REKLAMA

INTERSPORT S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2021/2022

2021-04-20 11:38
publikacja
2021-04-20 11:38
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 33 / 2021
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
INTERSPORT S.A.
Temat
Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2021/2022
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie („Spółka”) niniejszym podaje terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2021/2022 tj. od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 roku:

1. Raport roczny:
• za rok obrotowy 2020/2021 trwający od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 r. - zostanie opublikowany 23 lipca 2021 r. (piątek).

2. Raport półroczny:
• za I półrocze roku obrotowego 2021/2022 trwające od 1 kwietnia 2021 r. do 30 września 2021 r. - zostanie opublikowany 27 grudnia 2021 r. (poniedziałek).

3. Raporty kwartalne:
• za I kwartał roku obrotowego 2021/2022 trwający od 1 kwietnia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. - zostanie opublikowany 23 sierpnia 2021 r. (poniedziałek).
• za III kwartał roku obrotowego 2021/2022 trwający od 1 października 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. - zostanie opublikowany 22 lutego 2022 r. (wtorek).

Zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. Spółka nie będzie publikować raportu okresowego za drugi i ostatni kwartał roku obrotowego 2021/2022.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018, poz. 757).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-20 Marek Kaczmarek Prezes Zarządu
2021-04-20 Jan Holik Prokurent Łączny
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki