28,5000 zł
-1,04% -0,3000 zł
Enter Air SA (ENT)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
List_prezesa.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SSF_GK_Enter_Air_S.A._za_2019_rok.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SDZ/static/att/emitent/2020-05/SSF_GK_Enter_Air_S.A._za_2019_rok_202005232108032722.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_badania_SSF_Enter_Air_S.A._2019.12.31-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_Rady_Nadzorczej_ws_rzetelnosci_sporzadzenia_sprawozdan.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_o_wyborze_firmy_audytorskiej.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_dot_funkcjonowania_komitetu_audytu_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_ws_rzetelnosci_sporzadzenia_sprawozdan.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_ws_wyboru_firmy_audytorskiej.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Stanowisko_Zarzadu_Enter_Air_S.A._wraz_z_opinia_Rady_Nadzorczej_w_sprawie_wniosku_z_zastrzezeniem.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2018 2019 2018
Sprawozdanie z całkowitych dochodów
I. Przychody netto ze sprzedaży 1.614.657 1.296.142 375.345 303.767
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 212.115 162.609 49.308 38.109
III. Zysk (strata) brutto z działalności operacyjnej 168.540 115.396 39.179 27.044
IV. Zysk za rok obrotowy z działalności kontynuowanej 84.991 64.419 19.757 15.097
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 325.803 199.659 75.736 46.793
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (11.042) (81.514) (2.567) (19.104)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (326.710) (76.604) (75.947) (17.953)
VIII. Przepływy pieniężne netto razem (11.949) 41.541 (2.778) 9.736
Sprawozdanie z sytuacji finansowej
IX. Rzeczowe aktywa trwałe 1.389.182 815.099 326.214 189.558
X. Aktywa obrotowe 212.020 209.075 49.787 48.622
XI. Kapitał podstawowy 17.544 17.544 4.120 4.080
XII. Kapitał własny 361.595 302.531 84.911 70.356
XIII. Zobowiązania długoterminowe 953.351 571.515 223.870 132.910
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 414.711 279.868 97.384 65.086
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
List prezesa.pdfList prezesa.pdf List Prezesa Zarządu
SSF GK Enter Air S.A. za 2019 rok.pdfSSF GK Enter Air S.A. za 2019 rok.pdf SSF GK Enter Air S.A. za 2019 rok.pdf
SDZ SSF GK Enter Air S.A. za 2019 rok.pdfSDZ SSF GK Enter Air S.A. za 2019 rok.pdf SDZ SSF GK Enter Air S.A. za 2019 rok.pdf
Sprawozdanie z badania SSF Enter Air S.A. 2019.12.31-sig.pdfSprawozdanie z badania SSF Enter Air S.A. 2019.12.31-sig.pdf Sprawozdanie z badania SSF Enter Air S.A. 2019.12.31-sig
Ocena Rady Nadzorczej ws rzetelności sporządzenia sprawozdań.pdfOcena Rady Nadzorczej ws rzetelności sporządzenia sprawozdań.pdf Ocena Rady Nadzorczej ws rzetelności sporządzenia sprawozdań
Oswiadczenie RN o wyborze firmy audytorskiej.pdfOswiadczenie RN o wyborze firmy audytorskiej.pdf Oswiadczenie RN o wyborze firmy audytorskiej
Oświadczenie RN dot funkcjonowania komitetu audytu 2019.pdfOświadczenie RN dot funkcjonowania komitetu audytu 2019.pdf Oświadczenie RN dot funkcjonowania komitetu audytu 2019
Oświadczenie Zarządu ws rzetelności sporządzenia sprawozdań.pdfOświadczenie Zarządu ws rzetelności sporządzenia sprawozdań.pdf Oświadczenie Zarządu ws rzetelności sporządzenia sprawozdań
Oświadczenie Zarządu ws wyboru firmy audytorskiej.pdfOświadczenie Zarządu ws wyboru firmy audytorskiej.pdf Oświadczenie Zarządu ws wyboru firmy audytorskiej
Stanowisko Zarządu Enter Air S.A. wraz z opinią Rady Nadzorczej w sprawie wniosku z zastrzeżeniem.pdfStanowisko Zarządu Enter Air S.A. wraz z opinią Rady Nadzorczej w sprawie wniosku z zastrzeżeniem.pdf Stanowisko Zarządu Enter Air S.A. wraz z opinią Rady Nadzorczej w sprawie wniosku z zastrzeżeniem

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-22 Grzegorz Polaniecki Członek Zarządu
2020-05-22 Marcin Kubrak Członek Zarządu
2020-05-22 Andrzej Kobielski Członek Zarządu
2020-05-22 Mariusz Olechno Członek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-22 Rafał Ołdziej Dyrektor Finansowy
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.