Co ma teraz zrobić klient Amber Gold?

Stało się. Klienci Amber Gold słono zapłacą za swoją naiwną chęć łatwego wzbogacenia się. Jednak czy cena musi być tak wysoka? Czy mają szansę na odzyskanie choćby części swoich pieniędzy?

amber gold Bankier.pl

Z maili, które dochodzą do redakcji od czytelników, wynika, że wśród klientów Amber Gold panuje duże zamieszanie spowodowane przede wszystkim niewiedzą. Bo co teraz ma zrobić klient feralnej firmy? Czekać z założonymi rękami czy codziennie pikietować siedzibę Amber Gold?

Bankier.pl przygotował poradnik, w którym radzimy, jakie czynności mogą podjąć klienci spółki. Niestety, sprawa Amber Gold nie jest prosta. Klienci będą musieli podejmować czynności na podstawie:

 • prawa karnego,
 • prawa upadłościowego,
 • prawa cywilnego.

amber gold » Jestem klientem Amber Gold i wstydzę się tego
Odpowiedzialność może bowiem ponieść nie tylko Amber Gold jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ale także członkowie zarządu spółki, a w określonych przypadkach nawet osoby trzecie.

Ważne! Przy każdym przedstawianym przez nas kroku dochodzenia do odzyskania pieniędzy pamiętaj, aby na bieżąco śledzić czynności dokonywane przez sąd, prokuraturę i wszystkie inne instytucje biorące udział w sprawie, takie jak tymczasowy zarządca lub syndyk. Potrzebne czynności należy podejmować w ściśle określonym przez prawo terminie.

1.    Złóż zawiadomienie o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa

Zawiadomienie to najlepiej złożyć w prokuraturze, która prowadzi dochodzenie. W tym przypadku jest to Prokuratura Okręgowa w Gdańsku. Na jej stronie znajdziesz wszelkie instrukcje, jak takie zawiadomienie powinno wyglądać oraz jakie załączniki trzeba dołączyć. Zawiadomienie można złożyć osobiście lub drogą mailową. Możesz też złożyć zawiadomienie np. w prokuraturach rejonowych lub okręgowych, a one prześlą już twoje pismo do odpowiedniego wydziału. 

Załącznikami mogą być takie dokumenty jak:

 • Potwierdzenie zawarcia depozytu towarowego
 • Umowa na obrót i przechowywanie metali szlachetnych
 • Certyfikat nabycia złota
 • Dokument potwierdzający zerwanie depozytu

Pamiętaj! Przy złożeniu zawiadomienia mamy do czynienia z przepisami kodeksu karnego. Oznacza to, że klient ma prawo aktywnie uczestniczyć w rozpoczętym postępowaniu.

 »Bulwersuje mnie krytyka klientów Amber Gold [list czytelnika] 

Poszkodowany klient zyskuje pewne uprawnienia. Za zgodą prowadzącego postępowanie może przeglądać akta sprawy i robić ich odpisy. Jest to o tyle ważne, że w dokumentach sprawy mogą się znajdować informacje, których poszkodowany będzie mógł użyć przy złożeniu wniosku o zabezpieczenie roszczeń (np. informacje o składnikach majątku).

Możesz też złożyć wniosek o orzeczenie obowiązku naprawienia szkody. Jest to ważne w przypadku, gdy sąd skaże oskarżonego: jeśli był taki wniosek, sąd orzeknie o konieczności naprawienia szkody pokrzywdzonemu. Wniosek ten trzeba złożyć do zakończenia pierwszego przesłuchania pokrzywdzonego na rozprawie głównej.

Uwaga!
Jeżeli jeszcze nie złożyłeś zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa – zrób to jak najszybciej.

2.    Postaraj się o adwokata lub radcę prawnego

pracownik amber gold » Ostatni miesiąc z życia pracownika Amber Gold
Poszkodowani klienci muszą liczyć się z tym, że konieczne będzie składanie licznych wniosków i dokumentów do wielu organów i to w określonym czasie. W związku z tym najlepiej ustanowić pełnomocnika, którym może być adwokat lub radca prawny.

Jeżeli jednak poszkodowany nie ma pieniędzy na takiego pełnomocnika, wówczas może złożyć wniosek do prokuratora (w postępowaniu przygotowawczym) lub do sądu (w postępowaniu sądowym) o wyznaczenie pełnomocnika z urzędu. Jednak tylko pod warunkiem, że wykaże, iż jego warunki materialne nie pozwalają mu na zatrudnienie pełnomocnika z własnego wyboru.

3.    Czekaj na ogłoszenie upadłości, a gdy to nastąpi – składaj pismo

Jest niemal pewne, że zostanie ogłoszona upadłość spółki Amber Gold. Jeżeli to nastąpi, wówczas będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze. Po wydaniu przez sąd decyzji o ogłoszeniu upadłości należy zgłosić wierzytelność (to, ile nam jest winna spółka) do sędziego-komisarza w terminie, który zostanie podany w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości Amber Gold. Taki termin zazwyczaj wynosi od jednego do trzech miesięcy od ogłoszenia upadłości.

Dane sędziego-komisarza, dane właściwego dla sprawy sądu, a także terminy ważne dla klientów zostaną zawarte w treści obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, które jest zawsze publikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Pamiętajmy, że po ogłoszeniu upadłości dowolnej spółki pieniądze z jej sprzedaży idą w pierwszej kolejności na zapłacenie ewentualnych zaległości wobec ZUS-u i skarbówki. Następnie, jeżeli pieniędzy starczy, zaspokojeni zostaną pracownicy firmy.

Klienci są na samym końcu, w dodatku będą zaspokajani proporcjonalnie. Oznacza to, że jeżeli np. Amber Gold będzie winien klientom 100 mln zł, a wartość majątku spółki wyniesie 20 mln zł (już po opłaceniu kosztów sądowych), to klient dostanie zwrot tylko 20 proc. pieniędzy, które wcześniej wpłacił.

 »Wierzyciele chcą upadłości Amber Gold 

4.    Wniosek o zabezpieczenie roszczeń

Błędy klientów Amber Gold»Jak nie powtórzyć błędów klientów Amber Gold?
W tym wypadku eksperci prawa są podzieleni. Część z nich radzi, aby złożyć wniosek o zabezpieczenie roszczeń do sądu. Wówczas, po ogłoszeniu upadłości, będzie wydzielony majątek, z którego zostaną zabezpieczeni klienci – mimo że ustawowo powinni być ostatnią grupą, której zostaną zwrócone pieniądze. Dodajmy, że i tak nie oznacza to, że klienci otrzymają swoje pieniądze.

Inni eksperci twierdzą, że obecnie nie ma sensu składać wniosku o zabezpieczenie roszczenia, ponieważ majątek jest zabezpieczony przez nadzorcę sądowego oraz prokuraturę. Wystarczy to uczynić dopiero po ogłoszeniu upadłości.

5.    Pamiętaj o skardze pauliańskiej

Kolejną czynnością, która przysługuje oszukanym przez Amber Gold, jest złożenie skargi pauliańskiej. Daje ona możliwość dochodzenia roszczenia od osoby trzeciej, jeżeli dłużnik przeniósł na nią prawa do swojego majątku. Tu zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

Ważne! Sprawy na podstawie owej skargi nie są proste. Trudno bowiem udowodnić, że osoba trzecia wiedziała i z premedytacją przejęła majątek dłużnika tak, aby uchronić dłużnika przez odpowiedzialnością.

6.    Zastanów się nad przystąpieniem do pozwu zbiorowego

Amber Gold » Pracownicy Amber Gold też stracili swoje pieniądze
W związku z tym, że w postępowaniu wyszły na jaw zaniedbania ze strony wymiaru sprawiedliwości , niektóre kancelaria dają możliwość przystąpienia klientom do pozwu zbiorowego przeciwko Skarbowi Państwa.

Pozew zbiorowy szykowany jest również w stosunku do Amber Gold. Niestety, przeszkodą jest tutaj duży koszt ponoszony przez przystępujących – kilka procent sumy zainwestowanej przez klienta w Amber Gold (około 2 proc. plus wynagrodzenie dla kancelarii). Tylko niektórych będzie zatem stać na taki krok. Dodajmy jeszcze, że klienci przystępujący do pozwu zbiorowego muszą się dogadać między sobą, ponieważ każdy z nich musi wystąpić z roszczeniem o identyczną sumę pieniędzy. W dodatku postępowanie sądowe przy pozwach zbiorowych trwa dłużej niż przy pozwach indywidualnych.

Z kolei przy pozwie indywidualnym, klient Amber Gold sam wynajmuje prawnika i go opłaca. Klient może również sam złożyć taki pozew. Wówczas koszty jakie poniesie to koszt wpisu sądowego oraz opłaty, które pobiera sąd za zajęcie się sprawą (obecnie jego wysokość to 5 proc. wartości przedmiotu sporu). Taki pozew składamy we właściwym dla miejsce zarejestrowania pozwanego sądu. W tym wypadku jest to Sąd w Gdańsku. W pozwie muszą się znaleźć dane sądu, tytuł pisma, własnoręczny podpis, lista załączników co i od kogo się domagamy wraz z uzasadnieniem naszych roszczeń.

7.    Dwie dodatkowe rady od redakcji Bankier.pl

 • Uważaj na oszustów, którzy będą chcieli ci „pomóc”

Zrozpaczeni klienci, którzy przy okazji nie znają się na prawie, to łakomy kąsek dla rzekomych pomagaczy. Zanim zdecydujesz się na skorzystanie z pomocy „profesjonalisty w procesie odzyskiwania pieniędzy”, sprawdź, czy naprawdę masz do czynienia z profesjonalistą. Upewnij się, czy specjalizuje się on w tego typu postępowaniu i ma do tego stosowne uprawnienia.

 • Wystrzegaj się podobnych firm na przyszłość

Sytuacja Amber Gold obnażyła niski poziom wiedzy finansowej w naszym kraju oraz nieudolność funkcjonowania systemu sprawiedliwości. Nikt jednak nie uchroni nas przed kolejnymi kłopotami lepiej niż my sami. Warto zapoznać się z listą ostrzeżeń KNF, na którą na bieżąco wpisywane są firmy o podobnym działaniu jak Amber Gold.

Jakie czynności powinni podjąć klienci, którzy mają lokaty w Amber Gold z terminem zakończenia np. w przyszłym roku? czy przysługują im takie same prawa jak tym, którym już się skończyły lokaty, a nie dostali pieniędzy?
 
Odpowiada Paweł Zouner, aplikant adwokacki w Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy

Osoby, które zawarły ze spółką Amber Gold umowy, których termin wymagalności jeszcze nie nastąpił, mogą w trybie art. 458 k.c. żądać przedterminowego spełnienia świadczenia, które jest im należne z tytułu zawartej umowy. Zgodnie bowiem z treścią art. 458 k.c., jeżeli dłużnik stał się niewypłacalny (…), wierzyciel może żądać spełnienia świadczenia bez względu na zastrzeżony termin.

Ponadto, należy zaznaczyć, że jeżeli ktoś na skutek informacji o problemach finansowych spółki OLT Express a następnie spółki Amber Gold rozwiązał umowę przed nastaniem terminu wymagalności, może podjąć próbę zakwalifikowania jego oświadczenia, z uwagi na warunki, w jakich było złożone, za wezwanie do przedterminowego spełnienia świadczenia o którym mowa w art. 458 k.c. W takim wypadku poszkodowany mógłby żądać nie tylko kwoty przekazanej na rzecz Amber Gold, ale również należnych mu odsetek wynikających z treści umowy. To jednak, czy taka kwalifikacja przedterminowego rozwiązywania umów zostanie przyjęta, zależy wyłącznie od sądów rozstrzygających poszczególne spraw.

Redakcja Bankier.pl na bieżąco przygląda się sprawie Amber Gold. Czekamy także na wszelkie informacje zarówno od klientów, jak i pracowników Amber Gold.

Barbara Sielicka
Bankier.pl
b.sielicka@bankier.pl

 

Barbara Sielicka

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
1 1 ~realista

z jakiej racji skrzywdzeni klienci zostali zepchnięci na koniec kolejki - po ZUS i US - po SWOJE pieniądze? Czy fiskusowi, jako organowi państwowemu należą się jakiekolwiek pieniądze, skoro państwo winno zakazać prowadzenia działalności przez AG ?

! Odpowiedz
0 0 ~cb

Dlaczego nikt nie policzył kwot pożyczek udzielanych przez AG?? Przecież udzielane zostały na bardzo wysoki procent - czyli jak to jest popularnie ostatnio nazywane "o wiele wyższy niż w bankach". Jeśli zainwestowałem w AG pewną kwotę, a kiedy było "ciepło" wokół całej sprawy, pożyczyłem też taką kwotę od AG, to jestem na ZERO :D

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 0 ~Michu

Jestem zainteresowany współpracą z firmą windykacyjną. Proszę mi tylko wyjaśnić jak uzyska pan nakaz zapłaty na Plichtów skoro moim dłużnikiem jest Amber Gold?

! Odpowiedz
0 1 ~AMBER - FINROYAL

Szanowni Klienci

OD DNIA 03. WRZEŚNIA 2012 R. WZNAWIAMY PROWADZENIE SPRAW O ODZYSKANIE PIENIĘDZY
OD AMBER GOLD A TAKŻE FINROYAL . OFERUJEMY :
1.Uzyskanie Nakazu Zapłaty
2.Klauzuli Wykonalności
3.Zwolnienie od kosztów sądowych
4.W S K A Z A N I E komornikowi majątku państwa Plichtów - do windykacji

Opłata PO WYKONANIU ZLECENIA z pieniędzy odzyskanych - 6,86 proc. brutto

Na specjalne życzenie wywodzimy pozwy o odszkodowanie i zadośćuczynienie - od pp. Plichtów . Warunki do uzgodnienia .

Preferowany obrót dokumentów - także z Sądami - elektroniczny , dla potrzbujących specjalnego rodzaju kontaktu - osobisty .

POZDRAWIAMY 'LUDZI' PLICHTÓW - mimo waszych starań wnieśliśmy 146 pozwów z wskazaniem majątku i zabezpieczeniami roszczeń , zatem pewnością wygranej prawdziwej a nie pozorowanej lansowanej przez niektóre media .

POTENCJALNI KLIENCI : pełne dane teleadresowe niebawem . C A Ł A POLSKA

z wyrazami szacunku

Artur Isaak Adler - kancelarie Orange 518 434 697 cały tydzień 11.00-16.30
--------------------------------------------------------------------------------
PROSZĘ NIE LOKOWAĆ NAS W KATEGORII FIRM PRAWNICZYCH CZYNIĄCYCH DZIAŁANIA POZOROWANE - CZĘŚĆ MEDIÓW JUŻ 'PRZESTRZEGA' PRZED TAKĄ POTENCJALNĄ NIRZETELNOŚCIĄ NIEKTÓRYCH BIUR PRAWNYCH JEDNOCZEŚNIE LOBBUJĄC ZA PIENIĄDZE NA RZECZ JEDYNYCH PRAWYCH KANCELARII I DWÓCH NAZWISK ADWOKATÓW - TO JEST ŁAJDACTWO WŁAŚNIE ! I TO JEST POLSKA W SWYM OBECNYM KSZTAŁCIE ; niestety ...

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
1 0 ~Majkhel

To jakaś ściema z tą Firmą numer komórkowy na kartę prepaid. Każda poważna szanująca się kancelaria ma numery na abonament. Coś mi tu jest nie halooo i na dodatek nie podają adresu, śmierdzi z daleka!!!!!!!!!

! Odpowiedz
0 1 ~wer

Absurdalne jest prawo, by poszkodowany wnosił wniosek o zabezpieczenie roszczeń, skoro zarządca robi spis majątku spółki, a sąd ten spis dostanie. Więc chodzi tylko o to, by zataić przed pokrzywdzonym majątek, z którego zabezpieczyć by mógł swoje roszczenia i zachowac tę wiedzę dla znajomków i tych, którzy sypną kasą, by mieć informacje. Skąd Kowalski ma wiedzieć, jakie konkretnie rzeczy ma Amber, znać numery ksiąg wieczystych itd. To jest naganianie klientów prawnikom, którzy pewnie taki dostęp do danych mają. Sąd sam powinien dbać, by poszkodowani otrzymali sprawiedliwe zadośćuczynienie, a nie czyhać na ich niewiedzę. Niestety, cała procedura upadłościowa, to przykład okradania obywateli. Pewnie specjalnie w tym momencie dobrali sie do Amber Gold, by skorzystać z jego kasy. gdyby AG było wypłacalne, to nie byłoby zysków za postepowanie upadłościowe dla prawników. To tylko zgłaszac do Strassburga! Nie ma wyjścia jak oskarżyć organy państwowe o grabież obywateli z premedytacją. Koszty postepowania likwidacyjnego sa w ogóle dla mnie niezrozumiałe. Skąd te grube miliony? Sąd powinien przedstawic kosztorys do publicznej wiadomości!!!

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 1 ~wer

Jeśli będzie upadłość likwidacyjna, to najmniej 5 mln to koszty postepowania, skarbówka z odsetkami za trzy lata to może być ok 25mln (przy założeniu, że nie zapłacono tylko 12mln, a za 3 lata to może być np.33mln i kwotę prawie podwoją z grubsza rzecz biorąc odsetki), dodać roszczenia ZUSu za 500 pracowników (jakieś 450 000 za m-c) plus odsetki od ogłoszenia upadłości (niech będzie razem 1mln), roszczenia pracowników (500 razy 3 000 zł m-c=1,5mln) plus odsetki. W najbardziej optymistycznej wersji 32mln zgarną urzędy. Wydaje mi się jednak, że koszty postępowania sądowego wyniosa więcej niż przy upadłości OLT (5mln!). Gdyby Amber miał 50mln, czego nie widać, to klienci będą mieli do podziału 18mln zł. Ich roszczenia to jakieś 230 mln bez odsetek. Jesli dobrze rozumiem przy proporcjonalnym podziale każdy otrzyma wtedy 7,8 % włożonej przez siebie kwoty. Przy wkładzie 100 000 zł, to daje 7 800 zł. Od tego pewnie jeszcze trzeba będzie część oddać komornikowi, nie wiem ile, koszty ewentualnego adwokata i inne, to może zostać 0 zł. W takim razie -przy tak optymistycznym scenariuszu, dochodzenie kwot poniżej 100 000 PLN może być bez sensu i narażać na straty. Kto potrafi to lepiej skalkulować? Dlaczego pozew zbiorowy już poszedł? Czy dlatego, że kancelaria chce zabezpieczyc sobie zysk, bo wie, że przy ogłoszeniu upadłości nic nie uzyska? Teraz ponoć bierze 10 procent od wkładu klienta, przy pozwie zbiorowym, 2% kwoty dla sądu, to już 12%. Jesli będzie upadłość, jeśli dobrze rozumiem to klient już tej kasy nie odzyska...

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 1 ~Amber Gold?

Cóż przy następnym taki kroku proponuję ubezpieczyć się na zaś z tytułu nieuzasadnionego ryzyka i nierozważnego inwestowania środków własnych ewentualnie cudzych..myślę, że taką ofertę mają w swoich usługach ubezpieczalnie!

! Odpowiedz
0 0 ~Staszek

Pożegnać się z pieniędzmi. Ci co wpłcili po100 tyś. i więcej niech sobie odpowiedzą czy napewno je zdobyli uczciwie.

! Odpowiedz
0 1 ~Norma

Dnia 2012-08-28 o godz. 11:13 ~Staszek napisał(a):
> Pożegnać się z pieniędzmi. Ci co wpłcili po100 tyś. i
> więcej niech sobie odpowiedzą czy napewno je zdobyli
> uczciwie.

A co to tak ciężko zarobić 100.000 uczciwie? Z takim podejściem do życia zawsze będziesz biedny i nieszczęśliwy...

! Odpowiedz
Polecane
Najnowsze
Popularne

Kalendarium przedsiębiorcy

 • Rozliczenie podatku od towarów i usług za poprzedni miesiąc - VAT 7.

  Podatnicy podatku akcyzowego rozliczają akcyzę.

Kalkulator płacowy

Oblicz wysokość pensji netto, należne składki oraz podatek.