44,00 zł
1,15% 0,50 zł
PKP Cargo S.A. (PKP)

Komunikaty spółki - PKPCARGO

Znaczne pakiety akcji/Zmiana stanu posiadania
Porozumienie pomiędzy stronami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników zatrudnionych przez Zakłady PKP CARGO S.A.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ PKP CARGO S.A. w dniu 13 czerwca 2018 r.
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A.
Treść projektów uchwał, poddanych pod głosowanie, a które nie zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A.
Powołanie członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.
Wyniki finansowe
Zawarcie umowy z Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. na wykonanie napraw na piątym poziomie utrzymania wraz z wymianą silnika spalinowego 30 lokomotyw spalinowych serii ST44.
Szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych Grupy PKP CARGO za I kwartał 2018
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Publikacja prognozy wybranych danych Grupy PKP CARGO na rok 2018
Powołanie członka Rady Nadzorczej z ramienia pracowników
Rekomendacja Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku za rok 2017
Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2017
Zawarcie znaczącej umowy z NEWAG S.A. na wykonanie modernizacji lokomotyw spalinowych w ramach realizacji strategii zwiększania udziału w rynku
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl