45,7000 zł
-1,93% -0,9000 zł
PKP Cargo S.A. (PKP)

Komunikaty spółki - PKPCARGO

Powołanie członków Rady Nadzorczej z ramienia pracowników
Wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązań dot. zawarcia umów kredytowych z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego
Porozumienie pomiędzy stronami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników zatrudnionych przez Zakłady PKP CARGO S.A.
Zgoda na zaciągnięcie zobowiązania dotyczącego zakupu 936 szt. wagonów platform
Publikacja prognozy EBITDA Grupy PKP CARGO na rok 2019
Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2018
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 r.
Szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych Grupy PKP CARGO za 2018
Informacja na temat ujęcia w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2018 rok odpisu z tytułu trwałej utraty wartości aktywów Grupy AWT
Rejestracja zmian w Statucie PKP CARGO S.A.
Nabycie akcji przez osobę zarządzającą
Rejestracja zmian w statucie
Podpisanie Aneksu do Umowy ze spółkami z Konsorcjum Siemens
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.