2,00%
-4,70 p.p.
Produkt Krajowy Brutto (Stany Zjednoczone)

PKB

Ostatnia wartość: 2,00%
Zmiana: -4,70 p.p.
Poprzednia wartość: 6,70%
Max 5L: 33,10%
Min 5L: -31,40%
Źródło: BEA
Kraj: Stany Zjednoczone

Charakterystyka wskaźnika

Produkt Krajowy Brutto mierzy wielkość produkcji wytworzonej przez czynniki wytwórcze zlokalizowane na terytorium danego kraju niezależnie od tego, kto jest ich właścicielem (tak więc zarówno mieszkańców danego kraju, jak i cudzoziemców) w określonym okresie, przeważnie jednego roku. Produkt Krajowy Brutto jest to wskaźnik używany w ramach Systemu Rachunków Narodowych (ang. System of Nationally Account - SNA).

Notowania historyczne

Data Wartość
III kw. 2021 2
II kw. 2021 6,7
I kw. 2021 6,4
IV kw. 2020 4,3
III kw. 2020 33,1
II kw. 2020 -31,4
I kw. 2020 -5
IV kw. 2019 2,1
III kw. 2019 2,1
II kw. 2019 2
I kw. 2019 3,1
IV kw. 2018 2,6
III kw. 2018 3,4
II kw. 2018 4,2
I kw. 2018 2,2
IV kw. 2017 2,3
III kw. 2017 3,2
II kw. 2017 3,1
I kw. 2017 1,2
IV kw. 2016 2,1
III kw. 2016 3,5
II kw. 2016 1,4
I kw. 2016 0,8
IV kw. 2015 0,9
III kw. 2015 2
II kw. 2015 2,6
I kw. 2015 2
IV kw. 2014 2,3
III kw. 2014 5
II kw. 2014 4
I kw. 2014 -1,2
IV kw. 2013 4
III kw. 2013 3,1
II kw. 2013 0,8
I kw. 2013 2,8
IV kw. 2012 0,1
III kw. 2012 3,1
II kw. 2012 1,3
I kw. 2012 1,9
IV kw. 2011 3
III kw. 2011 1,8
II kw. 2011 1,3
I kw. 2011 0,4
IV kw. 2010 3,1
III kw. 2010 2,6
I kw. 2010 3,7
IV kw. 2009 5
III kw. 2009 1,6
II kw. 2009 -0,7
I kw. 2009 -4,9
IV kw. 2008 -6,8
III kw. 2008 -4
II kw. 2008 0,6
I kw. 2008 -0,7
IV kw. 2007 -0,2
III kw. 2007 4,8
II kw. 2007 3,8
I kw. 2007 0,6
IV kw. 2006 2,5
III kw. 2006 2,2
II kw. 2006 2,9
I kw. 2006 5,6
IV kw. 2005 1,8
III kw. 2005 4,2
II kw. 2005 3,3
I kw. 2005 3,4
IV kw. 2004 2,6
III kw. 2004 3,1
II kw. 2004 4
I kw. 2004 3,9
IV kw. 2003 2,7
III kw. 2003 7,5
II kw. 2003 3,5
I kw. 2003 1,2
IV kw. 2002 0,2
III kw. 2002 2,5
II kw. 2002 1,5
I kw. 2002 1,2
IV kw. 2001 0,2
III kw. 2001 0,4
II kw. 2001 0,6
I kw. 2001 1,9
IV kw. 2000 2,2
III kw. 2000 3,5
II kw. 2000 4,8
I kw. 2000 4,1
IV kw. 1999 4,3
III kw. 1999 4,2
II kw. 1999 3,9
I kw. 1999 4
IV kw. 1998 4,8
III kw. 1998 3,8
II kw. 1998 3,8
I kw. 1998 4,7
IV kw. 1997 4,3
III kw. 1997 4,8
II kw. 1997 4,2
I kw. 1997 4,4
IV kw. 1996 4,1
III kw. 1996 3,7
II kw. 1996 4
I kw. 1996 2,5
IV kw. 1995 2,2
III kw. 1995 2,6
II kw. 1995 2,4
I kw. 1995 3,6
IV kw. 1994 4,1
III kw. 1994 4,4
II kw. 1994 4,3
I kw. 1994 3,4
IV kw. 1993 2,5
III kw. 1993 2,4
II kw. 1993 2,7
I kw. 1993 3
IV kw. 1992 4
III kw. 1992 3,2
II kw. 1992 2,7
I kw. 1992 2,3
IV kw. 1991 0,9
III kw. 1991 -0,5
II kw. 1991 -0,9
I kw. 1991 -1,3
IV kw. 1990 0,5
III kw. 1990 1,6
II kw. 1990 2,3
I kw. 1990 2,6
IV kw. 1989 2,6
III kw. 1989 3,6
II kw. 1989 3,6
I kw. 1989 4,3
IV kw. 1988 3,7
III kw. 1988 4,1
II kw. 1988 4,5
I kw. 1988 4,4
IV kw. 1987 4,4
III kw. 1987 3,2
II kw. 1987 3,3
I kw. 1987 2,6
IV kw. 1986 2,8
III kw. 1986 3,1
II kw. 1986 3,7
I kw. 1986 4,1
IV kw. 1985 4
III kw. 1985 3,9
II kw. 1985 3,3
I kw. 1985 4,2
IV kw. 1984 5,6
III kw. 1984 7
II kw. 1984 7,9
I kw. 1984 8,6
IV kw. 1983 7,6
III kw. 1983 5,5
II kw. 1983 3,1
I kw. 1983 1,2
IV kw. 1982 -1,6
III kw. 1982 -2,9
II kw. 1982 -1,2
I kw. 1982 -2,3
IV kw. 1981 1,2
III kw. 1981 4,3
II kw. 1981 2,9
I kw. 1981 1,5
IV kw. 1980 -0,1
III kw. 1980 -1,5
II kw. 1980 -0,7
I kw. 1980 1,4
IV kw. 1979 1,4
III kw. 1979 2,4
II kw. 1979 2,6
I kw. 1979 6,5
IV kw. 1978 6,6
III kw. 1978 5,3
II kw. 1978 6,1
I kw. 1978 4
IV kw. 1977 5
III kw. 1977 5,8
II kw. 1977 4,4
I kw. 1977 3,4
IV kw. 1976 4,6
III kw. 1976 5
II kw. 1976 6,3
I kw. 1976 6,4
IV kw. 1975 2,6
III kw. 1975 0,8
II kw. 1975 -2,1
I kw. 1975 -2,7
IV kw. 1974 -2,1
III kw. 1974 -0,8
II kw. 1974 -0,1
I kw. 1974 0,7
IV kw. 1973 4
III kw. 1973 5
II kw. 1973 6,4
I kw. 1973 7,8
IV kw. 1972 7,2
III kw. 1972 5,6
II kw. 1972 5,4
I kw. 1972 3,6
IV kw. 1971 4,4
III kw. 1971 3
II kw. 1971 3,1
I kw. 1971 2,8