4,4550 zł
1,48% 0,0650 zł
Echo Investment SA (ECH)

Komunikaty spółki - ECHO

Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały w sprawie objętej porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Wyniki finansowe
Rezygnacja osoby zarządzającej Emitenta
Zamknięcie transakcji pośredniego nabycia pakietu większościowego akcji w Archicom S.A.
Spełnienie jedynego warunku zawieszającego określonego w przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów i akcji dotyczącej pośredniego nabycia pakietu większościowego akcji w Archicom S.A. zawartej dnia 17 lutego 2021 roku
Kwartalna informacja o sprzedaży i przekazaniach mieszkań
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Emisja obligacji oraz nabycie przez Emitenta własnych papierów wartościowych celem umorzenia.
Rezygnacja osoby zarządzającej
Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 r.
Przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej dotyczącej zawarcia przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości położonej w Warszawie będącej w użytkowaniu wieczystym spółki zależnej Emitenta
Zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży nieruchomości Biura przy Willi w Warszawie
Przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej dotyczącej uzyskania przez Echo Investment S.A. wyłączności na prowadzenie negocjacji dotyczących pośredniego nabycia akcji spółki Archicom S.A. oraz ustaleniu brzegowych warunków transakcji pośredniego nabycia akcji Archicom S.A.
ECHO 1,48% 4,46
2021-06-22 14:04:57

Kalendarium

  • ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2020.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.