czytelnikom portalu najważniejsze informacje z parkietu oraz przybliżyć istotne wiadomości ze spółek. Telefon 728 927 242

Tematy
Wypróbuj Pracuj.pl za 1zł! Zatrudniaj szybko i skutecznie!

Wypróbuj Pracuj.pl za 1zł! Zatrudniaj szybko i skutecznie!

Advertisement

Komentarze (2)

dodaj komentarz
andregru
Ale rozstrzał od 4,75 do 190zł . Polskie podatki są bardzo jasne i zrozumiałe .
prawnuk
jest jeszcze jedna możliwość - wystawić normalny pit

Powiązane: Rozliczenia podatkowe - PIT 2022

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki