REKLAMA

AFORTI HOLDING S.A.: Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Grupy Kapitałowej AFORTI – listopad 2022 r.

2022-12-02 07:22
publikacja
2022-12-02 07:22
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Aforti-Holding-RB-ESPI-29-2022-Szacunkowe_dane_operacyjne_i_sprzedazowe_Grupy_Aforti_-11-2022-The_estimated_operational_and_sales_data_of_Aforti_Group.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2022
Data sporządzenia: 2022-12-02
Skrócona nazwa emitenta
AFORTI HOLDING S.A.
Temat
Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Grupy Kapitałowej AFORTI – listopad 2022 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd AFORTI Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Grupy Kapitałowej AFORTI za listopad 2022 roku.

1) Wymiana walut na platformach online
Wartość obrotu na platformie wymiany walut w listopadzie 2022 r. wyniosła ok. 535,50 mln PLN oraz była niższa o 3,06 % w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W ujęciu narastającym, po jedenastu miesiącach 2022 roku łączna wartość obrotu na platformie wymiany walut osiągnęła poziom ok. 5 054,84 mln PLN, co oznacza wzrost o 12,66 % rok do roku.

2) Zlecenia windykacyjne
Wartość nominalna zleceń windykacyjnych w listopadzie 2022 r. wyniosła ok. 51,78 mln PLN oraz była niższa o 48,92 % w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W ujęciu narastającym, po jedenastu miesiącach 2022 r. wartość nominalna zleceń windykacyjnych osiągnęła poziom ok. 906,46 mln PLN, notując wzrost o 28,94 % rok do roku.

3) Sfinansowane wierzytelności
W listopadzie 2022 r. wartość sfinansowanych wierzytelności przez AFORTI Factor wynosiła ok. 0,36 mln PLN oraz była niższa o 55,49% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W ujęciu narastającym, po jedenastu miesiącach bieżącego roku AFORTI Factor sfinansowała łącznie
ok. 4,21 mln PLN wierzytelności, notując obniżkę o 54,53% rok do roku.

4) Łączna sprzedaż
W listopadzie 2022 r. łączna wartość sprzedaży w Grupie Kapitałowej AFORTI wynosiła ok. 140,10 mln EUR i była niższa o 1,55 % w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W ujęciu narastającym, po jedenastu miesiącach 2022 r. łączna wartość sprzedaży w Grupie Kapitałowej AFORTI osiągnęła poziom ok. 1 422,26 mln EUR, co oznacza wzrost o 26,11 % rok do roku.

5) Łączna liczba klientów
W listopadzie 2022 r. łączna liczba klientów w Grupie Kapitałowej AFORTI wynosiła 7 293 oraz była wyższa o 10,67 % w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

Tabela zawierająca raportowane szacunkowe dane za listopad 2022 wraz z danymi porównawczymi znajduje się w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki
Plik Opis
Aforti-Holding-RB-ESPI-29-2022-Szacunkowe_dane_operacyjne_i_sprzedazowe_Grupy_Aforti_-11-2022-The_estimated_operational_and_sales_data_of_Aforti_Group.pdfAforti-Holding-RB-ESPI-29-2022-Szacunkowe_dane_operacyjne_i_sprzedazowe_Grupy_Aforti_-11-2022-The_estimated_operational_and_sales_data_of_Aforti_Group.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


The
estimated operating and sales data for the AFORTI Capital Group - November
2022


The
Management Board of AFORTI Holding S.A. based in Warsaw (hereinafter:
"Company", "Issuer") hereby publishes the estimated operating and sales
figures of the AFORTI Capital Group for November 2022.


1)
Currency exchange on online platforms


The
trading value on the currency exchange platform in November 2022
amounted to approximately PLN 535.50 million and was 3,06
% lower
compared to the same period of the previous year.


On
a cumulative basis, after eleven months of 2022, the total value of
trading on the foreign exchange platform reached approximately PLN 5 054.84
million, representing a
year-on-year increase of 12.66
%.


2)
Recovery orders


The
nominal value of recovery orders in November 2022 amounted to
approximately PLN 51.78 million and was 48.92
% lower
year-on-year.


On
a cumulative basis, after eleven months of 2022, the nominal value of
collection orders reached approximately PLN 906.46 million,
registering a year-on-year increase of 28.94
%.


3)
Debt claims financed


In
November 2022, the value of financed receivables by AFORTI Factor
amounted to approximately PLN 0.36
million and was down 55.49%
year-on-year.


On
a cumulative basis, after eleven months of the current year AFORTI
Factor financed a total of approx. PLN 4.21
million of
receivables, recording a reduction of 54.53
% year-on-year.


4)
Total sales


In
November 2022, total sales in the AFORTI Group amounted to approximately
EUR 140.10 million,
down 1.55 %
year-on-year.


On
a cumulative basis, after eleven months of 2022, the total value of
sales in the AFORTI Group reached approximately EUR 1 422,26 million,
an increase of 26.11
% year-on-year.


5)
Total number of customers


In
November 2022, the total number of customers in the AFORTI Group was 7.293
and was 10.66
% higher than in the
same period of the previous year.


A
table containing the reported estimates for November 2022 together with
comparative data is attached to this current report.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-12-02 Klaudiusz Sytek Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Teraz BMW serii 5 już za 2000 PLN netto/mies. w ofercie BMW Comfort Lease.

Teraz BMW serii 5 już za 2000 PLN netto/mies. w ofercie BMW Comfort Lease.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki