REKLAMA

Fuzja Orlenu i PGNiG. Akcjonariusze przegłosowali połączenie spółek

2022-10-10 17:50, akt.2022-10-10 19:01
publikacja
2022-10-10 17:50
aktualizacja
2022-10-10 19:01

Akcjonariusze PGNiG podczas Walnego Nadzwyczajnego Zgromadzenia spółki przegłosowali w poniedziałek jej połączenie z PKN Orlen. Za odpowiednią uchwałą padło ponad 99,99 proc. oddanych głosów.

/ FORUM

Łącznie oddane głosy reprezentowały 85,83 proc. akcjonariuszy PGNiG. W czasie zgromadzenia przedstawiciel grupy akcjonariuszy zapowiedział zaskarżenie uchwały do sądu i wniosek o zabezpieczenie powództwa - wstrzymanie wejścia jej w życie do czasu rozpatrzenia sprawy.

Uchwała przewiduje połączenie spółki z PKN Orlen poprzez przeniesienie całego majątku PGNiG, obejmującego wszystkie aktywa i pasywa na PKN Orlen w zamian za akcje, które PKN Orlen wyda akcjonariuszom spółki zgodnie z postanowieniami planu połączenia spółek. Plan ten przewiduje, że w zamian za jedną akcję PGNiG jego akcjonariusze otrzymają 0,0925 akcji Orlenu.

Ta sama uchwała zakłada zmianę statutu PKN Orlen. Zgodnie z nią, minister właściwy do spraw energii, po uzyskaniu opinii podmiotu uprawnionego do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa, wyraża, w formie pisemnej, zgodę na szereg czynności. To zmiana istotnych postanowień obowiązujących umów handlowych dotyczących importu gazu, zawarcie nowych takich umów handlowych, realizacja strategicznych przedsięwzięć inwestycyjnych lub udział PKN Orlen w przedsięwzięciach inwestycyjnych mogących trwale lub przejściowo pogorszyć efektywność ekonomiczną działalności spółki, ale koniecznych do realizacji zadania dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego. Dotyczy to takich zadań jak zapewnienie ciągłości dostaw gazu do odbiorców oraz utrzymania niezbędnych rezerw, bezpiecznej eksploatacji sieci gazowych, równoważenia bilansu paliw gazowych oraz dysponowania ruchem i mocą urządzeń energetycznych przyłączonych do wspólnej sieci gazowej, działalności wydobywczej gazu.

Decyzja oznacza, że "wielkimi krokami zbliżamy się do wzmocnienia największego w tej części Europy koncernu multienergetycznego" - przekazał Obajtek. "Dzięki połączeniu PKN Orlen z PGNiG, a wcześniej dzięki fuzji z Lotosem i Energą stworzymy Grupę, która zagwarantuje Polsce bezpieczeństwo energetyczne, klientom jeszcze lepszą i bardziej atrakcyjną ofertę, a akcjonariuszom stabilny zysk" - ocenił prezes PKN Orlen.

Jak podkreślił, spółka taka jak PKN Orlen, aby się rozwijać i skutecznie konkurować na rynku, nie może działać tylko w ramach sektora paliwowo-rafineryjnego, jak np. 10-20 lat temu. "Konieczne są akwizycje, które integrują najważniejszych graczy tworząc synergię biznesową, która m.in. polega na tym, że każda ze spółek daje coś sobie nawzajem. Dzięki temu w obszarach, w których działała jest w stanie zaoferować klientowi więcej, lepiej, a często i taniej" - wskazał Obajtek. Według niego, wejście PGNiG do zintegrowanej Grupy oznacza też większą gwarancję stabilnych dostaw surowców, w tym gazu, a w konsekwencji połączenie spółek przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa energetycznego Polski i regionu, które jest szczególnie ważne w obecnej sytuacji geopolitycznej.

"Już zidentyfikowaliśmy szereg obszarów, wokół których możemy zbudować centra kompetencyjne PGNiG i są to m.in. poszukiwania i wydobycie węglowodorów, dystrybucja i magazynowania gazu oraz wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej" - zaznaczył prezes Obajtek.

Połączenie z PKN Orlen znacząco wzmocni rynek gazowo-paliwowo-energetyczny Polski, pozwoli na zwiększenie możliwości inwestycyjnych oraz realizację szeregu synergii operacyjnych, a także poprawi pozycję negocjacyjną połączonego koncernu – zarówno w przypadku zakupu surowców, jak i wzmocnienia pozycji na międzynarodowym rynku obrotu paliwami i energią - podało PGNiG w komunikacie.

"Łączymy siły w wyjątkowo trudnym momencie dla globalnych rynków paliwowo-energetycznych. Warunki gospodarcze, w jakich przyszło nam działać, gwałtowne wahania na rynkach surowcowych, wyzwania związane z transformacją energetyczną wymagają od nas konsekwencji i odważnych decyzji oraz starannego określania priorytetów i wykorzystywania szans na dalszy rozwój potencjału i kompetencji PGNiG, w kluczowych dla spółki obszarach. Dlatego z satysfakcją przyjmuję decyzję podjętą przez akcjonariuszy PGNiG" – powiedziała prezes PGNiG Iwona Waksmundzka-Olejniczak, cytowana w komunikacie.

Według PGNiG, konsolidacja firm da impuls do dynamicznego rozwoju koncernu, wzmocni bezpieczeństwo energetyczne kraju, a w konsekwencji również polską gospodarkę. Łącząc doświadczenia i kapitał obu podmiotów, znacznie poszerzona zostanie oferta kompleksowych usług dla klientów multikoncernu, zarówno biznesowych, jak i indywidualnych.

Pracownicy Grupy Kapitałowej PGNiG swoim doświadczeniem i wiedzą będą wspierać rozwój centrów kompetencyjnych, w szczególności z obszaru poszukiwania i wydobycia węglowodorów, dystrybucji i magazynowania gazu oraz wytwarzania ciepła i energii elektrycznej - podkreśliła spółka. w jej ocenie, w wyniku połączenia działalność upstreamu PGNiG będzie się rozwijać, a integracja tego obszaru w ramach nowego koncernu umożliwi wzrost wydobycia, ułatwi pozyskanie perspektywicznych złóż i będzie szansą do dynamicznego rozwoju spółek serwisowych w całej grupie. Wszystkie koncesje na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobycie węglowodorów pozostaną w połączonym podmiocie - podkreślono.

Jak przypomniało PGNiG, dysponuje największą w Europie, liczącą ponad 190 tys. kilometrów siecią dystrybucyjną, jest też jedynym podmiotem w kraju posiadającym podziemną infrastrukturę magazynową dla gazu ziemnego. Takie szczególne zasoby nie tylko pozwalają rozwijać rynek gazu ziemnego w Polsce, ale także umożliwią realizację projektów wodorowych i biometanowych - ocenia spółka. Jak podkreśliła, ważnym wkładem w rozwój i dywersyfikację działalności nowego koncernu będzie silna pozycja spółki w produkcji energii elektrycznej i ciepła. PGNiG posiada duże doświadczenie w zakresie eksploatacji jednostek wytwórczych oraz dystrybucji ciepła systemowego, te doświadczenie będzie cenne dla wzmocnienia pozycji koncernu multienergetycznego w sektorze ciepłowniczym - zaznaczono.

Proces połączenia jest realizowany we współdziałaniu i w uzgodnieniu ze stroną społeczną, a pracownicy PGNiG i Grupy Kapitałowej PGNiG są informowani o przebiegu procesu połączenia na każdym jego etapie - podkreśliła spółka.

W poniedziałek 26 września rząd zgodził się na połączenie Orlenu z PGNiG. Według rządu przyczyni się to do poprawy bezpieczeństwa energetycznego Polski i regionu, co jest szczególnie istotne w obecnej sytuacji geopolitycznej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKN Orlen podjęło uchwałę w sprawie połączenia z PGNiG oraz o odpowiednich zmianach w statucie PKN Orlen 28 września br.

W marcu 2022 r. warunkową zgodę na połączenie Orlenu i PGNiG wydał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Warunkiem transakcji jest wyzbycie się kontroli PGNiG nad Gas Storage Poland - operatorem magazynów gazu. Decyzja przewiduje także obowiązek zawarcia lub utrzymania z Gas Storage Poland umowy powierzającej obowiązki operatora systemu magazynowania po wyzbyciu się kontroli nad tą spółką. Na realizację tego środka zaradczego PKN Orlen i PGNiG mają 12 miesięcy od momentu dokonania koncentracji.(PAP)

wkr/ drag/

Źródło:PAP
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (11)

dodaj komentarz
cyk09
Żaden kapitał w obce ręce nie przechodzi. Właśnie zostanie zwiększony udział skarbu państwa do ok. 50% co właśnie zabezpiecza aktywa
kiniaa
Co za brednie z tym przechodzeniem kapitału w obce ręce? Przecież to wiadome, że to ruska propaganda nie chce dopuścić do fuzji, bo spowoduje ona wielomiliardowe straty dla budżetu Kremla. Fuzja = niezależność i jest to dla nas priorytetowa sprawa!
jan888
Przy okazji fuzja Orlenu i PGNiG polskie zasoby naturalne przechodzą w obce ręce - temat ten jest kompletnie bojkotowany przez mass-media:
https://www.youtube.com/watch?v=tqI1ypwM8K8
https://www.youtube.com/watch?v=JU4wXpwTjY8
http://plonsk24.pl/aktualnosc-9-4323-nasze_zloza_moga_zostac_przejete_za.html
https://pl1.tv/title/fuzja-
Przy okazji fuzja Orlenu i PGNiG polskie zasoby naturalne przechodzą w obce ręce - temat ten jest kompletnie bojkotowany przez mass-media:
https://www.youtube.com/watch?v=tqI1ypwM8K8
https://www.youtube.com/watch?v=JU4wXpwTjY8
http://plonsk24.pl/aktualnosc-9-4323-nasze_zloza_moga_zostac_przejete_za.html
https://pl1.tv/title/fuzja-orlen-pgnig-to-zuchwala-najwieksza-kradziez-xxi-wieku/
pikawka
bedziemy druga Nigeria i tyle w temacie. micha ryzu zgodnie z obietnica
rrobs133
ze wszystkich spółek w kraju powinni zrobić jedną, taką narodową, patriotyczną spółkę, największą !
grzegorzkubik
Dobre rzeczy się dzieją. Spółki się wzmacniają, powstają inwestycje strategiczne dla Polski. Żal byłoby to zaprzepaść. Popieramy PIS by kontynuowali dzieło.
pikawka
zeby to pierwsza i ostatnia. teraz wystarczy ze zrobia nam tu ameryke i zaraz sie koncerny zjada z calego swiata Waszymi rekoma kopac sobie surowce wszelkiej masci majac koncesje pgnig w kieszenii. a ze ktos ma dom na takiej dzialce? to sie zburzy i obieca etat w kopalnii w nagrode i 4dniowy system pracy w niej :D

Powiązane: Połączenie PGNiG i Orlenu

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki