153,0000 zł
0,00% 0,0000 zł
Dom Development SA (DOM)

Komunikaty spółki - DOMDEV

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Dom Development S.A. w dniu 27 maja 2021 r.
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dom Development S.A. w dniu 27 maja 2021 roku
Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development S.A. uchwały o wypłacie dywidendy
Wyniki finansowe
Emisja obligacji
Przedterminowy wykup obligacji w celu umorzenia
Korekta raportu bieżącego nr 18/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 r.
Projekty uchwał proponowane do przyjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 27 maja 2021 r.
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. w dniu 27 maja 2021 roku
Komunikat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie daty rejestracji akcji serii AC i AD
Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii AC i AD
Rekomendacja Rady Nadzorczej dotycząca wypłaty dywidendy
Oświadczenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji akcji serii AC oraz serii AD
Wstępna informacja o wynikach za I kw. 2021 roku
Podjęcie decyzji o zamiarze nabycia większościowego pakietu akcji Sento S.A. z siedzibą w Krakowie
DOMDEV 0,00% 153,00
2021-06-17 10:56:44

Kalendarium

  • Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 10 zł na akcję.

  • Dzień ustalenia prawa do dywidendy 10 zł na akcję.

  • Wypłata dywidendy 10 zł na akcję.

  • Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.