Wyniki finansowe - KOGENERA			

Skonsolidowane raporty kwartalne

IV Q 2021 I Q 2022 II Q 2022 III Q 2022
Waluta PLN PLN PLN PLN
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 468 323 589 202 320 440 271 960
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -22 130 92 022 -4 458 -8 430
Zysk (strata) brutto (tys.) -14 673 94 139 2 984 433
Zysk (strata) netto (tys.)* -12 242 74 989 1 794 -237
Amortyzacja (tys.) 58 823 48 191 52 681 50 886
EBITDA (tys.) 36 693 140 213 48 223 42 456
Aktywa (tys.) 3 206 857 3 092 886 2 979 410 3 091 235
Kapitał własny (tys.)* 1 739 633 1 815 118 1 812 996 1 814 125
Liczba akcji (tys. szt.) 14 900,000 14 900,000 14 900,000 14 900,000
Zysk na akcję (zł) -0,822 5,033 0,120 -0,016
Wartość księgowa na akcję (zł) 116,754 121,820 121,678 121,753
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.