Akcjonariat - KOGENERA

Dane ogólne

Kapitalizacja: 539 380 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 5
Liczba akcji: 14 900 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 13 044 053
Liczba głosów na WZA: 14 900 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 87,54%
Kapitał akcyjny: 74 500 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 13 054 053
Cena nominalna akcji: 5,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 87,61%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 12,46%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
PGE SA poprzez PGE Energia Ciepła SA 8 652 173 (58,00%) 8 652 173 (58,00%) 0000-00-00 -
Aviva OFE Aviva Santander portfel 1 489 281 (9,99%) 1 489 281 (9,99%) 2018-12-31 ABG, NFT, PEP, DCR, ALR, AMB, AMC, ABS, ASE, BDX, ECH, ELT, SKA, FTE, FMF, FRO, KGH, MWT, NWG, OVO, NVA, PGO, PKN, RMK, SNK, SON, STF, TAR, ADV, UNI, PKP, LVC, PHN, KRU, ACP, PEO, ABE, ING, DOM, HRS, CIE, CAR, CCC, ARH, MIL, GTC, PKO, DVL, AML, WPL, ERB, APT, KTY, WWL
PZU OFE Złota Jesień portfel 1 195 792 (8,02%) 1 195 792 (8,02%) 2018-12-31 SPN, WLC_1, AGO, AML, ENE, IPE, DVL, MSP, NET, NWG, PRM, RMK, SNK, OTM, ZEP, TRK, GTC, MSW, PCE, KRU, ABE, APR, OBL, VRG, MIL, MDG, DCR, KTY, MCR, MNC
PTE Aegon SA Aegon OFE 960 690 (6,45%) 960 690 (6,45%) 2018-12-31 FRO, ABE, AML, KTY
NN PTE SA 746 117 (5,01%) 756 117 (5,07%) 2019-02-04 BOS, ELT, KPL, TSG, MRB, PHN, FEE

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie PP w SA 1991-08-28 340 625
160,00 340 625
54 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2000-03-31
1991-10-08
2000-05-26
split 1:32 1999-09-13
5,00 10 900 000
54 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1999-09-21
seria B - subskrypcja publiczna emisja nie doszła do skutku 1999-09-13 400 000
17 200 000,00
5,00 43,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2000-03-31

seria B transza małych inwestorów 1999-09-13 1 000 000
47 000 000,00
5,00 47,00 11 900 000
59 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2000-10-25
2001-02-20
2001-03-05
seria B transza dużych inwestorów 1999-09-13 3 000 000
150 000 000,00
5,00 50,00 14 900 000
74 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2000-10-25
2001-02-20
2001-03-05
połączenie z Zakład Ciepłowniczy TERMHYDRAL sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2010-05-25 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-07-01

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
PKO BP Bankowy OFE portfel 373 882 (68 882) 2,50 (0,45) 373 882 (68 882) 2,50 (0,45) 2018-12-31
OFE Pocztylion portfel 99 392 (-608) 0,66 (-0,01) 99 392 (-608) 0,66 (-0,01) 2018-12-31
NN PTE SA portfel 568 117 3,81 568 117 3,81 2018-12-31
AXA Polska OFE portfel 147 763 (-1 237) 0,99 (-0,01) 147 763 (-1 237) 0,99 (-0,01) 2018-12-31
Allianz Polska OFE portfel 333 877 (-2 123) 2,24 (-0,02) 333 877 (-2 123) 2,24 (-0,02) 2018-12-31
Millennium TFI SA portfele 2 112 0,01 2 112 0,01 2018-06-30
Generali Investments TFI SA portfele 31 121 0,21 31 121 0,21 2018-06-30
Esaliens TFI SA portfele 592 263 3,97 (-0,01) 592 263 3,97 (-0,01) 2018-06-30
BNP Paribas TFI SA portfele 14 942 (65) 0,10 14 942 (65) 0,10 2018-06-30
NN OFE ZWZ 568 117 3,81 568 117 3,81 2018-03-27
NN OFE 568 117 (-584 883) 3,81 (-3,93) 568 117 (-584 883) 3,81 (-3,93) 2018-03-14
PKO BP Bankowy OFE portfel 305 000 2,05 305 000 2,05 2017-12-31
OFE Pocztylion portfel 100 000 0,67 100 000 0,67 2017-12-31
Noble Funds TFI SA portfele 800 0,01 800 0,01 2017-12-31
NN Investment Partners TFI SA portfele 12 273 (-694 769) 0,08 (-4,66) 12 273 (-694 769) 0,08 (-4,66) 2017-12-31
Millennium TFI SA portfele 2 112 0,01 2 112 0,01 2017-12-31
Ipopema TFI SA portfele 350 0,00 350 0,00 2017-12-31
Generali Investments TFI SA portfele 31 121 0,21 31 121 0,21 2017-12-31
Esaliens TFI SA portfele 592 263 3,98 592 263 3,98 2017-12-31
BNP Paribas TFI SA portfele 14 877 0,10 14 877 0,10 2017-12-31
AXA TFI SA portfele 10 469 0,07 10 469 0,07 2017-12-31
AXA Polska OFE portfel 149 000 1,00 149 000 1,00 2017-12-31
Allianz Polska OFE portfel 336 000 2,26 336 000 2,26 2017-12-31
PGE SA poprzez EDF Investment III BV i EDF Polska SA 7 450 001 (-1 202 172) 50,00 (-8,07) 7 450 001 (-1 202 172) 50,00 (-8,07) 2017-11-13
EDF International SAS poprzez EDF Polska SA i EDF Investment III BV 0 (-7 450 001) 0,00 (-50,00) 0 (-7 450 001) 0,00 (-50,00) 2017-11-13
EDF International SAS poprzez EDF Polska SA i EDF Investment III BV 7 450 001 50,00 7 450 001 50,00 2017-10-19
PTE Aegon SA przez Nordea OFE i Aegon OFE 960 690 6,45 960 690 6,45 2017-09-01
PZU OFE Złota Jesień zwz 1 160 000 (8 000) 7,79 (0,06) 1 160 000 (8 000) 7,79 (0,06) 2017-04-20
PZU OFE Złota Jesień portfel 1 152 000 (212 004) 7,73 (1,42) 1 152 000 (212 004) 7,73 (1,42) 2016-12-31
NN OFE portfel 1 153 000 (-147 000) 7,74 (-0,98) 1 153 000 (-147 000) 7,74 (-0,98) 2016-12-31
NN OFE WZA 1 300 000 (100 000) 8,72 (0,67) 1 300 000 (100 000) 8,72 (0,67) 2016-01-13
PZU OFE Złota Jesień 939 996 (-545 004) 6,31 (-3,65) 939 996 (-545 004) 6,31 (-3,65) 2015-12-31
Aviva OFE Aviva Santander 1 489 000 (149 000) 9,99 (1,00) 1 489 000 (149 000) 9,99 (1,00) 2015-12-31
Aviva OFE Aviva Santander WZA 1 340 000 (552 862) 8,99 (3,71) 1 340 000 (552 862) 8,99 (3,71) 2014-06-26
EDF International SAS wraz z EDF Polska SA, EDF Investment III BV 7 450 001 50,00 7 450 001 50,00 2013-05-08
NN OFE 1 200 000 (-100 000) 8,05 (-0,67) 1 200 000 (-100 000) 8,05 (-0,67) 2012-08-31
Aviva OFE Aviva Santander 787 138 (7 138) 5,28 (0,05) 787 138 (7 138) 5,28 (0,05) 2012-08-31
PZU OFE Złota Jesień 1 485 000 (85 000) 9,96 (0,57) 1 485 000 (85 000) 9,96 (0,57) 2012-05-15
NN OFE 1 300 000 (500 000) 8,72 (3,36) 1 300 000 (500 000) 8,72 (3,36) 2012-05-15
Aviva OFE Aviva Santander 780 000 (21 719) 5,23 (0,15) 780 000 (21 719) 5,23 (0,15) 2012-05-15
Energie Baden Wurttenberg AG z podmiotami zależnymi 0 0,00 0 0,00 2012-02-16
Energie Baden Wurttenberg AG z podmiotami zależnymi 0 (-2 323 302) 0,00 (-15,59) 0 (-2 323 302) 0,00 (-15,59) 2012-02-16
Energie Baden Wurttenberg AG z podmiotami zależnymi 2 323 302 15,59 (-0,01) 2 323 302 15,59 (-0,01) 2012-02-16
Elektrociepłownia Kraków SA 0 (-2 642 869) 0,00 (-17,73) 0 (-2 642 869) 0,00 (-17,73) 2012-02-16
EDF International SAS wraz z Elektrociepłownia Kraków SA 7 450 001 50,00 7 450 001 50,00 2012-02-16
EDF International SAS wraz z Elektrociepłownia Kraków SA, EDF Investment III BV 7 450 001 50,00 7 450 001 50,00 2012-02-16
EDF International SAS wraz z EDF Kraków SA, EDF Investment III BV 7 450 001 50,00 7 450 001 50,00 2012-02-16
EDF International SAS wraz z Elektrociepłownia Kraków SA i EnBW Investment III 7 450 001 (4 966 171) 50,00 (33,33) 7 450 001 (4 966 171) 50,00 (33,33) 2012-02-16
PZU OFE Złota Jesień 1 400 000 (-77 715) 9,39 (-0,52) 1 400 000 (-77 715) 9,39 (-0,52) 2011-11-10
NN OFE 800 000 (-293 491) 5,36 (-1,97) 800 000 (-293 491) 5,36 (-1,97) 2011-11-10
Aviva OFE Aviva Santander 758 281 (34 000) 5,08 (0,22) 758 281 (34 000) 5,08 (0,22) 2011-10-24
Aviva OFE Aviva Santander 724 281 4,86 724 281 4,86 2011-10-23
Legg Mason Zarządzanie Aktywami SA 546 837 (-221 000) 3,66 (-1,49) 546 837 (-221 000) 3,66 (-1,49) 2011-06-06
PZU OFE Złota Jesień 1 477 715 (19 895) 9,91 (0,13) 1 477 715 (19 895) 9,91 (0,13) 2011-05-13
NN OFE 1 093 491 (243 491) 7,33 (1,63) 1 093 491 (243 491) 7,33 (1,63) 2011-05-13
NN OFE 850 000 (54 000) 5,70 (0,36) 850 000 (54 000) 5,70 (0,36) 2010-08-31
Legg Mason Zarządzanie Aktywami SA 767 837 (-300 000) 5,15 (-2,01) 767 837 (-300 000) 5,15 (-2,01) 2010-08-31
Eggink Raimondo 25 000 0,16 25 000 0,16 2010-02-26
PZU OFE Złota Jesień 1 457 820 (-59 947) 9,78 (-0,40) 1 457 820 (-59 947) 9,78 (-0,40) 2009-10-28
PZU OFE Złota Jesień 1 517 767 (-34 738) 10,18 (-0,23) 1 517 767 (-34 738) 10,18 (-0,23) 2009-10-27
Legg Mason Zarządzanie Aktywami SA 1 067 837 (301 395) 7,16 (2,02) 1 067 837 (301 395) 7,16 (2,02) 2009-08-31
PZU OFE Złota Jesień 1 552 505 (-545 475) 10,41 (-3,67) 1 552 505 (-545 475) 10,41 (-3,67) 2009-08-10
NN OFE 796 000 5,34 796 000 5,34 2009-08-05
PZU OFE Złota Jesień 2 097 980 (290 910) 14,08 (1,96) 2 097 980 (290 910) 14,08 (1,96) 2009-07-30
PZU OFE Złota Jesień 1 807 070 (20 000) 12,12 (0,13) 1 807 070 (20 000) 12,12 (0,13) 2009-03-13
PZU OFE Złota Jesień 1 787 070 (287 956) 11,99 (1,93) 1 787 070 (287 956) 11,99 (1,93) 2009-03-12
PZU OFE Złota Jesień 1 499 114 (10 000) 10,06 (0,07) 1 499 114 (10 000) 10,06 (0,07) 2008-12-01
PZU OFE Złota Jesień 1 489 114 (696 917) 9,99 (4,68) 1 489 114 (696 917) 9,99 (4,68) 2008-11-27
Siennicki Andrzej 254 0,00 254 0,00 2008-11-14
Siennicki Andrzej 254 0,00 254 0,00 2008-11-14
Kowalik Michael 2 500 0,01 (0,01) 2 500 0,01 (0,01) 2008-11-04
Kowalik Michael 0 0,00 0 0,00 2008-11-04
PZU OFE Złota Jesień 792 197 (63 684) 5,31 (0,43) 792 197 (63 684) 5,31 (0,43) 2008-06-16
PZU OFE Złota Jesień 728 513 (-16 304) 4,88 (-0,11) 728 513 (-16 304) 4,88 (-0,11) 2008-06-15
PZU OFE Złota Jesień 744 817 (-605 183) 4,99 (-4,07) 744 817 (-605 183) 4,99 (-4,07) 2007-11-06
Legg Mason Zarządzanie Aktywami SA 766 442 (114 000) 5,14 (0,77) 766 442 (114 000) 5,14 (0,77) 2007-08-08
Legg Mason Zarządzanie Aktywami SA 652 442 4,37 652 442 4,37 2007-08-07
Stocznia Szczecińska Nowa sp. z o.o. 0 (-2 100 445) 0,00 (-14,09) 0 (-2 100 445) 0,00 (-14,09) 2006-07-31
PZU OFE Złota Jesień 1 350 000 (10 000) 9,06 (0,07) 1 350 000 (10 000) 9,06 (0,07) 2006-07-31
Elektrociepłownia Kraków SA 2 642 869 (26 036) 17,73 (0,17) 2 642 869 (26 036) 17,73 (0,17) 2006-06-19
NN Investment Partners TFI SA zarządzane fundusze 707 042 (-203 161) 4,74 (-1,36) 707 042 (-203 161) 4,74 (-1,36) 2006-05-02
PZU OFE Złota Jesień 1 340 000 8,99 1 340 000 8,99 2005-11-04
NN Investment Partners TFI SA zarządzane fundusze 910 203 6,10 910 203 6,10 2005-11-03
Agencja Rozwoju Przemysłu SA 15 768 (-2 545 736) 0,10 (-17,09) 15 768 (-2 545 736) 0,10 (-17,09) 2005-10-28
Stocznia Szczecińska Nowa sp. z o.o. 2 100 445 14,09 2 100 445 14,09 2005-06-24
Agencja Rozwoju Przemysłu SA 2 561 504 (-2 096 493) 17,19 (-14,07) 2 561 504 (-2 096 493) 17,19 (-14,07) 2005-06-24
Agencja Rozwoju Przemysłu SA 4 657 997 (29 518) 31,26 (0,20) 4 657 997 (29 518) 31,26 (0,20) 2003-06-17
Skarb Państwa 729 417 (-4 617 563) 4,89 (-31,00) 729 417 (-4 617 563) 4,89 (-31,00) 2002-10-09
Agencja Rozwoju Przemysłu SA 4 628 479 31,06 4 628 479 31,06 2002-10-09
Elektrociepłownia Kraków SA 2 616 833 (25 000) 17,56 (0,17) 2 616 833 (25 000) 17,56 (0,17) 2002-06-30
Skarb Państwa 5 346 980 (-18 520) 35,89 (-0,12) 5 346 980 (-18 520) 35,89 (-0,12) 2001-12-31
Elektrociepłownia Kraków SA 2 591 833 (211 779) 17,39 (1,42) 2 591 833 (211 779) 17,39 (1,42) 2001-12-31
GESO Beteiligungs-und Beratungs AG 0 (-869 943) 0,00 (-5,84) 0 (-869 943) 0,00 (-5,84) 2001-08-18
Energie Baden Wurttenberg AG z podmiotami zależnymi 2 323 302 (-1 098) 15,60 2 323 302 (-1 098) 15,60 2001-05-30
Skarb Państwa 5 365 500 (-57 200) 36,01 (-0,38) 5 365 500 (-57 200) 36,01 (-0,38) 2001-04-02
Elektrociepłownia Kraków SA 2 380 054 (1 326 428) 15,97 (6,30) 2 380 054 (1 326 428) 15,97 (6,30) 2001-03-12
EDF International SAS 2 483 830 (340 204) 16,67 (2,29) 2 483 830 (340 204) 16,67 (2,29) 2001-03-12
GESO Beteiligungs-und Beratungs AG 869 943 (300 000) 5,84 (2,01) 869 943 (300 000) 5,84 (2,01) 2001-02-20
Energie Baden Wurttenberg AG z podmiotami zależnymi 2 324 400 (1 571 040) 15,60 (10,54) 2 324 400 (1 571 040) 15,60 (10,54) 2001-02-20
Kogeneracja SA przez podmioty zależne 143 768 0,96 (-0,36) 143 768 0,96 (-0,36) 2000-12-02
Kogeneracja SA przez podmioty zależne 143 768 (16 000) 1,32 (0,15) 143 768 (16 000) 1,32 (0,15) 2000-12-02
EDF International SAS 2 143 626 14,38 (-5,28) 2 143 626 14,38 (-5,28) 2000-12-01
EDF International SAS 2 143 626 (1 053 627) 19,66 (9,67) 2 143 626 (1 053 627) 19,66 (9,67) 2000-12-01
EDF International SAS 1 089 999 9,99 1 089 999 9,99 2000-11-28
Elektrociepłownia Kraków SA 1 053 626 9,67 (2,60) 1 053 626 9,67 (2,60) 2000-11-24
Elektrociepłownia Kraków SA 1 053 626 (-1 065 410) 7,07 (-12,37) 1 053 626 (-1 065 410) 7,07 (-12,37) 2000-11-24
Kogeneracja SA przez podmioty zależne 127 768 (1 000) 1,17 (0,01) 127 768 (1 000) 1,17 (0,01) 2000-11-13
Kogeneracja SA przez podmioty zależne 126 768 (2 000) 1,16 (0,02) 126 768 (2 000) 1,16 (0,02) 2000-11-08
Kogeneracja SA przez podmioty zależne 124 768 (5 000) 1,14 (0,04) 124 768 (5 000) 1,14 (0,04) 2000-10-13
Elektrociepłownia Kraków SA 2 119 036 (304 157) 19,44 (2,79) 2 119 036 (304 157) 19,44 (2,79) 2000-10-12
Skarb Państwa 5 422 700 36,39 (-13,36) 5 422 700 36,39 (-13,36) 2000-08-31
Skarb Państwa 5 422 700 (-1 553 300) 49,75 (-14,25) 5 422 700 (-1 553 300) 49,75 (-14,25) 2000-08-31
Energie Baden Wurttenberg AG z podmiotami zależnymi 753 360 5,06 (-1,85) 753 360 5,06 (-1,85) 2000-08-31
Energie Baden Wurttenberg AG z podmiotami zależnymi 753 360 (-569 943) 6,91 (-5,23) 753 360 (-569 943) 6,91 (-5,23) 2000-08-31
Elektrociepłownia Kraków SA 1 814 879 (223 962) 16,65 (2,05) 1 814 879 (223 962) 16,65 (2,05) 2000-08-31
Elektrociepłownia Kraków SA 1 590 917 (415 992) 14,60 (3,82) 1 590 917 (415 992) 14,60 (3,82) 2000-06-23
Elektrociepłownia Kraków SA 1 174 925 10,78 1 174 925 10,78 2000-06-12
Kogeneracja SA przez podmioty zależne 119 768 (18 453) 1,10 (0,17) 119 768 (18 453) 1,10 (0,17) 2000-06-06
Kogeneracja SA przez podmioty zależne 101 315 (-28 862) 0,93 (-0,26) 101 315 (-28 862) 0,93 (-0,26) 2000-06-02
GESO Beteiligungs-und Beratungs AG 569 943 3,83 (-1,40) 569 943 3,83 (-1,40) 2000-05-31
GESO Beteiligungs-und Beratungs AG 569 943 5,23 569 943 5,23 2000-05-31
Energie Baden Wurttenberg AG z podmiotami zależnymi 1 323 303 12,14 1 323 303 12,14 2000-05-31
Kogeneracja SA przez podmioty zależne 130 177 1,19 130 177 1,19 2000-05-26
Skarb Państwa 6 976 000 (-3 924 000) 64,00 (-36,00) 6 976 000 (-3 924 000) 64,00 (-36,00) 2000-05-19
Skarb Państwa 10 900 000 100,00 10 900 000 100,00 1991-10-08
Ogółem 10 900 000 0 10 900 000 0 1991-10-08
PGE SA poprzez EDF Investment III BV i PGE Energia Ciepła SA 8 652 173 58,07 8 652 173 58,07 0000-00-00

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2018-10-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,70 zł
2018-09-19 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,70 zł
2017-08-09 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 6,58 zł
2017-07-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 6,58 zł
2016-08-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 6,25 zł
2016-08-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 6,25 zł
2012-08-28 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 4,41 zł
2012-08-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 4,41 zł
2011-08-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,50 zł
2011-07-22 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,50 zł
2010-10-13 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,50 zł
2010-09-22 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,50 zł
2009-10-13 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,05 zł
2009-09-22 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,05 zł
2008-08-08 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,05 zł
2008-07-08 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,05 zł
2007-08-24 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,85 zł
2007-07-13 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,85 zł
2006-08-28 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,80 zł
2006-07-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,80 zł
2005-08-09 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,73 zł
2005-06-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,73 zł
2004-10-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,55 zł
2004-10-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,55 zł
2004-07-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,10 zł
2003-05-27 Asymilacja akcji pracownicze
2002-09-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2002-09-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2002-07-31 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2002-05-27 Asymilacja akcji pracownicze
2001-07-23 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,77 zł
2001-07-23 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,77 zł
2001-06-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,54 zł
2001-03-05 Asymilacja akcji seria B
2000-08-28 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2000-08-28 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2000-07-28 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.