Akcjonariat - KOGENERA

Dane ogólne

Kapitalizacja: 384 420 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 5
Liczba akcji: 14 900 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 13 044 053
Liczba głosów na WZA: 14 900 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 87,54%
Kapitał akcyjny: 74 500 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 13 054 053
Cena nominalna akcji: 5,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 87,61%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 12,46%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
PGE SA poprzez PGE Energia Ciepła SA 8 652 173 (58,06%) 8 652 173 (58,06%) 2018-09-04 -
PTE Aegon SA Aegon OFE 960 690 (6,44%) 960 690 (6,44%) 2018-12-31 KTY, AML, FRO, ABE
NN PTE SA 746 117 (5,00%) 756 117 (5,07%) 2019-02-04 ELT, KPL, TSG, FEE, MRB, CPS, PHN, UNT

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie PP w SA 1991-08-28 340 625
160,00 340 625
54 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2000-03-31
1991-10-08
2000-05-26
split 1:32 1999-09-13
5,00 10 900 000
54 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1999-09-21
seria B - subskrypcja publiczna emisja nie doszła do skutku 1999-09-13 400 000
17 200 000,00
5,00 43,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2000-03-31

seria B transza małych inwestorów 1999-09-13 1 000 000
47 000 000,00
5,00 47,00 11 900 000
59 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2000-10-25
2001-02-20
2001-03-05
seria B transza dużych inwestorów 1999-09-13 3 000 000
150 000 000,00
5,00 50,00 14 900 000
74 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2000-10-25
2001-02-20
2001-03-05
połączenie z Zakład Ciepłowniczy TERMHYDRAL sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2010-05-25

KDPW:
KRS:
GPW:

2010-07-01

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Uniqa OFE portfel 147 763 (-1 237) 0,99 (-0,01) 147 763 (-1 237) 0,99 (-0,01) 2018-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 373 882 (68 882) 2,50 (0,45) 373 882 (68 882) 2,50 (0,45) 2018-12-31
NN PTE SA portfel 568 117 3,81 568 117 3,81 2018-12-31
Allianz Polska OFE portfel 333 877 (-2 123) 2,24 (-0,02) 333 877 (-2 123) 2,24 (-0,02) 2018-12-31
Generali Investments TFI SA portfele 31 121 0,21 31 121 0,21 2018-06-30
Esaliens TFI SA portfele 592 263 3,97 (-0,01) 592 263 3,97 (-0,01) 2018-06-30
NN OFE ZWZ 568 117 3,81 568 117 3,81 2018-03-27
NN OFE 568 117 (-584 883) 3,81 (-3,93) 568 117 (-584 883) 3,81 (-3,93) 2018-03-14
Uniqa OFE portfel 149 000 1,00 149 000 1,00 2017-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 305 000 2,05 305 000 2,05 2017-12-31
Noble Funds TFI SA portfele 800 0,01 800 0,01 2017-12-31
Ipopema TFI SA portfele 350 0,00 350 0,00 2017-12-31
Generali Investments TFI SA portfele 31 121 0,21 31 121 0,21 2017-12-31
Esaliens TFI SA portfele 592 263 3,98 592 263 3,98 2017-12-31
Allianz Polska OFE portfel 336 000 2,26 336 000 2,26 2017-12-31
PGE SA poprzez EDF Investment III BV i EDF Polska SA 7 450 001 (-1 202 172) 50,00 (-8,06) 7 450 001 (-1 202 172) 50,00 (-8,06) 2017-11-13
EDF International SAS poprzez EDF Polska SA i EDF Investment III BV 0 (-7 450 001) 0,00 (-50,00) 0 (-7 450 001) 0,00 (-50,00) 2017-11-13
EDF International SAS poprzez EDF Polska SA i EDF Investment III BV 7 450 001 50,00 7 450 001 50,00 2017-10-19
PTE Aegon SA przez Nordea OFE i Aegon OFE 960 690 6,45 960 690 6,45 2017-09-01
NN OFE portfel 1 153 000 (-147 000) 7,74 (-0,98) 1 153 000 (-147 000) 7,74 (-0,98) 2016-12-31
NN OFE WZA 1 300 000 (100 000) 8,72 (0,67) 1 300 000 (100 000) 8,72 (0,67) 2016-01-13
EDF International SAS wraz z EDF Polska SA, EDF Investment III BV 7 450 001 50,00 7 450 001 50,00 2013-05-08
NN OFE 1 200 000 (-100 000) 8,05 (-0,67) 1 200 000 (-100 000) 8,05 (-0,67) 2012-08-31
NN OFE 1 300 000 (500 000) 8,72 (3,36) 1 300 000 (500 000) 8,72 (3,36) 2012-05-15
Energie Baden Wurttenberg AG z podmiotami zależnymi 2 323 302 15,59 (15,59) 2 323 302 15,59 (15,59) 2012-02-16
Energie Baden Wurttenberg AG z podmiotami zależnymi 0 (-2 323 302) 0,00 (-15,60) 0 (-2 323 302) 0,00 (-15,60) 2012-02-16
EDF International SAS wraz z EDF Kraków SA, EDF Investment III BV 7 450 001 (4 966 171) 50,00 (33,33) 7 450 001 (4 966 171) 50,00 (33,33) 2012-02-16
NN OFE 800 000 (-293 491) 5,36 (-1,97) 800 000 (-293 491) 5,36 (-1,97) 2011-11-10
NN OFE 1 093 491 (243 491) 7,33 (1,63) 1 093 491 (243 491) 7,33 (1,63) 2011-05-13
NN OFE 850 000 (54 000) 5,70 (0,36) 850 000 (54 000) 5,70 (0,36) 2010-08-31
Eggink Raimondo 25 000 0,16 25 000 0,16 2010-02-26
NN OFE 796 000 5,34 796 000 5,34 2009-08-05
Siennicki Andrzej 254 0,00 254 0,00 2008-11-14
Kowalik Michael 2 500 0,01 (0,01) 2 500 0,01 (0,01) 2008-11-04
Kowalik Michael 0 0,00 0 0,00 2008-11-04
Agencja Rozwoju Przemysłu SA 15 768 (-2 545 736) 0,10 (-17,09) 15 768 (-2 545 736) 0,10 (-17,09) 2005-10-28
Agencja Rozwoju Przemysłu SA 2 561 504 (-2 096 493) 17,19 (-14,07) 2 561 504 (-2 096 493) 17,19 (-14,07) 2005-06-24
Agencja Rozwoju Przemysłu SA 4 657 997 (29 518) 31,26 (0,20) 4 657 997 (29 518) 31,26 (0,20) 2003-06-17
Skarb Państwa 729 417 (-4 617 563) 4,89 (-31,00) 729 417 (-4 617 563) 4,89 (-31,00) 2002-10-09
Agencja Rozwoju Przemysłu SA 4 628 479 31,06 4 628 479 31,06 2002-10-09
Skarb Państwa 5 346 980 (-18 520) 35,89 (-0,12) 5 346 980 (-18 520) 35,89 (-0,12) 2001-12-31
GESO Beteiligungs-und Beratungs AG 0 (-869 943) 0,00 (-5,84) 0 (-869 943) 0,00 (-5,84) 2001-08-18
Energie Baden Wurttenberg AG z podmiotami zależnymi 2 323 302 (-1 098) 15,60 2 323 302 (-1 098) 15,60 2001-05-30
Skarb Państwa 5 365 500 (-57 200) 36,01 (-0,38) 5 365 500 (-57 200) 36,01 (-0,38) 2001-04-02
EDF International SAS 2 483 830 (340 204) 16,67 (2,29) 2 483 830 (340 204) 16,67 (2,29) 2001-03-12
GESO Beteiligungs-und Beratungs AG 869 943 (300 000) 5,84 (2,01) 869 943 (300 000) 5,84 (2,01) 2001-02-20
Energie Baden Wurttenberg AG z podmiotami zależnymi 2 324 400 (1 571 040) 15,60 (10,54) 2 324 400 (1 571 040) 15,60 (10,54) 2001-02-20
Kogeneracja SA przez podmioty zależne 143 768 0,96 (-0,36) 143 768 0,00 2000-12-02
Kogeneracja SA przez podmioty zależne 143 768 (16 000) 1,32 (0,15) 143 768 (16 000) 0,00 2000-12-02
EDF International SAS 2 143 626 14,38 (-5,28) 2 143 626 14,38 (-5,28) 2000-12-01
EDF International SAS 2 143 626 (1 053 627) 19,66 (9,67) 2 143 626 (1 053 627) 19,66 (9,67) 2000-12-01
EDF International SAS 1 089 999 9,99 1 089 999 9,99 2000-11-28
Kogeneracja SA przez podmioty zależne 127 768 (1 000) 1,17 (0,01) 127 768 (1 000) 0,00 2000-11-13
Kogeneracja SA przez podmioty zależne 126 768 (2 000) 1,16 (0,02) 126 768 (2 000) 0,00 2000-11-08
Kogeneracja SA przez podmioty zależne 124 768 (5 000) 1,14 (0,04) 124 768 (5 000) 0,00 2000-10-13
Skarb Państwa 5 422 700 36,39 (-13,36) 5 422 700 36,39 (-13,36) 2000-08-31
Skarb Państwa 5 422 700 (-1 553 300) 49,75 (-14,25) 5 422 700 (-1 553 300) 49,75 (-14,25) 2000-08-31
Energie Baden Wurttenberg AG z podmiotami zależnymi 753 360 5,06 (-1,85) 753 360 5,06 (-1,85) 2000-08-31
Energie Baden Wurttenberg AG z podmiotami zależnymi 753 360 (-569 943) 6,91 (-5,23) 753 360 (-569 943) 6,91 (-5,23) 2000-08-31
Kogeneracja SA przez podmioty zależne 119 768 (18 453) 1,10 (0,17) 119 768 (18 453) 0,00 2000-06-06
Kogeneracja SA przez podmioty zależne 101 315 (-28 862) 0,93 (-0,26) 101 315 (-28 862) 0,00 2000-06-02
GESO Beteiligungs-und Beratungs AG 569 943 3,83 (-1,40) 569 943 3,83 (-1,40) 2000-05-31
GESO Beteiligungs-und Beratungs AG 569 943 5,23 569 943 5,23 2000-05-31
Energie Baden Wurttenberg AG z podmiotami zależnymi 1 323 303 12,14 1 323 303 12,14 2000-05-31
Kogeneracja SA przez podmioty zależne 130 177 1,19 130 177 0,00 2000-05-26
Skarb Państwa 6 976 000 (-3 924 000) 64,00 (-36,00) 6 976 000 (-3 924 000) 64,00 (-36,00) 2000-05-19
Skarb Państwa 10 900 000 100,00 10 900 000 100,00 1991-10-08
PGE SA poprzez PGE Energia Ciepła SA 8 652 173 58,06 8 652 173 58,06 0000-00-00

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2022-09-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,32 zł
2022-08-25 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,32 zł
2018-10-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,70 zł
2018-09-19 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,70 zł
2017-08-09 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 6,58 zł
2017-07-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 6,58 zł
2016-08-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 6,25 zł
2016-08-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 6,25 zł
2012-08-28 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 4,41 zł
2012-08-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 4,41 zł
2011-08-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,50 zł
2011-07-22 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,50 zł
2010-10-13 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,50 zł
2010-09-22 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,50 zł
2009-10-13 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,05 zł
2009-09-22 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,05 zł
2008-08-08 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,05 zł
2008-07-08 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,05 zł
2007-08-24 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,85 zł
2007-07-13 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,85 zł
2006-08-28 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,80 zł
2006-07-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,80 zł
2005-08-09 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,73 zł
2005-06-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,73 zł
2004-10-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,55 zł
2004-10-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,55 zł
2004-07-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,10 zł
2003-05-27 Asymilacja akcji pracownicze
2002-09-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2002-09-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2002-07-31 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2002-05-27 Asymilacja akcji pracownicze
2001-07-23 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,77 zł
2001-07-23 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,77 zł
2001-06-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,54 zł
2001-03-05 Asymilacja akcji seria B
2000-08-28 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2000-08-28 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2000-07-28 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.