7,9400 zł
-0,31% -0,0250 zł
Orange Polska S.A. (OPL)

Akcjonariat - ORANGEPL

Dane ogólne

Kapitalizacja: 10 315 129 784,94 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 1 312 357 479 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 730 781 917
Liczba głosów na WZA: 1 312 357 479 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 55,68%
Kapitał akcyjny: 3 937 072 437,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 730 781 917
Cena nominalna akcji: 3,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 55,68%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 44,32%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Orange SA 664 999 999 (50,67%) 664 999 999 (50,67%) 2014-07-25 -
NN OFE 65 781 918 (5,01%) 65 781 918 (5,01%) 2021-08-03 NFT, CDC, BTM, QMK, PEP, CIE, ATD, ENT, GKI, INP, CAR, IZB, KGH, LEN, LBT, LVC, MGT, MVP, NWG, 08N, SNK, TAR, ZMT, ZEP, APR, BBD, ATT, TPE, ECH, ACP, PKP, SKA, FMF, TOR, MON, RWL, RBW, PBX, LTX, SPL, ART, SWG, DAT, ACG, ERB, MNC, WWL, PKN, CMR, ABE, VRG, AGO, EAT, PKO, BDX, ATG, MCR, VRC, PEO, TIM, PWX, PZU, AMC, FTE, MIL, RVU, SLV, POZ, TRN, SGN, CAV, CCC, OAT, DCR, FRO, KRU, MBR, LTS, MPH, CTX, MDG, DVL, BFT, QRS, KTY, AML, CMP, KGL, ALR

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie częœci PPTiT w SA 1991-12-04 10 000 000
50,00 10 000 000
500 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-09-25
1991-12-12
1998-11-18
renominacja 1998-06-25
420,00 10 000 000
4 200 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


split 1:140 brak danych o dacie rejestracji 1998-06-25
3,00 1 400 000 000
4 200 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2000-11-08
umorzenie akcji 2007-11-28 -31 226 759
-700 103 936,78
3,00 22,42 1 368 773 241
4 106 319 723,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-01-22
umorzenia akcji 2009-01-16 -33 124 220
3,00 1 335 649 021
4 006 947 063,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-03-27
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2013-04-11 -23 291 542
3,00 1 312 357 479
3 937 072 437,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-06-18
połączenie z Orange Polska sp. z o.o. i Polska Telefonia Komórkowa-Centertel sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2013-11-07

KDPW:
KRS:
GPW:

2013-12-31
zmiana firmy z Telekomunikacja Polska SA na Orange Polska SA 2013-11-07

KDPW:
KRS:
GPW:

2013-12-31
połączenie z Orange Customer Service sp. z o.o. i TP Invest sp. z o.o. 2016-07-21

KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Uniqa OFE portfel 22 570 819 (601 819) 1,71 (0,04) 22 570 819 (601 819) 1,71 (0,04) 2018-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 11 002 424 (22 424) 0,83 (-0,01) 11 002 424 (22 424) 0,83 (-0,01) 2018-12-31
NN OFE portfel 58 366 218 (8 366 218) 4,44 (0,63) 58 366 218 (8 366 218) 4,44 (0,63) 2018-12-31
MetLife OFE portfel 29 045 223 (223) 2,21 29 045 223 (223) 2,21 2018-12-31
Generali OFE portfel 5 475 417 (417) 0,41 (-0,01) 5 475 417 (417) 0,41 (-0,01) 2018-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 44 838 705 (20 019 705) 3,41 (1,52) 44 838 705 (20 019 705) 3,41 (1,52) 2018-12-31
Allianz Polska OFE portfel 5 322 175 (2 003 175) 0,40 (0,15) 5 322 175 (2 003 175) 0,40 (0,15) 2018-12-31
Aegon OFE portfele 9 623 076 (76) 0,73 9 623 076 (76) 0,73 2018-12-31
TFI PZU SA portfele 3 798 303 (-615 338) 0,29 (-0,05) 3 798 303 (-615 338) 0,29 (-0,05) 2018-06-30
Skarbiec TFI SA portfele 182 608 0,01 182 608 0,01 2018-06-30
Santander TFI SA portfele 3 431 716 (-2 861 063) 0,26 (-0,22) 3 431 716 (-2 861 063) 0,26 (-0,22) 2018-06-30
PKO TFI SA portfele 5 032 381 (126 608) 0,38 (0,01) 5 032 381 (126 608) 0,38 (0,01) 2018-06-30
Opera TFI SA portfele 706 875 (-45 000) 0,05 (-0,01) 706 875 (-45 000) 0,05 (-0,01) 2018-06-30
NN Investment Partners TFI SA portfele 13 660 469 (-2 078 795) 1,04 (-0,16) 13 660 469 (-2 078 795) 1,04 (-0,16) 2018-06-30
Millennium TFI SA portfele 118 389 (-343 000) 0,01 (-0,03) 118 389 (-343 000) 0,01 (-0,03) 2018-06-30
Generali Investments TFI SA portfele 1 189 924 (450 899) 0,09 (0,03) 1 189 924 (450 899) 0,09 (0,03) 2018-06-30
Esaliens TFI SA portfele 5 707 034 (-140 000) 0,43 (-0,02) 5 707 034 (-140 000) 0,43 (-0,02) 2018-06-30
BNP Paribas TFI SA portfele 169 202 (50 312) 0,01 169 202 (50 312) 0,01 2018-06-30
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 7 925 778 (-2 790 160) 0,60 (-0,22) 7 925 778 (-2 790 160) 0,60 (-0,22) 2018-06-30
NN OFE ZWZ 50 000 000 3,81 50 000 000 3,81 2018-04-20
Uniqa OFE portfel 21 969 000 1,67 21 969 000 1,67 2017-12-31
TFI PZU SA portfele 4 413 641 0,34 4 413 641 0,34 2017-12-31
Santander TFI SA portfele 6 292 779 0,48 6 292 779 0,48 2017-12-31
Rockbridge TFI SA portfele 18 180 0,00 18 180 0,00 2017-12-31
PKO TFI SA portfele 4 905 773 0,37 4 905 773 0,37 2017-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 10 980 000 0,84 10 980 000 0,84 2017-12-31
Opera TFI SA portfele 751 875 0,06 751 875 0,06 2017-12-31
Noble Funds TFI SA portfele 600 000 0,05 600 000 0,05 2017-12-31
NN Investment Partners TFI SA portfele 15 739 264 1,20 15 739 264 1,20 2017-12-31
Millennium TFI SA portfele 461 389 0,04 461 389 0,04 2017-12-31
MetLife OFE portfel 29 045 000 2,21 29 045 000 2,21 2017-12-31
Ipopema TFI SA portfele 12 022 0,00 12 022 0,00 2017-12-31
Generali OFE portfel 5 475 000 0,42 5 475 000 0,42 2017-12-31
Generali Investments TFI SA portfele 739 025 0,06 739 025 0,06 2017-12-31
Esaliens TFI SA portfele 5 847 034 0,45 5 847 034 0,45 2017-12-31
BPS TFI SA portfele 4 000 0,00 4 000 0,00 2017-12-31
BNP Paribas TFI SA portfele 118 890 0,01 118 890 0,01 2017-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 24 819 000 1,89 24 819 000 1,89 2017-12-31
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 10 715 938 0,82 10 715 938 0,82 2017-12-31
Allianz Polska OFE portfel 3 319 000 0,25 3 319 000 0,25 2017-12-31
Aegon OFE portfel 9 623 000 0,73 9 623 000 0,73 2017-12-31
Orange Polska SA 0 (-23 291 542) 0,00 (-1,74) 0 (-23 291 542) 0,00 2013-06-18
Capital Group International, Inc. 66 761 796 4,99 (0,99) 66 761 796 5,08 (0,08) 2012-10-11
Capital Group International, Inc. 66 761 796 (-784 851) 4,00 (-1,05) 66 761 796 (-784 851) 5,00 (-0,05) 2012-10-11
Orange Polska SA 23 291 542 (437 812) 1,74 (0,03) 23 291 542 (437 812) 0,00 2012-06-05
Orange Polska SA 22 853 730 (1 155 000) 1,71 (0,09) 22 853 730 (1 155 000) 0,00 2012-05-29
Orange Polska SA 21 698 730 (919 142) 1,62 (0,07) 21 698 730 (919 142) 0,00 2012-05-22
Orange Polska SA 20 779 588 (1 499 438) 1,55 (0,11) 20 779 588 (1 499 438) 0,00 2012-05-15
Orange Polska SA 19 280 150 (390 890) 1,44 (0,03) 19 280 150 (390 890) 0,00 2012-05-08
Orange Polska SA 18 889 260 (290 000) 1,41 (0,02) 18 889 260 (290 000) 0,00 2012-04-30
Witucki Maciej 4 000 0,00 4 000 0,00 2012-04-26
Witucki Maciej 4 000 0,00 4 000 0,00 2012-04-26
Witucki Maciej 4 000 0,00 4 000 0,00 2012-04-26
Muszyński Piotr 0 (-190 896) 0,00 (-0,01) 0 (-190 896) 0,00 (-0,01) 2012-04-26
Kowalski Jacek 0 (-25 241) 0,00 0 (-25 241) 0,00 2012-04-26
Orange Polska SA 18 599 260 (843 235) 1,39 (0,07) 18 599 260 (843 235) 0,00 2012-04-24
Orange Polska SA 17 756 025 (884 691) 1,32 (0,06) 17 756 025 (884 691) 0,00 2012-04-17
Orange Polska SA 16 871 334 (469 009) 1,26 (0,04) 16 871 334 (469 009) 0,00 2012-04-10
Orange Polska SA 16 402 325 (1 337 784) 1,22 (0,10) 16 402 325 (1 337 784) 0,00 2012-04-03
Orange Polska SA 15 064 541 (650 421) 1,12 (0,05) 15 064 541 (650 421) 0,00 2012-03-27
Orange Polska SA 14 414 120 (565 000) 1,07 (0,04) 14 414 120 (565 000) 0,00 2012-03-20
Orange Polska SA 13 849 120 (695 000) 1,03 (0,05) 13 849 120 (695 000) 0,00 2012-03-13
Orange Polska SA 13 154 120 (587 000) 0,98 (0,04) 13 154 120 (587 000) 0,00 2012-03-06
Orange Polska SA 12 567 120 (631 001) 0,94 (0,05) 12 567 120 (1 253 711) 0,00 2012-02-28
Orange Polska SA 11 936 119 (622 710) 0,89 (0,05) 11 313 409 0,00 2012-02-21
Orange Polska SA 11 313 409 (847 336) 0,84 (0,06) 11 313 409 (847 336) 0,00 2011-12-14
Orange Polska SA 10 466 073 (985 568) 0,78 (0,08) 10 466 073 (985 568) 0,00 2011-12-07
Orange Polska SA 9 480 505 (1 037 426) 0,70 (0,07) 9 480 505 (1 037 426) 0,00 2011-11-30
Orange Polska SA 8 443 079 (1 891 222) 0,63 (0,14) 8 443 079 (1 891 222) 0,00 2011-11-23
Orange Polska SA 6 551 857 (1 994 000) 0,49 (0,15) 6 551 857 (1 994 000) 0,00 2011-11-16
Orange Polska SA 4 557 857 (2 359 718) 0,34 (0,18) 4 557 857 (2 359 718) 0,00 2011-11-09
Orange Polska SA 2 198 139 0,16 (0,16) 2 198 139 0,00 2011-11-02
Witucki Maciej 4 000 (-301 557) 0,00 (-0,02) 4 000 (-301 557) 0,00 (-0,02) 2011-04-26
Witucki Maciej 305 557 (301 557) 0,02 (0,02) 305 557 (301 557) 0,02 (0,02) 2011-04-21
Muszyński Piotr 190 896 0,01 190 896 0,01 2011-04-21
Kowalski Jacek 25 241 0,00 25 241 0,00 2011-04-21
Capital Group International, Inc. 67 546 647 5,05 67 546 647 5,05 2010-10-15
Witucki Maciej 4 000 0,00 4 000 0,00 2010-09-15
Capital Research and Management Company 65 774 772 (-69 206 145) 4,92 (-5,18) 65 774 772 (-69 206 145) 4,92 (-5,18) 2009-10-29
Skarb Państwa 55 491 532 4,15 (0,10) 55 491 532 4,15 (0,09) 2009-03-27
France Telecom SA 664 999 999 49,78 (-0,89) 664 999 999 49,78 (-0,89) 2009-03-27
France Telecom SA 664 999 999 50,67 (0,67) 664 999 999 50,67 (0,67) 2009-03-27
France Telecom SA 664 999 999 50,00 (3,01) 664 999 999 50,00 (3,01) 2009-03-27
Capital Research and Management Company 134 980 917 10,10 (0,24) 134 980 917 10,10 (0,05) 2009-03-27
Orange Polska SA w celu umorzenia 0 (-33 124 220) 0,00 (-2,41) 0 (-33 124 220) 0,00 2009-01-16
Orange Polska SA w celu umorzenia 33 124 220 (348 173) 2,41 (0,02) 33 124 220 (348 173) 0,00 2008-11-25
Orange Polska SA w celu umorzenia 32 776 047 (3 496 047) 2,39 (0,26) 32 776 047 (3 496 047) 0,00 2008-11-24
Orange Polska SA w celu umorzenia 29 280 000 (1 280 000) 2,13 (0,09) 29 280 000 (1 280 000) 0,00 2008-11-14
Orange Polska SA w celu umorzenia 28 000 000 (1 930 000) 2,04 (0,14) 28 000 000 (1 930 000) 0,00 2008-11-07
Capital Research and Management Company 134 980 917 (-8 173 625) 9,86 (-0,36) 134 980 917 (-8 173 625) 10,05 (-0,40) 2008-11-06
Orange Polska SA w celu umorzenia 26 070 000 (2 370 000) 1,90 (0,17) 26 070 000 (2 370 000) 0,00 2008-10-31
Orange Polska SA w celu umorzenia 23 700 000 (4 308 152) 1,73 (0,32) 23 700 000 (4 308 152) 0,00 2008-10-24
Orange Polska SA w celu umorzenia 19 391 848 (3 990 000) 1,41 (0,29) 19 391 848 (3 990 000) 0,00 2008-10-17
Orange Polska SA w celu umorzenia 15 401 848 (2 862 709) 1,12 (0,21) 15 401 848 (2 862 709) 0,00 2008-10-10
Orange Polska SA w celu umorzenia 12 539 139 (2 309 139) 0,91 (0,17) 12 539 139 (2 309 139) 0,00 2008-10-03
Orange Polska SA w celu umorzenia 10 230 000 (1 863 072) 0,74 (0,13) 10 230 000 (1 863 072) 0,00 2008-09-26
Orange Polska SA w celu umorzenia 8 366 928 (1 968 928) 0,61 (0,15) 8 366 928 (1 968 928) 0,00 2008-09-19
Orange Polska SA w celu umorzenia 6 398 000 (1 435 900) 0,46 (0,10) 6 398 000 (1 435 900) 0,00 2008-09-12
Orange Polska SA w celu umorzenia 4 962 100 (820 750) 0,36 (0,06) 4 962 100 (820 750) 0,00 2008-09-05
Orange Polska SA w celu umorzenia 4 141 350 (1 021 513) 0,30 (0,08) 4 141 350 (1 021 513) 0,00 2008-08-29
Orange Polska SA w celu umorzenia 3 119 837 (1 129 837) 0,22 (0,08) 3 119 837 (1 129 837) 0,00 2008-08-22
Orange Polska SA w celu umorzenia 1 990 000 (1 205 000) 0,14 (0,09) 1 990 000 (1 205 000) 0,00 2008-08-14
Orange Polska SA w celu umorzenia 785 000 0,05 (0,05) 785 000 0,00 2008-08-08
Skarb Państwa 55 491 532 4,05 55 491 532 4,06 (0,01) 2008-04-24
The Bank of New York Company 29 717 880 (-40 493 399) 2,17 (-2,95) 29 717 880 (-40 493 399) 2,17 (-2,95) 2008-03-18
Orange Polska SA w celu umorzenia 0 (-31 226 759) 0,00 (-2,23) 0 (-31 226 759) 0,00 2007-11-28
Capital Research and Management Company 143 154 542 10,22 (-0,23) 143 154 542 10,45 2007-10-26
Capital Research and Management Company 143 154 542 (28 426 742) 10,45 (2,26) 143 154 542 (28 426 742) 10,45 (2,19) 2007-10-26
Skarb Państwa 55 491 532 4,05 (0,05) 55 491 532 4,05 (0,05) 2007-10-25
Skarb Państwa 55 491 532 4,00 (0,04) 55 491 532 4,00 (-0,05) 2007-10-25
Skarb Państwa 55 491 532 (1 345 379) 3,96 (0,10) 55 491 532 (1 345 379) 4,05 (0,19) 2007-10-25
Orange Polska SA w celu umorzenia 31 226 759 (2 863) 2,23 31 226 759 (2 863) 0,00 2007-09-26
Orange Polska SA w celu umorzenia 31 223 896 (1 930 333) 2,23 (0,14) 31 223 896 (1 930 333) 0,00 2007-09-21
Orange Polska SA w celu umorzenia 29 293 563 (1 774 145) 2,09 (0,13) 29 293 563 (1 774 145) 0,00 2007-09-14
Orange Polska SA w celu umorzenia 27 519 418 (2 256 715) 1,96 (0,16) 27 519 418 (2 256 715) 0,00 2007-09-07
Orange Polska SA w celu umorzenia 25 262 703 (3 120 010) 1,80 (0,22) 25 262 703 (3 120 010) 0,00 2007-08-31
Orange Polska SA w celu umorzenia 22 142 693 (2 326 830) 1,58 (0,17) 22 142 693 (2 326 830) 0,00 2007-08-24
Orange Polska SA w celu umorzenia 19 815 863 (1 535 471) 1,41 (0,11) 19 815 863 (1 535 471) 0,00 2007-08-17
Orange Polska SA w celu umorzenia 18 280 392 (2 130 919) 1,30 (0,15) 18 280 392 (2 130 919) 0,00 2007-08-10
Orange Polska SA w celu umorzenia 16 149 473 (2 385 937) 1,15 (0,17) 16 149 473 (2 385 937) 0,00 2007-08-03
Józefiak Marek 15 512 0,00 15 512 0,00 2007-07-31
Orange Polska SA w celu umorzenia 13 763 536 (2 553 325) 0,98 (0,18) 13 763 536 (2 553 325) 0,00 2007-07-27
Capital Research and Management Company 114 727 800 8,19 114 727 800 8,26 2007-07-23
Orange Polska SA w celu umorzenia 11 210 211 (2 239 677) 0,80 (0,16) 11 210 211 (2 239 677) 0,00 2007-07-20
Orange Polska SA w celu umorzenia 8 970 534 (2 545 805) 0,64 (0,19) 8 970 534 (2 545 805) 0,00 2007-07-13
Orange Polska SA w celu umorzenia 6 424 729 (1 806 160) 0,45 (0,13) 6 424 729 (1 806 160) 0,00 2007-07-06
Orange Polska SA w celu umorzenia 4 618 569 (2 092 984) 0,32 (0,14) 4 618 569 (2 092 711) 0,00 2007-06-29
Orange Polska SA w celu umorzenia 2 525 585 0,18 2 525 858 0,00 2007-06-22
The Bank of New York Company 70 211 279 5,12 (0,11) 70 211 279 5,12 (0,11) 2006-09-25
The Bank of New York Company 70 211 279 (378 523) 5,01 (0,03) 70 211 279 (378 523) 5,01 (0,03) 2006-09-25
The Bank of New York Company GDR - depozytariusz 69 832 756 (-69 865 003) 4,98 (-4,99) 69 832 756 (-69 865 003) 4,98 (-4,99) 2006-07-28
Józefiak Marek 15 512 0,00 15 512 0,00 2006-07-26
Skarb Państwa 54 146 153 (-41 576) 3,86 (-0,01) 54 146 153 (-41 576) 3,86 (-0,01) 2006-04-28
France Telecom SA 664 999 999 46,99 (-1,59) 664 999 999 46,99 (-1,59) 2005-12-05
France Telecom SA 664 999 999 48,58 (1,09) 664 999 999 48,58 (1,09) 2005-12-05
Skarb Państwa 54 187 729 3,87 54 187 729 3,87 2005-07-18
France Telecom SA przez Cogecom SA 664 999 999 (50 000 000) 47,49 (3,57) 664 999 999 (50 000 000) 47,49 (3,57) 2005-01-20
France Telecom SA przez Cogecom SA 614 999 999 (139 999 999) 43,92 (9,99) 614 999 999 (139 999 999) 43,92 (9,99) 2004-10-13
The Bank of New York Company GDR - depozytariusz 139 697 759 (-21 876 654) 9,97 (-1,57) 139 697 759 (-21 876 654) 9,97 (-1,57) 2004-09-06
Skarb Państwa 54 187 729 (-1 348 179) 3,87 (-0,09) 54 187 729 (-1 348 179) 3,87 (-0,09) 2004-08-30
Skarb Państwa 55 535 908 (-27 250 000) 3,96 (-1,95) 55 535 908 (-27 250 000) 3,96 (-1,95) 2003-11-24
The Bank of New York Company GDR - depozytariusz 161 574 413 (21 668 703) 11,54 (1,55) 161 574 413 (21 668 703) 11,54 (1,55) 2003-11-10
Skarb Państwa 82 785 908 (-119 879 232) 5,91 (-8,56) 82 785 908 (-119 879 232) 5,91 (-8,56) 2003-11-10
Skarb Państwa 202 665 140 (-48 311 963) 14,47 (-3,45) 202 665 140 (-48 311 963) 14,47 (-3,45) 2003-04-14
Skarb Państwa 250 977 103 (-51 588 308) 17,92 (-3,69) 250 977 103 (-51 588 308) 17,92 (-3,69) 2002-10-07
Skarb Państwa 302 565 411 (-14 000 000) 21,61 (-1,00) 302 565 411 (-14 000 000) 21,61 (-1,00) 2002-06-25
Skarb Państwa 316 565 411 (-175 000 000) 22,61 (-12,50) 316 565 411 (-175 000 000) 22,61 (-12,50) 2001-10-16
France Telecom SA przez Cogecom SA 475 000 000 (125 000 000) 33,93 (8,93) 475 000 000 (125 000 000) 33,93 (8,93) 2001-10-16
The Bank of New York Company GDR - depozytariusz 139 905 710 (-348 000) 9,99 (-0,03) 139 905 710 (-348 000) 9,99 (-0,03) 2001-08-02
The Bank of New York Company GDR - depozytariusz 140 253 710 (629 063) 10,02 (0,05) 140 253 710 (629 063) 10,02 (0,05) 2001-08-01
The Bank of New York Company GDR - depozytariusz 139 624 647 (-1 215 353) 9,97 (-0,09) 139 624 647 (-1 215 353) 9,97 (-0,09) 2001-07-17
Skarb Państwa 491 565 411 (-490 880 599) 35,11 (-35,06) 491 565 411 (-490 880 599) 35,11 (-35,06) 2000-10-12
France Telecom SA przez Cogecom SA 350 000 000 25,00 350 000 000 25,00 2000-10-12
Skarb Państwa 982 446 010 (-207 553 990) 70,17 (-14,83) 982 446 010 (-207 553 990) 70,17 (-14,83) 2000-06-27
The Bank of New York Company GDR - depozytariusz 140 840 000 (3 722 961) 10,06 (0,27) 140 840 000 (3 722 961) 10,06 (0,27) 1998-12-23
The Bank of New York Company GDR - depozytariusz 137 117 039 9,79 137 117 039 9,79 1998-12-01
Skarb Państwa 1 190 000 000 (-156 345 839) 85,00 (-11,17) 1 190 000 000 (-156 345 839) 85,00 (-11,17) 1998-12-01
Skarb Państwa 1 346 345 839 (-53 654 161) 96,17 (-3,83) 1 346 345 839 (-53 654 161) 96,17 (-3,83) 1998-11-07
Skarb Państwa 1 400 000 000 100,00 1 400 000 000 100,00 1998-06-29

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2016-07-07 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2016-06-22 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2015-07-09 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2015-06-25 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2014-07-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2014-06-26 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2013-07-11 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2013-06-27 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2012-07-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2012-06-21 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2011-07-07 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2011-06-22 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2010-07-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2010-06-17 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2009-07-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2009-06-18 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2008-06-11 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2008-05-22 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2008-05-21 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2007-06-11 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,40 zł
2007-05-25 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,40 zł
2006-06-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2006-05-18 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2005-06-07 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,33 zł
2005-05-19 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,33 zł
2004-06-07 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,12 zł
2004-06-07 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,12 zł
2004-05-19 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,24 zł
2003-06-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2003-05-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2000-11-08 Asymilacja akcji pracownicze
2000-08-17 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,05 zł
2000-08-17 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,05 zł
2000-07-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
1999-08-12 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,04 zł
1999-08-12 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,04 zł
1999-07-01 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,08 zł
1998-11-12 Asymilacja akcji pracownicze
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.