11,3400 zł
2,72% 0,3000 zł
PKP Cargo S.A. (PKP)

Akcjonariat - PKPCARGO

Dane ogólne

Kapitalizacja: 507 883 638,78 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 44 786 917 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 25 739 277
Liczba głosów na WZA: 44 786 917 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 57,47%
Kapitał akcyjny: 2 239 345 850,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 25 739 277
Cena nominalna akcji: 50,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 57,47%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 42,53%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
PKP SA 14 784 194 (33,01%) 14 784 194 (33,01%) 2014-06-18 -
NN OFE portfel 6 832 083 (15,25%) 6 832 083 (15,25%) 2020-05-26 NFT, CDC, MNI, PFL, BTM, QMK, PEP, CIE, DCR, AGO, AML, AMC, ART, ATD, ATG, BRS, CMP, ENT, ERB, FTE, GKI, INP, CAR, IZB, KGH, LEN, LBT, LVC, MGT, MVP, MPH, NWG, 08N, PGO, PWX, QRS, RDL, SNK, SWG, TAR, TIM, WWL, ZMT, ZEP, PKN, CMR, APR, PZU, SGN, BBD, ATT, TPE, ECH, EAT, MAB, VRG, UNI, ABE, ACG, BFT, MDG, LRQ, HRS, ALR, PEO, ACP, PLY, KGL, POZ, SKA, BKM, BDX, FMF, TOR, MON, RWL, RBW, MIL, RVU, TRN, PKO, RON, FRO, DVL, PBX, SLV, PSW, LTX, KTY, NET, KRU, MCR, MNC, SPL
Aviva OFE Aviva Santander ZWZ 4 123 000 (9,21%) 4 123 000 (9,21%) 2019-06-26 ABG, NFT, PEP, DCR, ALR, AMB, AMC, ABS, ASE, BDX, ECH, ELT, ERB, SKA, FTE, FMF, FRO, KGH, MWT, NWG, OVO, NVA, PGO, PKN, RMK, SNK, SWG, SON, STF, TAR, KGN, ADV, UNI, WWL, LVC, PHN, KRU, ACP, PEO, ABE, ING, DOM, HRS, CIE, CAR, AML, CCC, APT, ARH, MIL, WPL, GTC, PKO, DVL, KTY

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria C - akcje pracownicze 1 448 902
72 445 100,00
50,00 50,00 44 786 917
2 239 345 850,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-04-25
2015-11-06
seria K 17 650
0,00
1 000,00 0,00 215 400
215 400 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-01-17
seria J 29 480
0,00
1 000,00 0,00 197 750
197 750 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-09-20
seria I 68 385
0,00
1 000,00 0,00 168 270
168 270 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-12-17
seria H 21 288
0,00
1 000,00 0,00 99 885
99 885 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-11-19
seria G 53 511
0,00
1 000,00 0,00 78 597
78 597 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-10-01
seria F 24 586
0,00
1 000,00 0,00 25 086
25 086 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-04-01
seria A - akcje założycielskie 2001-06-29 500
500 000,00
1 000,00 1 000,00 500
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2001-07-17
seria L 2013-07-08 1
0,00
1 000,00 0,00 215 401
215 401 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


renominacja akcji 2013-07-08 0
0,00
750,00 0,00 2 889 201
2 166 900 750,00
KDPW:
KRS:
GPW:


scalenie akcji 15:1 2013-07-08 0
0,00
50,00 0,00 43 338 015
2 166 900 750,00
KDPW:
KRS:
GPW:


renumeracja akcji: seria A i B 2013-07-08 0
0,00
50,00 50,00 43 338 015
2 166 900 750,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
MetLife PTE SA portfel 2 083 859 (-260 345) 4,65 (-0,58) 2 083 859 (-260 345) 4,65 (-0,58) 2019-04-25
Aviva OFE Aviva Santander NWZ 3 800 000 (-331 995) 8,48 (-0,74) 3 800 000 (-331 995) 8,48 (-0,74) 2019-01-16
PZU OFE Złota Jesień portfel 2 210 827 (346 827) 4,93 (0,77) 2 210 827 (346 827) 4,93 (0,77) 2018-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 655 803 (17 803) 1,46 (0,03) 655 803 (17 803) 1,46 (0,03) 2018-12-31
OFE Pocztylion portfel 308 000 (100 000) 0,68 (0,22) 308 000 (100 000) 0,68 (0,22) 2018-12-31
NN OFE portfel 7 721 387 (-29 800) 17,24 (-0,07) 7 721 387 (-29 800) 17,24 (-0,07) 2018-12-31
MetLife PTE SA portfel 2 344 204 (-155 796) 5,23 (-0,35) 2 344 204 (-155 796) 5,23 (-0,35) 2018-12-31
Generali OFE portfel 328 045 (-955) 0,73 (-0,01) 328 045 (-955) 0,73 (-0,01) 2018-12-31
AXA Polska OFE portfel 786 164 (192 164) 1,75 (0,42) 786 164 (192 164) 1,75 (0,42) 2018-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 4 131 995 (923 995) 9,22 (2,06) 4 131 995 (923 995) 9,22 (2,06) 2018-12-31
Allianz Polska OFE portfel 819 523 (499 523) 1,82 (1,11) 819 523 (499 523) 1,82 (1,11) 2018-12-31
Aegon OFE portfele 1 834 979 4,10 1 834 979 4,10 2018-12-31
PTE Aegon SA Aegon OFE 2 154 979 (-230 000) 4,81 (-0,52) 2 154 979 (-230 000) 4,81 (-0,52) 2018-08-28
TFI PZU SA portfele 256 395 (-145 448) 0,57 (-0,33) 256 395 (-145 448) 0,57 (-0,33) 2018-06-30
TFI Allianz Polska SA portfele 80 0,00 80 0,00 2018-06-30
Santander TFI SA portfele 115 964 (-172 329) 0,26 (-0,38) 115 964 (-172 329) 0,26 (-0,38) 2018-06-30
Noble Funds TFI SA portfele 5 (-4 795) 0,00 (-0,01) 5 (-4 795) 0,00 (-0,01) 2018-06-30
NN Investment Partners TFI SA portfele 917 238 (53 539) 2,05 (0,12) 917 238 (53 539) 2,05 (0,12) 2018-06-30
Millennium TFI SA portfele 45 542 (-14 371) 0,10 (-0,03) 45 542 (-14 371) 0,10 (-0,03) 2018-06-30
Ipopema TFI SA portfele 9 214 (477) 0,02 9 214 (477) 0,02 2018-06-30
BPS TFI SA portfele 255 (-2 295) 0,00 (-0,01) 255 (-2 295) 0,00 (-0,01) 2018-06-30
BNP Paribas TFI SA portfele 1 405 (-10 032) 0,00 (-0,03) 1 405 (-10 032) 0,00 (-0,03) 2018-06-30
AXA TFI SA portfele 48 545 (16 007) 0,11 (0,04) 48 545 (16 007) 0,11 (0,04) 2018-06-30
Alior TFI SA portfele 29 0,00 29 0,00 2018-06-30
NN OFE wraz z Nationale-Nederlanden DFE 7 751 187 (51 187) 17,31 (0,12) 7 751 187 (51 187) 17,31 (0,12) 2018-06-14
PZU OFE Złota Jesień ZWZ 1 864 000 4,16 1 864 000 4,16 2018-06-13
PTE Aegon SA Aegon OFE, ZWZ 2 384 979 (-115 000) 5,33 (-0,25) 2 384 979 (-115 000) 5,33 (-0,25) 2018-06-13
NN OFE ZWZ 7 700 000 (650 000) 17,19 (1,45) 7 700 000 (650 000) 17,19 (1,45) 2018-06-13
MetLife PTE SA ZWZ 2 500 000 (-738 000) 5,58 (-1,65) 2 500 000 (-738 000) 5,58 (-1,65) 2018-06-13
Aviva OFE Aviva Santander ZWZ 3 208 000 (-193 000) 7,16 (-0,43) 3 208 000 (-193 000) 7,16 (-0,43) 2018-06-13
TFI PZU SA portfele 401 843 (-1 792 928) 0,90 (-4,00) 401 843 (-1 792 928) 0,90 (-4,00) 2017-12-31
Skarbiec TFI SA portfele 12 248 0,03 12 248 0,03 2017-12-31
Santander TFI SA portfele 288 293 0,64 288 293 0,64 2017-12-31
Rockbridge TFI SA portfele 37 750 0,08 37 750 0,08 2017-12-31
Quercus TFI SA portfele 9 253 0,02 9 253 0,02 2017-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 638 000 1,43 638 000 1,43 2017-12-31
OFE Pocztylion portfel 208 000 0,46 208 000 0,46 2017-12-31
Noble Funds TFI SA portfele 4 800 0,01 4 800 0,01 2017-12-31
NN Investment Partners TFI SA portfele 863 699 1,93 863 699 1,93 2017-12-31
Millennium TFI SA portfele 59 913 0,13 59 913 0,13 2017-12-31
Ipopema TFI SA portfele 8 737 0,02 8 737 0,02 2017-12-31
Generali OFE portfel 329 000 0,74 329 000 0,74 2017-12-31
BPS TFI SA portfele 2 550 0,01 2 550 0,01 2017-12-31
BNP Paribas TFI SA portfele 11 437 0,03 11 437 0,03 2017-12-31
AXA TFI SA portfele 32 538 0,07 32 538 0,07 2017-12-31
AXA Polska OFE portfel 594 000 1,33 594 000 1,33 2017-12-31
Allianz Polska OFE portfel 320 000 0,71 320 000 0,71 2017-12-31
PTE Aegon SA przez Nordea OFE i Aegon OFE 2 499 979 5,58 (0,58) 2 499 979 5,58 (0,58) 2017-09-01
PTE Aegon SA Aegon OFE 2 499 979 5,00 2 499 979 5,00 2017-09-01
TFI PZU SA poprzez fundusze inwestycyjne 2 194 771 (-108 072) 4,90 (-0,24) 2 194 771 (-108 072) 4,90 (-0,24) 2017-06-09
TFI PZU SA poprzez fundusze inwestycyjne 2 302 843 5,14 2 302 843 5,14 2017-03-17
NN OFE portfel 7 050 000 (195 805) 15,74 (0,44) 7 050 000 (195 805) 15,74 (0,44) 2016-12-31
MetLife PTE SA poprzez MetLife OFE; portfel 3 238 000 (743 062) 7,23 (1,66) 3 238 000 (743 062) 7,23 (1,66) 2016-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 3 401 000 (31 000) 7,59 (0,07) 3 401 000 (31 000) 7,59 (0,07) 2016-12-31
NN OFE 6 854 195 (154 527) 15,30 (0,34) 6 854 195 (154 527) 15,30 (0,34) 2016-10-12
NN OFE 6 699 668 (359 668) 14,96 (0,80) 6 699 668 (359 668) 14,96 (0,80) 2016-10-10
MetLife PTE SA poprzez MetLife OFE 2 494 938 (353 825) 5,57 (0,63) 2 494 938 (353 825) 5,57 (0,63) 2016-08-10
Government of Norway ZWZ 1 910 350 4,27 1 910 350 4,27 2016-05-12
Aviva OFE Aviva Santander WZA 3 370 000 (40 000) 7,52 (0,08) 3 370 000 (40 000) 7,52 (0,08) 2016-05-11
Morgan Stanley Group 2 225 827 (20) 4,97 2 225 827 (20) 4,97 2016-03-10
Morgan Stanley Group 2 225 807 (-154 201) 4,97 (-0,34) 2 225 807 (-154 201) 4,97 (-0,34) 2016-03-10
NN OFE WZA 6 340 000 (568 445) 14,16 (1,28) 6 340 000 (568 445) 14,16 (1,28) 2016-02-08
Aviva OFE Aviva Santander WZA 3 330 000 (991 629) 7,44 (2,22) 3 330 000 (991 629) 7,44 (2,22) 2016-02-08
NN OFE 5 771 555 (1 033 186) 12,88 (2,31) 5 771 555 (1 033 186) 12,88 (2,31) 2015-11-05
EBOiR 0 (-2 286 008) 0,00 (-5,27) 0 (-2 286 008) 0,00 (-5,27) 2015-02-13
Aviva OFE Aviva Santander 2 338 371 5,22 2 338 371 5,22 2014-08-11
Karnowski Jakub 915 (657) 0,00 915 (657) 0,00 2014-07-14
Purwin Adam 545 (300) 0,00 545 (300) 0,00 2014-07-11
Neska Jacek 300 0,00 300 0,00 2014-07-11
Hadyś Łukasz 300 0,00 300 0,00 2014-07-11
Derda Wojciech 300 0,00 300 0,00 2014-07-11
Browarek Dariusz 300 0,00 300 0,00 2014-07-11
NN OFE 4 738 369 (1 877 542) 10,57 (4,19) 4 738 369 (1 877 542) 10,57 (4,19) 2014-06-27
Morgan Stanley Group 2 380 008 5,31 2 380 008 5,31 2014-06-18
MetLife PTE SA poprzez Amplico OFE 2 141 113 (-54 729) 4,94 (-0,12) 2 141 113 (-54 729) 4,94 (-0,12) 2014-03-25
Karnowski Jakub 258 (-245) 0,00 258 (-245) 0,00 2014-01-14
Karnowski Jakub 503 0,00 503 0,00 2014-01-14
Karnowski Jakub 503 0,00 503 0,00 2014-01-14
MetLife PTE SA poprzez Amplico OFE 2 195 842 5,06 2 195 842 5,06 2013-12-19
NN OFE 2 860 827 6,38 (-0,22) 2 860 827 6,38 (-0,22) 2013-11-08
NN OFE 2 860 827 6,60 2 860 827 6,60 2013-11-08
EBOiR 2 286 008 5,27 (0,17) 2 286 008 5,27 (0,17) 2013-11-04
EBOiR 2 286 008 5,10 2 286 008 5,10 2013-11-04
Purwin Adam 245 0,00 245 0,00 2013-10-31
Purwin Adam 245 0,00 245 0,00 2013-10-31
Morgan Stanley & Co. International plc. poprzez Morgan Stanley & Co. International plc 0 (-2 395 800) 0,00 (-5,52) 0 (-2 395 800) 0,00 (-5,52) 2013-10-30
Goldman Sachs Funds AM Global Services Limited 0 (-3 446 669) 0,00 (-7,95) 0 (-3 446 669) 0,00 (-7,95) 2013-10-30
Boroń Łukasz 245 0,00 245 0,00 2013-10-30
Boroń Łukasz 245 0,00 245 0,00 2013-10-30
PKP SA 22 411 844 50,04 (-1,67) 22 411 844 50,04 (-1,67) 2013-10-28
PKP SA 22 411 844 (-20 926 171) 51,71 (-48,29) 22 411 844 (-20 926 171) 51,71 (-48,29) 2013-10-28
Morgan Stanley & Co. International plc. poprzez Morgan Stanley & Co. International plc 2 395 800 5,52 2 395 800 5,52 2013-10-28
Goldman Sachs Funds AM Global Services Limited 3 446 669 7,95 3 446 669 7,95 2013-10-28
Ogółem 43 338 015 0 43 338 015 0 2013-10-08
PKP SA 43 338 015 100,00 43 338 015 100,00 2013-10-04

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2019-07-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2019-07-03 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2015-06-26 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,46 zł
2015-06-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,46 zł
2014-06-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,07 zł
2014-05-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,07 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.