8,5350 zł
2,15% 0,1800 zł
Orange Polska S.A. (OPL)

Ludzie - ORANGEPL

Skład zarządu

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Ducarroz Julien Prezes Zarządu 2020-09-01 -
Leśniewska Bożena Wiceprezes Zarządu 2017-01-01 -
Kowalski Jacek Członek Zarządu 2011-01-27 ISIAG - Członek RN
Nowohoński Maciej Członek Zarządu 2014-03-17 -
Dudek Jolanta Członek Zarządu 2015-10-08 -
Drożdż Witold Członek Zarządu 2018-10-18 -
Jaworski, Piotr Tadeusz Członek Zarządu 2018-10-18 -
Kunicki Jacek Członek Zarządu 2020-07-21 -

Skład rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Fernandez Ramon Wiceprzewodniczący RN 2020-10-20 -
Pasło-Wiśniewska Maria Członek RN 2015-04-09 -
Vignolles Jean-Marc Członek RN 2018-04-20 -
Rosołowska Wioletta Członek RN 2021-06-25 -
David Bénédicte Członek RN 2021-06-25 -
Béguin Philippe Członek RN 2021-06-25 -
Jégo-Laveissi?re Mari-Noëlle Członek RN 2020-10-20 -

Historia zmian składu zarządu i rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Do dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Nachyła Monika Członek RN 2019-04-24 2021-06-25 -
Thibaud, Jean-Michel Członek RN 2019-04-24 2021-06-25 -
Jaworski Tadeusz Członek Zarządu 2018-10-18 -
Lambert de Diesbach, Patrice Członek RN 2016-07-13 2021-06-25 -
Colom Artola, Federico Członek RN 2016-07-13 2019-02-20 -
Fallacher, Jean-François Prezes Zarządu 2016-05-01 2020-08-31 -
Kleiber Michał Członek RN 2016-04-12 2021-06-25 -
Debroeck Eric Członek RN 2016-04-12 2021-06-25 -
Culpin, Jean-Marie Członek RN 2016-04-12 2018-04-20 -
Witucki Maciej Przewodniczący RN 2016-04-12 -
Ricau Marc Sekretarz RN 2016-04-12 -
Pellissier Gervais Wiceprzewodniczący RN 2016-04-12 -
Leśniewska Bożena Członek Zarządu 2015-10-08 2016-12-31 -
Paschalis-Jakubowicz Michał Członek Zarządu 2015-10-08 2016-07-04 -
Paschalis-Jakubowicz Michał Członek Zarządu 2015-10-08 -
Fernandez Ramon Członek RN 2014-10-09 2020-10-20 -
Gaca Mariusz Wiceprezes Zarządu 2014-09-30 2020-10-31 -
Houlden, John Russell Członek RN 2014-04-10 2021-06-25 -
Thérond Valérie Członek RN 2014-04-10 2018-04-20 -
Houlden, John Russell Członek RN 2014-04-10 -
Gaca Mariusz Członek Zarządu 2014-02-06 2014-09-29 -
Koźmiński, Andrzej K. Wiceprzewodniczący RN 2014-01-01 2016-04-12 -
Koźmiński, Andrzej K. Wiceprzewodniczący RN 2014-01-01 2016-04-12 -
Duthoit Bruno Prezes Zarządu 2013-09-19 2016-04-30 -
Duthoit Bruno Prezes Zarządu 2013-09-19 2016-04-30 -
Culpin, Jean-Marie Członek RN 2013-09-19 2016-04-11 -
Witucki Maciej Członek RN 2013-09-19 -
Debroeck Eric Członek RN 2013-04-11 2016-04-11 -
Pellissier Gervais Członek RN 2013-04-11 -
Ricau Marc Członek RN 2012-10-18 2013-12-31 -
Bochniarz Henryka Członek RN 2012-04-12 2021-06-25 -
Lachowski Sławomir Członek RN 2012-04-12 2017-12-31 -
Lachowski Sławomir Członek RN 2012-04-12 -
de Joux, Henri Członek RN 2012-01-05 2017-12-31 -
de Joux, Henri Członek RN 2012-01-05 -
Scheen Benoit Wiceprzewodniczący RN 2011-10-13 2014-08-31 -
Scheen Benoit Wiceprzewodniczący RN 2011-10-13 -
Clere Nathalie Sekretarz RN 2011-07-12 2012-10-18 -
Clere Nathalie Sekretarz RN 2011-07-12 -
Louette Pierre Członek RN 2011-03-24 2017-12-31 -
Louette Pierre Członek RN 2011-03-24 -
Ries Gérard Członek RN 2011-01-27 2016-04-07 -
Ries Gérard Członek RN 2011-01-27 -
de Galzain, Jacques Członek Zarządu 2011-01-17 2014-02-28 -
de Galzain, Jacques Członek Zarządu 2011-01-17 2014-02-28 -
Bonhomme Thierry Członek RN 2010-04-23 2021-06-25 -
Swantee Olaf Wiceprzewodniczący RN 2010-04-23 2011-10-12 -
Swantee Olaf Wiceprzewodniczący RN 2010-04-23 2011-10-12 -
Bonhomme Thierry Członek RN 2010-04-23 -
Lobry Vincent Wiceprezes Zarządu 2009-09-15 2014-10-15 -
Lobry Vincent Wiceprezes Zarządu 2009-09-15 -
Roverato Raoul Członek RN 2009-04-23 2017-12-31 -
Lambert Marie-Christine Członek RN 2009-04-23 2016-06-30 -
Lambert Marie-Christine Członek RN 2009-04-23 -
Roverato Raoul Członek RN 2009-04-23 -
Gaca Mariusz Członek Zarządu 2009-03-26 2009-09-15 -
Gaca Mariusz Członek Zarządu 2009-03-26 -
Muszyński Piotr Wiceprezes Zarządu 2008-09-25 2017-11-23 -
Faure Olivier Sekretarz RN 2008-09-25 2011-07-11 -
Piecuch Ireneusz Członek Zarządu 2008-09-25 2009-08-06 -
Piecuch Ireneusz Członek Zarządu 2008-09-25 -
Faure Olivier Sekretarz RN 2008-09-25 -
Muszyński Piotr Wiceprezes Zarządu 2008-09-25 -
Shearer Richard Członek Zarządu 2008-04-24 2009-09-15 -
Shearer Richard Członek Zarządu 2008-04-24 -
Dubois Roland Członek Zarządu 2008-03-01 2011-01-17 -
Dubois Roland Członek Zarządu 2008-03-01 -
Gronicki Mirosław Członek RN 2007-09-20 2017-12-31 -
Freeman Ronald Członek RN 2007-09-20 2011-12-23 -
Freeman Ronald Członek RN 2007-09-20 -
Andres Philippe Członek RN 2007-05-10 2007-09-20 -
Andres Philippe Członek RN 2007-05-10 -
Anguita Antonio Członek RN 2007-04-06 2010-04-05 -
Anguita Antonio Członek RN 2007-04-06 -
Kossmann Iwona Członek Zarządu 2007-03-29 2008-01-24 -
Kossmann Iwona Członek Zarządu 2007-03-29 -
Kossmann Iwona Członek Zarządu 2007-03-29 -
Hamon Pierre Członek Zarządu 2007-01-30 2008-02-29 -
Hamon Pierre Członek Zarządu 2007-01-30 -
Rozłucki Wiesław Członek RN 2006-11-09 2019-02-20 -
Witucki Maciej Prezes Zarządu 2006-11-06 2013-09-19 -
Witucki Maciej Prezes Zarządu 2006-11-06 2013-09-18 -
Witucki Maciej Prezes Zarządu 2006-11-06 -
Witucki Maciej Prezes Zarządu 2006-11-06 -
Rajski Jerzy Członek RN 2006-09-21 2017-12-31 -
Barberot Olivier Wiceprzewodniczący RN 2006-09-21 2011-03-24 -
Badrinath Vivek Członek RN 2006-09-21 2010-04-22 -
Pallez Stephane Członek RN 2006-09-21 2009-04-23 -
Barberot Olivier Wiceprzewodniczący RN 2006-09-21 -
Rajski Jerzy Członek RN 2006-09-21 -
Pallez Stephane Członek RN 2006-09-21 -
Badrinath Vivek Członek RN 2006-09-21 -
Billot Julien Członek RN 2006-04-28 2017-12-31 -
Penalver Georges Członek RN 2006-04-28 2009-04-23 -
Merel Benoit Członek Zarządu 2006-04-28 2008-02-29 -
Koźmiński, Andrzej K. Członek RN 2006-04-28 -
Penalver Georges Członek RN 2006-04-28 -
Merel Benoit Członek Zarządu 2006-04-28 -
Billot Julien Członek RN 2006-04-28 -
Carlotti Alain Wiceprezes Zarządu 2005-12-08 2006-11-10 -
Carlotti Alain Wiceprezes Zarządu 2005-12-08 -
Boatman Timothy Członek RN 2005-04-26 2017-12-31 -
Kałłaur Jacek Członek Zarządu 2005-04-26 2009-11-04 -
Monzani Michel Sekretarz RN 2005-04-26 2008-09-25 -
Seton Andrew Wiceprzewodniczący RN 2005-04-26 2007-09-20 -
Han Tadeusz Członek RN 2005-04-26 2007-05-07 -
Vignolles Jean-Marc Członek Zarządu 2005-04-26 2007-03-29 -
Vignolles Jean-Marc Członek Zarządu 2005-04-26 2007-03-29 -
Vignolles Jean-Marc Członek Zarządu 2005-04-26 2007-03-29 -
Ners, Krzysztof Janusz Członek RN 2005-04-26 2006-09-21 -
Cottet Jean-Paul Wiceprzewodniczący RN 2005-04-26 2006-09-21 -
Kałłaur Jacek Członek Zarządu 2005-04-26 -
Cottet Jean-Paul Wiceprzewodniczący RN 2005-04-26 -
Seton Andrew Wiceprzewodniczący RN 2005-04-26 -
Boatman Timothy Członek RN 2005-04-26 -
Ners, Krzysztof Janusz Członek RN 2005-04-26 -
Han Tadeusz Członek RN 2005-04-26 -
Monzani Michel Sekretarz RN 2005-04-26 -
Le Mouel, Yves Członek RN 2005-02-01 2006-09-21 -
Temime Jean-Pierre Członek RN 2005-02-01 2006-04-28 -
Cathelineau Andre Członek RN 2005-02-01 2006-04-28 -
Cathelineau Andre Członek RN 2005-02-01 -
Le Mouel, Yves Członek RN 2005-02-01 -
Temime Jean-Pierre Członek RN 2005-02-01 -
Champeaux Jacques Członek RN 2004-04-29 2017-12-31 -
Kobylecki Konrad Członek Zarządu 2004-04-29 2007-03-29 -
Hamon Pierre Członek Zarządu 2004-04-29 2005-04-25 -
Kawalec Stefan Członek RN 2004-04-29 2005-04-20 -
Monzani Michel Członek RN 2004-04-29 -
Champeaux Jacques Członek RN 2004-04-29 -
Kawalec Stefan Członek RN 2004-04-29 -
Kobylecki Konrad Członek Zarządu 2004-04-29 -
Hamon Pierre Członek RN 2003-04-23 2004-04-28 -
Seton Andrew Członek RN 2003-04-23 -
Hamon Pierre Członek RN 2003-04-23 -
Cottet Jean-Paul Członek RN 2003-04-23 -
de Bazelaire de Boucheporn, Yves Marie Gerard Roger Członek Zarządu 2002-06-14 2006-01-01 -
de Bazelaire de Boucheporn, Yves Marie Gerard Roger Członek Zarządu / ds. Finansów 2002-06-14 -
Benmussa Claude Członek RN 2002-04-26 2006-09-21 -
Waga Jan Członek RN 2002-04-26 2005-01-18 -
Leperchey Georges Członek RN 2002-04-26 2004-04-29 -
Gouiffes Jean-Yves Członek RN 2002-04-26 2003-04-23 -
Leperchey Georges Członek RN 2002-04-26 -
Waga Jan Członek RN 2002-04-26 -
Benmussa Claude Członek RN 2002-04-26 -
Gouiffes Jean-Yves Członek RN 2002-04-26 -
Roman Wojciech Członek Zarządu 2002-01-25 2005-04-26 -
Roman Wojciech Członek Zarządu 2002-01-25 -
Wężyk, Franciszek Kazimierz Członek RN 2001-12-24 2004-04-29 -
Wężyk, Franciszek Kazimierz Członek RN / reprezentant SP 2001-12-24 -
Józefiak Marek Prezes Zarządu 2001-10-01 2006-11-06 -
Józefiak Marek Prezes Zarządu 2001-10-01 2006-11-05 -
Jaworowicz, Lech Henryk Członek RN 1995-01-01 1995-01-01 -
Drozd Jerzy Członek RN 1000-01-01 2006-10-09 -
Duthoit Bruno Członek Zarządu 1000-01-01 2006-08-16 -
Kulczyk Jan Przewodniczący RN 1000-01-01 2006-04-28 -
Dyjak Bożena Członek RN 1000-01-01 2005-04-26 -
Pacuła Elżbieta Członek RN 1000-01-01 2005-04-26 -
Le Guern, Bertrand Wiceprezes Zarządu 1000-01-01 2004-04-29 -
Bertinetto Michel Członek RN 1000-01-01 2003-04-23 -
Reiniger Peter Członek RN 1000-01-01 2003-04-23 -
Bajorek Jacek Członek RN 1000-01-01 2002-04-26 -
Bouvier Eric Członek RN 1000-01-01 2002-04-26 -
Młynarczyk Andrzej Członek RN 1000-01-01 2002-04-26 -
Jankowski Wojciech Członek RN 1000-01-01 2002-04-26 -
de Froment, Guy Członek RN 1000-01-01 2002-04-26 -
Mądrzyk Marek Członek RN 1000-01-01 2002-04-26 -
Sojkin Bogdan Członek RN 1000-01-01 2002-04-26 -
Nowak Irena Członek RN 1000-01-01 2002-04-26 -
Strożyński George Członek Zarządu 1000-01-01 2002-01-25 -
Le Guern, Bertrand Wiceprezes Zarządu -
Drozd Jerzy Członek RN -
Dyjak Bożena Członek RN -
Pacuła Elżbieta Członek RN -
Reiniger Peter Członek RN -
Duthoit Bruno Członek Zarządu -
Bertinetto Michel Członek RN -
Kulczyk Jan Przewodniczący RN -

Zatrudnienie

Spółka
2019 12 376 -
2017 14 587 -
2016 14 587 -
2015 12 835 -
2011 14 854 -
2010 19 013 -
2009 21 089 -
2008 23 484 -
2007 25 828 2007-12-31
2005 28 662 2005-12-31
2004 31 173 2004-12-31
2003 36 171 2003-12-31
2002 41 134 2002-12-31
2001 57 762 -
2000 69 013 -
1999 71 982 -
1998 72 011 -
1997 72 875 -
1996 74 026 -
1995 75 091 -
Grupa
2020 11 381 -
2019 12 376 -
2018 13 545 -
2017 14 587 -
2016 15 537 -
2015 16 599 -
2014 18 047 -
2013 19 923 -
2012 22 413 -
2011 23 805 -
2010 40 468 -
2009 27 667 -
2008 29 249 -
2007 31 789 2007-12-31
2005 33 603 2005-12-31
2004 36 589 2004-12-31
2003 42 600 2003-12-31
2002 47 928 2002-12-31
2001 60 120 -
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.