14,7800 zł
0,54% 0,0800 zł
PKP Cargo S.A. (PKP)

Komunikaty spółki - PKPCARGO

Zmiany w składzie Zarządu PKP CARGO S.A.
Zakończenie oddelegowania Członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.
Podpisanie umów ze spółkami z Grupy PGE
Podpisanie listu intencyjnego z PKP PLK S.A.
Zgoda Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. na zawarcie umowy z PKP PLK S.A.
Stanowisko Zarządu odnośnie nieprawdziwych informacji dot. PKP CARGO S.A.
Wyniki finansowe
PKP CARGO Spółka Akcyjna Raport dotyczący incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk
Szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych Grupy PKP CARGO za 9 miesięcy 2021 r.
Odwołanie Członków Zarządu PKP CARGO S.A. i zmiany w składzie Zarządu
Zawarcie z Forespo Poland S.A. Umowy Przenoszącej Własność Nieruchomości i Ruchomości oraz Prawa Użytkowania Wieczystego Nieruchomości
Podpisanie listu intencyjnego
Porozumienie pomiędzy stronami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników zatrudnionych przez Centralę i Zakłady PKP CARGO S.A.
Wyniki finansowe
Szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych Grupy PKP CARGO za I półrocze 2021 r.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.