REKLAMA

CI GAMES S.A.: Ogłoszenie Zarządu CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CI Games S.A.

2021-05-06 20:19
publikacja
2021-05-06 20:19
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Ogloszenie_Zarzadu_CI_Games_S.A._o_zwolaniu_ZWZ_czerwiec_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_ZWZ_CI_Games_S.A._czerwiec_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Wniosek_Zarzadu_zysk_2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
CI_Games_S.A._Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_o_wynagrodzeniach_2019_2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Opinia_Zarzadu_CI_Games_S.A._wylaczenie_prawa_poboru.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Formularz_pelnomocnictwa_ZWZ_2.06.2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Formularz_do_wykonywania_prawa_glosu_ZWZ_czerwiec_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-06
Skrócona nazwa emitenta
CI GAMES S.A.
Temat
Ogłoszenie Zarządu CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CI Games S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisów art. 399 § 1 w związku z art. 395 §§1, 2, 21 oraz 5 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”) na dzień 2 czerwca 2021 r., na godzinę 11.00. Obrady ZWZ odbędą się w Warszawie, przy ul. Twardej 18.
Pełna treść ogłoszenia Zarządu Spółki o zwołaniu ZWZ wraz z proponowanym porządkiem obrad, informacją dotyczącą dnia rejestracji uczestnictwa w ZWZ, treścią projektów uchwał, które mają być przedłożone ZWZ, oraz niepublikowanymi załącznikami do tych projektów, formularzem pełnomocnictwa oraz formularzem do wykonywania prawa głosu na ZWZ, stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki
Plik Opis
Ogłoszenie Zarządu CI Games S.A. o zwołaniu ZWZ_czerwiec 2021.pdfOgłoszenie Zarządu CI Games S.A. o zwołaniu ZWZ_czerwiec 2021.pdf Ogłoszenie Zarządu CI Games S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 2 czerwca 2021 r.
Projekty uchwał ZWZ CI Games S.A._czerwiec 2021.pdfProjekty uchwał ZWZ CI Games S.A._czerwiec 2021.pdf Projekty uchwał, które mają być podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie CI Games S.A. w dniu 2 czerwca 2021 r.
Wniosek Zarządu_zysk 2020.pdfWniosek Zarządu_zysk 2020.pdf Wniosek Zarządu CI Games S.A. w sprawie rozporządzenia zyskiem wypracowanym w roku obrotowym 2020
CI Games S.A._Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach_2019_2020.pdfCI Games S.A._Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach_2019_2020.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej CI Games S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej CI Games S.A. za lata obrotowe 2019–2020
Opinia Zarządu CI Games S.A._wyłączenie prawa poboru.pdfOpinia Zarządu CI Games S.A._wyłączenie prawa poboru.pdf Opinia Zarządu CI Games S.A._wyłączenie prawa poboru
Formularz pełnomocnictwa_ZWZ_2.06.2021.pdfFormularz pełnomocnictwa_ZWZ_2.06.2021.pdf Formularz pełnomocnictwa ZWZ CI Games S.A. w dniu 2 czerwca 2021 r.
Formularz do wykonywania prawa glosu ZWZ_czerwiec 2021.pdfFormularz do wykonywania prawa glosu ZWZ_czerwiec 2021.pdf Formularz do wykonywania prawa głosu na ZWZ CI Games S.A. w dniu 2 czerwca 2021 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-06 Marek Tymiński Prezes Zarządu
2021-05-06 Monika Rumianek Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1600 zł premii!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki