REKLAMA

DOM DEVELOPMENT S.A.: wyniki finansowe

2023-11-16 03:54
publikacja
2023-11-16 03:54
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
DDSA_jedn_3Q_2023_final.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
DDSA_skons_3Q_2023_final.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY DOM DEVELOPMENT S.A. WG MSSF
I. Przychody ze sprzedaży 1 600 435 1 649 014 349 646 351 750
II. Zysk/(strata) brutto ze sprzedaży 499 857 490 644 109 203 104 659
III. Zysk/(strata) na działalności operacyjnej 315 272 310 021 68 877 66 130
IV. Zysk/(strata) brutto 329 620 323 141 72 012 68 929
V. Zysk/(strata) netto 260 262 259 599 56 859 55 375
DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOM DEVELOPMENT S.A. WG MSSF
VI. Przychody ze sprzedaży 875 474 1 025 426 191 264 218 733
VII. Zysk/(strata) brutto ze sprzedaży 271 510 316 720 59 317 67 559
VIII. Zysk/(strata) na działalności operacyjnej 161 310 202 986 35 241 43 299
IX. Zysk/(strata) brutto 335 450 328 034 73 286 69 973
X. Zysk/(strata) netto 296 492 286 611 64 774 61 137
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
DDSA_jedn_3Q 2023 final.pdfDDSA_jedn_3Q 2023 final.pdf Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres trzech miesięcy zakończony dnia 30 września 2023 roku
DDSA_skons_3Q 2023 final.pdfDDSA_skons_3Q 2023 final.pdf Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres trzech miesięcy zakończony dnia 30 września 2023 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-16 Jarosław Szanajca Prezes Zarządu
2023-11-16 Leszek Stankiewicz Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wypróbuj Pracuj.pl za 1zł! Zatrudniaj szybko i skutecznie!

Wypróbuj Pracuj.pl za 1zł! Zatrudniaj szybko i skutecznie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki