REKLAMA

APANET S.A.: wyniki finansowe

2020-10-28 09:10
publikacja
2020-10-28 09:10
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2020
Data sporządzenia: 2020-10-28
Skrócona nazwa emitenta
APANET S.A.
Temat
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 27 października 2020 r. powziął ze spółki zależnej APANET Green System sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka zależna”, „APANET GS”) informację dotyczącą zawarcia z dniem 12 października 2020 r., przez konsorcjum z udziałem Spółki zależnej, umowy istotnej wartości w zakresie realizacji usług obejmujących dostawę i instalację elementów systemu sterowania oświetleniem.

Szacunkowa kwota wynagrodzenia APANET GS za wykonanie przewidzianych zadań wynosi 874.713,62 zł (słownie: osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset trzynaście złotych 62/100) netto, które może ulec nieznacznym zmianom w zależności od ilości faktycznie zrealizowanych dostaw i usług. Planowany termin zakończenia prac przewidziany jest najpóźniej na dzień 30 czerwca 2021 r.

Umowa realizowana będzie w wykonaniu zamówienia publicznego obejmującego modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy położonej w województwie kujawsko-pomorskim. Zgodnie z informacjami przekazanymi Emitentowi przez Zarząd Spółki zależną, partnerzy Spółki zależnej nie wyrazili zgody na ujawnienie swoich danych w treści raportu bieżącego Spółki.

Zarząd Spółki uznał informację za istotną z uwagi na znaczącą wartość podpisanej umowy oraz prawdopodobny istotny wpływ tej informacji na przyszłą sytuację gospodarczą, finansową oraz majątkową Grupy Kapitałowej Emitenta oraz wycenę instrumentów finansowych Emitenta notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-10-28 Jacek Konopa Członek Zarządu Konopa
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1200 zł premii!

Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1200 zł premii!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki