REKLAMA

BIO PLANET S.A.: Zawiadomienie o zmianie struktury i posiadania udziału w ogólnej liczbie głosów.

2023-07-14 16:09
publikacja
2023-07-14 16:09
Spis treści:

1. RAPORT

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
ESPI_raport_nr_21_2023_Zawiadomienie_o_zmianie_udzialu_w_ogolnej_liczbie_glosow.docx  (RAPORT)
Zawiadomienie_KNF_BP_140723.pdf  (RAPORT)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
RAPORT UNI - PL nr 21 / 2023
Data sporządzenia: 2023-07-14
Skrócona nazwa emitenta
BIO PLANET S.A.
Temat
Zawiadomienie o zmianie struktury i posiadania udziału w ogólnej liczbie głosów.
Rynek oficjalnych notowań giełdowych - podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Inny rynek regulowany - podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd spółki Bio Planet S.A. („Spółka”) informuje, że Spółka otrzymała zawiadomienie w dniu 14 lipca 2023 r., od Akcjonariusza Bio Planet S.A. stosownie do regulacji art. 69 ust. 1 ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, że w dniu 12 lipca 2023 r. Akcjonariusz Organic Farma Zdrowia S.A. dokonał zbycia 19 800 akcji, przez co doszło do zmniejszenia udziału Akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

W wyniku powyższego zdarzenia, Organic Farma Zdrowia S.A. posiada 142.733 akcje, reprezentujące 142.733 głosy na Walnym Zgromadzeniu, stanowiące 4,76 % kapitału zakładowego i uprawniające do wykonywania 4,76 % ogólnej liczby głosów.
Załączniki
Plik Opis
ESPI raport nr 21 2023 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów.docxESPI raport nr 21 2023 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów.docx ESPI raport nr 21 2023 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów
Zawiadomienie KNF BP 140723.pdfZawiadomienie KNF BP 140723.pdf Zawiadomienie KNF BP 140723

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-07-14 Sylwester Strużyna Prezes Zarządu
2023-07-14 Grzegorz Mulik Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki