REKLAMA

INGBSK: wyniki finansowe

2021-05-06 07:11
publikacja
2021-05-06 07:11
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
ING_BSK_Raport_kwartalny_Q1_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ING_BSK_Quarterly_report_Q1_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w mln. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
I. Przychody z tytułu odsetek 1 267,6 1 386,6 277,2 315,4
II. Przychody z tytułu prowizji 531,7 460,6 116,3 104,8
III. Wynik na działalności podstawowej 1 595,6 1 558,3 349,0 354,5
IV. Zysk brutto 526,2 377,0 115,1 85,8
V. Zysk netto przypadający akcjonariuszom ING Banku Śląskiego S.A. 385,6 267,3 84,3 60,8
VI. Zwiększenie / zmniejszenie środków pieniężnych netto 667,0 564,8 145,9 128,5
VII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 2,96 2,05 0,6 0,5
VIII. Aktywa razem 194 821,3 186 595,7 41 804,5 40 434,2
IX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom ING Banku Śląskiego S.A. 17 560,3 18 618,3 3 768,1 4 034,5
X. Kapitał akcyjny 130,1 130,1 27,9 28,2
XI. Udziały niekontrolujące 0,0 0,0 0,0 0,0
XII. Liczba akcji 130 100 000 130 100 000
XIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 134,98 143,11 29,0 31,0
XIV. Łączny współczynnik kapitałowy (w %) 18,8% 18,7%


Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji
finansowej (punkty VIII-XIII) oraz łączny współczynnik kapitałowy
zaprezentowano na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku
obrotowego.Wartości w EUR są wykazywane w milionach.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
ING_BSK_Raport_kwartalny_Q1_2021.pdfING_BSK_Raport_kwartalny_Q1_2021.pdf Sprawozdanie kwartalne za I kwartał 2021 - wersja polska
ING_BSK_Quarterly_report_Q1_2021.pdfING_BSK_Quarterly_report_Q1_2021.pdf Sprawozdanie kwartalne za I kwartał 2021 - wersja angielska

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-06 Bożena Graczyk Wiceprezes Zarządu Banku
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki