155,6000 zł
0,00% 0,0000 zł
Dom Development SA (DOM)

Wyniki finansowe - DOMDEV			

Skonsolidowane raporty kwartalne

IV Q 2022 I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023
Waluta PLN PLN PLN PLN
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 770 294 822 009 452 508 325 918
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 191 518 197 301 73 748 44 223
Zysk (strata) brutto (tys.) 189 479 200 875 80 968 47 777
Zysk (strata) netto (tys.)* 150 704 158 767 63 796 37 709
Amortyzacja (tys.) 3 973 4 404 5 788 4 939
EBITDA (tys.) 195 491 201 705 79 536 49 162
Aktywa (tys.) 4 111 956 4 038 654 4 376 077 4 766 771
Kapitał własny (tys.)* 1 413 214 1 571 717 1 355 362 1 389 869
Liczba akcji (tys. szt.) 25 548,422 25 598,422 25 698,422 25 698,422
Zysk na akcję (zł) 5,899 6,202 2,482 1,467
Wartość księgowa na akcję (zł) 55,315 61,399 52,741 54,084
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.