14,5000 zł
-1,23% -0,1800 zł
PKP Cargo S.A. (PKP)

Komunikaty spółki - PKPCARGO

Zgoda na zmianę zaciągniętego zobowiązania poprzez zawarcie aneksu do umowy z firmą Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A.
Otrzymanie wsparcia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
Wyrok sądu drugiej instancji w sprawie kary nałożonej przez Prezesa UOKiK
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PKP CARGO S.A. w dniu 29 czerwca 2020 r.
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. oraz treść projektów uchwał, poddanych pod głosowanie, a które nie zostały podjęte
Otrzymanie wsparcia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
Publikacja protokołu z przeprowadzonego pierwszego postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu ds. Handlowych PKP CARGO S.A.
Autopoprawka Zarządu do projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 29.06.2020 r.
Zmiana stanu posiadania akcji PKP CARGO S.A.
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A.
Wyniki finansowe
Informacja o zawarciu odrębnych porozumień z reprezentatywnymi organizacjami związkowymi
Informacja na temat wpływu epidemii COVID-19 na działalność Grupy PKP CARGO
Porozumienie pomiędzy PKP CARGO S.A. a Organizacjami Związkowymi
Szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych Grupy PKP CARGO za I kwartał 2020 r.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.