EBC nie zmienia zdania

Europejski Bank Centralny nie wprowadził dziś zmian w polityce monetarnej. Uwaga rynku koncentruje się na wystąpieniu Mario Draghiego.

Rada Prezesów EBC na ostatnim w tym roku posiedzeniu postanowiła, że stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących (0,00 proc.) oraz stopy kredytu w banku centralnym (0,25 proc.) i depozytu w banku centralnym (-0,40 proc.) na koniec dnia pozostaną na niezmienionym poziomie. Taka decyzja była zgodna z oczekiwaniami analityków, toteż nie spotkała się z reakcją rynku walutowego.

- Rada oczekuje, że podstawowe stopy procentowe EBC pozostaną na obecnym poziomie przynajmniej do lata 2019, a w każdym razie tak długo, jak długo będzie to konieczne do zapewnienia dalszego trwałego zbliżania się inflacji do poziomu poniżej, ale blisko 2% w średnim okresie – dodano.

W mocy pozostały też kluczowe ustalenia, jakie zapadły podczas czerwcowego posiedzenia Rady Prezesów. Przypomnijmy, że EBC podał wówczas podał datę zakończenia programu luzowania ilościowego (koniec grudnia 2018 r.), choć zostawił sobie furtkę do zmiany tej decyzji.

- Jeśli chodzi o niestandardowe środki polityki pieniężnej, Rada Prezesów będzie kontynuować zakupy netto w ramach programu skupu aktywów (APP) na obecnym poziomie 30 mld euro miesięcznie do końca bieżącego miesiąca. Co do okresu po wrześniu 2018, miesięczna kwota zakupów aktywów netto do końca grudnia 2018 zostanie przez Radę obniżona do 15 mld euro, a następnie, zgodnie z przewidywaniami Rady – o ile średniookresowe perspektywy inflacji znajdą potwierdzenie w aktualnych danych – zakupy aktywów netto zostaną zakończone – napisano.

O 14.30 rozpoczęła się konferencja prasowa z udziałem prezesa Mario Draghiego.Transmisja dostępna jest poniżej lub po kliknięciu w ten link.

Nowe prognozy

W trakcie konferencji prasowej Mario Draghi przedstawił nowe prognozy makroekonomiczne. Dynamika Inflacji została utrzymana na niezmienionym poziomie względem prognoz czerwcowych, z kolei dynamika wzrostu została nieco obniżona.

Draghi: Handel i problemy EM zyskały na znaczeniu, fundamenty gosp. mocne

Kwestie handlowe oraz problemy rynków wschodzących zyskały ostatnio na znaczeniu, jednak bilans ryzyka dla wzrostu w eurolandzie pozostaje zasadniczo zbilansowany - powiedział w czwartek na konferencji prasowej prezes EBC Mario Draghi. Fundamenty gospodarki eurolandu pozostają mocne - dodał.

"Niepewność związana ze wzrastającym protekcjonizmem, wrażliwością rynków wschodzących, a także zmiennością rynków finansowych zyskała ostatnio większe znaczenie” – powiedział Draghi. "Ryzyka dla perspektyw wzrostu nadal są zasadniczo zbilansowane" - dodał.

Wskazał, że wszyscy członkowie Rady Prezesów podzielali tę ocenę.

"Nie zmieniliśmy oceny bilansu ryzyka, bo oprócz +downside risks+ istnieją także +upside risks+. Polityka fiskalna w kilku krajach UE będzie prawdopodobnie mniej neutralna niż wcześniej prognozowano. Ponadto, możemy zaobserwować, że fundamenty gospodarki pozostają zasadniczo silne, dlatego ryzyka negatywne będą po części łagodzone przez ryzyka pozytywne. Stanie się tak dzięki poprawie warunków na rynku pracy i wzrostowi płac. To są główne czynniki, które napędzają konsumpcję. Inwestycje są też po części napędzane przez w miarę akomodacyjną politykę monetarną" - powiedział.

Podkreślił, że "rozlanie się" problemów gospodarek wschodzących, w szczególności z Turcji i Argentyny na resztę rynków finansowych "nie było znaczące".

Dodał, że głównym czynnikiem niepewności są kwestie handlowe, a aktualne projekcje makro EBC nie biorą pod uwagę ewentualnych implementacji kolejnych gróźb.

Po wypowiedziach Draghiego euro umocniło się do dolara o 0,5 proc. do 1,169.

Prezes EBC zwrócił uwagę na trzy kwestie, które mogą pogłębić niepewność związaną z handlem. Jego zdaniem nadal nie jest znana skala ewentualnej eskalacji konfliktu oraz to, jak na zaufanie w gospodarce wpłynie zakrojona na szeroką skalę wojna handlowa. W jego ocenie nie są też znane ostateczne skutki wojen handlowych dla międzynarodowych łańcuchów dostaw.

Odnośnie sytuacji we Włoszech, gdzie trwają negocjacje budżetowe, o wynik których obawia się rynek, Draghi powiedział: "W ostatnich kilku miesiącach retoryka zmieniała się wielokrotnie. Teraz czekamy na fakty. Głównym z nich jest projekt budżetu i następująca po tym dyskusja w parlamencie. (...) poprzednia retoryka przyniosła szkodę (...) dla gospodarstw domowych, czy firm. Wszystko to nie przełożyło się na sytuację w innych krajach UE. Do tej pory sytuacja pozostaje ograniczona do gospodarki włoskiej"

Draghi poinformował, że niepewność wokół perspektyw dla inflacji w eurolandzie spada. Dodał, że dynamika cen utrzyma się do końca roku w okolicach obecnych poziomów.

Ceny konsumpcyjne w strefie euro w sierpniu wzrosły o 2,0 proc. rdr - wynika ze wstępnych danych. Miesiąc wcześniej ceny wzrosły o 2,1 proc. rdr. CPI bazowy rdr wzrósł w VIII o 1,0 proc., po wzroście w VII o 1,1 proc.

"Napływające dane oraz nowe projekcje z grubsza potwierdzają naszą ocenę o szeroko zakrojonym wzroście gospodarczym oraz stopniowo rosnącej inflacji" - powiedział.

"Fundamenty gospodarki wspierają naszą pewność, że trwałe zbieganie inflacji do celu będzie postępować i zostanie utrzymane po stopniowym zmniejszaniu skupu aktywów" - dodał. Zaznaczył, że "znaczna" stymulacja jest konieczna, by wspierać wzrost inflacji do celu.

Zdaniem Draghiego, obecne nastawienie banku jest spójne z perspektywą osiągnięcia celu inflacyjnego. Bankier powiedział również, że EBC jest gotowy do "dostosowania" wszystkich swoich instrumentów, by zapewnić osiągnięcie celu inflacyjnego.

Odpowiadając na pytanie, dlaczego pozostawił kwestię zakończenia programu zakupu aktywów otwartą po grudniu 2018 r., stwierdził, że "nawet, jeśli program zakupu aktywów się zakończy, to nie oznacza, że nasza polityka monetarna przestanie być akomodacyjna. Poziom akomodacji nadal pozostanie znaczący w naszej polityce inwestycyjnej, stopach procentowych i forward guidance”.

DYSKUSJA O REINWESTYCJACH DO KOŃCA ROKU

Draghi poinformował, że na czwartkowym posiedzeniu nie dyskutowano nad polityką reinwestycji ani nad tym, kiedy ta dyskusja się odbędzie. Wskazał jednocześnie, że powinno to nastąpić na dwóch pozostałych w tym roku posiedzeniach EBC.

Dodał, że w czwartek nie dyskutowano nad tzw. "operation twist" (wydłużenie przeciętnej zapadalności w bilansie) ani nad sposobem reinwestycji papierów o różnej zapadalności.

Podkreślił, że Rada Prezesów EBC pozostanie "całkiem jednomyślna" w kwestii zasady klucza kapitałowego, która pozostanie podstawą polityki reinwestycji.

OBNIŻKA PROGNOZ PKB, ŚCIEŻKA INFLACJI BEZ ZMIAN

Mario Draghi poinformował na konferencji prasowej, że EBC lekko obniżył prognozy PKB dla eurozony na lata 2018-2019. Bez zmian pozostawiono z kolei ścieżkę inflacji na lata 2018-20.

Uzasadniając projekcję inflacji wskazał, że z jednej strony na dynamikę cen oddziaływać będą spodziewane lekkie spadki cen ropy, a z drugiej "znacząco mocniejsza" inflacja bazowa.

Bazowe ceny będą zdaniem Draghiego wspierać "siła fundamentów gospodarki eurolandu i wzrost płac. "(...) Prognozujemy mniej więcej równy wzrost płac nominalnych (w całej strefie euro - PAP)" - powiedział.

W tabeli poniżej pełne prognozy EBC (w proc. rdr).

prognozy z: wrzesień


czerwiec


marzec

prognozy na: 2018 2019 2020 | 2018 2019 2020 | 2018 2019 2020
Realny PKB 2,0 1,8 1,7 | 2,1 1,9 1,7 | 2,4 1,9 1,7
Spożycie prywatne 1,5 1,7 1,6 | 1,6 1,7 1,5 | 1,7 1,7 1,5
Spożycie publiczne 1,4 1,4 1,3 | 1,3 1,3 1,2 | 1,2 1,2 1,1
Inwestycje 4,0 3,2 2,9 | 4,2 3,3 2,8 | 4,4 3,4 2,8
Eksport 3,1 3,8 3,6 | 4,2 4,4 3,8 | 5,3 4,1 3,8
Import 3,5 4,5 3,9 | 4,1 4,7 4 | 5,1 4,5 4
Zatrudnienie 1,4 0,9 0,8 | 1,4 1,1 0,8 | 1,4 1,1 0,8
Stopa bezrobocia 8,3 7,8 7,4 | 8,4 7,8 7,3 | 8,3 7,7 7,2
HICP 1,7 1,7 1,7 | 1,7 1,7 1,7 | 1,4 1,4 1,7
HICP bazowy 1,1 1,5 1,8 | 1,1 1,6 1,9 | 1,1 1,5 1,8

Założenia do prognoz EBC:

prognozy z: wrzesień '18


czerwiec '18


marzec '18

prognozy na: 2018 2019 2020 | 2018 2019 2020 | 2018 2019 2020
Cena baryłki ropy w USD 71,5 71,7 69,0 | 74,5 73,5 68,7 | 65 61,2 58,3
Kurs EUR/USD 1,18 1,14 1,14 | 1,2 1,18 1,18 | 1,23 1,24 1,24
3M EURIBOR -0,3 -0,2 0,0 | -0,3 -0,2 0,2 | -0,3 -0,1 0,4

Rozpoczęcie konferencji prasowej zbiegło się z publikacją danych o amerykańskiej inflacji. Odczyt okazał się niższy od oczekiwań.

Kolejne posiedzenie decyzyjne Rady Prezesów EBC zaplanowano na 25 października. Za niespełna dwa tygodnie (25-26 września) obradować będzie natomiast amerykański Federalny Komitet Otwartego Rynku.

MZ/PAP

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 1,1% XII 2018
PKB rdr 5,1% III kw. 2018
Stopa bezrobocia 6,2% I 2019
Przeciętne wynagrodzenie 5 274,95 zł XII 2018
Produkcja przemysłowa rdr 6,1% I 2019

Znajdź profil