REKLAMA
WEBINAR

DOM DEVELOPMENT S.A.: wyniki finansowe

2022-11-16 07:30
publikacja
2022-11-16 07:30
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
DDSA_jedn_3Q2022_final.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
DDSA_skons_3Q2022_final.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do
SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
I. Przychody ze sprzedaży 1 649 014 1 475 920 351 750 323 774
II. Zysk/(strata) brutto ze sprzedaży 490 644 493 197 104 659 108 193
III. Zysk/(strata) na działalności operacyjnej 310 021 358 284 66 130 78 597
IV. Zysk/(strata) brutto 323 141 354 113 68 929 77 682
V. Zysk/(strata) netto 259 599 285 746 55 375 62 684
SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
VI. Przychody ze sprzedaży 1 025 426 976 046 218 733 214 116
VII. Zysk/(strata) brutto ze sprzedaży 316 720 307 884 67 559 67 541
VIII. Zysk/(strata) na działalności operacyjnej 202 986 218 102 43 299 47 845
IX. Zysk/(strata) brutto 328 034 330 246 69 973 72 446
X. Zysk/(strata) netto 286 611 287 956 61 137 63 169
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
DDSA_jedn_3Q2022_final.pdfDDSA_jedn_3Q2022_final.pdf Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres trzech miesięcy zakończony dnia 30 września 2022 roku
DDSA_skons_3Q2022_final.pdfDDSA_skons_3Q2022_final.pdf Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres trzech miesięcy zakończony dnia 30 września 2022 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-16 Jarosław Szanajca Prezes Zarządu
2022-11-16 Leszek Stankiewicz Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Teraz BMW serii 5 już za 2000 PLN netto/mies. w ofercie BMW Comfort Lease.

Teraz BMW serii 5 już za 2000 PLN netto/mies. w ofercie BMW Comfort Lease.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki