4,0200 zł
1,52% 0,0600 zł
Echo Investment SA (ECH)

Akcjonariat - ECHO

Dane ogólne

Kapitalizacja: 1 659 016 139,64 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 412 690 582 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 368 762 374
Liczba głosów na WZA: 412 690 582 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 89,36%
Kapitał akcyjny: 20 634 529,10 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 368 762 374
Cena nominalna akcji: 0,05 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 89,36%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 10,64%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
WING IHC Zrt. poprzez Lisala sp. z o.o. 272 375 784 (66,00%) 272 375 784 (66,00%) 2020-03-26 -
NN OFE portfel, NWZ 56 000 000 (13,57%) 56 000 000 (13,57%) 2020-01-09 NFT, CDC, MNI, PFL, BTM, QMK, PEP, CIE, DCR, AGO, AML, AMC, ATD, ATG, BRS, CMP, ENT, ERB, FTE, GKI, INP, CAR, IZB, KGH, LEN, LBT, LVC, MGT, MVP, MPH, NWG, 08N, PGO, QRS, RDL, SNK, TAR, TIM, WWL, ZMT, ZEP, PKN, CMR, APR, PZU, SGN, BBD, ATT, TPE, EAT, MAB, VRG, UNI, ABE, MDG, HRS, ALR, PEO, ACP, PKP, KGL, SKA, BKM, BDX, FMF, TOR, MON, RWL, RBW, MIL, RVU, TRN, PKO, FRO, DVL, PBX, SLV, PSW, LTX, NET, KRU, SPL, ART, POZ, MCR, SWG, MNC, RON, DAT, BFT, KTY, MBK, ACG
Aviva OFE Aviva Santander portfel 40 386 590 (9,78%) 40 386 590 (9,78%) 2018-12-31 ABG, NFT, PEP, DCR, ALR, AMB, AMC, ABS, ASE, BDX, ELT, ERB, SKA, FTE, FMF, FRO, KGH, MWT, NWG, OVO, NVA, PGO, PKN, RMK, SNK, SON, STF, TAR, KGN, ADV, UNI, WWL, PKP, LVC, PHN, KRU, ACP, PEO, ABE, ING, DOM, HRS, CIE, CAR, CCC, APT, ARH, MIL, GTC, PKO, DVL, AML, WPL, KTY

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 1994-06-30 40 000
1,00 40 000
40 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1994-06-30
seria B - prawo poboru 1994-06-30 960 000
960 000,00
1,00 1,00 1 000 000
1 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1994-12-22
1994-06-30
1996-03-06
seria C - subskrypcja publiczna 1994-09-28 500 000
2 500 000,00
1,00 5,00 1 500 000
1 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1994-12-22
1995-11-13
1996-03-06
renominacja 1995-12-18
2,00 1 500 000
3 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1995-12-22
seria D - prawo poboru 1:1 1996-06-27 1 500 000
9 000 000,00
2,00 6,00 3 000 000
6 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1996-09-12
1997-02-18
1997-03-27
seria E - subskrypcja publiczna 1997-05-28 500 000
40 000 000,00
2,00 80,00 3 500 000
7 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-11-13
1997-12-30
1998-03-02
seria F - prawo poboru 2:1 2002-08-12 7 000 000
70 000 000,00
2,00 10,00 10 500 000
21 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2002-10-08
2002-11-26
2002-12-20
split 1:4 2006-05-30 0
0,00
0,50 0,00 42 000 000
21 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-07-11
2006-08-02
split 1:10 2007-10-18 0
0,00
0,05 0,00 420 000 000
21 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-12-10
2007-12-31
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2013-06-06 -7 309 418
0,00
0,05 0,00 412 690 582
20 634 529,10
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-10-31

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
WING IHC Zrt. poprzez Lisala sp. z o.o. 230 930 856 55,96 230 930 856 55,96 2019-12-13
Echo Partners BV poprzez Lisala sp. z o.o. 0 (-231 575 784) 0,00 (-56,11) 0 (-231 575 784) 0,00 (-56,11) 2019-10-16
PZU OFE Złota Jesień portfel 4 921 499 (1 690 499) 1,19 (0,41) 4 921 499 (1 690 499) 1,19 (0,41) 2018-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 4 301 251 (135 251) 1,04 (0,03) 4 301 251 (135 251) 1,04 (0,03) 2018-12-31
NN OFE portfel 54 085 207 (2 702 102) 13,10 (0,65) 54 085 207 (2 702 102) 13,10 (0,65) 2018-12-31
MetLife OFE portfel 11 301 643 (18 643) 2,73 11 301 643 (18 643) 2,73 2018-12-31
Generali OFE portfel 7 941 920 (12 920) 1,92 7 941 920 (12 920) 1,92 2018-12-31
AXA Polska OFE portfel 3 095 190 (5 190) 0,75 3 095 190 (5 190) 0,75 2018-12-31
Allianz Polska OFE portfel 10 291 461 (16 461) 2,49 10 291 461 (16 461) 2,49 2018-12-31
Aegon OFE portfele 3 400 000 (6 000) 0,82 3 400 000 (6 000) 0,82 2018-12-31
Noble Funds TFI SA portfele 1 010 449 (-311 299) 0,24 (-0,08) 1 010 449 (-311 299) 0,24 (-0,08) 2018-06-30
NN Investment Partners TFI SA portfele 47 291 (-425 619) 0,01 (-0,11) 47 291 (-425 619) 0,01 (-0,11) 2018-06-30
Millennium TFI SA portfele 410 053 (-579 249) 0,10 (-0,14) 410 053 (-579 249) 0,10 (-0,14) 2018-06-30
Generali Investments TFI SA portfele 71 817 (66 735) 0,02 (0,02) 71 817 (66 735) 0,02 (0,02) 2018-06-30
BNP Paribas TFI SA portfele 224 809 (129 911) 0,05 (0,03) 224 809 (129 911) 0,05 (0,03) 2018-06-30
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 6 416 581 (355 102) 1,55 (0,08) 6 416 581 (355 102) 1,55 (0,08) 2018-06-30
TFI Allianz Polska SA portfele 2 408 000 0,58 2 408 000 0,58 2017-12-31
PZU OFE Złota Jesień portfel 3 231 000 (-1 977 815) 0,78 (-0,48) 3 231 000 (-1 977 815) 0,78 (-0,48) 2017-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 4 166 000 1,01 4 166 000 1,01 2017-12-31
Noble Funds TFI SA portfele 1 321 748 0,32 1 321 748 0,32 2017-12-31
NN Investment Partners TFI SA portfele 472 910 0,12 472 910 0,12 2017-12-31
Millennium TFI SA portfele 989 302 0,24 989 302 0,24 2017-12-31
MetLife OFE portfel 11 283 000 2,73 (2,73) 11 283 000 2,73 (2,73) 2017-12-31
Ipopema TFI SA portfele 133 128 0,03 133 128 0,03 2017-12-31
Generali OFE portfel 7 929 000 1,92 7 929 000 1,92 2017-12-31
Generali Investments TFI SA portfele 5 082 0,00 5 082 0,00 2017-12-31
BNP Paribas TFI SA portfele 94 898 0,02 94 898 0,02 2017-12-31
AXA TFI SA portfele 182 606 0,04 182 606 0,04 2017-12-31
AXA Polska OFE portfel 3 090 000 0,75 3 090 000 0,75 2017-12-31
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 6 061 479 1,47 6 061 479 1,47 2017-12-31
Allianz Polska OFE portfel 10 275 000 2,49 10 275 000 2,49 2017-12-31
Aegon OFE portfel 3 394 000 0,82 3 394 000 0,82 2017-12-31
NN OFE wraz z Nationale-Nederlanden DFE 51 383 105 (11 767 105) 12,45 (2,85) 51 383 105 (11 767 105) 12,45 (2,85) 2017-10-24
Echo Partners BV poprzez Lisala sp. z o.o. 231 575 784 (-40 800 000) 56,11 (-9,89) 231 575 784 (-40 800 000) 56,11 (-9,89) 2017-10-20
Aviva OFE Aviva Santander NWZ 41 269 000 (10 000) 10,00 41 269 000 (10 000) 10,00 2017-10-16
NN OFE portfel 39 616 000 (-9 517) 9,60 39 616 000 (-9 517) 9,60 2016-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 41 259 000 (-736 525) 10,00 (0,01) 41 259 000 (-736 525) 10,00 (-0,17) 2016-12-31
NN OFE NWZ 39 625 517 (182 469) 9,60 (0,04) 39 625 517 (182 469) 9,60 (0,04) 2016-12-19
NN OFE ZWZ 39 443 048 (4 201 507) 9,56 (1,03) 39 443 048 (4 201 507) 9,56 (1,03) 2016-06-28
Sołowow Michał poprzez Lisala sp. z o.o. 272 375 784 66,00 272 375 784 66,00 2015-10-22
Sołowow Michał poprzez Lisala sp. z o.o. 272 375 784 (15 793 434) 66,00 (3,83) 272 375 784 (15 793 434) 66,00 (3,83) 2015-10-22
Echo Partners BV poprzez Lisala sp. z o.o. 272 375 784 66,00 272 375 784 66,00 2015-10-22
PZU OFE Złota Jesień 5 208 815 (-16 910 191) 1,26 (-4,00) 5 208 815 (-16 910 191) 1,26 (-4,09) 2015-10-21
Sołowow Michał przez Synthos Dwory 7 sp. z o.o. SJ i Lisala - Bafia sp. z o.o. 256 582 350 (238 698 300) 62,17 (57,84) 256 582 350 (238 698 300) 62,17 (57,84) 2015-08-07
Sołowow Michał przez Synthos Dwory 7 sp. z o.o. 17 884 050 (-171 477 880) 4,33 (-40,67) 17 884 050 (-171 477 880) 4,33 (-40,67) 2015-06-10
Sołowow Michał z Calgeron Investment Ltd. i Barcocapital Investment Ltd. 189 361 930 45,00 189 361 930 45,00 2013-10-31
Sołowow Michał z Calgeron Investment Ltd. i FTF Columbus SA 189 361 930 45,00 189 361 930 45,00 2013-10-31
Sołowow Michał z Calgeron Investment Ltd. i Lisala - Bafia sp. z o.o. 189 361 930 45,00 189 361 930 45,00 2013-10-31
Sołowow Michał przez Synthos Dwory 7 sp. z o.o. SJ i Lisala - Bafia sp. z o.o. 189 361 930 45,00 (-0,88) 189 361 930 45,00 (-0,88) 2013-10-31
Echo Investment SA 0 (-7 309 418) 0,00 (-1,74) 0 (-7 309 418) 0,00 (-1,74) 2013-10-31
NN OFE 35 241 541 (241 541) 8,53 (0,05) 35 241 541 (241 541) 8,53 (0,05) 2013-09-05
NN OFE 35 000 000 (-6 988 822) 8,48 (-1,51) 35 000 000 (-6 988 822) 8,48 (-1,69) 2013-09-05
NN OFE 41 988 822 9,99 (-0,18) 41 988 822 10,17 2013-09-05
NN OFE 41 988 822 10,17 41 988 822 10,17 2013-09-05
NN OFE 41 988 822 (3 474 853) 10,17 (0,84) 41 988 822 (3 474 853) 10,17 (0,84) 2013-09-05
NN OFE 38 513 969 (-6 055 751) 9,33 (-1,28) 38 513 969 (-6 055 751) 9,33 (-1,46) 2013-09-05
Aviva OFE Aviva Santander 41 995 525 (726 475) 9,99 (-0,01) 41 995 525 (726 475) 10,17 (0,17) 2013-08-07
Aviva OFE Aviva Santander 41 269 050 (-1 689 029) 10,00 (-0,22) 41 269 050 (-1 689 029) 10,00 (-0,40) 2013-08-07
Sołowow Michał z Calgeron Investment Ltd. i Barcocapital Investment Ltd. 189 361 930 (2 776 112) 45,88 (1,88) 189 361 930 (2 776 112) 45,88 (0,88) 2013-02-14
Sołowow Michał z Calgeron Investment Ltd. i Barcocapital Investment Ltd. 186 585 818 44,00 (-1,21) 186 585 818 45,00 (-0,21) 2013-02-14
Sołowow Michał z Calgeron Investment Ltd. i Barcocapital Investment Ltd. 186 585 818 (-1 342 250) 45,21 (0,47) 186 585 818 (-1 342 250) 45,21 (-0,32) 2013-02-14
Aviva OFE Aviva Santander 42 958 079 (1 111 514) 10,22 (0,26) 42 958 079 (1 111 514) 10,40 (0,27) 2013-01-18
Aviva OFE Aviva Santander 41 846 565 (5 163 105) 9,96 (1,23) 41 846 565 (5 163 105) 10,13 (1,40) 2013-01-17
NN OFE 44 569 720 (-2 800 000) 10,61 (-0,66) 44 569 720 (-2 800 000) 10,79 (-0,68) 2012-12-27
Sołowow Michał z Beva-Hold Sp. z o.o. i Barcocapital Investment Ltd. 187 928 068 (1 663 250) 44,74 (0,74) 187 928 068 (1 663 250) 45,53 (0,53) 2012-12-21
Sołowow Michał z Beva-Hold Sp. z o.o. i Barcocapital Investment Ltd. 186 264 818 44,00 186 264 818 45,00 2012-12-21
Sołowow Michał z Calgeron Investment Ltd. i Barcocapital Investment Ltd. 186 264 818 (-321 000) 44,00 (-0,42) 186 264 818 (-321 000) 45,00 (-0,21) 2012-12-21
Sołowow Michał z Calgeron Investment Ltd. i Barcocapital Investment Ltd. 186 585 818 (321 000) 44,42 (0,08) 186 585 818 (321 000) 45,21 (0,08) 2012-12-21
NN OFE 47 369 720 (-7 118 747) 11,27 (-1,70) 47 369 720 (-7 118 747) 11,47 (-1,50) 2012-12-19
Sołowow Michał z Beva-Hold Sp. z o.o. i Barcocapital Investment Ltd. 186 264 818 (-1 663 250) 44,34 (-0,40) 186 264 818 (-1 663 250) 45,13 (-0,40) 2012-11-14
PZU OFE Złota Jesień 22 119 006 5,26 (-0,09) 22 119 006 5,35 2012-08-28
PZU OFE Złota Jesień 22 119 006 (107 304) 5,35 (0,02) 22 119 006 (107 304) 5,35 (0,02) 2012-08-28
PZU OFE Złota Jesień 22 011 702 (-3 590 547) 5,33 (-0,87) 22 011 702 (-3 590 547) 5,33 (-0,87) 2012-08-28
PZU OFE Złota Jesień 25 602 249 (4 183 164) 6,20 (1,11) 25 602 249 (4 183 164) 6,20 (1,11) 2012-08-28
Sołowow Michał z Beva-Hold Sp. z o.o. i Barcocapital Investment Ltd oraz FTF Galleon SA 187 928 068 (2 141 293) 44,74 (0,51) 187 928 068 (2 141 293) 45,53 (1,30) 2012-05-23
Echo Investment SA 7 309 418 1,74 7 309 418 1,74 2012-02-24
Sołowow Michał z Beva-Hold Sp. z o.o. i Barcocapital Investment Ltd oraz FTF Galleon SA 185 786 775 (500 000) 44,23 (0,12) 185 786 775 (500 000) 44,23 (0,12) 2012-01-05
Sołowow Michał z Beva-Hold Sp. z o.o. i Barcocapital Investment Ltd oraz FTF Galleon SA 185 286 775 (186 952) 44,11 (0,04) 185 286 775 (186 952) 44,11 (0,04) 2011-12-30
Sołowow Michał z Beva-Hold Sp. z o.o. i Barcocapital Investment Ltd oraz FTF Galleon SA 185 099 823 (750 108) 44,07 (0,18) 185 099 823 (750 108) 44,07 (0,18) 2011-12-14
Sołowow Michał z Beva-Hold Sp. z o.o. i Barcocapital Investment Ltd oraz FTF Galleon SA 184 349 715 (1 198 587) 43,89 (0,29) 184 349 715 (1 198 587) 43,89 (0,29) 2011-11-23
Sołowow Michał z Beva-Hold Sp. z o.o. i Barcocapital Investment Ltd oraz FTF Galleon SA 183 151 128 (9 568 775) 43,60 (2,28) 183 151 128 (9 568 775) 43,60 (2,28) 2011-11-18
NN OFE 54 488 467 (6 366 829) 12,97 (1,52) 54 488 467 (6 366 829) 12,97 (1,52) 2011-11-17
Sołowow Michał z Beva-Hold Sp. z o.o. i Barcocapital Investment Ltd oraz FTF Galleon SA 173 582 353 (3 665 773) 41,32 (1,32) 173 582 353 (3 665 773) 41,32 (1,32) 2011-11-14
NN OFE 48 121 638 (4 134 143) 11,45 (0,98) 48 121 638 (4 134 143) 11,45 (0,98) 2011-11-13
Sołowow Michał z Beva-Hold Sp. z o.o. i Barcocapital Investment Ltd oraz FTF Galleon SA 169 916 580 40,00 (-0,45) 169 916 580 40,00 (-0,45) 2011-09-27
NN OFE 43 987 495 (6 459 432) 10,47 (1,54) 43 987 495 (6 459 432) 10,47 (1,54) 2011-08-22
PZU OFE Złota Jesień 21 419 085 (-16 236 151) 5,09 (-3,87) 21 419 085 (-16 236 151) 5,09 (-3,87) 2011-05-16
NN OFE 37 528 063 (-370 132) 8,93 (-0,09) 37 528 063 (-370 132) 8,93 (-0,09) 2011-05-16
Majcher Andrzej 98 800 0,02 98 800 0,02 2011-05-16
Majcher Andrzej 98 800 0,02 (0,02) 98 800 0,02 (0,02) 2011-05-16
Majcher Andrzej 98 800 (88 720) 0,00 (-0,02) 98 800 (88 720) 0,00 (-0,02) 2011-05-16
Aviva OFE Aviva Santander 36 683 460 (-2 456 558) 8,73 (-0,58) 36 683 460 (-2 456 558) 8,73 (-0,58) 2011-05-16
Ciesielski Wojciech 1 200 000 0,28 (-0,01) 1 200 000 0,28 (-0,01) 2010-11-15
Ciesielski Wojciech 1 200 000 0,29 (0,29) 1 200 000 0,29 (0,29) 2010-11-15
Ciesielski Wojciech 1 200 000 (1 056 000) 0,00 (-0,34) 1 200 000 0,00 2010-11-15
Sołowow Michał z Beva-Hold Sp. z o.o. i Barcocapital Investment Ltd 169 916 580 40,45 (0,45) 169 916 580 40,45 (0,45) 2010-11-10
Sołowow Michał z Beva-Hold Sp. z o.o. i Barcocapital Investment Ltd 169 916 580 40,00 (-0,45) 169 916 580 40,00 (-0,45) 2010-11-10
Barcocapital Investment Ltd. 141 911 680 33,78 (33,78) 141 911 680 33,78 (33,78) 2010-11-10
Barcocapital Investment Ltd. 0 0,00 0 0,00 2010-11-10
Aviva OFE Aviva Santander 39 140 018 (-3 540 000) 9,31 (-0,85) 39 140 018 (-3 540 000) 9,31 (-0,85) 2010-08-13
Aviva OFE Aviva Santander 42 680 018 (-4 660 000) 10,16 (-1,11) 42 680 018 (-4 660 000) 10,16 (-1,11) 2010-08-12
Kalwat Tomasz 0 (-14 860) 0,00 0 (-14 860) 0,00 2010-06-30
PZU OFE Złota Jesień 37 655 236 (-3 411 624) 8,96 (-0,81) 37 655 236 (-3 411 624) 8,96 (-0,81) 2010-03-01
NN OFE 37 898 195 (-4 020 353) 9,02 (-0,96) 37 898 195 (-4 020 353) 9,02 (-0,96) 2010-03-01
Aviva OFE Aviva Santander 47 340 018 (4 065 791) 11,27 (0,97) 47 340 018 (4 065 791) 11,27 (0,97) 2010-03-01
NN OFE 41 918 548 (-456 276) 9,98 (-0,10) 41 918 548 (-456 276) 9,98 (-0,10) 2009-07-21
NN OFE 42 374 824 (-1 703 386) 10,08 (-0,41) 42 374 824 (-1 703 386) 10,08 (-0,41) 2009-07-20
Aviva OFE Aviva Santander 43 274 227 (1 400 000) 10,30 (0,33) 43 274 227 (1 400 000) 10,30 (0,33) 2009-05-12
Aviva OFE Aviva Santander 41 874 227 (4 062 081) 9,97 (0,97) 41 874 227 (4 062 081) 9,97 (0,97) 2009-05-11
Pioneer Pekao IM SA 20 920 240 (-108 070) 4,98 (-0,02) 20 920 240 (-108 070) 4,98 (-0,02) 2009-04-17
Pioneer Pekao IM SA 21 028 310 (-6 805) 5,00 21 028 310 (-6 805) 5,00 2009-04-10
NN OFE 44 078 210 (2 082 554) 10,49 (0,50) 44 078 210 (2 082 554) 10,49 (0,50) 2009-03-06
NN OFE 41 995 656 (6 735 806) 9,99 (1,60) 41 995 656 (6 735 806) 9,99 (1,60) 2009-03-05
PZU OFE Złota Jesień 41 066 860 (5 636 240) 9,77 (1,34) 41 066 860 (5 636 240) 9,77 (1,34) 2009-02-27
Magellan Pro-Equity Fund I SA 0 (-178 489 680) 0,00 (-42,49) 0 (-178 489 680) 0,00 (-42,49) 2009-02-27
Aviva OFE Aviva Santander 37 812 146 (-38 544) 9,00 (-0,01) 37 812 146 (-38 544) 9,00 (-0,01) 2009-02-27
Sołowow Michał z Beva-Hold Sp. z o.o. 169 916 580 (153 435 617) 40,45 (1,21) 169 916 580 (153 435 617) 40,45 (1,21) 2008-12-30
Magellan Pro-Equity Fund I SA 178 489 680 (37 080 000) 42,49 (8,83) 178 489 680 (37 080 000) 42,49 (8,83) 2008-12-30
Magellan Pro-Equity Fund I SA 141 409 680 33,66 141 409 680 33,66 2008-12-24
Pioneer Pekao IM SA 21 035 115 (18 937 714) 5,00 (0,01) 21 035 115 (18 937 714) 5,00 (0,01) 2008-12-10
PZU OFE Złota Jesień 35 430 620 (32 639 705) 8,43 (1,79) 35 430 620 (32 639 705) 8,43 (1,79) 2008-02-29
NN OFE 35 259 850 (31 590 189) 8,39 (-0,34) 35 259 850 (31 590 189) 8,39 (-0,34) 2008-02-29
Kalwat Tomasz 14 860 0,00 14 860 0,00 2008-02-29
Aviva OFE Aviva Santander 37 850 690 (34 776 848) 9,01 (1,70) 37 850 690 (34 776 848) 9,01 (1,70) 2008-02-29
Ogółem 420 000 000 (378 000 000) 0 420 000 000 (378 000 000) 0 2007-12-31
BZ WBK Asset Management SA 2 007 152 (-106 709) 4,77 (-0,26) 2 007 152 (-106 709) 4,77 (-0,26) 2007-12-12
BZ WBK Asset Management SA 2 113 861 (22 717) 5,03 (0,06) 2 113 861 (22 717) 5,03 (0,06) 2007-12-10
BZ WBK Asset Management SA przez BZ WBK AIB TFI SA 2 091 144 (-9 000) 4,97 (-0,03) 2 091 144 (-9 000) 4,97 (-0,03) 2007-10-30
BZ WBK Asset Management SA przez BZ WBK AIB TFI SA 2 100 144 (-19 219) 5,00 (-0,04) 2 100 144 (-19 219) 5,00 (-0,04) 2007-10-29
BZ WBK Asset Management SA przez BZ WBK AIB TFI SA 2 119 363 5,04 2 119 363 5,04 2007-08-14
Pioneer Pekao IM SA 2 097 401 (-18 876 609) 4,99 2 097 401 (-18 876 609) 4,99 2007-06-20
Pioneer Pekao IM SA 20 974 010 4,99 (0,99) 20 974 010 4,99 (0,99) 2007-06-20
Pioneer Pekao IM SA 20 974 010 (18 873 887) 4,00 (-1,00) 20 974 010 (18 873 887) 4,00 (-1,00) 2007-06-20
Pioneer Pekao IM SA 2 100 123 5,00 2 100 123 5,00 2007-06-14
PZU OFE Złota Jesień 2 790 915 (-25 118 235) 6,64 2 790 915 (-25 118 235) 6,64 2007-03-01
PZU OFE Złota Jesień 27 909 150 (24 199 778) 6,64 (-2,19) 27 909 150 (24 199 778) 6,64 (-2,19) 2007-03-01
NN OFE 3 669 661 (-33 026 949) 8,73 3 669 661 (-33 026 949) 8,73 2007-03-01
NN OFE 36 696 610 (35 656 610) 8,73 (-1,17) 36 696 610 (35 656 610) 8,73 (-1,17) 2007-03-01
Aviva OFE Aviva Santander 3 073 842 (-27 664 578) 7,31 3 073 842 (-27 664 578) 7,31 2007-03-01
Aviva OFE Aviva Santander 30 738 420 (27 512 404) 7,31 (-0,37) 30 738 420 (27 512 404) 7,31 (-0,37) 2007-03-01
Sołowow Michał z Beva-Hold Sp. z o.o. 16 480 963 (-148 328 667) 39,24 16 480 963 (-148 328 667) 39,24 2007-02-12
Sołowow Michał z Beva-Hold Sp. z o.o. 164 809 630 (160 500 496) 39,24 (-1,79) 164 809 630 (160 500 496) 39,24 (-1,79) 2007-02-12
BZ WBK Asset Management SA 2 119 363 (-10 800) 5,04 (-0,03) 2 119 363 (-10 800) 5,04 (-0,03) 2006-11-30
BZ WBK Asset Management SA przez BZ WBK AIB TFI SA 2 130 163 5,07 2 130 163 5,07 2006-11-30
Aviva OFE Aviva Santander 3 226 016 (1 056 656) 7,68 (2,52) 3 226 016 (1 056 656) 7,68 (2,52) 2006-09-09
MetLife OFE 0 (-560 643) 0,00 (-5,33) 0 (-560 643) 0,00 (-5,33) 2006-09-08
Kłoczko Artur 235 536 (-440 533) 0,56 (-5,87) 235 536 (-440 533) 0,56 (-5,87) 2006-08-18
Majcher Andrzej 10 080 (-90 720) 0,02 10 080 (-90 720) 0,02 2006-08-09
Majcher Andrzej 100 800 0,02 100 800 0,02 2006-08-09
Ciesielski Wojciech 144 000 (-1 296 000) 0,34 0 (-1 440 000) 0,00 (-0,34) 2006-08-09
Ciesielski Wojciech 1 440 000 (1 368 311) 0,34 (-1,71) 1 440 000 (1 368 311) 0,34 (-1,71) 2006-08-09
Ogółem 42 000 000 (31 500 000) 0 42 000 000 (31 500 000) 0 2006-08-02
Sołowow Michał z Beva-Hold Sp. z o.o. 4 309 134 (-12 927 402) 41,03 4 309 134 (-12 927 402) 41,03 2006-03-06
Sołowow Michał z Beva-Hold Sp. z o.o. 17 236 536 (13 077 402) 41,03 (1,42) 17 236 536 (13 077 402) 41,03 (1,42) 2006-03-06
Kłoczko Artur 676 069 (-2 028 207) 6,43 676 069 (-2 028 207) 6,43 2006-03-01
Kłoczko Artur 2 704 276 (1 655 707) 6,43 (-3,55) 2 704 276 (1 655 707) 6,43 (-3,55) 2006-03-01
Sołowow Michał z Beva-Hold Sp. z o.o. 4 159 134 (195 000) 39,61 (1,86) 4 159 134 (195 000) 39,61 (1,86) 2006-02-03
PZU OFE Złota Jesień 3 709 372 (3 165 247) 8,83 (3,65) 3 709 372 (3 165 247) 8,83 (3,65) 2005-08-09
PZU OFE Złota Jesień 544 125 (-1 632 375) 5,18 544 125 (-1 632 375) 5,18 2005-06-17
PZU OFE Złota Jesień 2 176 500 (1 708 720) 5,18 (0,73) 2 176 500 (1 708 720) 5,18 (0,73) 2005-06-17
Aviva OFE Aviva Santander 2 169 360 (1 627 020) 5,16 2 169 360 (1 627 020) 5,16 2005-03-30
Aviva OFE Aviva Santander 542 340 5,16 542 340 5,16 2005-03-30
PZU OFE Złota Jesień 467 780 4,45 467 780 4,45 2004-12-23
NN OFE 1 040 000 (-3 120 000) 9,90 1 040 000 (-3 120 000) 9,90 2004-12-23
NN OFE 4 160 000 (3 214 830) 9,90 (0,90) 4 160 000 (3 214 830) 9,90 (0,90) 2004-12-23
Sołowow Michał z Beva-Hold Sp. z o.o. 3 964 134 (294 265) 37,75 (2,80) 3 964 134 (294 265) 37,75 (2,80) 2004-10-15
Kłoczko Artur 1 048 569 (-35 765) 9,98 (-0,34) 1 048 569 (-35 765) 9,98 (-0,34) 2004-05-06
Sołowow Michał z Beva-Hold Sp. z o.o. 3 669 869 (-1 048 950) 34,95 (-9,99) 3 669 869 (-1 048 950) 34,95 (-9,99) 2003-09-18
Kłoczko Artur 1 084 334 (1 048 950) 10,32 (9,99) 1 084 334 (1 048 950) 10,32 (9,99) 2003-09-18
MetLife OFE 560 643 (-1 681 929) 5,33 560 643 (-1 681 929) 5,33 2003-06-03
MetLife OFE 2 242 572 5,33 2 242 572 5,33 2003-06-03
Kłoczko Artur 35 384 (-877 231) 0,33 (-8,36) 35 384 (-877 231) 0,33 (-8,36) 2003-06-03
NN OFE 945 170 (764 920) 9,00 (3,85) 945 170 (764 920) 9,00 (3,85) 2003-03-03
Sołowow Michał z Beva-Hold Sp. z o.o. 4 718 819 (16 900) 44,94 (0,16) 4 718 819 (16 900) 44,94 (0,16) 2003-02-21
Deutsche Bank AG przez podmioty zależne 449 817 (214 983) 4,28 (-2,42) 449 817 (214 983) 4,28 (-2,42) 2003-01-07
Sołowow Michał z Beva-Hold Sp. z o.o. 4 701 919 (3 135 744) 44,78 (0,03) 4 701 919 (3 135 744) 44,78 (0,03) 2002-11-26
Ogółem 10 500 000 (7 000 000) 0 10 500 000 (7 000 000) 0 2002-11-26
Kłoczko Artur 912 615 (563 508) 8,69 (-1,28) 912 615 (563 508) 8,69 (-1,28) 2002-11-26
Deutsche Bank AG przez podmioty zależne 234 834 (128 929) 6,70 (3,68) 234 834 (128 929) 6,70 (3,68) 2002-11-21
Deutsche Bank AG z podmiotami zależnymi 105 905 (-243 404) 3,02 (-6,96) 105 905 (-243 404) 3,02 (-6,96) 2002-07-16
Sołowow Michał z Beva-Hold Sp. z o.o. 1 566 175 (309 000) 44,75 (8,83) 1 566 175 (309 000) 44,75 (8,83) 2002-02-05
Beva-Hold sp. z o.o. spółka przejęta przez Michała Sołowowa 0 (-309 000) 0,00 (-8,83) 0 (-309 000) 0,00 (-8,83) 2002-02-05
Sołowow Barbara 174 650 (-375 200) 4,99 (-10,72) 174 650 (-375 200) 4,99 (-10,72) 2002-02-01
Deutsche Bank AG z podmiotami zależnymi 349 309 (-1 150) 9,98 (-0,03) 349 309 (-1 150) 9,98 (-0,03) 2001-11-05
Sołowow Michał 1 257 175 (24 500) 35,92 (0,70) 1 257 175 (24 500) 35,92 (0,70) 2001-10-02
Deutsche Bank AG z podmiotami zależnymi 350 459 10,01 350 459 10,01 2001-08-09
Sołowow Barbara 549 850 (67 067) 15,71 (1,92) 549 850 (67 067) 15,71 (1,92) 2001-03-31
Sołowow Michał 1 232 675 (-212 500) 35,22 (-6,07) 1 232 675 (-212 500) 35,22 (-6,07) 2001-03-22
Kłoczko Artur 349 107 9,97 349 107 9,97 2001-03-22
Sołowow Michał 1 445 175 (-125 000) 41,29 (-3,57) 1 445 175 (-125 000) 41,29 (-3,57) 2001-03-20
Sołowow Michał 1 570 175 (170 000) 44,86 (4,85) 1 570 175 (170 000) 44,86 (4,85) 2001-03-16
Ciesielski Wojciech 71 689 (-170 000) 2,05 (-4,86) 71 689 (-170 000) 2,05 (-4,86) 2001-03-16
Sołowow Michał 1 400 175 (175 061) 40,01 (5,01) 1 400 175 (175 061) 40,01 (5,01) 2001-03-09
Ciesielski Wojciech 241 689 (-175 000) 6,91 (-5,00) 241 689 (-175 000) 6,91 (-5,00) 2001-03-09
Sołowow Michał 1 225 114 (500) 35,00 (0,01) 1 225 114 (500) 35,00 (0,01) 2000-11-28
Sołowow Michał 1 224 614 (34 000) 34,99 (0,97) 1 224 614 (34 000) 34,99 (0,97) 2000-02-29
Ciesielski Wojciech 416 689 (-91 000) 11,91 (-2,60) 416 689 (-91 000) 11,91 (-2,60) 2000-02-29
NN OFE 180 250 5,15 (3,44) 180 250 5,15 (3,44) 2000-01-31
NN OFE 180 250 1,71 180 250 1,71 2000-01-31
Sołowow Barbara 482 783 (95 366) 13,79 (2,72) 482 783 (95 366) 13,79 (2,72) 2000-01-07
ING Bank NV 175 760 1,67 (-3,35) 175 760 1,67 (-3,35) 2000-01-05
ING Bank NV 175 760 5,02 175 760 5,02 2000-01-05
mBank SA przez DPFF BRE Sp. z o.o. 53 289 (-148 207) 1,52 (-4,24) 53 289 (-148 207) 1,52 (-4,24) 1999-12-27
mBank SA przez Drugi Polski Fundusz Fozwoju Sp. z o.o. 201 496 (-22 127) 5,76 (-0,63) 201 496 (-22 127) 5,76 (-0,63) 1999-11-29
Beva-Hold sp. z o.o. 309 000 8,83 309 000 8,83 1999-03-09
Baran Emilian 0 (-309 000) 0,00 (-8,83) 0 (-309 000) 0,00 (-8,83) 1999-03-09
Sołowow Michał 1 190 614 (207 214) 34,02 (5,92) 1 190 614 (207 214) 34,02 (5,92) 1999-01-15
Ciesielski Wojciech 507 689 (-109 322) 14,51 (-3,12) 507 689 (-109 322) 14,51 (-3,12) 1998-11-30
Ciesielski Wojciech 617 011 (17 011) 17,63 (0,49) 617 011 (17 011) 17,63 (0,49) 1998-09-30
mBank SA 223 623 6,39 223 623 6,39 1998-06-02
Ogółem 3 500 000 0 3 500 000 0 1997-12-30
Baran Emilian 309 000 8,83 309 000 8,83 1997-05-28
Sołowow Barbara 387 417 11,07 387 417 11,07 1997-05-21
Sołowow Michał 983 400 28,10 983 400 28,10 1996-10-11
Ciesielski Wojciech 600 000 17,14 600 000 17,14 1996-06-28

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2019-10-21 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2019-10-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2018-12-19 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2018-12-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2018-05-11 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2018-05-04 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2017-07-21 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2017-07-05 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2017-06-26 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,16 zł
2016-12-29 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,69 zł
2016-12-22 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,01 zł
2016-07-08 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,84 zł
2016-07-05 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,84 zł
2016-04-22 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,71 zł
2016-02-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,72 zł
2016-02-03 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,43 zł
2007-12-31 Split 1:10
2006-08-01 Split 1:4
2002-10-01 Prawo poboru 1:2
1998-03-02 Asymilacja akcji seria E
1997-03-27 Asymilacja akcji seria D
1996-10-25 Prawo poboru 1:1
1996-10-25 Prawo poboru 1:1
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.