REKLAMA

BOŚ SA: Stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2023 r.

2023-01-02 11:06
publikacja
2023-01-02 11:06
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2023
Data sporządzenia: 2023-01-02
Skrócona nazwa emitenta
BOŚ SA
Temat
Stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2023 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje o stałych datach przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w 2023 roku:

• Jednostkowy raport roczny BOŚ S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 r. - data przekazania raportu: 22 marca 2023 r.
• Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej BOŚ S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 r. - data przekazania raportu: 22 marca 2023 r.
• Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej BOŚ S.A. za I kwartał 2023 r. - data przekazania raportu: 10 maja 2023 r.
• Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej BOŚ S.A. wraz ze skróconym jednostkowym półrocznym sprawozdaniem finansowym za I półrocze 2023 r. - data przekazania raportu: 9 sierpnia 2023 r.
• Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej BOŚ S.A. za III kwartał 2023 r. - data przekazania raportu: 8 listopada 2023 r.

Jednocześnie Zarząd Banku oświadcza, że Bank jako jednostka dominująca nie będzie przekazywać do publicznej wiadomości:
• odrębnych raportów kwartalnych - ze względu na zamiar przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych, w których będą zamieszczane kwartalne informacje finansowe zawierające informacje wymagane przepisami Rozporządzenia, zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia;
• odrębnego raportu półrocznego ze względu na zamieszczenie w skonsolidowanym raporcie półrocznym skróconego półrocznego sprawozdania finansowego wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu tego sprawozdania, zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia;
• raportu kwartalnego za II kwartał 2023 r. oraz raportu za IV kwartał 2023 r., zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-01-02 Arkadiusz Garbarczyk Wiceprezes Zarządu Pierwszy Zastępca Prezesa Zarządu
2023-01-02 Jerzy Zań Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
MINI pełne przygód.

MINI pełne przygód.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki