44,50 zł
1,02% 0,45 zł
PKP Cargo S.A. (PKP)

Komunikaty spółki - PKPCARGO

Nabycie akcji przez osobę zarządzającą
Zawarcie umowy z PKP PLK S.A.
Zatwierdzenie Strategii Grupy PKP CARGO na lata 2019-2023
Wyniki finansowe
Porozumienie pomiędzy stronami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników zatrudnionych przez Zakłady PKP CARGO S.A.
Przyznanie dofinansowania dla trzech projektów złożonych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych Grupy PKP CARGO
Zawarcie umowy z NEWAG S.A. na dostawę 3 szt. elektrycznych sześcioosiowych lokomotyw typu E6ACTa „DRAGON2”
Wyrok sądu pierwszej instancji w sprawie kary nałożonej przez Prezesa UOKiK
Podpisanie umowy z PKP Energetyka S.A.
Podpisanie umowy o współpracy
Znaczne pakiety akcji/Zmiana stanu posiadania
Korekta prognoz wybranych danych finansowych PKP CARGO S.A. oraz Grupy PKP CARGO na rok 2018
Wyniki finansowe
Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 r. Grupy Kapitałowej PKP CARGO
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl