102,0000 zł
0,49% 0,5000 zł
Dom Development SA (DOM)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
DomDev_jedn_6M_2019_final-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
DomDev_kons_6M_2019_final-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
DomDev_Spr_zarz_jedn_6M_2019_final-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
DomDev_Spr_zarz_kons_6M_2019_final-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_H1_2019_DD_jednostkowe.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_H1_2019_DD_skonsolidowany.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze / 2018* półrocze / 2019 półrocze / 2018*
SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
I. Aktywa obrotowe razem 2 638 366 2 489 013 620 500 578 840
II. Aktywa razem 2 725 514 2 538 953 640 996 590 454
III. Kapitał własny razem 939 416 1 046 542 220 935 243 382
IV. Zobowiązania długoterminowe 419 707 452 272 98 708 105 179
V. Zobowiązania krótkoterminowe 1 366 391 1 040 139 321 353 241 893
VI. Zobowiązania razem 1 786 098 1 492 411 420 061 347 072
VII. Przychody ze sprzedaży 766 841 639 193 178 834 150 771
VIII. Zysk brutto ze sprzedaży 224 344 178 909 52 319 42 200
IX. Zysk/(strata) na działalności operacyjnej 143 453 95 352 33 455 22 491
X. Zysk/(strata) brutto 143 178 95 193 33 390 22 454
XI. Zysk/(strata) netto 115 316 76 302 26 893 17 998
SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
XII. Aktywa obrotowe razem 1 854 967 1 883 330 436 258 437 984
XIII. Aktywa razem 2 343 175 2 269 792 551 076 527 859
XIV. Kapitał własny razem 1 003 919 1 030 611 236 105 239 677
XV. Zobowiązania długoterminowe 314 841 396 423 74 045 92 191
XVI. Zobowiązania krótkotermionowe 1 024 415 842 758 240 926 195 991
XVII. Zobowiązania razem 1 339 256 1 239 181 314 971 288 182
XVIII. Przychody ze sprzedaży 675 477 515 196 157 527 121 523
XIX. Zysk brutto ze sprzedaży 193 950 154 715 45 231 36 494
XX. Zysk/(strata) na działalności operacyjnej 134 316 89 366 31 324 21 079
XXI. Zysk/(strata) brutto 221 607 108 533 51 681 25 600
XXII. Zysk/(strata) netto 195 712 90 842 45 642 21 428


*Dane bilansowe wg stanu na dzień 31.12.2018


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
DomDev_jedn_6M_2019 final-sig.pdfDomDev_jedn_6M_2019 final-sig.pdf Skrócone sprawozdanie finansowe
DomDev_kons_6M_2019 final-sig.pdfDomDev_kons_6M_2019 final-sig.pdf Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
DomDev_Spr_zarz_jedn_6M_2019 final-sig.pdfDomDev_Spr_zarz_jedn_6M_2019 final-sig.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki
DomDev_Spr_zarz_kons_6M_2019 final-sig.pdfDomDev_Spr_zarz_kons_6M_2019 final-sig.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
Raport_H1 2019_DD jednostkowe.pdfRaport_H1 2019_DD jednostkowe.pdf Raport z przeglądu - skrócone sprawozdanie finansowe
Raport_H1 2019_DD skonsolidowany.pdfRaport_H1 2019_DD skonsolidowany.pdf Raport z przeglądu - skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-08-23 Jarosław Szanajca Prezes Zarządu
2019-08-23 Janusz Zalewski Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.