REKLAMA

DOM DEVELOPMENT S.A.: wyniki finansowe

2020-11-10 07:30
publikacja
2020-11-10 07:30
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
DomDev_jedn_9M_2020_final.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
DomDev_kon_9M_2020_final.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
I. Przychody ze sprzedaży 1 135 352 1 154 486 255 595 267 949
II. Zysk/(strata) brutto ze sprzedaży 355 630 334 106 80 061 77 544
III. Zysk/(strata) na działalności operacyjnej 227 793 212 196 51 282 49 249
IV. Zysk/(strata) brutto 218 490 211 727 49 187 49 141
V. Zysk/(strata) netto 175 228 170 332 39 448 39 533
SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
VI. Przychody ze sprzedaży 743 446 983 593 167 367 228 286
VII. Zysk/(strata) brutto ze sprzedaży 223 183 282 116 50 244 65 477
VIII. Zysk/(strata) na działalności operacyjnej 135 436 193 884 30 490 44 999
IX. Zysk/(strata) brutto 193 155 281 169 43 484 65 258
X. Zysk/(strata) netto 168 142 243 467 37 853 56 507
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
DomDev_jedn_9M_2020_final.pdfDomDev_jedn_9M_2020_final.pdf Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres trzech miesięcy zakończony dnia 30 września 2020 roku
DomDev_kon_9M_2020_final.pdfDomDev_kon_9M_2020_final.pdf Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres trzech miesięcy zakończony dnia 30 września 2020 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-09 Jarosław Szanajca Prezes Zarządu
2020-11-09 Janusz Zalewski Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki