6,5600 zł
4,46% 0,2800 zł
Elektrotim SA (ELT)

Komunikaty spółki - ELEKTROTI

Elektrotim Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w ELEKTROTIM S.A.
Powołanie Komitetu Audytu ELEKTROTIM S.A.
Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEKTROTIM S.A. w dniu 24.06.2021 r.
Powołanie Przewodniczącego i dwóch Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. w dniu 24 czerwca 2021 roku, informacje o odstąpieniu od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, informacje o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad zgromadzenia
Zgłoszenie kandydata na Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
Zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
Ogłoszenie zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zwołanego na dzień 24.06.2021 roku
Informacja o otrzymaniu żądania akcjonariusza o umieszczeniu określonych spraw w porządku obrad WZA ELEKTROTIM S.A. zaplanowanego na dzień 24.06.2021 r.
Rezygnacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
Zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A
Nabycie akcji ELEKTROTIM S.A. przez osobę zarządzającą
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. na dzień 24.06.2021 r.
Wyniki finansowe
ELEKTROTI 4,46% 6,56
2021-08-03 16:29:46

Kalendarium

  • Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.