42,40 zł
1,31% 0,55 zł
PKP Cargo S.A. (PKP)

Komunikaty spółki - PKPCARGO

Rejestracja zmian w statucie
Podpisanie Aneksu do Umowy ze spółkami z Konsorcjum Siemens
Terminy przekazywania raportów okresowych PKP CARGO S.A. w 2019 roku
Zgoda na zaciągnięcie zobowiązania dotyczącego dostawy lokomotyw wielosystemowych
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ PKP CARGO S.A. w dniu 16 stycznia 2019 r.
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A.
Treść projektów uchwał, poddanych pod głosowanie, a które nie zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A.
Podpisanie umów ze spółkami z Grupy PGE
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nabycie akcji przez osobę zarządzającą
Zawarcie umowy z PKP PLK S.A.
Zatwierdzenie Strategii Grupy PKP CARGO na lata 2019-2023
Wyniki finansowe
Porozumienie pomiędzy stronami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników zatrudnionych przez Zakłady PKP CARGO S.A.
Przyznanie dofinansowania dla trzech projektów złożonych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl