5,6600 zł
-0,35% -0,0200 zł
Elektrotim SA (ELT)

Akcjonariat - ELEKTROTI

Dane ogólne

Kapitalizacja: 56 503 830,94 Liczba dużych akcjonariuszy: 5
Liczba akcji: 9 983 009 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 5 212 908
Liczba głosów na WZA: 9 983 009 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 52,22%
Kapitał akcyjny: 9 983 009,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 5 212 908
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 52,22%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 47,78%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Folta Krzysztof wraz z Ewą Folta 1 721 864 (17,23%) 1 721 864 (17,23%) 2022-05-24 TIM, SON
Wieczorkowski Krzysztof 1 319 534 (13,21%) 1 319 534 (13,21%) 2018-10-10 TIM, SON
Aviva OFE Aviva Santander portfel 979 236 (9,80%) 979 236 (9,80%) 2018-12-31 ABG, NFT, ALR, ASE, BDX, ECH, SKA, KGH, NWG, OVO, NVA, RMK, SON, TAR, KGN, UNI, PKP, ACP, PEO, HRS, CIE, CAR, CCC, AMB, AMC, FMF, DCR, FRO, KTY, OPL, DOM, PHN, KRU, ING, MIL, DVL, PEP, WWL, APT, ENE, GTC, ERB, ARH, PTG, PKO, FTE, RVU, ABS, AML, WPL, LVC, BFT, SNK, ABE, PKN
Nowakowski Mirosław NWZ 608 030 (6,09%) 608 030 (6,09%) 2020-07-28 SON
NN PTE SA portfel 584 244 (5,85%) 584 244 (5,85%) 2018-12-31 KGN, KPL, TSG, FEE, MRB, CPS, PHN, UNT

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
realizacja oferty menedżerskiej seria C 91 000
1,00 9 791 000
9 791 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-04-15
2009-02-27
2009-04-14
realizacja oferty menedżerskiej seria C 23 850
23 850,00
1,00 1,00 9 983 009
9 983 009,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-04-11
realizacja oferty menedżerskiej seria C 111 000
111 000,00
1,00 1,00 9 959 159
9 959 159,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-02-28
realizacja oferty menedżerskiej seria C 74 150
74 150,00
1,00 1,00 9 848 159
9 848 159,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-04-29
2010-03-16
2010-04-30
seria A - akcje założycielskie 1998-11-13 7 500 000
7 500 000,00
1,00 1,00 7 500 000
7 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-03-14
1998-11-30
2007-05-22
umorzenie akcji 2003-05-17 -1 293 667
1,00 6 206 333
6 206 333,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2003-10-01
umorzenie akcji 2005-05-14 -500 000
1,00 5 706 333
5 706 333,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2005-09-20
umorzenie akcji 2006-05-13 -500 000
1,00 5 206 333
5 206 333,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-09-05
seria C - oferta menedżerska za warranty serii A, zmieniona 16.06.2009 2006-10-05 300 000
300 000,00
1,00 1,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-03-27

seria B - subskrypcja prywatne 2006-10-05 793 667
793 667,00
1,00 1,00 6 000 000
6 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-03-14
2006-10-18
2007-05-22
seria D - publiczna subskrypcja 2006-11-24 3 700 000
66 600 000,00
1,00 18,00 9 700 000
9 700 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-03-14
2007-05-11
2007-05-22
umorzenie akcji seria D 2009-06-16 -16 991
1,00 9 774 009
9 774 009,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-12-01
połączenie z Mawilux SA bez podwyższania kapitału 2018-01-30

KDPW:
KRS:
GPW:

2018-02-28
połączenie z Eltrako sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2018-11-13

KDPW:
KRS:
GPW:

2019-01-02

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Folta Krzysztof wraz z Ewą Folta 1 989 584 (-14 780) 19,92 (-0,16) 1 989 584 (-14 780) 19,92 (-0,16) 2021-07-05
Rockbridge TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 478 552 (-110 573) 4,79 (-1,11) 478 552 (-110 573) 4,79 (-1,11) 2020-04-14
Rockbridge TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 589 125 5,90 589 125 5,90 2019-11-18
Altus SA poprzez fundusze inwestycyjne 152 557 (-817 180) 1,53 (-8,18) 152 557 (-817 180) 1,53 (-8,18) 2018-10-10
Folta Krzysztof wraz z Ewą Folta 2 004 364 (66 233) 20,08 (1,08) 2 004 364 (66 233) 20,08 (1,08) 2018-09-21
Altus SA poprzez fundusze inwestycyjne 969 737 (-249 638) 9,71 (-2,50) 969 737 (-249 638) 9,71 (-2,50) 2018-09-13
Altus SA poprzez fundusze inwestycyjne 1 219 375 (32 611) 12,21 (0,32) 1 219 375 (32 611) 12,21 (0,32) 2018-08-31
Esaliens TFI SA portfele 30 (-387 225) 0,00 (-3,88) 30 (-387 225) 0,00 (-3,88) 2018-06-30
Alior TFI SA portfele 76 0,00 76 0,00 2018-06-30
AgioFunds TFI SA portfele 21 817 (-16 582) 0,22 (-0,17) 21 817 (-16 582) 0,22 (-0,17) 2018-06-30
Esaliens TFI SA portfele 387 255 (15 610) 3,88 (0,15) 387 255 (15 610) 3,88 (0,15) 2017-12-31
AgioFunds TFI SA portfele 38 399 0,39 38 399 0,39 2017-12-31
NN PTE SA Nationale-Nederlanden OFE, porfel 588 000 (2 521) 5,89 (0,03) 588 000 (2 521) 5,89 (0,03) 2017-12-05
Folta Krzysztof wraz z Ewą Folta;ZWZ 1 938 131 (5 324) 19,00 (-0,36) 1 938 131 (5 324) 19,00 (-0,36) 2017-05-26
Altus SA poprzez fundusze inwestycyjne; ZWZ 1 186 764 (-233 775) 11,89 (-2,34) 1 186 764 (-233 775) 11,89 (-2,34) 2017-05-26
Altus SA poprzez fundusze inwestycyjne 1 420 539 (359 244) 14,23 (3,60) 1 420 539 (359 244) 14,23 (3,60) 2017-05-26
Altus SA poprzez fundusze inwestycyjne 1 061 295 (552 374) 10,63 (5,54) 1 061 295 (552 374) 10,63 (5,54) 2017-02-14
Folta Krzysztof ZWZ 1 932 807 (28 443) 19,36 (0,28) 1 932 807 (28 443) 19,36 (0,28) 2016-06-10
Folta Krzysztof ZWZ 1 904 364 (-25 943) 19,08 (-0,26) 1 904 364 (-25 943) 19,08 (-0,26) 2016-06-07
Folta Krzysztof 1 930 307 (9 304) 19,34 (0,10) 1 930 307 (9 304) 19,34 (0,10) 2016-05-27
Folta Krzysztof 1 921 003 (416 639) 19,24 (3,85) 1 921 003 (416 639) 19,24 (3,85) 2016-05-24
NN PTE SA z ING DFE 585 479 5,86 585 479 5,86 2015-12-05
Altus SA poprzez fundusze inwestycyjne 508 921 5,09 508 921 5,09 2015-07-28
MetLife OFE wraz z Metlife Amplico DFE 421 150 (-218 850) 4,21 (-2,20) 421 150 (-218 850) 4,21 (-2,20) 2015-02-25
Nowakowski Mirosław 607 000 5,99 (5,99) 607 000 5,99 (5,99) 2014-06-09
Nowakowski Mirosław 0 (-607 000) 0,00 (-6,08) 0 (-607 000) 0,00 (-6,08) 2013-12-02
Nowakowski Mirosław poprzez spółkę Cinco 607 000 6,08 (-0,13) 607 000 6,08 (-0,13) 2013-11-25
MetLife OFE wraz z Metlife Amplico DFE 640 000 6,41 640 000 6,41 2013-06-04
Aviva Investors Poland SA 316 104 (-95 370) 3,16 (-0,96) 316 104 (-95 370) 3,16 (-0,96) 2013-05-28
Aviva Investors Poland SA 411 474 (-281 370) 4,12 (-2,83) 411 474 (-281 370) 4,12 (-2,83) 2013-04-23
Aviva Investors Poland SA 692 844 6,95 (0,01) 692 844 6,95 (0,01) 2012-08-28
Aviva Investors Poland SA 692 844 (75 000) 6,94 (0,74) 692 844 (75 000) 6,94 (0,74) 2012-08-28
Esaliens TFI SA Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ 371 645 3,73 371 645 3,73 2012-05-28
Aviva OFE Aviva Santander 979 236 9,83 (0,03) 979 236 9,83 (0,03) 2012-05-28
Aviva OFE Aviva Santander 979 236 (339 236) 9,80 (3,38) 979 236 (339 236) 9,80 (3,38) 2012-05-28
Aviva Investors Poland SA 617 844 (-75 000) 6,20 (-0,75) 617 844 (-75 000) 6,20 (-0,75) 2012-05-15
Aviva Investors Poland SA 692 844 (75 000) 6,95 (0,75) 692 844 (75 000) 6,95 (0,75) 2011-12-30
Aviva OFE Aviva Santander 640 000 (50 000) 6,42 (0,43) 640 000 (50 000) 6,42 (0,43) 2011-11-09
Połetek Dariusz 80 651 0,81 (0,01) 80 651 0,81 (0,01) 2011-01-24
Połetek Dariusz 80 651 0,80 80 651 0,80 2011-01-24
Połetek Dariusz 80 651 (32 500) 0,80 (0,32) 80 651 (32 500) 0,80 (0,32) 2011-01-24
Diakun Andrzej 267 612 2,71 (0,03) 267 612 2,71 (0,03) 2011-01-24
Diakun Andrzej 267 612 2,68 267 612 2,68 2011-01-24
Diakun Andrzej 267 612 (51 000) 2,68 (0,49) 267 612 (51 000) 2,68 (0,49) 2011-01-24
Aviva OFE Aviva Santander 590 000 5,99 (0,07) 590 000 5,99 (0,07) 2010-12-28
Aviva OFE Aviva Santander 590 000 5,92 590 000 5,92 2010-12-28
Millennium DM SA 506 657 5,14 (0,06) 506 657 5,14 (0,06) 2010-11-12
Millennium DM SA 506 657 (158 426) 5,08 (1,59) 506 657 (158 426) 5,08 (1,59) 2010-11-12
NN Investment Partners TFI SA 470 046 (-35 204) 4,77 (-0,36) 470 046 (-35 204) 4,77 (-0,36) 2010-08-24
NN Investment Partners TFI SA 505 250 (-1 742) 5,13 (-0,01) 505 250 (-1 742) 5,13 (-0,01) 2010-08-23
Wieczorkowski Krzysztof 820 385 8,33 (0,10) 820 385 8,33 (0,10) 2010-06-25
Wieczorkowski Krzysztof 820 385 8,23 (0,02) 820 385 8,23 (0,02) 2010-06-25
Wieczorkowski Krzysztof 820 385 (-1 000 000) 8,21 (-10,27) 820 385 (-1 000 000) 8,21 (-10,27) 2010-06-25
Millennium TFI SA 348 231 (-235 000) 3,53 (-2,39) 348 231 (-235 000) 3,53 (-2,39) 2010-06-25
Millennium TFI SA 583 231 (76 574) 5,92 (0,74) 583 231 (76 574) 5,92 (0,74) 2010-06-24
Millennium DM SA 348 231 3,49 348 231 3,49 2010-06-24
Diakun Andrzej 216 612 (-57 000) 2,19 (-0,58) 216 612 (-57 000) 2,19 (-0,58) 2010-06-24
Wieczorkowski Krzysztof 1 820 385 (385) 18,48 1 820 385 (385) 18,48 2010-06-23
NN Investment Partners TFI SA 506 992 (59 296) 5,14 (0,56) 506 992 (59 296) 5,14 (0,56) 2010-06-17
Wieczorkowski Krzysztof 1 820 000 (-385) 18,48 1 820 000 (-385) 18,48 2010-05-23
Połetek Dariusz 48 151 (6 000) 0,48 (0,05) 48 151 (6 000) 0,48 (0,05) 2010-05-14
Diakun Andrzej 273 612 (27 000) 2,77 (0,26) 273 612 (27 000) 2,77 (0,25) 2010-05-14
Aviva Investors Poland SA 617 844 6,20 (-0,12) 617 844 6,20 (-0,12) 2010-02-26
Aviva Investors Poland SA 617 844 6,32 (0,05) 617 844 6,32 (0,05) 2010-02-26
Aviva Investors Poland SA 617 844 (19 553) 6,27 (0,16) 617 844 (19 553) 6,27 (0,15) 2010-02-26
NN Investment Partners TFI SA 447 696 (-182 304) 4,58 (-1,85) 447 696 (-182 304) 4,58 (-1,85) 2009-12-24
Wieczorkowski Krzysztof 1 820 385 18,48 (-0,11) 1 820 385 18,48 (-0,11) 2009-11-12
Wieczorkowski Krzysztof 1 820 385 18,59 (-0,03) 1 820 385 18,59 (-0,03) 2009-11-12
Wieczorkowski Krzysztof 1 820 385 (11 700) 18,62 (-0,02) 1 820 385 (11 700) 18,62 (-0,02) 2009-11-12
NN Investment Partners TFI SA 630 000 6,43 (-0,01) 630 000 6,43 (-0,01) 2009-11-12
NN Investment Partners TFI SA 630 000 (30 000) 6,44 (0,26) 630 000 (30 000) 6,44 (0,26) 2009-11-12
Elektrotim SA 0 0,00 0 0,00 2009-06-16
Elektrotim SA 0 0,00 0 0,00 2009-06-16
Elektrotim SA 0 (-16 991) 0,00 (-0,17) 0 (-16 991) 0,00 2009-06-16
Połetek Dariusz 42 151 0,43 42 151 0,43 2009-05-13
Połetek Dariusz 42 151 0,43 (0,01) 42 151 0,43 (0,01) 2009-05-13
Połetek Dariusz 42 151 (2 500) 0,42 (0,02) 42 151 (2 500) 0,42 (0,02) 2009-05-13
Diakun Andrzej 246 612 2,51 (-0,01) 246 612 2,52 2009-05-13
Diakun Andrzej 246 612 2,52 (0,02) 246 612 2,52 (0,02) 2009-05-13
Diakun Andrzej 246 612 (30 000) 2,50 (0,27) 246 612 (30 000) 2,50 (0,27) 2009-05-13
Aviva Investors Poland SA 598 291 6,11 (-0,01) 598 291 6,12 2009-05-13
Aviva Investors Poland SA 598 291 (111 358) 6,12 (1,15) 598 291 (111 358) 6,12 (1,14) 2009-05-13
Aviva Investors Poland SA 486 933 (-111 358) 4,97 (-1,19) 486 933 (-111 358) 4,98 (-1,19) 2009-02-27
Połetek Dariusz 39 651 0,40 39 651 0,40 2009-02-26
Aviva Investors Poland SA 598 291 6,16 (0,05) 598 291 6,17 (0,05) 2009-02-26
Aviva Investors Poland SA 598 291 (111 358) 6,11 (1,10) 598 291 (111 358) 6,12 (1,11) 2009-02-26
Elektrotim SA 16 991 0,17 16 991 0,00 2009-02-16
Aviva Investors Poland SA 486 933 (6 000) 5,01 (0,06) 486 933 (6 000) 5,01 (0,06) 2009-01-29
Aviva Investors Poland SA 480 933 (-117 358) 4,95 (-1,21) 480 933 (-117 358) 4,95 (-1,21) 2009-01-23
Millennium TFI SA 506 657 5,18 (0,04) 506 657 5,18 (0,04) 2009-01-19
Millennium TFI SA 506 657 5,14 (-0,08) 506 657 5,14 (-0,08) 2009-01-19
Millennium TFI SA 506 657 5,22 (0,05) 506 657 5,22 (0,04) 2009-01-19
Millennium TFI SA 506 657 (12 816) 5,17 (0,08) 506 657 (12 816) 5,18 (0,09) 2009-01-19
Millennium TFI SA 493 841 (12 252) 5,09 (0,13) 493 841 (12 252) 5,09 (0,13) 2009-01-15
Aviva Investors Poland SA 598 291 (96 643) 6,16 (0,99) 598 291 (96 643) 6,16 (0,99) 2008-11-14
Wieczorkowski Krzysztof 1 808 685 18,64 (0,17) 1 808 685 18,64 (0,14) 2008-11-13
Wieczorkowski Krzysztof 1 808 685 (-100 000) 18,47 (-13,34) 1 808 685 (-100 000) 18,50 (-13,31) 2008-11-13
Nowakowski Mirosław 607 000 6,21 (0,05) 607 000 6,21 (0,05) 2008-11-13
Nowakowski Mirosław 607 000 6,16 (0,07) 607 000 6,16 (0,07) 2008-11-13
Nowakowski Mirosław 607 000 6,09 (0,01) 607 000 6,09 (0,01) 2008-11-13
Nowakowski Mirosław 607 000 6,08 (-0,17) 607 000 6,08 (-0,17) 2008-11-13
Nowakowski Mirosław 607 000 6,25 (0,06) 607 000 6,25 (0,04) 2008-11-13
Nowakowski Mirosław 607 000 (7 000) 6,19 (0,01) 607 000 (7 000) 6,21 (0,03) 2008-11-13
Folta Krzysztof 1 504 364 15,39 (0,12) 1 504 364 15,39 (0,12) 2008-11-13
Folta Krzysztof 1 504 364 15,27 (0,17) 1 504 364 15,27 (0,17) 2008-11-13
Folta Krzysztof 1 504 364 15,10 (0,04) 1 504 364 15,10 (0,04) 2008-11-13
Folta Krzysztof 1 504 364 15,06 (-0,44) 1 504 364 15,06 (-0,44) 2008-11-13
Folta Krzysztof 1 504 364 15,50 (0,14) 1 504 364 15,50 (0,11) 2008-11-13
Folta Krzysztof 1 504 364 (-55 838) 15,36 (-0,72) 1 504 364 (-55 838) 15,39 (-0,69) 2008-11-13
Millennium TFI SA 481 589 (-3 870) 4,96 (-0,04) 481 589 (-3 870) 4,96 (-0,04) 2008-10-28
Millennium TFI SA 485 459 (-47 883) 5,00 (-0,49) 485 459 (-47 883) 5,00 (-0,49) 2008-10-27
NN Investment Partners TFI SA 600 000 6,18 (0,06) 600 000 6,18 (0,05) 2008-09-02
NN Investment Partners TFI SA 600 000 (65 187) 6,12 (0,61) 600 000 (65 187) 6,13 (0,62) 2008-09-02
NN Investment Partners TFI SA 534 813 (55 539) 5,51 (0,57) 534 813 (55 539) 5,51 (0,57) 2008-04-25
NN Investment Partners TFI SA 479 274 4,94 479 274 4,94 2008-04-21
Walulik Jan 0 (-427 938) 0,00 (-4,41) 0 (-427 938) 0,00 (-4,41) 2007-11-14
Wójcikowski Artur 112 901 1,00 112 901 1,00 2007-08-14
Diakun Andrzej 216 612 (-11 000) 2,23 (-0,04) 216 612 (-11 000) 2,23 (-0,04) 2007-08-14
Millennium TFI SA 533 342 5,49 533 342 5,49 2007-06-25
Folta Ewa 400 000 (-87 814) 4,12 (-4,01) 400 000 (-87 814) 4,12 (-4,01) 2007-06-20
Nowakowski Mirosław 600 000 (-109 790) 6,18 (-5,64) 600 000 (-109 790) 6,18 (-5,64) 2007-06-11
Folta Krzysztof 1 560 202 (34 364) 16,08 (-9,35) 1 560 202 (34 364) 16,08 (-9,35) 2007-06-11
Aviva Investors Poland SA 501 648 5,17 501 648 5,17 2007-05-15
Wieczorkowski Krzysztof 1 908 685 31,81 (12,14) 1 908 685 31,81 (12,14) 2006-10-18
Wieczorkowski Krzysztof 1 908 685 19,67 1 908 685 19,67 2006-10-18
Walulik Jan 427 938 4,41 (-2,72) 427 938 4,41 (-2,72) 2006-10-18
Walulik Jan 427 938 7,13 427 938 7,13 2006-10-18
Nowakowski Mirosław 709 790 11,82 (4,51) 709 790 11,82 (4,51) 2006-10-18
Nowakowski Mirosław 709 790 7,31 709 790 7,31 2006-10-18
Folta Krzysztof 1 525 838 25,43 (9,70) 1 525 838 25,43 (9,70) 2006-10-18
Folta Krzysztof 1 525 838 15,73 1 525 838 15,73 2006-10-18
Folta Ewa 487 814 8,13 (3,11) 487 814 8,13 (3,11) 2006-10-18
Folta Ewa 487 814 5,02 487 814 5,02 2006-10-18
Diakun Andrzej 227 612 2,27 227 612 2,27 0000-00-00

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2017-06-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,35 zł
2017-06-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,35 zł
2016-06-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,24 zł
2016-06-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,24 zł
2015-06-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,60 zł
2015-06-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,60 zł
2014-06-27 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,75 zł
2014-06-11 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,75 zł
2013-06-28 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,60 zł
2013-06-07 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,60 zł
2012-06-29 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2012-06-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2011-07-08 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,70 zł
2011-06-22 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,70 zł
2010-06-29 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,40 zł
2010-06-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,40 zł
2009-07-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,60 zł
2008-07-27 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,60 zł
2008-07-25 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2008-07-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.