116,0000 zł
0,87% 1,0000 zł
Dom Development SA (DOM)

Akcjonariat - DOMDEV

Dane ogólne

Kapitalizacja: 2 925 336 952 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 25 218 422 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 18 804 741
Liczba głosów na WZA: 25 218 422 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 74,57%
Kapitał akcyjny: 25 218 422,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 18 804 741
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 74,57%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 25,43%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
SCOP Poland S.a.r.l. 14 155 941 (56,13%) 14 155 941 (56,13%) 2019-05-17 -
Aviva OFE Aviva Santander ZWZ 1 834 000 (7,27%) 1 834 000 (7,27%) 2018-06-07 ABG, NFT, PEP, DCR, ALR, AMB, AMC, ABS, ASE, BDX, ECH, ELT, SKA, FTE, FMF, FRO, KGH, MWT, NWG, OVO, NVA, PGO, PKN, RMK, SNK, SON, STF, TAR, KGN, ADV, UNI, PKP, LVC, PHN, KRU, ACP, PEO, ABE, ING, HRS, CIE, CAR, CCC, ARH, MIL, GTC, PKO, DVL, AML, WPL, ERB, APT, KTY, WWL
Szanajca Jarosław 1 534 050 (6,08%) 1 534 050 (6,08%) 2010-05-06 -
Kiełpsz Grzegorz 1 280 750 (5,08%) 1 280 750 (5,08%) 2010-05-06 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria AB 50 000
0,00
1,00 0,00 25 218 422
25 218 422,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-05-04
seria AA 100 000
0,00
1,00 0,00 25 168 422
25 168 422,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-05-04
seria A-D, F i G - zmiana oznaczeń 2006-08-09 21 344 490
1 814 281 650,00
1,00 85,00 21 344 490
21 344 490,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-09-14

seria L Janusz Zalewski, cena emisyjna podana w USD 2006-08-09 148 200
127 452,00
1,00 0,86 24 560 222
24 560 222,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-09-14
2007-02-14
2007-04-20
seria J CDM Pekao SA 2006-08-09 96 750
590 175,00
1,00 6,10 24 412 022
24 412 022,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-09-14
2007-02-14
2007-04-20
seria I Janusz Zalewski 2006-08-09 92 700
220 626,00
1,00 2,38 24 315 272
24 315 272,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-09-14
2007-02-14
2007-04-20
seria F - subskrypcja publiczna 2006-08-09 2 705 882
229 999 970,00
1,00 85,00 24 050 372
24 050 372,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-09-14
2006-10-31
serii H Janusz Zalewski, Janusz Stolarczyk, Terry Roydon 2006-08-09 172 200
482 160,00
1,00 2,80 24 222 572
24 222 572,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-09-14
2007-02-14
2007-04-20
seria Ł - subskrypcja prywatna 2012-01-20 110 175
1 642 709,25
1,00 14,91 24 670 397
24 670 397,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-03-12
seria M - subskrypcja prywatna 2012-08-09 24 875
370 886,25
1,00 14,91 24 695 272
24 695 272,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-10-03
2012-11-09
seria N - subskrypcja prywatna 2012-08-09 20 000
339 400,00
1,00 16,97 24 715 272
24 715 272,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-10-03
2012-11-09
seria O - subskrypcja prywatna 2013-01-21 26 000
387 660,00
1,00 14,91 24 741 272
24 741 272,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-03-05
seria R - subskrypcja prywatna 2013-07-31 11 000
186 670,00
1,00 16,97 24 753 197
24 753 197,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-10-31
seria P - subskrypcja prywatna 2013-07-31 925
13 791,75
1,00 14,91 24 742 197
24 742 197,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-10-31
seria S - subskrypcja prywatna 2014-01-21 17 075
254 588,25
1,00 14,91 24 770 272
24 770 272,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-03-20
seria T - subskrypcja prywatna 2014-11-18 1 000
14 910,00
1,00 14,91 24 771 272
24 771 272,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-01-14
połączenie z Divina sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2015-05-28 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-06-23
seria U - subskrypcja prywatna 2016-03-21 10 320
419 404,80
1,00 40,64 24 781 592
24 781 592,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-05-17
seria V - subskrypcja prywatna 2016-03-21 1 000
44 160,00
1,00 44,16 24 782 592
24 782 592,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-05-17
seria W - subskrypcja prywatna 2016-12-01 85 830
3 488 131,20
1,00 40,64 24 868 422
24 868 422,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-01-10
2017-03-10
seria Y - subskrypcja prywatna 2018-01-12 100 000
3 500 000,00
1,00 35,00 24 968 422
24 968 422,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-03-29
seria Z - subskrypcja prywatna 2019-01-24 100 000
3 500 000,00
1,00 35,00 25 068 422
25 068 422,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-03-18
2019-05-09

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
SCOP Poland S.a.r.l. 14 155 941 56,47 14 155 941 56,47 2019-05-17
Dom Development BV 0 (-14 199 879) 0,00 (-56,64) 0 (-14 199 879) 0,00 (-56,64) 2019-05-17
Ogółem 25 068 422 (100 000) 0 25 068 422 (100 000) 0 2019-03-18
PZU OFE Złota Jesień portfel 446 993 (-11 007) 1,79 (-0,04) 446 993 (-11 007) 1,79 (-0,04) 2018-12-31
OFE Pocztylion portfel 87 193 (193) 0,34 (-0,01) 87 193 (193) 0,34 (-0,01) 2018-12-31
NN OFE portfel 567 781 (300 781) 2,27 (1,20) 567 781 (300 781) 2,27 (1,20) 2018-12-31
Generali OFE portfel 91 983 (-17) 0,36 (-0,01) 91 983 (-17) 0,36 (-0,01) 2018-12-31
AXA Polska OFE portfel 421 513 (513) 1,68 (-0,01) 421 513 (513) 1,68 (-0,01) 2018-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 1 873 005 (39 005) 7,50 (0,15) 1 873 005 (39 005) 7,50 (0,15) 2018-12-31
Allianz Polska OFE portfel 768 274 (13 274) 3,07 (0,05) 768 274 (13 274) 3,07 (0,05) 2018-12-31
Aegon OFE portfele 536 573 (573) 2,14 (-0,01) 536 573 (573) 2,14 (-0,01) 2018-12-31
TFI Allianz Polska SA portfele 33 586 0,13 33 586 0,13 2018-06-30
Skarbiec TFI SA portfele 51 468 (-64 832) 0,21 (-0,26) 51 468 (-64 832) 0,21 (-0,26) 2018-06-30
Santander TFI SA 0 (-89 494) 0,00 (-0,36) 0 (-89 494) 0,00 (-0,36) 2018-06-30
Quercus TFI SA portfele 215 657 (-320 353) 0,86 (-1,29) 215 657 (-320 353) 0,86 (-1,29) 2018-06-30
Opera TFI SA portfele 20 417 0,08 20 417 0,08 2018-06-30
NN Investment Partners TFI SA portfele 52 641 0,21 52 641 0,21 2018-06-30
Ipopema TFI SA portfele 5 547 (-876) 0,02 (-0,01) 5 547 (-876) 0,02 (-0,01) 2018-06-30
BPS TFI SA portfele 4 022 0,02 4 022 0,02 2018-06-30
BNP Paribas TFI SA portfele 12 812 (-3 409) 0,05 (-0,02) 12 812 (-3 409) 0,05 (-0,02) 2018-06-30
AXA TFI SA portfele 49 653 (9 271) 0,20 (0,04) 49 653 (9 271) 0,20 (0,04) 2018-06-30
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 709 543 2,84 709 543 2,84 2018-06-30
Alior TFI SA portfele 2 557 0,01 2 557 0,01 2018-06-30
AgioFunds TFI SA portfele 6 018 (-2 721) 0,02 (-0,02) 6 018 (-2 721) 0,02 (-0,02) 2018-06-30
Aviva OFE Aviva Santander ZWZ 1 834 000 7,35 (0,03) 1 834 000 7,35 (0,03) 2018-06-07
Aviva OFE Aviva Santander ZWZ 1 834 000 (59 000) 7,32 (0,18) 1 834 000 (59 000) 7,32 (0,18) 2018-06-07
Ogółem 24 968 422 (100 000) 0 24 968 422 (100 000) 0 2018-03-29
Dom Development BV 14 199 879 56,64 (-0,23) 14 199 879 56,64 (-0,23) 2018-03-20
Dom Development BV 14 199 879 (-221 000) 56,87 (-1,12) 14 199 879 (-221 000) 56,87 (-1,12) 2018-03-20
Skarbiec TFI SA portfele 116 300 0,47 116 300 0,47 2017-12-31
Santander TFI SA portfele 89 494 0,36 89 494 0,36 2017-12-31
Quercus TFI SA portfele 536 010 2,15 536 010 2,15 2017-12-31
PZU OFE Złota Jesień portfel 458 000 1,83 458 000 1,83 2017-12-31
Opera TFI SA portfele 20 417 0,08 20 417 0,08 2017-12-31
OFE Pocztylion portfel 87 000 0,35 87 000 0,35 2017-12-31
Noble Funds TFI SA portfele 700 0,00 700 0,00 2017-12-31
NN OFE portfel 267 000 1,07 267 000 1,07 2017-12-31
NN Investment Partners TFI SA portfele 52 641 (-1 138 822) 0,21 (-4,64) 52 641 (-1 138 822) 0,21 (-4,64) 2017-12-31
Millennium TFI SA portfele 1 0,00 1 0,00 2017-12-31
Ipopema TFI SA portfele 6 423 0,03 6 423 0,03 2017-12-31
Generali OFE portfel 92 000 0,37 92 000 0,37 2017-12-31
BNP Paribas TFI SA portfele 16 221 0,07 16 221 0,07 2017-12-31
AXA TFI SA portfele 40 382 0,16 40 382 0,16 2017-12-31
AXA Polska OFE portfel 421 000 1,69 421 000 1,69 2017-12-31
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 709 543 2,84 709 543 2,84 2017-12-31
Allianz Polska OFE portfel 755 000 3,02 755 000 3,02 2017-12-31
AgioFunds TFI SA portfele 8 739 0,04 8 739 0,04 2017-12-31
Aegon OFE portfel 536 000 2,15 536 000 2,15 2017-12-31
Dom Development BV 14 420 879 57,99 (0,23) 14 420 879 57,99 (0,23) 2017-07-21
Dom Development BV 14 420 879 (-305 293) 57,76 (-1,69) 14 420 879 (-305 293) 57,76 (-1,69) 2017-07-21
Aviva OFE Aviva Santander ZWZ 1 775 000 7,14 (0,03) 1 775 000 7,14 (0,03) 2017-05-25
Aviva OFE Aviva Santander ZWZ 1 775 000 (6 000) 7,11 1 775 000 (6 000) 7,11 2017-05-25
Ogółem 24 868 422 (85 830) 0 24 868 422 (85 830) 0 2017-01-10
Aviva OFE Aviva Santander portfel 1 769 000 (77 387) 7,11 (0,28) 1 769 000 (-192 613) 7,11 (-0,81) 2016-12-31
Ogółem 24 782 592 (11 320) 0 24 782 592 (11 320) 0 2016-05-17
Aviva OFE Aviva Santander WZA 1 691 613 6,83 1 961 613 7,92 2016-01-26
Aviva OFE Aviva Santander WZA 1 691 613 6,83 (0,03) 1 961 613 7,92 (0,03) 2016-01-26
Aviva OFE Aviva Santander WZA 1 691 613 (378 230) 6,80 (1,50) 1 961 613 (648 230) 7,89 (2,59) 2016-01-26
Ogółem 24 771 272 (1 000) 0 24 771 272 (1 000) 0 2015-01-14
Ogółem 24 770 272 (17 075) 0 24 770 272 (17 075) 0 2014-03-20
Dom Development BV 14 726 172 59,45 (0,01) 14 726 172 59,45 (0,01) 2013-11-05
Dom Development BV 14 726 172 59,44 (0,02) 14 726 172 59,44 (0,02) 2013-11-05
Dom Development BV 14 726 172 (2) 59,42 (0,20) 14 726 172 59,42 (0,20) 2013-11-05
Dom Development BV 14 726 170 (-2) 59,22 14 726 172 59,22 2013-11-05
Dom Development BV 14 726 172 59,22 (-0,27) 14 726 172 59,22 (-0,27) 2013-11-05
Dom Development BV 14 726 172 (-500 000) 59,49 (-2,50) 14 726 172 (-500 000) 59,49 (-2,50) 2013-11-05
Ogółem 24 753 197 (11 925) 0 24 753 197 (11 925) 0 2013-10-31
Ogółem 24 741 272 (26 000) 0 24 741 272 (26 000) 0 2013-03-05
Ogółem 24 715 272 (44 875) 0 24 715 272 (44 875) 0 2012-10-03
Ślusarski, Jerzy Robert 40 363 0,16 40 363 0,16 2012-04-25
Ślusarski, Jerzy Robert 40 363 0,16 40 363 0,16 2012-04-25
Ślusarski, Jerzy Robert 40 363 0,16 40 363 0,16 2012-04-25
Ślusarski, Jerzy Robert 40 363 0,16 40 363 0,16 2012-04-25
Ślusarski, Jerzy Robert 40 363 (31 000) 0,16 (0,13) 40 363 (31 000) 0,16 (0,13) 2012-04-25
Stolarczyk, Janusz Michał 115 200 0,46 115 200 0,46 2012-04-25
Stolarczyk, Janusz Michał 115 200 0,46 115 200 0,46 2012-04-25
Stolarczyk, Janusz Michał 115 200 0,46 115 200 0,46 2012-04-25
Stolarczyk, Janusz Michał 115 200 0,46 115 200 0,46 2012-04-25
Stolarczyk, Janusz Michał 115 200 (15 000) 0,46 (0,06) 115 200 (15 000) 0,46 (0,06) 2012-04-25
Spiteri Mark 511 0,00 511 0,00 2012-04-25
Spiteri Mark 511 0,00 511 0,00 2012-04-25
Spiteri Mark 511 0,00 511 0,00 2012-04-25
Spiteri Mark 511 0,00 511 0,00 2012-04-25
Spiteri Mark 511 0,00 511 0,00 2012-04-25
Ogółem 24 670 397 (110 175) 0 24 670 397 (110 175) 0 2012-03-12
Dumas Markham 5 000 0,02 5 000 0,02 2011-11-03
Dumas Markham 5 000 0,02 5 000 0,02 2011-11-03
Dumas Markham 5 000 0,02 5 000 0,02 2011-11-03
Dumas Markham 5 000 0,02 5 000 0,02 2011-11-03
Dumas Markham 5 000 0,02 5 000 0,02 2011-11-03
Dumas Markham 5 000 0,02 5 000 0,02 2011-11-03
Aviva OFE Aviva Santander 1 313 383 5,30 1 313 383 5,30 2011-07-01
Aviva OFE Aviva Santander 1 313 383 5,30 1 313 383 5,30 2011-07-01
Aviva OFE Aviva Santander 1 313 383 5,30 1 313 383 5,30 2011-07-01
Aviva OFE Aviva Santander 1 313 383 5,30 (-0,04) 1 313 383 5,30 (-0,04) 2011-07-01
Aviva OFE Aviva Santander 1 313 383 5,34 (0,02) 1 313 383 5,34 (0,02) 2011-07-01
Aviva OFE Aviva Santander 1 313 383 5,32 (0,01) 1 313 383 5,32 (0,01) 2011-07-01
Aviva OFE Aviva Santander 1 313 383 5,31 1 313 383 5,31 2011-07-01
Kostkiewicz Zygmunt 29 500 0,12 29 500 0,12 2011-05-14
Dom Development BV 15 226 172 (20 000) 61,99 (0,08) 15 226 172 (20 000) 61,99 (0,08) 2011-03-11
Dom Development BV 15 206 172 61,91 (0,28) 15 206 172 61,91 (0,28) 2011-03-11
Dom Development BV 15 206 172 61,63 (0,11) 15 206 172 61,63 (0,11) 2011-03-11
Dom Development BV 15 206 172 61,52 (0,06) 15 206 172 61,52 (0,06) 2011-03-11
Dom Development BV 15 206 172 61,46 (0,03) 15 206 172 61,46 (0,03) 2011-03-11
Dom Development BV 15 206 172 (-290 214) 61,43 (-1,66) 15 206 172 (-290 214) 61,43 (-1,66) 2011-03-11
Zalewski Janusz 300 000 1,21 300 000 1,21 2010-05-06
Zalewski Janusz 300 000 1,21 300 000 1,21 2010-05-06
Zalewski Janusz 300 000 1,21 (-0,01) 300 000 1,21 (-0,01) 2010-05-06
Zalewski Janusz 300 000 1,22 (0,01) 300 000 1,22 (0,01) 2010-05-06
Zalewski Janusz 300 000 1,21 300 000 1,21 2010-05-06
Zalewski Janusz 300 000 (-59 000) 1,21 (-0,25) 300 000 (-59 000) 1,21 (-0,25) 2010-05-06
Ślusarski, Jerzy Robert 9 363 0,03 9 363 0,03 2010-05-06
Ślusarski, Jerzy Robert 9 363 (-12 000) 0,03 (-0,05) 9 363 (-12 000) 0,03 (-0,05) 2010-05-06
Szanajca Jarosław 1 534 050 6,21 (0,07) 1 534 050 6,21 (0,07) 2010-05-06
Szanajca Jarosław 1 534 050 6,14 (-0,06) 1 534 050 6,14 (-0,06) 2010-05-06
Szanajca Jarosław 1 534 050 6,20 (0,08) 1 534 050 6,20 (0,08) 2010-05-06
Szanajca Jarosław 1 534 050 6,12 (-0,08) 1 534 050 6,12 (-0,08) 2010-05-06
Szanajca Jarosław 1 534 050 6,20 (0,01) 1 534 050 6,20 (0,01) 2010-05-06
Szanajca Jarosław 1 534 050 6,19 1 534 050 6,19 2010-05-06
Szanajca Jarosław 1 534 050 6,19 1 534 050 6,19 2010-05-06
Szanajca Jarosław 1 534 050 6,19 (0,19) 1 534 050 6,19 (0,19) 2010-05-06
Szanajca Jarosław 1 534 050 6,00 (-0,24) 1 534 050 6,00 (-0,24) 2010-05-06
Szanajca Jarosław 1 534 050 6,24 (0,07) 1 534 050 6,24 (0,07) 2010-05-06
Szanajca Jarosław 1 534 050 (-110 000) 6,17 (-0,52) 1 534 050 (-110 000) 6,17 (-0,52) 2010-05-06
Stolarczyk, Janusz Michał 100 200 0,40 100 200 0,40 2010-05-06
Stolarczyk, Janusz Michał 100 200 (-6 000) 0,40 (-0,03) 100 200 (-6 000) 0,40 (-0,03) 2010-05-06
Kiełpsz Grzegorz 1 280 750 5,18 (0,07) 1 280 750 5,18 (0,07) 2010-05-06
Kiełpsz Grzegorz 1 280 750 5,11 (-0,06) 1 280 750 5,11 (-0,06) 2010-05-06
Kiełpsz Grzegorz 1 280 750 5,17 1 280 750 5,17 2010-05-06
Kiełpsz Grzegorz 1 280 750 5,17 1 280 750 5,17 2010-05-06
Kiełpsz Grzegorz 1 280 750 5,17 1 280 750 5,17 2010-05-06
Kiełpsz Grzegorz 1 280 750 5,17 1 280 750 5,17 2010-05-06
Kiełpsz Grzegorz 1 280 750 5,17 (-0,04) 1 280 750 5,17 (-0,04) 2010-05-06
Kiełpsz Grzegorz 1 280 750 5,21 (0,06) 1 280 750 5,21 (0,06) 2010-05-06
Kiełpsz Grzegorz 1 280 750 5,15 (-0,04) 1 280 750 5,15 (-0,04) 2010-05-06
Kiełpsz Grzegorz 1 280 750 5,19 (0,06) 1 280 750 5,19 (0,06) 2010-05-06
Kiełpsz Grzegorz 1 280 750 (-110 000) 5,13 (-0,53) 1 280 750 (-110 000) 5,13 (-0,53) 2010-05-06
Dom Development BV 15 496 386 (-13 000) 63,09 (-0,05) 15 496 386 (-13 000) 63,09 (-0,05) 2010-05-06
Szanajca Jarosław 1 644 050 (-90 000) 6,69 (-0,37) 1 644 050 (-90 000) 6,69 (-0,37) 2009-12-31
Zalewski Janusz 359 000 (-77 000) 1,46 (-0,31) 359 000 (-77 000) 1,46 (-0,31) 2009-11-04
Ślusarski, Jerzy Robert 21 363 (16 000) 0,08 (0,06) 21 363 (16 000) 0,08 (0,06) 2009-09-14
Stolarczyk, Janusz Michał 106 200 (-1 000) 0,43 106 200 (-1 000) 0,43 2009-06-30
NN Investment Partners TFI SA 1 191 463 (-79 089) 4,85 (-0,32) 1 191 463 (-79 089) 4,85 (-0,32) 2009-03-13
Zalewski Janusz 436 000 (36 400) 1,77 (0,15) 436 000 (36 400) 1,77 (0,15) 2009-02-26
Nałęcz, Leszek Piotr 8 200 0,00 (-0,03) 8 200 0,00 (-0,03) 2009-02-26
Dom Development BV 15 509 386 (2 000) 63,14 15 509 386 (2 000) 63,14 2009-02-26
Stolarczyk, Janusz Michał 107 200 (1 000) 0,43 107 200 (1 000) 0,43 2008-11-12
Nałęcz, Leszek Piotr 8 200 (1 000) 0,03 (0,01) 8 200 (1 000) 0,03 (0,01) 2008-11-12
Kostkiewicz Zygmunt 29 500 (-4 715) 0,12 (-0,01) 29 500 (-4 715) 0,12 (-0,01) 2008-11-12
Dom Development BV 15 507 386 (11 000) 63,14 (0,05) 15 507 386 (11 000) 63,14 (0,05) 2008-11-12
Ślusarski, Jerzy Robert 5 363 (1 000) 0,02 (0,01) 5 363 (1 000) 0,02 (0,01) 2008-10-20
Nałęcz, Leszek Piotr 7 200 (700) 0,02 7 200 (700) 0,02 2008-10-20
NN Investment Partners TFI SA 1 270 552 5,17 1 270 552 5,17 2008-10-17
Nałęcz, Leszek Piotr 6 500 (500) 0,02 6 500 (500) 0,02 2008-10-15
Ślusarski, Jerzy Robert 4 363 (4 000) 0,01 (0,01) 4 363 (4 000) 0,01 (0,01) 2008-10-14
Nałęcz, Leszek Piotr 6 000 (1 233) 0,02 (0,01) 6 000 (1 233) 0,02 (0,01) 2008-10-13
Nałęcz, Leszek Piotr 4 767 (767) 0,01 4 767 (767) 0,01 2008-10-11
Nałęcz, Leszek Piotr 4 000 (1 500) 0,01 4 000 (1 500) 0,01 2008-10-10
Nałęcz, Leszek Piotr 2 500 0,01 2 500 0,01 2008-10-08
Nałęcz, Leszek Piotr 2 500 0,01 2 500 0,01 2008-10-08
Kostkiewicz Zygmunt 34 215 (-285) 0,13 (-0,01) 34 215 (-285) 0,13 (-0,01) 2008-06-30
Kostkiewicz Zygmunt 34 500 (-4 876) 0,14 (-0,02) 34 500 (-4 876) 0,14 (-0,02) 2008-05-12
Ślusarski, Jerzy Robert 363 0,00 363 0,00 2008-02-27
Kostkiewicz Zygmunt 39 376 (-3 624) 0,16 (-0,01) 39 376 (-3 624) 0,16 (-0,01) 2008-02-27
Szanajca Jarosław 1 734 050 (-25 000) 7,06 (-1,18) 1 734 050 (-25 000) 7,06 (-1,18) 2007-11-12
Kostkiewicz Zygmunt 43 000 (-1 000) 0,17 43 000 (-1 000) 0,17 2007-11-12
Kiełpsz Grzegorz 1 390 750 (-20 000) 5,66 (-0,94) 1 390 750 (-20 000) 5,66 (-0,94) 2007-11-12
Kostkiewicz Zygmunt 44 000 (-46 000) 0,17 (-0,19) 44 000 (-46 000) 0,17 (-0,19) 2007-08-10
Zalewski Janusz 399 600 1,62 (0,62) 399 600 1,62 (0,62) 2007-02-27
Zalewski Janusz 399 600 1,00 399 600 1,00 2007-02-27
Stolarczyk, Janusz Michał 106 200 0,43 106 200 0,43 2007-02-27
Roydon Terry 58 500 0,23 58 500 0,23 2007-02-27
Roydon Terry 58 500 0,23 58 500 0,23 2007-02-27
Roydon Terry 58 500 0,23 58 500 0,23 2007-02-27
Roydon Terry 58 500 0,23 58 500 0,23 2007-02-27
Roydon Terry 58 500 0,23 58 500 0,23 2007-02-27
Roydon Terry 58 500 0,23 58 500 0,23 2007-02-27
Kostkiewicz Zygmunt 90 000 0,36 90 000 0,36 2007-02-27
Dom Development BV 15 496 386 (-2 231 904) 63,09 (-19,96) 15 496 386 (-2 231 904) 63,09 (-19,96) 2007-02-27
Ogółem 24 560 222 (509 850) 0 24 560 222 (509 850) 0 2007-02-14
Ogółem 24 050 372 (2 705 882) 0 24 050 372 (2 705 882) 0 2006-10-31
Szanajca Jarosław 1 759 050 8,24 (0,93) 1 759 050 8,24 (0,93) 2006-09-14
Szanajca Jarosław 1 759 050 7,31 (0,15) 1 759 050 7,31 (0,15) 2006-09-14
Szanajca Jarosław 1 759 050 7,16 1 759 050 7,16 2006-09-14
Ogółem 21 344 490 0 21 344 490 0 2006-09-14
Kiełpsz Grzegorz 1 410 750 6,60 (0,74) 1 410 750 6,60 (0,74) 2006-09-14
Kiełpsz Grzegorz 1 410 750 5,86 (0,12) 1 410 750 5,86 (0,12) 2006-09-14
Kiełpsz Grzegorz 1 410 750 5,74 1 410 750 5,74 2006-09-14
Dom Development BV 17 728 290 83,05 (9,34) 17 728 290 83,05 (9,34) 2006-09-14
Dom Development BV 17 728 290 73,71 (1,53) 17 728 290 73,71 (1,53) 2006-09-14
Dom Development BV 17 728 290 72,18 17 728 290 72,18 2006-09-14

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2020-09-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 9,50 zł
2020-09-07 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 9,50 zł
2020-06-25 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 9,50 zł
2020-06-18 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 9,50 zł
2019-06-26 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 9,05 zł
2019-06-18 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 9,05 zł
2018-07-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 7,60 zł
2018-06-26 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 7,60 zł
2017-07-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 5,05 zł
2017-06-26 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 5,05 zł
2016-07-06 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,25 zł
2016-06-22 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,25 zł
2015-07-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,25 zł
2015-06-18 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,25 zł
2014-06-27 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,20 zł
2014-06-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,20 zł
2013-06-26 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,68 zł
2013-06-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,68 zł
2012-06-26 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2012-06-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2011-06-22 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,90 zł
2011-06-07 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,90 zł
2010-06-23 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,80 zł
2010-06-08 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,80 zł
2009-06-24 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,80 zł
2009-06-09 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,80 zł
2008-06-12 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,04 zł
2008-05-28 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,04 zł
2007-06-13 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,15 zł
2007-05-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,15 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.