REKLAMA

INTERBUD-LUBLIN S.A.: wyniki finansowe

2019-11-29 18:06
publikacja
2019-11-29 18:06
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
2019_INTERBUD_SPRAWOZDANIE_za_III_kwartal_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Interbud_Pozostale_informacje_do_IIIQ_2019_2019-11-29.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
I. Przychody ze sprzedaży 28 165,01 17 093,55 6 536,93 4 018,70
II. Koszty działalności operacyjnej 23 122,40 13 474,43 5 366,57 3 167,85
III. Zysk ze sprzedaży 5 042,61 3 619,12 1 170,36 850,86
IV. Zysk z działalności operacyjnej 5 653,29 160,96 1 312,10 37,84
V. Zysk przed opodatkowaniem 1 892,40 -4 031,86 439,21 -947,89
VI. Zysk netto 1 318,20 -4 447,72 305,95 -1 045,66
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -6 519,96 6 762,33 -1 513,24 1 589,83
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 2 230,64 483,81 517,72 113,74
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 100,84 -1 051,38 -487,59 -247,18
X. Przepływy pieniężne netto razem -6 390,16 6 194,76 -1 483,12 1 456,39
kolumna 1 - stan na 30.09.2019
kolumna 2 - stan na 31.12.2018
kolumna 3 - stan na 30.09.2019
kolumna 4 - stan na 31.12.2018
XI. Aktywa trwałe 37 056,87 38 819,93 8 472,85 9 027,89
XII. Aktywa obrotowe 28 114,24 53 368,15 6 428,17 12 411,20
XIII. Aktywa razem 65 171,11 92 188,08 14 901,02 21 439,09
XIV. Zobowiązania długoterminowe 1 486,34 1 588,51 339,84 369,42
XV. Zobowiązania Krótkoterminowe 76 884,53 105 117,52 17 579,23 24 445,93
XVI. Kapitał własny -13 199,76 -14 517,95 -3 018,05 -3 376,27
XVII. Kapitał zakładowy 701,60 701,60 160,42 163,16
XVIII. Pasywa razem 65 171,11 92 188,08 14 901,02 21 439,09
XIX. Liczba akcji _w szt._ 7 016,00 7 016,00 7 016,00 7 016,00
XX. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ 0,19 -1,18 0,04 -0,27


Wartość księgowa na jedną akcję -1,88 w zł/EUR -0,43


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
2019_INTERBUD_SPRAWOZDANIE_za III kwartał 2019.pdf2019_INTERBUD_SPRAWOZDANIE_za III kwartał 2019.pdf
Interbud Pozostałe informacje do IIIQ 2019_2019-11-29.pdfInterbud Pozostałe informacje do IIIQ 2019_2019-11-29.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-29 Tomasz Grodzki Prezes Zarządu Tomasz Grodzki
2019-11-29 Sylwester Bogacki Członek Zarządu Sylwester Bogacki
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż Konto Przekorzystne na selfie

Załóż Konto Przekorzystne na selfie

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki