Bogdanka korzysta na węglowej "pancerności"

Adam Torchała2019-11-21 13:00redaktor Bankier.pl
publikacja
2019-11-21 13:00

Oderwanie się polskiego rynku węglowego od światowych trendów pozwala Bogdance notować jedne z najlepszych wyników w swojej historii. Na giełdzie optymizmu jednak nie widać, analitycy zaś mają podzielone zdanie co do przyszłości cen węgla.

Po trzech kwartałach 2019 roku Lubelski Węgiel Bogdanka zanotował wzrost przychodów do 1,62 mld zł, czyli o 21,7 proc. rok do roku, a także wzrost zysku do 263 mln zł, czyli o 247,6 proc. rok do roku. To nie tylko znacząca poprawa, ale i jeden z najlepszych wyników w giełdowej historii Bogdanki. Przychody po pierwszych trzech kwartałach 2019 roku okazały się rekordowe, zysk zaś lepszy był tylko w analogicznym okresie 2012 roku, gdy sięgnął 273,5 mln zł.

Bogdanka blisko rekordowych zysków / Bankier.pl

Kluczem do zrozumienia poprawy wyników Bogdanki są ceny węgla. Te na pierwszy rzut oka kształtują się dla spółki niekorzystnie, 2019 rok był bowiem rokiem mocnej przeceny "czarnego złota" na światowych rynkach. Przykładowo słynny indeks węgla ARA (od nazw portów - Amsterdam, Rotterdam, Antwerpia) w III kwartale 2019 roku wskazywał cenę 57,5 dolara za tonę. Rok temu było to aż 99,5 dolarów. To spadek o 42,2 proc. W portach bałtyckich cena spadła o 43,9 proc. To powinny być dane druzgocące dla Bogdanki i uniemożliwiające osiągnięcie dobrych wyników w 2019 roku. Skąd więc rekordy? Bowiem świat sobie, a Polska sobie.

Polski rynek pod prąd

W Polsce najczęściej do zobrazowania cen węgla stosuje się indeks PSCMI, który w III kwartale wskazywał cenę 11,97 zł/GJ. Przed rokiem cena wynosiła 11,26 zł/GJ, węgiel na polskim rynku podrożał zatem o 6,3 proc. Jeszcze mocniej, bo o 7,3 proc. w górę, poszły ceny miałów energetycznych, z których korzysta energetyka zawodowa (a więc elektrownie na węgiel). Możemy więc mówić o swoistej "pancerności" polskiego rynku odpornego na zagraniczne trendy. Wynika to ze specyfiki sektora, m.in. z jego dużego upaństwowienia i bliskiej lokalizacji dostawców oraz odbiorców, którzy przeważnie mają wspólnego właściciela.

Ceny węgla w Polsce (niebieska linia) oraz w portach Europy Zachodniej (czerwona linia) / PGE

Zresztą ten ostatni argument odgrywa kluczową rolę i w przypadku Bogdanki, która przecież należy do Grupy Enea. Enea jest jednak nie tylko głównym jej akcjonariuszem, ale i głównym odbiorcą węgla (Enea Wytwarzanie to 63 proc. udziału w przychodach Bogdanki, należąca do Enei Elektrownia Połaniec zaś 19 proc.). Skok wyników Bogdanki w 2019 roku dzięki wrześniowemu aneksowi umowy z Enea Wytwarzanie, który znacząco podniósł Enei opłatę za węgiel z Bogdanki począwszy od stycznia 2019 roku.

Tyle, że we wspomnianym wrześniu cena węgla ARA znajdowała się na wieloletnich maksimach i to wówczas właśnie zaczęła spadać. "Pancerność" polskiego rynku ma swoje ograniczenia i polska cena nie będzie wiecznie trwała w próżni. Tym bardziej, że w kontekście wyzwań stojących przed energetyką ta może wywierać presję na branżę węglową, by zeszła nieco z marży. Szczególnie, że zyski Bogdanki pokazują, że jej kopalnie mają przestrzeń do ewentualnego ustępowania spółce matce. De facto więc najbliższa przyszłość wyników Bogdanki zależy od tego, jak wyglądają stosunki w Grupie Enea i w którą stronę zostanie przestawiona wajcha przy ewentualnej kolejnej rewizji umowy wieloletniej. Opinie na ten temat są podzielone.

Quo vadis polski węglu?

Sama Bogdanka w przyszłość patrzy optymistycznie. - Po wzrostach cen na rynku międzynarodowym w ostatnich dwóch latach, od początku 2019 r. nastąpił spadek cen spowodowany głównie sytuacją popytowo-podażową głównych odbiorców węgla importowanego w Europie. W 2019 r., na rynku krajowym kontynuowany był rozpoczęty w 2017 r. wzrost cen węgla energetycznego na rynku polskim związany ze zmniejszeniem krajowej produkcji węgla. W związku z ustabilizowaniem poziomu produkcji i zrównoważeniem sytuacji popytowo-podażowej w kraju, należy spodziewać się również ustabilizowania poziomu cen węgla - czytamy w raporcie Bogdanki za III kwartał.

Ceny węgla w Polsce i na świecie to dwa inne światy. Bogdanka w 2019 roku na tym mocno korzysta / materiały dla mediów

Optymizm podzielają też analitycy DM BOŚ, którzy zwracają uwagę, że skoro spadek globalnych cen nie wpłynął na Polski rynek, to oznacza to, iż ceny globalne musiałyby spaść jeszcze niżej (a w ostatnich miesiącach odbijają. Dodatkowo na korzyść Bogdanki działać ma opóźnienie cenowe.

- Ceny węgla Bogdanki zwykle nie nadążały za indeksem PSCMI. Na przykład w latach 2012-14 utrzymywały się względnie stabilne ceny węgla w Bogdance mimo utrzymujących się spadków indeksu PSCMI (co doprowadziło do zmniejszenia dyskonta ceny węgla Spółki w porównaniu do cen rynkowych), a w latach 2017-18, kiedy ceny węgla Bogdanki utrzymywały się na zbliżonym poziomie, indeks PSCMI zwyżkował (w efekcie dyskonto w przypadku cen produktów węglowych Spółki się rozszerzyło). Ten historyczny trend upewnia nas, że spadki indeksu PSCMI w następnych latach niekoniecznie muszą się odbić na cenach produktów Bogdanki (ewentualnie może to być widoczne dopiero w kolejnych latach po 2020). Innymi słowy, uważamy, że są duże szanse, by wyniki finansowe spółki w 2020 roku okazały się dobre - tłumaczyli w październikowym raporcie analitycy DM BOŚ.

W dłuższym terminie perspektywy dla węgla przedstawiają się jednak gorzej. - Pogarszający się globalny klimat wokół „czarnej” energetyki i odchodzenie od produkcji energii na bazie paliw kopalnych (głównie węgla) skutkuje spadkiem cen tego surowca na rynkach światowych, co (choć z pewnym opóźnieniem i w mniejszej skali) będzie miało również odzwierciedlenie w trendach krajowych. Ponadto rosnąca produkcja ze strony źródeł alternatywnych (OZE, gaz: przy spadających cenach i mniejszej emisji CO2) wypiera tradycyjną generację węglową. Wzrost efektywności i coraz wyższy udział instalacji prosumenckich, charakterystyczny dla gospodarek rozwiniętych, ogranicza przyrost zużycia energii elektrycznej w centralnych systemach energetycznych i tym samym popyt na energię wytwarzaną w ramach tego systemu - zwracali uwagę w październikowym raporcie analitycy Noble Securities. Te zmiany spowodują, że nawet przy ustabilizowanej podaży, cena na krajowym rynku węgla może spadać w związku z malejącym popytem.

Na giełdzie pesymizm

Dla Bogdanki szczególnie ważne są deklaracje Enei, która również chce podążać za trendami i w przyszłości może ograniczyć popyt na węgiel z lubelskich kopalni. Drugi element, który może zagrozić obecnemu eldorado w Bogdance to presja kosztowa. - Choć LW Bogdanka jest jedną z najbardziej efektywnych kopalni węgla kamiennego w Polsce, tym niemniej trendy występujące na rynku pracy jaki i w innych segmentach kosztów (np. materiały czy energia) będą generowały wzrost kosztów - tłumaczyli wspominani już analitycy Noble.

Kliknij, by przejść do notowań / Bankier.pl

Być może te właśnie obawy podzielają i inwestorzy, bowiem choć Bogdanka rośnie na wynikach, to na giełdzie nie radzi sobie już tak dobrze. Więcej, spółka jest obecnie notowana niedaleko historycznych minimów. Tylko w 2019 roku wartość jednej akcji Lubelskiego Węgla spadła o 23,7 proc., a przypomnijmy że mówimy o roku, w którym spółka notuje drugi najlepszy wynik w giełdowej historii. Skalę pesymizmu najlepiej obrazują wskaźniki wyceny. Za każdą złotówkę zysku spółki trzeba obecnie zapłacić ledwie 5,4 zł (wskaźnik cena/zysk=5,4). To poziom bardzo niski, choć warto pamiętać, że bierze on pod uwagę świetny 2019 rok, inwestor powinien zaś patrzeć na przyszłość. Stąd kluczowym pytaniem wydaje się, czy Bogdanka zdoła utrzymać korzystne ceny i w 2020 roku.

Źródło:
Adam Torchała
Adam Torchała
redaktor Bankier.pl

Redaktor zajmujący się rynkami kapitałowymi. Zdobywca tytułu Herosa Rynku Kapitałowego 2018 przyznanego przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Swoją uwagę skupia głównie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, gdzie trzyma rękę na pulsie nie tylko całego rynku, ale także poszczególnych spółek. Z uwagą śledzi również ogólnogospodarcze wydarzenia w kraju i poza jego granicami.

Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Górnictwo

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki