88,6000 zł
-0,45% -0,4000 zł
Dom Development SA (DOM)

Komunikaty spółki - DOMDEV

Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR
Wyniki finansowe
Wstępna informacja o wynikach za III kwartał 2019 roku
Wyniki finansowe
Wstępna informacja o wynikach za II kwartał 2019 roku
Rejestracja zmiany Statutu Spółki
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Dom Development S.A. w dniu 30 maja 2019 r.
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dom Development S.A. w dniu 30 maja 2019 roku
Powołanie Członków Zarządu Dom Development S.A.
Powołanie Członków Rady Nadzorczej Dom Development S.A.
Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development S.A. uchwały w sprawie przyjęcia Programu V Opcji Menedżerskich
Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development S.A. uchwały o wypłacie dywidendy
Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 MAR - nabycie akcji Emitenta
Nabycie znacznego pakietu akcji
Zawarcie umowy znaczącej o generalne wykonawstwo z jednostką zależną Emitenta, Dom Construction Sp. z o.o.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.