6,7600 zł
-2,03% -0,1400 zł
Globe Trade Centre SA (GTC)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
2019_Raport_Roczny_Spolki_GTC_SA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2018 2019 2018
Rachunek wyników
I. Udział w zysku jednostek zależnych, stowarzyszonych oraz współzależnych 219.129 377.864 50.978 88.653
II. Pozostałe przychody operacyjne 123.142 113.197 28.648 26.558
III. Koszty działalności operacyjnej (37.541) (21.793) (8.734) (5.113)
IV. Koszty finansowe (36.352) (40.040) (8.457) (9.394)
V. Pozostałe koszty operacyjne (3.136) (29.237) (730) (6.859)
VI. Zysk przed opodatkowaniem 337.242 399.991 78.456 93.844
VII. Podatek dochodowy (15.486) (10.592) (3.603) (2.485)
VIII. Zysk netto 321.756 389.399 74.853 91.359
IX. Zysk na jedną akcję (nie w tys.) 0,66 0,82 0,15 0,19
Przepływy środków pieniężnych
X. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 97.742 179.816 22.739 42.188
XI. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 267.183 (283.431) 62.157 (66.497)
XII. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 32.395 (101.385) 7.494 (23.786)
Sprawozdanie z sytuacji finansowej
XIII. Inwestycje w jednostkach zależnych, stowarzyszonych oraz współzależnych 5.012.496 5.116.824 1.177.057 1.189.959
XIV. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 523.314 133.102 122.819 30.954
XV. Pozostałe 5.182 7.748 1.217 1.802
XVI. Aktywa łącznie 5.540.992 5.257.674 1.301.161 1.222.715
XVII. Zobowiązania długoterminowe 596.981 616.418 140.186 143.353
XVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 495.488 273.527 116.535 63.611
XIX. Kapitał własny 4.448.523 4.367.729 1.044.622 1.015.751
XX. Kapitał podstawowy 48.556 48.354 11.007 10.960
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
2019 Raport Roczny Spolki GTC SA.pdf2019 Raport Roczny Spolki GTC SA.pdf Raport roczny Spółki Globe Trade Centre SA za rok 2019

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-19 Thomas Kurzmann Prezes Zarządu Thomas Kurzmann
2020-03-19 Erez Boniel Członek Zarządu Erez Boniel


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-19 Sandra Krąż Główna Księgowa Sandra Krąż
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.