59,90 zł
1,35% 0,80 zł
PKP Cargo S.A. (PKP)

Akcjonariat - PKPCARGO

Dane ogólne

Kapitalizacja: 2 682 736 328,3 Liczba dużych akcjonariuszy: 5
Liczba akcji: 44 786 917 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 30 973 173
Liczba głosów na WZA: 44 786 917 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 69,16%
Kapitał akcyjny: 2 239 345 850,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 30 973 173
Cena nominalna akcji: 50,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 69,16%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 30,84%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
PKP SA 14 784 194 (33,01%) 14 784 194 (33,01%) 2014-06-18 -
Nationale-Nederlanden OFE portfel 7 050 000 (15,74%) 7 050 000 (15,74%) 2016-12-31 NFT, CDC, 08N, IMC, ELB, TAR, PGO, IND, AHL, KGL, ENT, DCR, MPH, RBW, IZB, SKH, CNG, SGN, FRO, PWX, LBT, CIE, ACP, ABE, AGO, AMC, ASB, ATD, ATG, ATR, ASG, BBD, CLE, ERB, INP, KGH, KGN, LEN, MCR, MIL, NWG, PKO, PND, RWL, SWG, TRK, UNI, ZMT, ZEP, PEP, TOR, SNK, MGT, ART, PKN, TIM, MSZ, AAL, ORB, ACG, BDX, MNI, WWL, LTX, TPE, BKM, MDG, GKI, ALI, 11B, CDR, TRN, GBK, FMF, PMP, STL, MSP, SLV, BFT, GTN, LRQ, CAR, BTM, MON, RON, CMP, CCC, RDL, AML, MBK, LCC, MNC, ECH, PRT, CRM, ALR, EMP, FTE, EMT, QRS, KTY, QMK, GPR, BAH, MVP, LVC, ATT, POZ, APR, NET, BRS, KRU, EAT, VST, HRS, RFK, PFL
OFE Aviva BZ WBK portfel 3 401 000 (7,59%) 3 401 000 (7,59%) 2016-12-31 ABG, WXF, NFT, ELT, FRO, PGO, HRP, KST, PKO, UNI, KGN, TAR, DCR, PHN, STF, ADV, SWG, PEP, INL, PWX, NWG, ABE, AMB, ERB, HDR, CAR, MLK, MIL, CNG, OVO, PKN, RMK, SKA, SON, TRK, ULM, ZUE, NVA, MSW, ELB, ESS, BDX, DOM, PCM, ASE, GTC, SNK, OPF, FMF, EMP, ABS, BRA, GTN, ING, ORB, CCC, AML, ECH, ARH, MWT, ALR, FTE, KTY, ACP, LCC, NET, KRU, PFL
MetLife PTE SA poprzez MetLife OFE; portfel 3 238 000 (7,23%) 3 238 000 (7,23%) 2016-12-31 JCA, WSE, PRC, ABS, CPG
PTE Aegon SA Aegon OFE 2 499 979 (5,00%) 2 499 979 (5,00%) 2017-09-01 MDG, IZS, EMT, ELB, PCM, FRO, MLG, KGN, MSZ, LCC, ABE, AML, KTY

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria C - akcje pracownicze 1 448 902
72 445 100,00
50,00 50,00 44 786 917
2 239 345 850,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-04-25
2015-11-06
seria K 17 650
0,00
1 000,00 0,00 215 400
215 400 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-01-17
seria J 29 480
0,00
1 000,00 0,00 197 750
197 750 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-09-20
seria I 68 385
0,00
1 000,00 0,00 168 270
168 270 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-12-17
seria H 21 288
0,00
1 000,00 0,00 99 885
99 885 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-11-19
seria G 53 511
0,00
1 000,00 0,00 78 597
78 597 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-10-01
seria F 24 586
0,00
1 000,00 0,00 25 086
25 086 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-04-01
seria A - akcje założycielskie 2001-06-29 500
500 000,00
1 000,00 1 000,00 500
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2001-07-17
seria L 2013-07-08 1
0,00
1 000,00 0,00 215 401
215 401 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


renominacja akcji 2013-07-08 0
0,00
750,00 0,00 2 889 201
2 166 900 750,00
KDPW:
KRS:
GPW:


scalenie akcji 15:1 2013-07-08 0
0,00
50,00 0,00 43 338 015
2 166 900 750,00
KDPW:
KRS:
GPW:


renumeracja akcji: seria A i B 2013-07-08 0
0,00
50,00 50,00 43 338 015
2 166 900 750,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
PTE Aegon SA przez Nordea OFE i Aegon OFE 2 499 979 5,58 2 499 979 5,58 2017-09-01
TFI PZU SA poprzez fundusze inwestycyjne 2 194 771 (-108 072) 4,90 (-0,24) 2 194 771 (-108 072) 4,90 (-0,24) 2017-06-09
TFI PZU SA poprzez fundusze inwestycyjne 2 302 843 5,14 2 302 843 5,14 2017-03-17
Nationale-Nederlanden OFE 6 854 195 (154 527) 15,30 (0,34) 6 854 195 (154 527) 15,30 (0,34) 2016-10-12
Nationale-Nederlanden OFE 6 699 668 (359 668) 14,96 (0,80) 6 699 668 (359 668) 14,96 (0,80) 2016-10-10
MetLife PTE SA poprzez MetLife OFE 2 494 938 (353 825) 5,57 (0,63) 2 494 938 (353 825) 5,57 (0,63) 2016-08-10
OFE Aviva BZ WBK WZA 3 370 000 (40 000) 7,52 (0,08) 3 370 000 (40 000) 7,52 (0,08) 2016-05-11
Morgan Stanley Group 2 225 827 (20) 4,97 2 225 827 (20) 4,97 2016-03-10
Morgan Stanley Group 2 225 807 (-154 201) 4,97 (-0,34) 2 225 807 (-154 201) 4,97 (-0,34) 2016-03-10
OFE Aviva BZ WBK WZA 3 330 000 (991 629) 7,44 (2,22) 3 330 000 (991 629) 7,44 (2,22) 2016-02-08
Nationale-Nederlanden OFE WZA 6 340 000 (568 445) 14,16 (1,28) 6 340 000 (568 445) 14,16 (1,28) 2016-02-08
Nationale-Nederlanden OFE 5 771 555 (1 033 186) 12,88 (2,31) 5 771 555 (1 033 186) 12,88 (2,31) 2015-11-05
EBOiR 0 (-2 286 008) 0,00 (-5,27) 0 (-2 286 008) 0,00 (-5,27) 2015-02-13
OFE Aviva BZ WBK 2 338 371 5,22 2 338 371 5,22 2014-08-11
Karnowski Jakub 915 (657) 0,00 915 (657) 0,00 2014-07-14
Purwin Adam 545 (300) 0,00 545 (300) 0,00 2014-07-11
Neska Jacek 300 0,00 300 0,00 2014-07-11
Hadyś Łukasz 300 0,00 300 0,00 2014-07-11
Derda Wojciech 300 0,00 300 0,00 2014-07-11
Browarek Dariusz 300 0,00 300 0,00 2014-07-11
Nationale-Nederlanden OFE 4 738 369 (1 877 542) 10,57 (3,97) 4 738 369 (1 877 542) 10,57 (3,97) 2014-06-27
Morgan Stanley Group 2 380 008 5,31 2 380 008 5,31 2014-06-18
MetLife PTE SA poprzez Amplico OFE 2 141 113 (-54 729) 4,94 (-0,12) 2 141 113 (-54 729) 4,94 (-0,12) 2014-03-25
Karnowski Jakub 258 (-245) 0,00 258 (-245) 0,00 2014-01-14
Karnowski Jakub 503 0,00 503 0,00 2014-01-14
Karnowski Jakub 503 0,00 503 0,00 2014-01-14
MetLife PTE SA poprzez Amplico OFE 2 195 842 5,06 2 195 842 5,06 2013-12-19
Nationale-Nederlanden OFE 2 860 827 6,60 (0,22) 2 860 827 6,60 (0,22) 2013-11-08
Nationale-Nederlanden OFE 2 860 827 6,38 2 860 827 6,38 2013-11-08
EBOiR 2 286 008 5,27 (0,17) 2 286 008 5,27 (0,17) 2013-11-04
EBOiR 2 286 008 5,10 2 286 008 5,10 2013-11-04
Purwin Adam 245 0,00 245 0,00 2013-10-31
Purwin Adam 245 0,00 245 0,00 2013-10-31
Morgan Stanley & Co. International plc poprzez Morgan Stanley & Co. International plc 0 (-2 395 800) 0,00 (-5,52) 0 (-2 395 800) 0,00 (-5,52) 2013-10-30
Goldman Sachs International 0 (-3 446 669) 0,00 (-7,95) 0 (-3 446 669) 0,00 (-7,95) 2013-10-30
Boroń Łukasz 245 0,00 245 0,00 2013-10-30
Boroń Łukasz 245 0,00 245 0,00 2013-10-30
PKP SA 22 411 844 51,71 (1,67) 22 411 844 51,71 (1,67) 2013-10-28
PKP SA 22 411 844 (-20 926 171) 50,04 (-49,96) 22 411 844 (-20 926 171) 50,04 (-49,96) 2013-10-28
Morgan Stanley & Co. International plc poprzez Morgan Stanley & Co. International plc 2 395 800 5,52 2 395 800 5,52 2013-10-28
Goldman Sachs International 3 446 669 7,95 3 446 669 7,95 2013-10-28
Ogółem 43 338 015 0 43 338 015 0 2013-10-08
PKP SA 43 338 015 100,00 43 338 015 100,00 2013-10-04

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2015-06-26 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,46 zł
2015-06-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,46 zł
2014-06-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,07 zł
2014-05-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,07 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Czy otrzymałeś już PIT‑8C ze swojego biura maklerskiego?