REKLAMA
ZAPISZ SIĘ

ENTER AIR S.A.: Zawarcie umowy przez Enter Air sp. z o.o. z TUI Poland sp. z o.o.

2023-03-14 16:01
publikacja
2023-03-14 16:01
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2023
Data sporządzenia: 2023-03-14
Skrócona nazwa emitenta
ENTER AIR S.A.
Temat
Zawarcie umowy przez Enter Air sp. z o.o. z TUI Poland sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

Zarząd Spółki Enter Air S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 14 marca 2023 roku, pomiędzy spółką zależną Enter Air S.A. - Enter Air sp. z o.o. a TUI Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zawarta została Umowa czarteru lotniczego (Lato 2023 – Zima 2023/2024) dotycząca usług czarterowych, która jest bezpośrednio związana z działalnością podstawową Enter Air sp. z o.o. jako przewoźnika lotniczego (dalej: „Umowa”).

Umowa z dnia 14 marca 2023 r. została zawarta na czas określony do dnia 30 kwietnia 2024 roku i reguluje zasady świadczenia przez Enter Air sp. z o.o. usług lotniczego przewozu osób i bagażu w przedmiotowym okresie.

Zawarcie Umowy zostało zakwalifikowane jako informacja poufna ze względu na istotną wartość kontraktu oraz jego znaczenie dla podstawowej działalności Enter Air.

Wartość szacunkowa Umowy wynosi ok. 164.020.000 USD netto (słownie: sto sześćdziesiąt cztery miliony dwadzieścia tysięcy dolarów amerykańskich), co stanowi równowartość 718 292 786,00 zł netto (słownie: siedemset osiemnaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć złotych) według kursu średniego NBP z dnia 14 marca 2023 r. (Tabela nr 051/A/NBP/2023) wynoszącego 4,3793 zł.

Spółka wyjaśnia, iż łączna wartość świadczeń wynikających z Umowy nie jest możliwa do ustalenia w sposób ścisły, w związku z czym podane wyżej wartości mają charakter szacunkowy, a ostateczna wartość Umowy może różnić się od podanych wyżej szacunków.

Rozliczenia z tytułu Umowy będą realizowane na bieżąco i zgodnie z harmonogramem poszczególnych lotów.
Umowa nie zawiera postanowień nietypowych, które odbiegałyby od warunków stosowanych przez Enter Air sp. z o.o. w podobnych umowach zawieranych z tour operatorami.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-03-14 Grzegorz Polaniecki Członek Zarządu
2023-03-14 Andrzej Kobielski Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki