90,0000 zł
1,35% 1,2000 zł
Dom Development SA (DOM)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
DOM_skons_12M2019_-_final-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
DOMDEV_Sprawozdanie_Zarzadu_Grupa_2019-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_Prezesa_Raport_Roczny_2019_.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie-RN-z-oceny-sprawozdan-2019_final.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_badania_DOM_DEVELOPMENT_2019_skonsolidowane.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2018 2019 2018
I. Przychody ze sprzedaży 1 661 721 1 653 933 386 285 387 619
II. Zysk brutto ze sprzedaży 500 120 455 109 116 258 106 660
III. Zysk na działalności operacyjnej 320 690 282 019 74 548 66 095
IV. Zysk brutto 320 482 282 642 74 500 66 241
V. Zysk netto 256 018 227 023 59 514 53 206
VI. Aktywa razem 2 960 936 2 538 953 695 300 590 454
VII. Zobowiązania krótkoterminowe 1 407 690 1 040 139 330 560 241 893
VIII. Zobowiązania długoterminowe 469 015 452 272 110 136 105 179
IX. Kapitał własny 1 084 231 1 046 542 254 604 243 382
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
DOM_skons_12M2019 - final-sig.pdfDOM_skons_12M2019 - final-sig.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok zakończony 31.12.2019
DOMDEV Sprawozdanie Zarządu Grupa 2019-sig.pdfDOMDEV Sprawozdanie Zarządu Grupa 2019-sig.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. w 2019 roku
List Prezesa Raport Roczny 2019 .pdfList Prezesa Raport Roczny 2019 .pdf List Prezesa Zarządu do Raportu Rocznego za 2019 rok
Sprawozdanie-RN-z-oceny-sprawozdan-2019_final.pdfSprawozdanie-RN-z-oceny-sprawozdan-2019_final.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań
Sprawozdanie z badania DOM DEVELOPMENT 2019 skonsolidowane.pdfSprawozdanie z badania DOM DEVELOPMENT 2019 skonsolidowane.pdf Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-05 Jarosław Szanajca Prezes Zarządu
2020-03-05 Janusz Zalewski Wiceprezes Zarządu
2020-03-05 Małgorzata Kolarska Wiceprezes Zarządu
2020-03-05 Terry R. Roydon Członek Zarządu
2020-03-05 Mikołaj Konopka Członek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-05 Tomasz Bukowski Główny Księgowy
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.