REKLAMA

BETACOM: Informacja dotycząca odpisu aktualizującego

2021-02-22 17:38
publikacja
2021-02-22 17:38
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2021
Data sporządzenia: 2021-02-22
Skrócona nazwa emitenta
BETACOM
Temat
Informacja dotycząca odpisu aktualizującego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Betacom S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że powziął informację o konieczności dokonania aktualizacji aktywa z tytułu kontraktu długoterminowego na dostarczenie licencji do jednego z kontrahentów zagranicznych. Zdarzenie to jest efektem trudnej sytuacji rynkowej kontrahenta. W związku z powyższym Emitent w dniu 19 lutego 2021 roku przystąpił do porozumienia rozwiązującego współpracę w dotychczasowej formie z tym kontrahentem.

Zarząd Spółki informuje, że dokonanie odpisu w związku z aktualizacją aktywa wykazanego w rozliczeniach międzyokresowych czynnych będzie miało wpływ na roczne wyniki finansowe Emitenta w maksymalnej kwocie 1,6 mln zł. Zarząd Spółki podjął decyzję o publikacji powyższej informacji w związku z możliwym, istotnym wpływem na wycenę instrumentów finansowych Emitenta.

Zarząd Spółki informuje, że powyższe informacje mają charakter wstępny i mogą różnić się od ostatecznych danych finansowych, które będą zawarte w rocznym raporcie okresowym za okres kończący się 31 marca 2021 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-02-22 Magda Pleskacz Wiceprezes Zarządu Magda Pleskacz
2021-02-22 Robert Fręchowicz Członek Zarzadu Robert Fręchowicz
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki