15 tys. zł bezzwrotnej dotacji dla małej firmy

analityk Bankier.pl
Jedną z bolączek polskiej gospodarki są małe nakłady na działalność innowacyjną i brak współpracy firm z jednostkami naukowymi. Poprawić tą sytuację ma zainicjowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Program „Bon na innowacje”. Trwa IV edycja inicjatywy, w ramach której przedsiębiorcy mogą pozyskać finansowe wsparcie na współpracę z ośrodkami badawczymi.

Celem Programu „Bon na innowacje”jest zainicjowanie kontaktów mikro lub małych przedsiębiorców z jednostkami naukowymi. W ramach inicjatywy PARP przedsiębiorca może uzyskać 15 tys. zł bezzwrotnego wsparcia. Pieniądze mogą być przeznaczone wyłącznie na zakup usługi dotyczącej wdrożenia lub rozwoju produktu lub technologii. Kwota wnioskowanej dotacji może wynosić do 100% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Z możliwości ubiegania się o pieniądze wyłączone są firmy, które korzystały z programu w latach ubiegłych.Aby złożyć wniosek o udzielenie wsparcia należy złożyć za pomocą Generatora Wniosków, Przedsiębiorca zobowiązany jest następnie formalnie potwierdzić złożenie wniosku w ciągu 7 dni kalendarzowych po dniu zablokowania wniosku poprzez:

- wykorzystanie bezpiecznego podpisu elektronicznego z certyfikatem kwalifikowanym oraz platformy e-PUAP pod adresem www.epuap.gov.pl lub

- dostarczenie osobiście lub drogą pocztową (listem poleconym) podpisanego wydruku obrazu wniosku o udzielenie wsparcia wraz z załącznikami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na adres: ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa.


W poprzednich latach Program „Bon na innowacje” cieszył się dużym zainteresowaniem przedsiębiorców. Podczas tegorocznego naboru organizatorzy przygotowali pulę środków w wysokości 8,4 mln zł. Firmy zainteresowane pozyskaniem wsparcia mają czas do 7 czerwca na złożenie wniosku. O wynikach naboru Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości poinformuje na stronie www.parp.gov.pl.

Komentuje redaktor Bankier.pl, Barbara Sielicka

W programie „Bon na innowacje” można otrzymać dofinansowanie w wysokości max. 15 tys. zł. To niewiele pieniędzy, jednak dla małej lub mikrofirmy może się to okazać wystarczający aby zacząć współpracę z jednostką badawczą.

Warto więc starać się o tę dotację, ponieważ jest to szansa na wdrożenie nowej usługi lub technologii w firmie, na którą w innym wypadku nie byłoby stać przedsiębiorstwa. Warto tu zaznaczyć, że wsparcie to może być przeznaczone wyłącznie na zakup usługi wdrożenia lub rozwoju produktu i nowoczesnej technologii, która będzie zastosowana w firmie.

Inicjatywę, jaka jest bon na innowacje należy ocenić pozytywnie ponieważ po pierwsze – łączy ona świat nauki ze światem biznesu, po drugie pomaga w zwiększaniu konkurencyjności i innowacyjności polskich mikro i małych firm.

Grzegorz Marynowicz
Bankier.pl

Grzegorz Marynowicz

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
0 0 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
0 0 ~Barak Obama

to co wyprawia RIF zeby zakwalifikować czy wniosek czy w pozniejszym etapie uznać wydatek (fakturę) za kwalifikowalną to istna mordęga... odrzucają za wszystko i śmieją się w oczy...

!
Polecane
Najnowsze
Popularne